Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen."— Presentationens avskrift:

1 Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen.
En ny behandlingsmetod som kommer att förbättra läkningsresultat och minska användning av invasiva metoder

2 Inom Tandvården När patienten har blödning i munnen
När det föreligger kronisk infektion När det är inflammatoriska tillstånd p.g.a. akut infektion För att minska användningen av antibiotika För att förbättra läkningstiden och minska patientens post-operativa besvär

3 Hur använda IPPL ljus Galomedicals apparat moterats på uniten
Lampa skall lysa 10 cm från ansiktet och riktas i en 90 grader vinkel Behandlingstiden är 10 minuter Patienten får komma tillbaka under upprepade behandling

4 Debitering av behandling
Alternativ 1: helt privat – 500 kr per behandling. Alternativ 2: inom Försäkringskassan debiteringssystem kod 301, 302 alt kod 341, 342 (se nedan).

5 Debitering per dag/månad
Förutsätttning för att fungera. 2 behandlingsrum Alt 1. 3 patienter per dag Alt 2. 5 patienter per dag (inom Försäkringskassan debitering)

6 Debitering fortsättning
Alt 1. 3 Pat – debitering 500 kr ( patienten kan betala beroende på högkostandsskydd och statligt bidrag (500 – 150 // 500 – 300// *0,50// *0,15 = 350/ 200/ 175 //100 / 45 // 30

7 Debitering fortsättning
Alt 2. 5 Pat – debitering 500 kr ( patienten kan betala beroende på högkostandsskydd och statligt bidrag (500 – 150 // 500 – 300// *0,50// *0,15 = 350/ 200/ 175 //100 / 45 // 30

8 Inkomst alt 1 Din inkomst är (20 dagar arbete):
30000 kr per månad ( hyra 7550 kr) Netto resultat: kr 11 månaders resultat: kr

9 Inkomst alt 2 Din inkomst är (20 dagar arbete):
kr per månad ( hyra 7550 kr) Netto resultat: kr 11 månaders resultat: kr

10 Om det bara är 1 pat per dag
Alt: Det är alltid någon som frågar 10000 per månad Hyra 7550 kr Resultat: 2450 kr

11 Hur får patienten intresserad
Förklaringen ligger i att det är en enkel metod som ger - Ljus (förklaring nedan) - Värmeupplevelse (förklaring nedan) - Stängd mun - Avslappning - Förbättring utan invasivt ingrepp

12 Förklaring till Effekt av IPPL ljus
BIO STIMUERLING AV KROPPENS EGNA SYSTEM

13 Hur djupt tränger ljuset in

14 Användning inom Vården
Förbättrar mikrocirkulationen Harmoniserar ämnesomsättningen Stärker kroppens immunförsvar Stimulerar regenererande och reparerande processer i kroppen Påskyndar sårläkning Avhjälper eller lindrar smärta

15 Hur behandla Rengör det område som du vill behandla. (alla omläggningar och läkemedel ska tas bort innan behandlingen påbörjas.) Slappna av och starta behandlingen. Använd musik och hörlurar för att patienten skall vara avskärmad från resten av kliniken

16 Behandling Håll enheten på ett avstånd av ca 10 cm (4 tum) från behandlingsområdet. Rikta ljusstrålen mot behandlingsområdet med en vinkel på 90°. Håll ljusstrålen stilla under behandlingen.

17 Behandling Behandla 10 minuter
Beroende på typ av symptom rekommenderar vi att behandling sker med en dags mellanrum.

18 Behandling ovanstående steg för varje område på kroppen som ska behandlas dra ut nätsladden när du är färdig. Detaljerad information finns i bruksanvisningen

19 Naturlig behandling Naturlig behandling Stort användningsområde
Många års erfarenhet Inga kända risker eller biverkningar Enkel hantering Korta behandlingstider Kostnadseffektiv behandling Underhållsfri utrustning

20 Sedan 1988 Inga kända risker eller dokumenterade biverkningar

21 PAUS

22 Vetenskap och belägg Vetenskapligt underlag har inhämtats från Cochrans data bas och Pubmed Publikationer som har använts har varit granskade och av hög vetenskaplig kvalitet (blinda, kontrollgrupper)

23 Bevis om IPPL ljus Biopthrons verkningsmekanism bygger på IPPL ljusets grunder och funktion Bevis om vetenskaplig effekt baseras därmed på artiklar som handlägger IPPL ljuset

24 Behandling över två dagar
Ger symptomfrihet Är tidsbesparande för patienten Är vävnadsvänlig och ger långvarig effekt

25 Cellen

26 Cellen

27 Cellen

28 Cellmembran

29 Pericoronit Behandla med IPPL ljus riktat mot området Lys 10 minuter
Upprepa med en mellanliggande dag

30 FK Debitering

31 TLVS 2013:2

32 TLVS 2013:2

33 Tillstånd i mjukvävanden
Gingivit

34 Tillstånd i mjukvävanden
Mucosit

35 Tillstånd i mjukvävanden
Afte

36 Tillstånd i mjukvävanden
Herpes sår

37 Tillstånd i käkbenet Apikal parodontit

38 infektion

39 Tillstånd i käkmuskler
Ökad spänning i käkmuskulaturen Käkledsvärk Bruxism/ Parafunktion

40 Odontogenic infections
An odontogenic infection is an infection that originates within a tooth or in the closely surrounding tissues. The term is derived from odonto- (from ancient Greek odous - "tooth") and -genic(from Greek genos - "birth"). Odontogenic infections may remain localized to the region where they started, or spread into adjacent or distant areas.

