Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅGOR OCH SVARSFÖRSLAG TEXT: OLOV FAHLANDER 110413 Värdegrunder 1 Värderingar inom omställningsrörelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅGOR OCH SVARSFÖRSLAG TEXT: OLOV FAHLANDER 110413 Värdegrunder 1 Värderingar inom omställningsrörelsen."— Presentationens avskrift:

1 FRÅGOR OCH SVARSFÖRSLAG TEXT: OLOV FAHLANDER 110413 Värdegrunder 1 Värderingar inom omställningsrörelsen

2 Problem och lösningsförslag Värdegrunder 2  Vi har inte alla svar på samhällets problem – men vi vill medverka till att inte göra dem större!  Klimateffekten  Peak Oil  Konsumtion & Resursuttömning  Förstörda biosystemtjänster (ex bin)  Vilseldande propaganda  Globala orättvisor ……

3 Vår oro Värdegrunder 3 • Vart är samhället på väg och Vad kommer att ske? ---- • BefolkningsmängdCO2 koncentration • BNPFörlust av regnskog • Medeltemperatur på norra halvklotet • VattenanvändningPapperskonsumtion • Utrotade arterOljekonsumtion • Förstöring av ozonlagret

4 Börja på en klock-kurva? Värdegrunder 4

5 Bakterier i näringslösning Värdegrunder

6 Framtidsstudier? Värdegrunder 6  Lena Jarlöf: “Den efterfossila staden”  Hilllevi Helmfrid: “Efter oljetoppen”  Dystopier i bokform

7 Livsstil & Beteende Värdegrunder 7  Problem: >Personlig oförmåga och brist på ansvarstagande. >Dagens fokus på självförverkligande.  Hur påverkas vi att ändra vårt framtida beteende?  Hur kan vi minska Konsumtion, Slöseri, Tillväxt?

8 Omställningens förslag Värdegrunder 8  Reskilling / Återlärande.  Praktiska kurser med "learn by doing".  Självförsörjning / Hantverk  Egen odling  Hur startar vi den stora vågen av medvetande i samhället? Omställningen kan inte ensam lösa samhällets alla problem.

9 Biologisk mångfald & Artutrotning Värdegrunder 9  Minskad användning av biocider.  Kretsloppstänkande.  Avskaffa monokulturer  Permakultur……

10 Permakultur Monokultur Värdegrunder 10 • Permakultur (perma=permanent, bestående; kultur=odling) är ett väl planerat, livsmedelsproducerande odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild. • Ett odlingssätt där man blir självförsörjande genom att träd, buskar, örter och smådjur, exempelvis höns, samverkar och drar fördel av varandra. • Motsatsen är den vanliga monokulturodlingen, systemet som genom sitt ensidiga näringsupptag utarmar jorden och förorsakar jordtrötthet. Träden skapar ett för de flesta lägre växter gynnsamt mikroklimat genom att de mildrar effekterna av kraftiga regn, stark sol och vind och höjer luftfuktigheten när lövverket avdunstar en del av sitt vatteninnehåll.

11 Ekologisk stabilitet genom mångfald. Värdegrunder 11 • Permakulturer är även åtgärder för att fördröja regnvattnets avrinning och ta det tillvara för växternas och djurens behov. Ett sätt är att göra vattendammar. En damm påverkar odlingens mikroklimat genom att öka luftfuktigheten och kan dessutom mildra de första frostnätterna på hösten genom sin värmebuffrande förmåga. I en damm finns livsrum för många olika arter. Förutom att kunna föda fiskar, salamandrar, grodor mm, kan den bli ett vattenhål för olika insekter, sländor och fjärilar, men även vilda som tama fåglar. Detta vatten är dessutom ofta lämpligare än det kallare renade kranvattnet att använda till bevattning då det innehåller små mängder näring, mineraler och organiska ämnen som buffrar vattnets pH.

12 Intensivodling nära människan Värdegrunder 12 • En permakulturodling ska helst ligga i direkt anslutning till bostaden. Man odlar effektivt på småytor med täckodling - dvs jorden ska aldrig ligga bar utan täcks med gräsklipp, löv eller råkompost beroende på säsong - och man drar fördel av växternas olika höjder, rotsystem, kvävefixerande förmåga osv. Täckodlingen medför mindre ogräsrensning och bevattning = mindre arbete.

