Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie, ny Standard: SS Vibration och stöt Mathias Jern

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie, ny Standard: SS Vibration och stöt Mathias Jern"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie, ny Standard: SS 460 4866 Vibration och stöt Mathias Jern

2 SIS tk 111 ag 3 Tk 111: vibration och stöt SIS/TK 111/AG 1 · Människans påverkan av vibrationer SIS/TK 111/AG 2 · Maskiners påverkan av vibrationer SIS/TK 111/AG 3 · Byggnaders påverkan av vibrationer Förstudie: Ny svensk standard SS Mathias Jern (Nitro Consult) Christer Svensson (Sigicom) Carl Thelin (Tyréns) Ann-Sofie Wessberg (Metron miljöteknik) Finansierat av Trafikverket och BK

3 Varför en standard SS ? Gemensam branschöverenskommelse (dvs ej lag) Reglerar ansvar mellan byggherre och entreprenör Ger ”spelregler” för hur sprängning får gå till Värderar risken för skada Varför en ny standard SS ? Kritik mot nuvarande standarden Svårbestämda parametrar: jordmäktighet, pålgrundläggning etc. Tveksam vetenskaplig bakgrund Undermarks- sprängningar och anläggningar är ej beaktade

4 Bakgrund Svensk Standard SS 460 48 66
Langefors Bakgrund Svensk Standard SS Försök

5 Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University
Bakgrund Svensk Standard SS Undergrund Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University (Förutsätter att huset rör sig med marken)

6 Bakgrund Svensk Standard SS 460 48 66 Avståndsfaktor S-wave R-wave
P-wave pall Ytvågen är en 2-D våg och förlorar därför inte energi lika fort som 3-D vågorna, Därför är oftast ytvågen den som skapar problem

7 Avståndsfaktorn (P-våg) (R-våg)

8 Problem undergrund/ avstånds baserad standard:
Svårbestämda parametrar: hur mäktigt skall ett ler/ morän lager vara för att bestämma värdet hur gör man vi pålgrundläggning hur gör man när det inte finns tillräcklig information ang. undergrund Ytterligare problem: Undermarks- sprängningar/anläggningar är ej beaktade (ingen ytvåg) Tveksam vetenskaplig bakgrund: Är verkligen töjningen i marken en bra indikator på risken för skada på hus? Verkliga data som stöder att undergrunden verkligen har betydelse saknas! - ”Internationellt ovanlig” Enbart Finland har liknande standard Fördel: + går att sätta ett exakt tillåtet värde

9 Vad är då alternativet? Presentationsnamn

10 + Bra forskningsdata till stöd + hyfsad teoribildning
Alternativet : Frekvensbaserad standard: (dvs. undergrund och avstånd Byt ut mot frekvens) + Bra forskningsdata till stöd + hyfsad teoribildning + inkluderar både ovan- och underjord verksamhet Vet ej tillåtet värde innan sprängning (litet erfarenhetsunderlag) Svårt att bestämma frekvens

11 Presentationsnamn

12 Frekvensbaserad standard:

13 ”Global strain”

14 USBM RI 8507 (1980)

15 Frekvensfilter (eg bara ett värde (25 mm/s))
Norge NS 8141:2012 Ett försök att översätta avståndsberoende till frekvensberoende Frekvensfilter (eg bara ett värde (25 mm/s))

16 Framtiden: Ny, frekvensbaserad standard (frekvensfilter) Dock viktigt att standarden fungera att arbeta med (för alla parter) - Gå att räkna på - Inte allt för komplicerad - Kopplad till ett skadekriterie Notera den mesta kunskapen och erfarenheten i Sverige när det gäller vibrationer och skada på byggnader är baserad på nuvarande standard, det är följaktligen ett omfattande arbete att byta metod.


Ladda ner ppt "Förstudie, ny Standard: SS Vibration och stöt Mathias Jern"

Liknande presentationer


Google-annonser