Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Ungdomarnas synpunkter 92 % - dagens upplägg innehållsmässigt var bra/mycket bra 89 respektive 92 % - Lewisham och Alex var mycket bra 94 % - bra/mycket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Ungdomarnas synpunkter 92 % - dagens upplägg innehållsmässigt var bra/mycket bra 89 respektive 92 % - Lewisham och Alex var mycket bra 94 % - bra/mycket."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2

3 Ungdomarnas synpunkter 92 % - dagens upplägg innehållsmässigt var bra/mycket bra 89 respektive 92 % - Lewisham och Alex var mycket bra 94 % - bra/mycket bra helhetsintryck av föreläsningarna 56 % - speeddating passet var bra/mycket bra 69 % - det var lätt/mycket lätt att prata med politiker och tjänstemän på speeddatepasset 51 % - givande/mycket givande att prata med politiker och tjänstemän på speeddatepasset 3

4 Ungdomarnas synpunkter 80 % - mötet med politiker och tjänstemän är viktigt/mycket viktigt 47 % - vill absolut/kanske träffa politiker och tjänstemän oftare 86 % - dagen som helhet var bra/mycket bra 91 % - Ja! Konferensen har bidragit till mer kunskap i hur man kan vara med och påverka i Karlskoga och Degerfors 18 % respektive 58 % - Ja konferensen har absolut/kanske bidragit till ökat intresse för att vara med och påverka i Karlskoga och Degerfors 4

5 Jag är... 1. Politiker23 (38%) 2. Tjänsteman28 (46%) 3. Verksamhetsnära4 (7%) 4. Annat6 (10%)

6 Anser du att konferensen var givande för ditt arbete/din politiska verksamhet? 1. Ja57 (93%) 2. Nej4 (7%)

7 " inspiration och att träffa ungdomarna“"Ungas åsikter vid speeddatingen. " "En bra mix av föreläsare/aktiviteter. “" Ny vinklingar på gamla probelm " "Jag får tillfälle att utbyta ideer och synpunkter direkt med ungdommarna. Kan även få ta a del av föreläsare som ger mig utveckling i mitt fortsatta politiska arbete " "Bidrar till möjligheterna att samverka, kunskap om vad kommunen arbetar med när det gäller folkhälsa“ “Att få träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter är alltid viktigt” "Den hade bredd och visade på hur Degerfors-Karlskoga arbetar utifrån länsdelens folkhälsoavtal Positivt med möten över ålders- och uppdragsgränser " "att samtala med ungdomar ocg att få en inblick i hur ungt-boemästarskap fungerar. Jag tror att vi skulle kunna utveckla vårt arbete med unga åt det hållet." "Alex Schulman var bra, nytänkande och annorlunda. " " träffpunkt för ungdomar och politiker “ "Bra informations - och debattklimat." "då jag undervisar i samhällskunskap tycker jag det är viktigt att eleverna ser att det finns möjligheter att påverka politiker." "Då jag arbetar nära ungdomar är det viktigt att få gemensamma diskussioner/synpunkter för att ärligt kunna möta våra ungdomar i olika sammanhang" Om ja, på vilket sätt var den givande?

8 " Jag hade hoppts på mer. Min engelska var för dålig. Speeddating tycker jag inte ger nåt. ICDP-dragningen var intressant men kanske mest för de med elevkontakter? Alex Schulman, var lite intressant för oss vuxna men jag undrar om eleverna fick med sej nåt vettigt. Hoppas det!" "Hade varit bra att få veta hur politikerna tänkte kring det ungdomarna har sagt och vill. Hur ska det hela följas upp. " Om nej, varför var den inte givande?

9 Vad anser du om dagens upplägg tidsmässigt? 1. Mycket bra21 (37%) 2. Bra35 (61%) 3. Mindre bra1 (2%) 4. Inte alls bra0 (0%)

10 Vad anser du om dagens upplägg innehållsmässigt? 1. Mycket bra26 (45%) 2. Bra30 (52%) 3. Mindre bra2 (3%) 4. Inte alls bra0 (0%)

11 Vad tyckte du om maten och fikat som serverades? 1. Mycket bra18 (31%) 2. Bra30 (52%) 3. Mindre bra10 (17%) 4. Inte alls bra0 (0%)

12 Mycket braBraMindre braInte alls braDeltog inteSvar Ungdomsdialog Karlskoga Degerfors 10 (17%)34 (58%)10 (17%)0 (0%)5 (8%) 59/63 (94%) The Young Mayors Project i Lewisham 22 (37%)26 (44%)6 (10%)1 (2%)4 (7%) 59/63 (94%) Alex Schulman, om att bli äldre och samtidigt vara ung 36 (61%)15 (25%)5 (8%)2 (3%)1 (2%) 59/63 (94%) Lilian Berggren, introduktion till Vägledande samspel 19 (33%)24 (42%)4 (7%)0 (0%)10 (18%) 57/63 (90%) Vad anser du om föreläsningarna?

