Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 400 TAVI på Karolinska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 400 TAVI på Karolinska"— Presentationens avskrift:

1 Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 400 TAVI på Karolinska
Andreas Rück Med. Dr., Överläkare Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

2 TAVI Vad är TAVI? Är TAVI bra? Är Karolinska bra på TAVI?
Vem bör få TAVI? Hur utreds dessa patienter? Hur remitterar jag? Andreas Rück

3 TAVI - perkutan aortaklaff
Kirurgiskt aortaklaffbyte 1960 Henning Rud Andersen 1989 (gris) First in man 2002 (Edwards), 2004 (CoreValve) I Sverige sedan 2008, ca 1000 patienter Andreas Rück

4 TAVI implantation Andreas Rück

5 TAVI-implantation Görs på vaken patient på coronarangiolab. Solna
18 F (=6 mm) introducer i a. femoralis eller i a. subclavia Ca. 5 dagar vårdtid på sjukhus Trombyl tills vidare Plavix 3 månader Andreas Rück

6 TAVI - varför En tredjedel av alla patienter med aortastenos blir inte opererade Ålder Samtidiga sjukdomar TAVI - ett alternativ vid (för) hög kirurgisk risk Andreas Rück

7 TAVI Vad är TAVI? Är TAVI bra? Är Karolinska bra på TAVI?
Vem bör få TAVI? Hur utreds dessa patienter? Hur remitterar jag? Andreas Rück

8 Socialstyrelsens nationella riktlinjer Komplettering 2011
Jämför med clopidogrel vid akut koronart syndrom (prioritet 3) Andreas Rück

9 Mortalitet: TAVI vs. medicinsk behandling
Number Needed to Treat (NNT) = 5 51% 31% Sverige: 18% N Engl J Med Oct 21;363(17): Årsrapport Swedeheart 2012. Andreas Rück

10 Mortalitet, TAVI vs. kirurgi, högriskpatienter (2012)
Andreas Rück

11 Mortalitet, TAVI vs. kirurgi, mellan-högriskpatienter (2014)
N Engl J Med 2014, March 29. DOI: /NEJMoa Andreas Rück

12 Symptomklass, TAVI vs. kirurgi
Andreas Rück

13 Stroke and mortality In-hospital stroke (%)

14 Transfemoral, TAVI vs. kirurgi
Andreas Rück

15 Transapikal, TAVI vs. kirurgi
Andreas Rück

16 TAVI Vad är TAVI? Är TAVI bra? Är Karolinska bra på TAVI?
Vem bör få TAVI? Hur utreds dessa patienter? Hur remitterar jag? Andreas Rück

17 TAVI. Mortalitet per center.
Swedeheart Årsrapport 2013 (utkast) Andreas Rück

18 30 dagars mortalitet TAVI register
Medelålder Log. EuroScore I Observed/ Predicted TAVI Stockholm 2011 3% 84 år 32% 0,09 AVR Sverige 2011 1,6% ca. 65 år 6,2% 0,26 TAVI Frankrike 9,7% 82 år 22% 0,44 TAVI Tyskland 2011 transvask. 5,1% Ca. 80 år Ca. 20% 0,25 TAVI Tyskland 2011 transapikal 7,7% Ca. 18% 0,43

19 TAVI Vad är TAVI? Är TAVI bra? Är Karolinska bra på TAVI?
Vem bör få TAVI? Hur utreds dessa patienter? Hur remitterar jag? Andreas Rück

20 Lagom dålig för att få TAVI?
Kirurgi TAVI Bara mediciner Ung Gammal Frisk Sjuk Kort återstående livslängd Samtidig ascendenssjukdom Riskfaktorer för kirurgi (Euroscore? STS?) Sjukhem, rullstol, demens Andreas Rück

21 TAVI + AVR i Stockholm TAVI-patienterna är ”nya”
Den kirurgiska volymen har inte gått ner Karolinskas koncept: samarbete thoraxkirurgi- kardiologi Andreas Rück

22 TAVI geografi Andreas Rück

23 Nonagenarians Age 90-95 (n=40) 5% 30 d. mortality 4% 1 yr. mortality
5% in-hospital stroke

24 Hur långt har jag kvar att leva?
SCB, Livslängdstabell 2009. Andreas Rück

25 TAVI Vad är TAVI? Är TAVI bra? Är Karolinska bra på TAVI?
Vem bör få TAVI? Hur utreds dessa patienter? Hur remitterar jag? Andreas Rück

26 Utredning TAVI EKO Är det en tät aortastenos? (stresseko vb.)
Andra uttalade vitier? Klinisk bedömning Är patienten symptomatisk? (NTproBNP vb.) Kommer patienten att må bättre utan aortastenos (eller är han/hon svårt sjuk och svag ändå)? Vill pat. ha ingreppet utfört (eller är det barnen som är oroliga)? Förväntad överlevnad 2 år (bortsett från aortastenosen) Anatomisk bedömning (coronarangio + EKG-synkad CT) Finns artäraccess för 18F (6 mm)? Aorta-anulus mm? Signifikanta koronarstenoser? Andreas Rück

27 Vad patienten bör få veta
Aortastenos är farligt (50% mortalitet på ett år) Klaffbyte är enda sättet att överleva längre Med stor sannolikhet minskar ansträngningsrelaterade besvär efter klaffbyte Andra krämpor finns kvar Komplikationsrisker vid TAVI KS Stroke 2% Mortalitet 30 d 5% Pacemaker 20% Vårdtid 3-7 d på sjukhus Andreas Rück

28 TAVI Vad är TAVI? Är TAVI bra? Är Karolinska bra på TAVI?
Vem bör få TAVI? Hur utreds dessa patienter? Hur remitterar jag? Andreas Rück

29 TAVI: remiss till hjärtmottagningen, Karolinska
Journal (beskriv symptomgrad, annan sjuklighet) Lab Transthorakalt EKO (skickas på CD) Coronarangio (länkas till KS Solna) Vi beställer själva CT aorta-femoral (EKG-synkad enl särskilt protokoll) Perkutan klaffrond tisdag kl. 15 (Solna, Huddinge, Danderyd, S:t Göran) Andreas Rück

30 TAVI kontaktpersoner Karolinska
Ansvarig: Andreas Rück, hjärtkliniken mail Mobil Koordinator utredning, kö: Susanne Hylander, ssk, thoraxkir Telefon , mail Andreas Rück

31 Information på nätet TAVIStockholm.wordpress.com Andreas Rück


Ladda ner ppt "Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 400 TAVI på Karolinska"

Liknande presentationer


Google-annonser