Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå tekniska universitets

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå tekniska universitets"— Presentationens avskrift:

1 Luleå tekniska universitets
regionala roll och betydelsen av EU:s forskningsprogram Erik Höglund

2 Fakta LTU 564 MSEK 636 MSEK Grundat 1971 5:e tekniska
Omsättning 1,2 miljarder kr studenter 1 500 anställda, cirka 150 professorer 500 lärare & forskare därutöver 640 doktorander* 70 forskningsämnen fördelat på 12 forskningsmiljöer examinerade studenter, finns i BD län 47 % Utbildning 564 MSEK 636 MSEK 53 % Forskning Källa årsredovisning 2007 * Inkluderar även industridoktorander, ej inräknat under totalt anställda LTU

3 Teknisk profil Vid LTU förenas en omfattande teknisk forskning och utbildning med ett urval av forskningsämnen och utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap och konst.

4 EU projekt vid universitetet
53st EU ramprogramsprojekt Omsättning 2008 – 24 mnkr + medfinansiering Samarbete med universitet i andra länder inom högkvalitativ forskning. Samarbete med inhemska och utländska företag, samarbete med myndigheter. 70st EU strukturfondsprojekt Omsättning 2008 – 27 mnkr + medfinansiering Samarbete med kommuner, landsting, länsstyrelser och företag. Samarbete med de nordiska länderna (interreg).

5 EU- finansiering åren 1997-2008

6 EU programmens betydelse för regionen
Samarbete Mobilisering av resurserna inom regionen Ökat samarbete universitetet - företag i regionen Mötesplatser har skapats genom samverkan i projekt Ökat samarbete med kommuner, landsting, länsstyrelse och andra organisationer Samarbete över regiongränsen har stimulerats Samarbetet med Umeå universitet har stärkts Det internationella samarbetet har stärkts Kompetensutveckling Akademiker har slussats in i företagen via trainee- projekt Ökat utbud av utbildningar genom nya utvecklingsmedel Kompetenshöjande åtgärder för anställda i företag Konkurrenskraft Företag har bildats Nya produkter och tjänster har utvecklats

7 Exempel 1:Centrum för distans-överbryggande hälso- och sjukvård
Arbetar med lösningar som möjliggör att människor med behov av vård, omsorg och rehabilitering i allt högre utsträckning kan bo kvar i hemmet med bibehållen livskvalitet.

8 Feasibility/ planning
Aktuell projektportfölj – Baserat på utlysningar från FP6&7, ERDF (mål 2, InterReg och NPP) samt Nationella finansiärer Pre-study Feasibility/ planning Execution Completed Livsstilsprogram ( ) - Mål 2 God njursjukvård i Norrbottens län Intereg IVA Nord Regional Tele-medicine Forum, RTF ( ) Interreg IVC “ICT for patient-centred health service” ) CIP ITC PSP MemoryLane ( ) - Mål 2 My ( ) Northern Periphery Programme Cogknow ( ) - FP6 Personal E-health Systems for Care at Home and Mobility, ( ) VINNOVA: Strategier för starka FoI-miljöers globala länkar Innovativa lösningar för framtidens vård och omsorg i hemmet ( ) Mål 2 SARAH ( ) Mobilt trygghetslarm ( ) Mål 1 Norrbottens Forskningsråd SIV ( ) - Mål 1 e-Home North Calotte ( ) Northern Periphery Programme Mobihealth ( ) - FP 5 Tryggve ( ) - Mål 1

9 Exempel 2: ERASMUS MUNDUS Master program: SpaceMaster - Joint European Master in Space Science and Technology Aim: To combine the great diversity of space expertise at six European* and five non EU** universities to a common platform of competence in a research oriented environment * Luleå University of Technology, Sweden (Coordinator) Cranfield University, UK Czech Technical University, Czech Republic Helsinki University of Technology, Finland Julius-Maximilians Universität Würzburg, Germany Université Paul Sabatier, France ** Shanghai Jiao Tong University, China Stanford University, USA The University of Tokyo, Japan Toronto University, Canada Utah State University, USA

10 Exempel 3: TräCentrum Norr
Mål: Det gemensamma målet för alla intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället. FOREST GROUP

11 Nya företag startade i samverkan med LTU - exempel
I Aurorum Business Incubator: Behaviosec AB (från LTU) Snow Power AB (från LTU) Absilion AB (från LTU) CVK AB (från LTU) Likolo AB (från LTU) D-Flow Technology AB (från LTU) Oricane AB (från LTU) Netix AB (från LTU) Tannak AB (från LTU) I BusinessLab: E-Secure (från LTU) KYAB (från LTU) 3e Flow (från LTU) Laminat (från LTU) Sedelspårning Dwayze – mobiltjänster VTMS – Vehicle Tracking Management System (från LTU) Revitrack (från LTU) Solander SP - biobränsle Ytterligare 8 projekt på väg in i BusinessLab under nästa kvartal. Alla från LTU

12 EU - effekter för regionen och LTU
Företag i regionen deltar mer i internationella projekt Regionen hämtar hem spetskunskap från övriga delar av världen De regionala företagens konkurrenskraft stärks Fler nya företag bildas och etablerade företag utvecklas Universitetets internationella (och nationella) konkurrenskraft stärks Universitetet blir mer internationellt etablerat Fler nya produkter och tjänster utvecklas i samarbete mellan universitetet och näringslivet Ökad tillväxt i regionen!

13 Luleå tekniska universitet
Erik Höglund Tack!


Ladda ner ppt "Luleå tekniska universitets"

Liknande presentationer


Google-annonser