13 "Vågat med Alex Schulman i Degerfors men det var mycket bra!!!" "Vissa delar för långa och vissa för korta." "Lilians program var inriktat mot skolan. Borde nog vänt sig enbart till skolfolk. Sedan är det överförbart på andra möten med människor. Men det var inriktning mot elever i olika åldrar." "En tydligare översättning/sammanfattning av gästernas (Lewisham) pass. En en tydlig information till de vuxna om vad ungdomarna gjorde under sitt pass på eftermiddagen" "Lilians föredragning blev lite för mycket av detaljer och forskningsresultat staplat ovanpå varandra. En tydligare konklusion hade vart bättre för detta intressanta ämne och viktiga sätt att förhålla sig till barn och ungdomar" "ungdomsdialog skåpmat" "ungdomarna hade ingen aning om vad de skulle fråga. Vi fick infa dem om det" Vad anser du om föreläsningarna?

14 Besökte du utställningarna? 1. Ja39 (67%) 2. Nej19 (33%)

15 Om ja, vad tyckte du om utställningarna? 1. Mycket bra5 (13%) 2. Bra33 (87%) 3. Mindre bra0 (0%) 4. Inte alls bra0 (0%)

16 "någon enstaka hann jag med" "Jag använde den tiden till att samtala med ungdomarna" "Tidsbrist" "Antingen så arbetade jag (besvarade mail/ringde telefonsamtal) eller så pratade jag med andra deltagare." "Pratade med kollegor och skapade nya kontakter i pausen" "deltog inte hela dagen. Hann inte" "Missade bara" "Det blev inte så. Tiden gick åt att prata med de engelska gästerna" Om nej, varför inte?

17 Speed-dating som metod var 1. Mycket bra13 (25%) 2. Bra28 (55%) 3. Mindre bra8 (16%) 4. Inte alls bra2 (4%)

18 Mentometerröstning som metod var 1. Mycket bra26 (46%) 2. Bra27 (47%) 3. Mindre bra4 (7%) 4. Inte alls bra0 (0%)

19 " Speeddatingen lite för speedad - 5 min kanske?!" "Nej, fortsätt att göra en bra mix för både ungdomar och vuxna. Jo,förresten - låt några ungdomar som genomfört ett "inflytandeprojekt" få redovisa resultatet ioch vad de har lärt sig av det." "Mer tillfälle för diskussioner (runda bordsamtal) med ungdomar och politiker.“ " För tätt med en årlig konferens. Man skulle vinna på att ha den varannat år." "Bjud in gruppen äldre ""Möte med det civila samhället“"Få med flera "grupper" /individer för att kunna utveckla Integration genom mångfald" " Blondinbella kanske eller någon annan yngre person som började karriären med blogg, nyttigt att få höra om faror/risker med sådant de skriver på nätet)." "Sara Lund Claes Schmidt Föreläsare Mångfald Transvestit Kön HBT...www.saralund.se/" "Trivse o meningsfullhet i skola och på "vårdinrättningar". Arbete och framtidsutsikter." "Relationen mellan idrotten, motion och rörelse som grund för inlärning och folkhälsan."" socialvälfärd ""Hur ungdomar ser på framtiden.""Diskrimineringsaspekter ur mobbingsynpunkt och åldersdiskriminering " " Samma tider för alla. Vill man att vi skall blanda oss och sitta på ett visst antal rafer, bör man styra det på bättre sätt. Börja med att redovisa vad det blir av det som kommer fram på de olika passen. " " Upplägget i år var mycket bra, fortsätt i samma stil, kanske kan vi engagera flera ungdomar till konferansen genom att ge personal på skolorna i uppdrag att marknadsföra konferansen i god tid innan." Har du något tips på innehåll för framtida folkhälsokonferenser?

20 Vad är ditt helhetsintryck av konferensen? 1. Mycket bra27 (46%) 2. Bra32 (54%) 3. Mindre bra0 (0%) 4. Inte alls bra0 (0%)

21 "Lägg inte fikat på eftermiddagen i anslutninga till hemgång" "Bra att Degerfors-Karlskoga år från år erbjuder bra konferenser som visar på att ni är uthålliga och har ett långsiktigt tänkande" "Maten var inte alls passande till ungdomarna och många av oss vuxna. Vissa åt ingenting och det tycker inte jag känns bra." "Tackar för en mycket väl genomförd konferens och jag kommer gärna nästa år igen" " Öka miljötänket - onödigt många,småsaker, kassar, band osv " "De jag pratat med tyckte det var en toppendag :-) Instämmer helt !!“ "Tack för att jag fick vara med" "Se redan fram emot nästa års konferens på tema folkhälsa." "Avsätt gärna mer tid till frågor gällande föreläsarna." "Onödigt utdraget i tid och. Förmiddagens "prat" ostrukturerat och dåligt/slarvigt översatt. En politikers åsikt om konferensens "färg" kändes väldigt märklig. " "Bjud in några deltagare från dagen. Prata utifrån enkäten hur man kan bli bättre till kommande år. Min bedömning är att det har minskat med deltagandet av vuxna. Samt att alldeles för många går bara delar av dagen. Vad sänder man för signaler då till deltagarna?" "Hoppas att innerligt att konferensen fortsätter fler år framöver, den är nödvöndig" Har du några övriga kommentarer?

22 22 Vad tog ni med er från konferensen? Vad har ni hört efter konferensen? Vad tar ni vara på från utvärderingarna? Tankar till 2013 års konferens??


Ladda ner ppt "1. 2 Ungdomarnas synpunkter 92 % - dagens upplägg innehållsmässigt var bra/mycket bra 89 respektive 92 % - Lewisham och Alex var mycket bra 94 % - bra/mycket."

Liknande presentationer


Google-annonser