Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erbjudande om utbildning från Utväg - hösten 2011-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erbjudande om utbildning från Utväg - hösten 2011-"— Presentationens avskrift:

1 Erbjudande om utbildning från Utväg - hösten 2011-
Inom ramen för pågående projekt, finansierat av länsstyrelsen, har Utväg möjlighet att kostnadsfritt erbjuda de samverkande myndigheterna följande utbildningar under hösten 2011. Inbjudan och information om anmälan följer i detta dokument. Inbjudan till konferensen i november distribueras av Skaraborgs Kommunalförbund. Program 14;e september HBT och våld Skövde Victoria Tauson, Utväg 12;e oktober Familjearbete, familjer med hedersproblematik Skövde Lasse Johansson, fd Gryning Vård 13;e och 14;e oktober Hot- och riskbedömning (2 dagar) Skövde Henrik Belfrage 17;e november Konferens kring våldsutövande män Skövde Premiärvisning av teater ”Ljusspringan” Per- Arne Håkansson, Socialstyrelsen, Lucas Gottzén, forskare Michael Ottow, Utväg 18;e november Konferens kring våldsutövande män Lidköping medverkande som ovan 28;e november Bemötande av våldsutsatta (fm) Skövde Bibi Lundvall och Monica Johansson, Utväg Att samtala med barn som upplevt våld (em) Carina Eliason och Jennie Malm Georgeson, Utväg Vidare kommer Öppet Hus på Utväg genomföras i vanlig ordning, denna terminen vid två tillfällen 25;e oktober och den 16;e december på förmiddagen Socialförvaltningen

2 Inbjudan - Öppet Hus Välkomna!
. Inbjudan - Öppet Hus Öppet Hus på Utväg har kommit att bli ett återkommande inslag varje termin. De samverkande myndigheterna inom Utväg och andra samarbetspartners får tillfälle att uppdatera sig kring vad som erbjuds inom ramen för Utvägs verksamhet. Ni erbjuds under förmiddagen möjlighet att på plats få en inblick i vår verksamhet, genom att lyssna på miniseminarier, mingla och se våra lokaler. Tid: Öppet Hus erbjuds vid två olika tillfällen under höstterminen 25;e oktober 9.00 – eller 16;e december kl – 12.00 Seminarier Kl 09.00, 10.00, och 11.30 Plats: Utväg Skaraborg, Storgatan 23, portkod 2349 Målgrupp: Personal, chefer och förtroendevalda vid de samverkande myndigheterna inom Utväg, samt andra engagerade samarbetspartners. Lämpligt är att erbjuda nyanställd personal eller personer som inte ännu haft tillfälle att besöka Utväg att delta. Seminarier: Verksamhetsutveckling genom forskning, utvärdering och manualarbete. Monica Johansson, verksamhetssamordnare Att bryta tystnad - uppsökande, stödjande och motiverande arbete med våldsutsatta kvinnor Bibi Lundvall, samordnare för kvinnor När det overkliga blir verkligt – mötet med barn som upplevt våld i nära relation Carina Eliason, samordnare för barn Med hoppet som drivkraft till ett våldsfritt liv Michael Ottow, samordnare för män Våga fråga och vägra acceptera – synliggörande och utbildning kring våld i nära relationer Jennie Malm Georgson och Amira Bajraktarevic, utbildare och metodutvecklare När våldet är lika fast ändå inte – om hbt-personer och våld i nära relationer Victoria Tauson, projektledare Anmälan: Anmälan till den 25;e oktober senast 10;e oktober Anmälan till den 16;e december senast 21;e november Via e-post till Info om Utväg Välkomna! Socialförvaltningen

3 Välkommen till Utväg 14/9 Utbildningsdag för personal i de samverkande myndigheterna inom Utväg Skaraborg Kunskapsintroduktion till partnervåld i hbt-relationer Kunskapsintroduktionen tar upp och benämner de begrepp och definitioner som är relevanta för att arbeta med hbt-frågor. Den ger också en grundläggande inledning till heteronormativitet och ett normkritiskt förhållningssätt. Föreläsare är Victoria Tauson, projektledare på Utväg Skaraborg. 08.30 Presentation av Utvägs pågående utvecklingsprojekt kring våld i hbt- relationer 08.45 Kunskapsintroduktion med begreppsgenomgång 10.00 Fikapaus 10.30 Kunskapsintroduktion, forts. Inkludera eller lägga till? – om projektets frågeställningar, empiri och lägesrapport 11.45 Avslut med frågestund Vi ber Er observera att detta är samma utbildning som gavs 16/6. Kommande utbildningar bygger vidare på denna introduktion. Vi rekommenderar därför att gå på denna så att kommande utbildningar blir så givande som möjligt. Anmälan senast den 7/9 genom att skicka ett mail till ange namn samt önskemål om specialkost. (fika) Utbildningsdagen sker i Utvägs lokaler på Storgatan 20 i Skövde, portkoden är 2349 Socialförvaltningen