13 Närhet och komfort Värdegrunder 13 • Permakulturkonceptet innefattar även samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt samhälle. Redan vid planeringen av bebyggelsen - se till att man inte bygger så att mycket transporter av människor och varor krävs. Precis som man anpassar odlingsmiljön för växterna, anpassas även bostadens placering - man undviker till exempel dalgångar, fukt- och kallstråk, utan väljer exempelvis sydsluttningar.

14 Befolkningsökning & Fattigdom Värdegrunder 14 • Räcker maten till jordens befolkning? Kommer de att kunna betala vad det kostar? ------------ • Frågan är felställd. Istället: Har vi tillräcklig solidaritet, för att kunna dela med oss till den fattigare delen av befolkningen = Ett ekonomiskt/solidariskt problem. • Fattigdom leder till stora födelsetal. • Ekonomin idag leder till ökande ekonomiska klyftor

15 Resurser & Avfall Värdegrunder 15 • Vi producerar/konsumerar allt mer av ändliga resurser, som sprids utan återvinning ----- • Minska lyxkonsumtionen. Måste ske genom att påverka individer • Är det en självklarhet att vi skall kunna konsumera obegränsat? • Personlig mätare för ekologiskt avtryck? • Piska eller morot?

16 Energi - Varma bostäder. Värdegrunder 16  Uppvärmning : El skall inte användas. Dagens plastöverskott kan inte användas (peak oil).  Fler vedpannor & kakelugnar. Bättre förbränning. Tätare boende. Lägre inomhustemperatur och mer kläder.

17 Odlingsprinciper Värdegrunder 17 • Dagens "rationella" odlingsmetoder kräver mycket energi (NPK). Biocider mot ogräs och insekter. --------- • Lösning: Täckodling förhindrar ogräs. Kompost istället för gödsling. Kvävebindande sorter. Maskar och mikroliv istället för plog. Växelbruk. Sortval och nematoder för att undvika angrepp. Järnsulftat mot sniglar.

18 Odlingens Innehåll Värdegrunder 18  Grödan. Vad skall odlas? ------  Lösning: Mindre köttproduktion. Idag går 70% som spannmål för djurfoder.  Mer vegetariskt. Därmed påverkas arealanvändningen till mer direkt matproduktion

19 Odlingens logisitik Värdegrunder 19  Långa transporter av mat. EU-tanken på centralisering måste överges. -----  Lösningar:  Närodling  Större del av befolkningen engageras  Ruralisation (utflyttning)  Direkttransport till kund

20 Odlingens metodik Värdegrunder 20  Matbrist i vårt samhälle? -----  Lösning: Mer folk i Jordbruket. Muskelkraft istället för fossil kraft. Hästar & Oxar

21 Ekonomi Värdegrunder 21 • Räntan, vinsten, tillväxten. Jordens resurser motsvarar inte penning-volymen - som växer allt mer (ränta på ränta) • Vinst/ränta har blivit ett sätt att utöva slaveri på den fattigare delen av befolkningen - genom att den som sätts i skuld får arbeta mer än för värdet av arbetet. • Räntan växer exponentiellt och spräcker varje given begränsning. Inflation äter sparat kapital. • Ekonomi har blivit en metod att "tjäna pengar på pengar", dvs icke-produktivt arbete.

22 Ny ekonomi Värdegrunder 22 • Dagens ekonomi går mot självkollaps ------ • BNP-måttet måste ta hänsyn till ekosystemtjänster • En ny modell för ekonomin utgår från vars och ens bidrag till det gemensamma. • Successivt allt mindre privat ägande med gemensamma resurser och ansvarstagande (typ bilpool)

23 Arbetslöshet Värdegrunder 23  Många av dagens yrken kommer inte att behövas. Lyxkonsumtion faller bort.  Direktörsbonusar. -----  Annan syn på "värdefullt" arbete.  Beskattning av konsumtion istället för arbete – genom skatteväxling


Ladda ner ppt "FRÅGOR OCH SVARSFÖRSLAG TEXT: OLOV FAHLANDER 110413 Värdegrunder 1 Värderingar inom omställningsrörelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser