Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vill omställningen lösa världens problem? Olov Fahlander - Version 1 110307 www.demokritos.se/TT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vill omställningen lösa världens problem? Olov Fahlander - Version 1 110307 www.demokritos.se/TT."— Presentationens avskrift:

1 Hur vill omställningen lösa världens problem? Olov Fahlander - Version 1 110307 www.demokritos.se/TT

2  Värde-förskjutningar & Livsstil  Biologisk mångfald  Befolkning & Fattigdom  Resurs-destruktion  Energi & Varma bostäder  Odling  Arbetslöshet & Ekonomi

3  Problem: Vart är vi på väg. Vad kommer att ske?   Lösning: Framtidsstudier, Scenarios, Värdeförskjutning  Lena Jarlöf: “Den efterfossila staden”  Hilllevi Helmfrid: “Efter oljetoppen”

4  Problem: Personlig oförmåga och brist på ansvarstagande. Dagens fokus på självförverkligande. Konsumtion, slöseri, tillväxt. Hur påverkas vårt beteende?   Lösning: Reskilling / Återlärande. Praktiska kurser med "learn by doing". Självförsörjning & Hantverk

5  Problem: Biosystemtjänster försvinner - tex bin   Lösning: Minskad användning av biocider. Permakultur. Kretsloppstänkande.

6  Lösning: Permakultur (perma=permanent, bestående; kultur=odling) är ett väl planerat, livsmedelsproducerande odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild. livsmedelsproducerande  Ett odlingssätt där man blir självförsörjande genom att träd, buskar, örter och smådjur, exempelvis höns, samverkar och drar fördel av varandra. Motsatsen är den vanliga monokulturodlingen, systemet som genom sitt ensidiga näringsupptag utarmar jorden och förorsakar s k jordtrötthet. Träden skapar ett för de flesta lägre växter gynnsamt mikroklimat genom att de mildrar effekterna av kraftiga regn, stark sol och vind och höjer luftfuktigheten när lövverket avdunstar en del av sitt vatteninnehåll.trädbuskarörtersmådjurhöns monokulturodlingenjordenmikroklimat

7  I permakultur används perenna och självsående växter så mycket som möjligt och man planterar fruktträd, vinbärsbuskar och örter tillsammans. Man utnyttjar därmed växternas olika höjder.  En annan viktig del i permakulturer är åtgärder för att fördröja regnvattnets avrinning och ta det tillvara för växternas och djurens behov. Ett sätt är att göra vattendammar. En damm påverkar odlingens mikroklimat genom att öka luftfuktigheten och kan dessutom mildra de första frostnätterna på hösten genom sin värmebuffrande förmåga. I en damm finns livsrum för många olika arter. Förutom att kunna föda fiskar, salamandrar, grodor mm, kan den bli ett vattenhål för olika insekter, sländor och fjärilar, men även vilda som tama fåglar. Detta vatten är dessutom ofta lämpligare än det kallare renade kranvattnet att använda till bevattning då det innehåller små mängder näring, mineraler och organiska ämnen som buffrar vattnets pH.

8  En permakulturodling ska helst ligga i direkt anslutning till bostaden. Man odlar effektivt på småytor med täckodling - dvs jorden ska aldrig ligga bar utan täcks med gräsklipp, löv eller råkompost beroende på säsong - och man drar fördel av växternas olika höjder, rotsystem, kvävefixerande förmåga osv. Täckodlingen medför mindre ogräsrensning och bevattning = mindre arbete.

9  Permakulturkonceptet innefattar mycket mer än odling. Det är en samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt samhälle. Man måste alltså redan vid planeringen av bebyggelsen se till att man inte bygger in sig i ett system där mycket transporter av människor och varor blir nödvändiga. Precis som man anpassar odlingsmiljön för växterna, anpassar man även bostadens placering - man undviker till exempel dalgångar, fukt- och kallstråk, utan väljer exempelvis sydsluttningar.

10  Problem: Räcker maten till jordens befolkning?   Lösning: Har vi tillräcklig solidaritet, för att kunna dela med oss till den fattigare delen av befolkningen? Rättvisare fördelning.

11  Problem: Vi producerar allt mer av ändliga resurser, som sprids utan återvinning   Lösning: Minska lyxkonsumtionen. Måste ske genom att påverka individer  Är det en självklarhet att vi skall kunna konsumera obegränsat?  Personlig mätare för ekologiskt avtryck?  Piska eller morot?

12  Problem: Uppvärmning El skall inte användas. Dagens plastöverskott kan inte användas.   Lösning: Fler vedpannor & kakelugnar. Bättre förbränning. Tätare boende. Lägre inomhustemperatur och mer kläder.

13  Problem: Grödan. Vad skall odlas?   Lösning: Mindre köttproduktion. Mer vegetariskt. Därmed påverkas arealanvändningen till mer direkt matproduktion

14  Problem: Matbrist i vårt samhälle   Lösning: Mer folk i Jordbruket. Muskelkraft istället för fossil kraft.  Utflyttning från städer - Bybildning

15  Problem: Långa transporter av mat. EU- tanken om centralisering.   Lösning: Närodling Stadsodling  Säsongsanpassning

16  Problem: Dagens "rationella" odlingsmetoder som kräver mycket energi. Biocider mot ogräs och insekter.   Lösning: Täckodling förhindrar ogräs. Kompost istället för gödsling. Maskar och mikroliv istället för plog. Växelbruk med kvävebindare. Sortval och nematoder för att undvika angrepp. Järnsulftat mot sniglar.

17  Problem: Räntan, vinsten, tillväxten. Jordens resurser motsvarar inte den monentära volymen. Som växer allt mer. Vill du betala för ett arbete som aldrig utförts?  Lösning: Vi måste förstå hur vinst/ränta blivit ett sätt att utöva slaveri på den fattigare delen av befolkningen. Genom att den som sätts i skuld får återbetala mer än värdet av arbetet pga räntan.  Räntan växer exponentiellt och spräcker varje given begränsning.  Ekonomi har blivit en metod att "tjäna pengar på pengar", dvs icke-produktivt arbete.

18  Problem: Västvärldens ekonomi går mot självkollaps.   Lösning: En ny modell för ekonomi som utgår från vars och ens arbetsbidrag till det gemensamma. Allt mindre privat ägande. gemensamma resurser och ansvarstagande. Kooperation och delaktighet.  Litteratur: David Korten: ”Vägen till en rättvis och hållbar ekonomi”

19  Problem: Dagens ramverk för arbete måste göras om från grunden. Det karaktäriseras av regleringar, inlåsningar, uppenbara orättvisor och en orimlig lönesättning (Ex. direktörsbonusar)  Lösning: Vi måste utgå från HELA utförda befolkningens arbetsmängd (=behovet), oavsett personliga förmågan (=prestationen). Medborgarlön.  Total omvärdering av viktigt / oviktigt arbete. Konsumtion beskattas. Arbete inte.


Ladda ner ppt "Hur vill omställningen lösa världens problem? Olov Fahlander - Version 1 110307 www.demokritos.se/TT."

Liknande presentationer


Google-annonser