Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 400 TAVI på Karolinska Andreas Rück Med. Dr., Överläkare Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 400 TAVI på Karolinska Andreas Rück Med. Dr., Överläkare Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 400 TAVI på Karolinska Andreas Rück Med. Dr., Överläkare Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset andreas.ruck@ki.se

2 TAVI 1.Vad är TAVI? 2.Är TAVI bra? 3.Är Karolinska bra på TAVI? 4.Vem bör få TAVI? 5.Hur utreds dessa patienter? 6.Hur remitterar jag? Andreas Rück

3 TAVI - perkutan aortaklaff  Kirurgiskt aortaklaffbyte 1960  Henning Rud Andersen 1989 (gris)  First in man 2002 (Edwards), 2004 (CoreValve)  I Sverige sedan 2008, ca 1000 patienter Andreas Rück

4 TAVI implantation Andreas Rück

5 TAVI-implantation Andreas Rück  Görs på vaken patient på coronarangiolab. Solna  18 F (=6 mm) introducer i a. femoralis eller i a. subclavia  Ca. 5 dagar vårdtid på sjukhus  Trombyl tills vidare  Plavix 3 månader

6 TAVI - varför  En tredjedel av alla patienter med aortastenos blir inte opererade  Ålder  Samtidiga sjukdomar  TAVI - ett alternativ vid (för) hög kirurgisk risk Andreas Rück

7 TAVI 1.Vad är TAVI? 2.Är TAVI bra? 3.Är Karolinska bra på TAVI? 4.Vem bör få TAVI? 5.Hur utreds dessa patienter? 6.Hur remitterar jag? Andreas Rück

8 Socialstyrelsens nationella riktlinjer Komplettering 2011  Jämför med clopidogrel vid akut koronart syndrom (prioritet 3) Andreas Rück

9 Mortalitet: TAVI vs. medicinsk behandling Andreas Rück 51% 31% Number Needed to Treat (NNT) = 5 N Engl J Med. 2010 Oct 21;363(17):1597-607. Årsrapport Swedeheart 2012. Sverige: 18%

10 Mortalitet, TAVI vs. kirurgi, högriskpatienter (2012) Andreas Rück

11 Mortalitet, TAVI vs. kirurgi, mellan-högriskpatienter (2014) Andreas Rück N Engl J Med 2014, March 29. DOI: 10.1056/NEJMoa1400590

12 Symptomklass, TAVI vs. kirurgi Andreas Rück

13 Stroke and mortality In-hospital stroke (%)

14 Transfemoral, TAVI vs. kirurgi Andreas Rück

15 Transapikal, TAVI vs. kirurgi Andreas Rück

16 TAVI 1.Vad är TAVI? 2.Är TAVI bra? 3.Är Karolinska bra på TAVI? 4.Vem bör få TAVI? 5.Hur utreds dessa patienter? 6.Hur remitterar jag? Andreas Rück

17 TAVI. Mortalitet per center. Andreas Rück Swedeheart Årsrapport 2013 (utkast)

18 30 dagars mortalitet TAVI register

19 TAVI 1.Vad är TAVI? 2.Är TAVI bra? 3.Är Karolinska bra på TAVI? 4.Vem bör få TAVI? 5.Hur utreds dessa patienter? 6.Hur remitterar jag? Andreas Rück

20 Lagom dålig för att få TAVI? KirurgiTAVIBara mediciner UngGammal FriskSjukKort återstående livslängd Samtidig ascendenssjukdom Riskfaktorer för kirurgi (Euroscore? STS?) Sjukhem, rullstol, demens Andreas Rück

21 TAVI + AVR i Stockholm Andreas Rück  TAVI-patienterna är ”nya”  Den kirurgiska volymen har inte gått ner  Karolinskas koncept: samarbete thoraxkirurgi- kardiologi

22 TAVI geografi Andreas Rück

23 Nonagenarians  Age 90-95 (n=40)  5% 30 d. mortality  4% 1 yr. mortality  5% in-hospital stroke

24 Hur långt har jag kvar att leva? Andreas Rück SCB, Livslängdstabell 2009.

25 TAVI 1.Vad är TAVI? 2.Är TAVI bra? 3.Är Karolinska bra på TAVI? 4.Vem bör få TAVI? 5.Hur utreds dessa patienter? 6.Hur remitterar jag? Andreas Rück

26 Utredning TAVI EKO  Är det en tät aortastenos? (stresseko vb.)  Andra uttalade vitier? Klinisk bedömning  Är patienten symptomatisk? (NTproBNP vb.)  Kommer patienten att må bättre utan aortastenos (eller är han/hon svårt sjuk och svag ändå)?  Vill pat. ha ingreppet utfört (eller är det barnen som är oroliga)?  Förväntad överlevnad 2 år (bortsett från aortastenosen) Anatomisk bedömning (coronarangio + EKG-synkad CT)  Finns artäraccess för 18F (6 mm)?  Aorta-anulus 19-29 mm?  Signifikanta koronarstenoser? Andreas Rück

27 Vad patienten bör få veta  Aortastenos är farligt (50% mortalitet på ett år)  Klaffbyte är enda sättet att överleva längre  Med stor sannolikhet minskar ansträngningsrelaterade besvär efter klaffbyte  Andra krämpor finns kvar  Komplikationsrisker vid TAVI KS  Stroke 2%  Mortalitet 30 d 5%  Pacemaker 20%  Vårdtid 3-7 d på sjukhus Andreas Rück

28 TAVI 1.Vad är TAVI? 2.Är TAVI bra? 3.Är Karolinska bra på TAVI? 4.Vem bör få TAVI? 5.Hur utreds dessa patienter? 6.Hur remitterar jag? Andreas Rück

29 TAVI: remiss till hjärtmottagningen, Karolinska  Journal (beskriv symptomgrad, annan sjuklighet)  Lab  Transthorakalt EKO (skickas på CD)  Coronarangio (länkas till KS Solna) Vi beställer själva CT aorta-femoral (EKG-synkad enl särskilt protokoll) Perkutan klaffrond tisdag kl. 15 (Solna, Huddinge, Danderyd, S:t Göran) Andreas Rück

30 TAVI kontaktpersoner Karolinska Ansvarig:  Andreas Rück, hjärtkliniken mail andreas.ruck@karolinska.seandreas.ruck@karolinska.se Mobil 0707-787742 Koordinator utredning, kö:  Susanne Hylander, ssk, thoraxkir Telefon 08-517 73435, mail susanne.hylander@karolinska.sesusanne.hylander@karolinska.se Andreas Rück

31 Information på nätet  TAVIStockholm.wordpress.com TAVIStockholm.wordpress.com Andreas Rück


Ladda ner ppt "Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) 400 TAVI på Karolinska Andreas Rück Med. Dr., Överläkare Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser