Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29."— Presentationens avskrift:

1 1 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Detta material finns åtkomligt via www: http://www.itn.liu.se/~benle/docFL/ http://www.itn.liu.se/~benle/docFL/ Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin? Bengt Lennartsson benle@ITN.LiU.se ITN, Campus Norrköping

2 2 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Hur det hela började - och fortsatte: –Beräkningsstöd –Informationslagrings/sökningsstöd –Mätverktyg –Styrverktyg –Slutledningsstöd –Ritverktyg –Presentationsverktyg –Kommunikations- och integrationsverktyg  Realiseringsteknik

3 3 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Programvaruteknikens utveckling: 1. fysisk koppling av grindar etc. 2. binär maskinkod 3. macroassembler 4. högnivåspråk (Fortran, Cobol, Lisp, Algol) 5. funktionella/relationella språk 6. tillämpningsspecifika språk och verktyg 7. generella gränssnitt mot 6.

4 4 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Två alternativa synsätt på programvara: 1. Styra maskinvarans operationer/beteende 2. Modellera en tillämpning Effektiva verktyg för transformationer mellan 1 och 2, i båda riktningarna, finns idag.

5 5 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Hur utvecklar man (programvaru-)system? 1.Först veta - sen göra (reproduktion) (vattenfallsmodell, formella metoder, …) 2. Få veta genom att göra (skapande) (explorativ programmering, nya systemutvecklingsmodeller,...)

6 6 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Komplexa system/komplexa projekt: u Byggande av pyramider, katedraler, etc. u Apollo, Space Shuttle u AXE, GSM u Internet, WWW u Windows NT, Office u Sovjetunionen, EU, Ericsson, GM

7 7 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Ingenjörs-Dataveten- kulturskapskultur analysera apparater/systemjanej bygga/konstruera apparater/systemja ja massiv modulariseringjaja systemdynamikjanej logisk stringens, konsistensnejja

8 8 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Abstraktion och ”massiv modularisering”: u tvåpolsteori, fyrpolsteori, bondgrafer u blockschema, flödesschema, ”statecharts” u finita-elementmetoder u objektorienterad programmering

9 9 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Tidsaspekten - dynamiska system u mekanik, termodynamik, elektromagnetism, etc. u differential- och integralkalkyl u tillståndsmodeller, transformmodeller u signalbehandling/filtrering u asynkrona parallella processer u processprogrammering, realtidsanimering

10 10 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Brytningstid vad gäller kunskap och lärande. u Vi behöver inte (själva) minnas fakta som finns snabbt och globalt tillgängliga. u Vi behöver inte (själva kunna) utföra mekaniska beräkningar och operationer. u Vi behöver inte begränsas av regler och villkor som inte längre är giltiga eller relevanta. u Vi kan inte ensamma förstå helheten. u Vi måste kunna samverka med andra.

11 11 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Subjektiv framåtblick: u ”Lära sig hur man lär sig skriva program, snarare än att lära sig skriva program”. u Team- och kontraktbaserad systemutvecklingsmodell snarare än individ- och dokumentbaserad. u ”Först helhet och mönster, sedan eventuellt detaljer” lämplig strategi för etablering av förståelse. u Informationstekniken förändrar inte bara hur vi skall lära, när och vad, utan också varför !

12 12 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29. Egen forskningsaktivitet för närvarande: Försöker … ”hitta ett embryo till en ny systemutvecklingsmodell” … –Inte baserad på ”hårda deliverables” utan på att utveckla förståelse i grupper och att förmedla denna förståelse mellan grupper (”överenskommelser”eller ”kontrakt”snarare än på pärmar med dokument). –Stöd för kommunikation inom/mellan team.Modellering och simulering med visualisering och animering. –(Mycket tyder på att den skandinaviska traditionen ger väldigt stora konkurrensfördelar internationellt)


Ladda ner ppt "1 Docentföreläsning. Torsdag 8 oktober 1998 Programvaruteknik - en ingenjörsdisciplin ? Campus Norrköping ITN Bengt Lennartsson 2014-06-30. kl. 15:29."

Liknande presentationer


Google-annonser