4 . Inbjudan Kunskapsintroduktion i familjearbete där hedersrelaterad våldsproblematik förekommer Innehåll: Om familjearbete i allmänhet och i familjer med hedersproblematik i synnerhet. Principer, likheter och skillnader. Grundprinciperna i fem-stegsmodellen och gruppdiskussioner. Tid: 12 oktober 2011 kl Plats: Stadshuset i Skövde, sessionssalen vån 4. Målgrupp: Personal från Utvägs samverkande myndigheter. Socialtjänst, polis, åklagarmyndighet, kriminalvård, Hälso- sjukvård och frivilligorganisationer. Föreläsare: Lasse Johansson. Familjebehandlare och har tidigare arbetat som kurator på Angeredsgymnasiet. Där engagerade han sig tidigt i att stödja ungdomar mot hedersförtryck och för att få familjer att respektera mänskliga rättigheter. Lasse har varit ansvarig för Länsstyrelsens insatser mot hedersrelaterat våld och är en av dem som skapat femstegsmodellen. Anmälan: Senast 23 sep till Jennie Malm Georgson, utbildare/metodutvecklare på Utväg. Telefon: E-post: Då antalet platser är begränsat kommer Utväg vid stor efterfrågan prioritera anmälningar av personal som i sin tjänst arbetar med problematiken. Mer info. om Utväg Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Ange ev. allergi vid anmälan. Välkomna! Socialförvaltningen

5 . Inbjudan dagars utbildning i Hot och Riskbedömning enligt SARA, SAM och PATRIARK för att förhindra framtida partnervåld, stalking och hedersrelaterat våld. Henrik Belfrage Utbildningen innehåller såväl teoretiska föreläsningar, videovisning samt praktisk träning i att bedöma hot och risk för stalking partner- och hedersrelaterat våld. Dag 1 vänder sig till personal som i sitt yrke behöver en generell introduktion i ämnet och dag 2 är en fortsatt fördjupningsdag för de personer som i sin tjänst ansvarar/kommer ansvara för genomförande av hot och riskbedömningar. Tid: oktober kl – Plats: Polishuset i Skövde, Prinsgatan 7-9. Målgrupp: Personal från Utvägs samverkande myndigheter. Socialtjänst, polis, åklagarmyndighet, kriminalvård, Hälso- sjukvård och frivilligorganisationer. Föreläsare: Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Mittuniversitetet och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Henrik har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och är en av huvudförfattarna bakom flera riskbedömningsinstrument som såväl nationellt som internationellt betraktas som ”state-of-the-art”. Henrik är frekvent anlitad som föredragshållare kring frågor angående ämnen som partnervåld, stalking, psykopati, risk och farlighet. Anmälan: Senast 23 sep till Jennie Malm Georgson, utbildare/metodutvecklare på Utväg. Tfn: , e-post Vid anmälan uppges om du vill gå dag 1 eller båda dagarna. Då antalet platser är begränsat kommer Utväg vid stor efterfrågan prioritera anmälningar av personal som i sitt arbete kommer göra hot och riskbedömningar. Mer info om Utväg, Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Ange ev. allergi vid anmälan. Välkomna! Socialförvaltningen

6 Inbjudan Att bemöta våldsutsatta
. Inbjudan Att bemöta våldsutsatta Innehåll: Under förmiddagen kommer vi beröra vad som är kännetecknande för våldsutsattas problematik och hur man såväl teoretiskt som praktiskt kan närma sig denna. Arbete med ambivalens, rädsla, att bryta tystnad samt den våldsutsattas motivation till förändring är teman som berörs. Utvägs evidensbaserade manualer för våldsutsatta kvinnor kommer att användas som material. Tid: 28;e november 2011 kl Plats: Utväg, Storgatan 20, Skövde, portkod 2349 Målgrupp: Personal från Utvägs samverkande myndigheter. Socialtjänst, polis, åklagarmyndighet, kriminalvård, Hälso- sjukvård och frivilligorganisationer. Föreläsare: Bibi Lundvall, kvinnosamordnare på Utväg, Socionom med vidareutbildning inom familjeterapi och handledning Monica Johansson, verksamhetssamordnare på Utväg, Socionom med vidareutbildning inom familjeterapi, magister i socialt arbete Anmälan: Senast 14;e november till Monica Johansson, verksamhetssamordnare på Utväg. E-post: Då antalet platser är begränsat kommer Utväg vid stor efterfrågan prioritera anmälningar av personal som i sin tjänst arbetar med problematiken. Mer info. om Utväg Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Ange ev. allergi vid anmälan. Välkomna! Socialförvaltningen

7 Inbjudan Att samtala med barn som upplevt våld
. Inbjudan Att samtala med barn som upplevt våld Innehåll: Under eftermiddagen kommer Utvägs barnsamordnare dela med sig av sina erfarenheter av att samtala med barn som upplevt våld. Vi berör aktuell forskning varvat med praktiskt användbara kunskaper. Utvägs evidensbaserade manualer för barn- och föräldragrupper kommer att användas som material. Tid: 28;e november 2011 kl Plats: Utväg, Storgatan 20, portkod 2349 Målgrupp: Personal från Utvägs samverkande myndigheter. Socialtjänst, polis, åklagarmyndighet, kriminalvård, Hälso- sjukvård och frivilligorganisationer. Föreläsare: Carina Eliason, Barn och ungdomssamordnare på Utväg. Socionom med vidareutbildning inom familjeterapi Jennie Malm Georgson, utbildare/metodutvecklare, Fil.Kand i socialpsykologi Anmälan: Senast 14;e november till Carina Eliason, Barn- och ungdomssamordnare på Utväg. E-post: Då antalet platser är begränsat kommer Utväg vid stor efterfrågan prioritera anmälningar av personal som i sin tjänst arbetar med problematiken. Mer info. om Utväg Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Ange ev. allergi vid anmälan. Välkomna! Socialförvaltningen


Ladda ner ppt "Erbjudande om utbildning från Utväg - hösten 2011-"

Liknande presentationer


Google-annonser