41 orofacial infections It is estimated that 90-95% of all orofacial infections originate from the teeth of their supporting structures. Furthermore, about 70% of odontogenic infections occur as periapical inflammation, i.e. acute periapical periodontitis or a periapical abscess. The next most common form of odontogenic infection is the periodontal abscess.

42 Odontogenic sinusitis
Sinusitis is inflammation of the paranasal air sinuses. Infections associated with teeth may be responsible for approximately 20% of cases of maxillary sinusitis

43 periapical or periodontal infection
The cause of this situation is usually a periapical or periodontal infection of a maxillary posterior tooth, where the inflammatory exudate has eroded through the bone superiorly to drain into the maxillary sinus.

44 maxilary sinus Once an odontogenic infection involves the maxilary sinus, it is possible that it may then spread to the orbit or to the ethmoid sinus.

45 IPPL ljus jämfört med andra terapi
IPPL ljus visare bättre utläkning IPPL ljus visare bättre resultat över tid

46 IPPL biologiska effekter
Ökad blodcirkulation Ökad aktivitet hos vita blodkroppar Ökad aktivitet hos vävandsceller

47 Användarvänligt och icke-farmaceutiska terapi
Bioptrons teknik har blivit spridd och accepterad inom medicin som en användarvänlig, effektiv, icke-farmakologisk medicinteknisk produkt. I över 15 år av klinisk forskning i hela världen har det har visat sig kunna understödja en konservativ hantering av akuta och kroniska skador såväl som i postoperativa sår (sår efter operation). 

48 helande filosofi Hippokrates "helande filosofi har åter börjat påverka det medicinska området:" Primum non nocere "(" Först, gör ingen skada ") och" Vis Medicatrix Naturae "(" Ära den helande kraften i naturen "). BIOPTRON Ljusterapi System är godkända som medicintekniska produkterenligt direktiv 93/42/EEG.

49 Världsomspännande patenterad ljusbehandling
Bioptron Systemet är en världsomspännande patenterad ljusbehandling och medicinteknisk produkt. Den har en särskild optisk enhet som avger ett ljus som liknar den del av det elektromagnetiska spektrum som produceras naturligt av solen men utan UV-strålning.

50 Bioptron fungerar Bioptron fungera på ett naturligt sätt genom att stödja regenerativt och omfördela kroppens egen kapacitet. Därmed hjälper man kroppen med sin egen självläkande process. När ljusets energi levereras till vävnader, främjas arbetet med kroppens biostimulation (Detta innebär att ljuset stimulerar olika biologiska processer i organismer på ett positivt sätt och som därmed stärker kroppens funktioner).

51 BIOPTRON LJUSTEKNIK Bioptron Ljusteknik är en medicinsk ljusterapiutrustning med en särskild optisk enhet som avger ljus som påminner om det område av det elektromagnetiska spektrumet som produceras naturligt av solen, men utan UV-strålning.Den unika Bioptron Ljustekniken Ljus måste absorberas för att en biologisk respons ska genereras. Förmågan till ljusabsorbation (optiska egenskaper) skiljer sig åt mellan olika vävnader och celler i kroppen, vilket avgör vilka våglängder av ljus som kommer att absorberas för att en given terapeutisk effekt ska genereras.

52 Absorberar ljus Varje cell absorberar ljus vid specifika våglängder. Dessutom kan de olika våglängderna påverka olika vävnader och celler i kroppen. Det är därför Bioptron Ljusterapisystem har kombinerat flera basala våglängder i en enhet. I Bioptron-ljus används en kombination av infraröda och synliga våglängder som anses välgörande vid olika typer av problem och skador. Både synligt och infrarött ljus har visat sig ha flera positiva effekter på cellulär nivå. Det finns ingen ensam verkningsmekanism i Bioptronljuset. Bioptron-ljusets biostimulerande effekter är resultatet av synergi mellan olika mekanismer.

53 Bioptron - En användarvänlig och effektiv behandling
Bioptron-tekniken används numera i stor omfattning och har blivit accepterad inom medicinen som en användarvänlig, effektiv, icke-farmakologisk medicinsk metod.

54 20 år av forskning Under över 20 år av klinisk forskning över hela världen har den visat sig vara till hjälp vid traditionell behandling av akuta och kroniska skador såväl som vid postoperativa skador.

55 http://www.bioptron.eu/ Läser mer om bioptrons ljus
Vetenskapliga artiklar Nyheter Vad som händer med utvecklingen

56 Biostimulering


Ladda ner ppt "Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen."

Liknande presentationer


Google-annonser