Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå tekniska universitets regionala roll och betydelsen av EU:s forskningsprogram Erik Höglund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå tekniska universitets regionala roll och betydelsen av EU:s forskningsprogram Erik Höglund."— Presentationens avskrift:

1 Luleå tekniska universitets regionala roll och betydelsen av EU:s forskningsprogram Erik Höglund

2 47 % Utbildning Fakta LTU  Grundat 1971 5:e tekniska  Omsättning 1,2 miljarder kr  12 200 studenter  1 500 anställda, cirka 150 professorer 500 lärare & forskare därutöver 640 doktorander*  70 forskningsämnen fördelat på 12 forskningsmiljöer  25 000 examinerade studenter, 12 000 finns i BD län 564 MSEK 53 % Forskning 636 MSEK Källa årsredovisning 2007 * Inkluderar även industridoktorander, ej inräknat under totalt anställda LTU

3 Teknisk profil Vid LTU förenas en omfattande teknisk forskning och utbildning med ett urval av forskningsämnen och utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap och konst.

4 EU projekt vid universitetet 53st EU ramprogramsprojekt Omsättning 2008 – 24 mnkr + medfinansiering Samarbete med universitet i andra länder inom högkvalitativ forskning. Samarbete med inhemska och utländska företag, samarbete med myndigheter. 70st EU strukturfondsprojekt Omsättning 2008 – 27 mnkr + medfinansiering Samarbete med kommuner, landsting, länsstyrelser och företag. Samarbete med de nordiska länderna (interreg).

5 EU- finansiering åren 1997-2008

6 EU programmens betydelse för regionen Samarbete Mobilisering av resurserna inom regionen Ökat samarbete universitetet - företag i regionen Mötesplatser har skapats genom samverkan i projekt Ökat samarbete med kommuner, landsting, länsstyrelse och andra organisationer Samarbete över regiongränsen har stimulerats Samarbetet med Umeå universitet har stärkts Det internationella samarbetet har stärkts Kompetensutveckling Akademiker har slussats in i företagen via trainee- projekt Ökat utbud av utbildningar genom nya utvecklingsmedel Kompetenshöjande åtgärder för anställda i företag Konkurrenskraft Företag har bildats Nya produkter och tjänster har utvecklats

7 Exempel 1:Centrum för distans- överbryggande hälso- och sjukvård Arbetar med lösningar som möjliggör att människor med behov av vård, omsorg och rehabilitering i allt högre utsträckning kan bo kvar i hemmet med bibehållen livskvalitet.

8 Aktuell projektportfölj 2009-01 – Baserat på utlysningar från FP6&7, ERDF (mål 2, InterReg och NPP) samt Nationella finansiärer Pre-study Completed Feasibility/ planning Execution Livsstilsprogram (2009-20012) - Mål 2 God njursjukvård i Norrbottens län –Intereg IVA Nord Regional Tele- medicine Forum, RTF (2009-2012) –Interreg IVC “ICT for patient- centred health service” )2009-2012 –CIP ITC PSP Personal E-health Systems for Care at Home and Mobility, (2008-2009) –VINNOVA: Strategier för starka FoI- miljöers globala länkar Innovativa lösningar för framtidens vård och omsorg i hemmet (2009-2012) –Mål 2 MemoryLane (2008- 1010) - Mål 2 My Healt@age (01- 2008-12-2010) –Northern Periphery Programme Cogknow (2006- 2009) - FP6 SARAH (08-2007) Mobilt trygghetslarm (06-2006) –Mål 1 –Norrbottens Forskningsråd SIV (06-2006) - Mål 1 e-Home HealthCare @ North Calotte (12-2005) –Northern Periphery Programme Mobihealth (04- 2004) - FP 5 Tryggve (12-2003) - Mål 1

9 Exempel 2: ERASMUS MUNDUS Master program: Exempel 2: ERASMUS MUNDUS Master program: SpaceMaster - Joint European Master in Space Science and Technology Aim: To combine the great diversity of space expertise at six European* and five non EU** universities to a common platform of competence in a research oriented environment ** Shanghai Jiao Tong University, China Stanford University, USA The University of Tokyo, Japan Toronto University, Canada Utah State University, USA * Luleå University of Technology, Sweden (Coordinator) Cranfield University, UK Czech Technical University, Czech Republic Helsinki University of Technology, Finland Julius-Maximilians Universität Würzburg, Germany Université Paul Sabatier, France

10 FOREST GROUP Exempel 3: TräCentrum Norr Mål: Det gemensamma målet för alla intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

11 Nya företag startade i samverkan med LTU - exempel Ytterligare 8 projekt på väg in iBusinessLab under nästa kvartal.Alla från LTU I BusinessLab: E-Secure (från LTU) KYAB (från LTU) 3e Flow (från LTU) Laminat (från LTU) Sedelspårning Dwayze – mobiltjänster VTMS – Vehicle Tracking Management System (från LTU) Revitrack (från LTU) Solander SP - biobränsle I Aurorum Business Incubator: Behaviosec AB (från LTU) Snow Power AB (från LTU) Absilion AB (från LTU) CVK AB (från LTU) Likolo AB (från LTU) D-Flow Technology AB (från LTU) Oricane AB (från LTU) Netix AB (från LTU) Tannak AB (från LTU)

12 EU - effekter för regionen och LTU  Företag i regionen deltar mer i internationella projekt  Regionen hämtar hem spetskunskap från övriga delar av världen  De regionala företagens konkurrenskraft stärks  Fler nya företag bildas och etablerade företag utvecklas  Universitetets internationella (och nationella) konkurrenskraft stärks  Universitetet blir mer internationellt etablerat  Fler nya produkter och tjänster utvecklas i samarbete mellan universitetet och näringslivet  Ökad tillväxt i regionen!

13 Luleå tekniska universitet Erik Höglund Tack!


Ladda ner ppt "Luleå tekniska universitets regionala roll och betydelsen av EU:s forskningsprogram Erik Höglund."

Liknande presentationer


Google-annonser