Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationalisering för skolutveckling Stockholm 6 februari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationalisering för skolutveckling Stockholm 6 februari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Internationalisering för skolutveckling Stockholm 6 februari 2012

2 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida resultat i syfte att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Huvudkontor i Stockholm Sedan våren 2008 också kontor i Visby

3 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida resultat i syfte att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Huvudkontor i Stockholm Sedan våren 2008 också kontor i Visby

4 4 LLP Nordplus Athena eTwinning Den Globala skolan Atlas (tidigare APU-utland och Programkontorets skolstipendier) ‏ Från Sverige till hela världen ASPnet (UNESCO:s skolnätverk) ‏ Ettårsprogrammen Linnaeus-Palme Minor Field Studies Sidas resestipendium IAESTE Mobilitetssatsning Stipendier - avgiftstudenter

5

6 6 Youth in Action Programme International higher education programmes: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Bilateral Programmes Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Lifelong Learning Programme A single integrated programmeExisting programmes A streamlined architecture: 3 Key actions Erasmus for All 1. Learning Mobility 3. Policy Support 2. Co-operation projects Specific activities: • Jean Monnet • Sport Total budget: € 19 billion over 7 years (+ 70%)

7 7 -Staff: teachers, trainers, school leaders and youth workers - Students: HE students (including joint/double degrees) and VET Students - Masters Students: Erasmus Masters via a new loan guarantee mechanism - Youth mobility: volunteering and youth exchanges -International dimension: HE mobility for EU and non-EU beneficiaries Key action 1: Learning mobility of individuals - Support to Open Method of Coordination (ET 2020, EU youth strategy) and EU 2020 - EU transparency tools: valorisation and implementation - Policy dialogue with stakeholders, - International dimension: Policy dialogue with third countries and international organisations Key action 3: Support for policy reform - Strategic partnerships between education institutions (or between youth organisations) and/or relevant actors - ‘Knowledge Alliances’: Large-scale partnerships between higher education / training institutions and businesses - ‘Sector Skills Alliances’ - IT support platforms, including e- Twinning - International dimension: Capacity building in third countries, focus on Neighbourhood countries Key action 2: Co-operation for innovation and good practices Priority Activities

8 Förvaltningspartnerskap (Management partnership) •Samarbetsavtal mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländernas regeringar som undertecknats i 20 länder. •Ökad kunskap om EU och förbättrad dialog mellan EU:s institutioner och dess medborgare. •Sverige har valt målgrupp skola

9 2009-2010-2011 •Utbildning lärare (1500+) •Lärarhandledning, www.eukunskap.se mmwww.eukunskap.se •Rådgivarna •Lärare till Europahuset och Bryssel •Skolledare till Europahuset och Bryssel •Dokumentation och utvärdering •Rapporter Metamatrix •EU-kunskap, uppföljning Skolverket 2007

10 2012 •Skolledare till Europahuset och Bryssel •50 Skolambassadörer •Nätverk •Utvärdering MP •Avsluta för framtiden

11 2011 •Öka kunskapen om EU, EU:s beslutsprocess och aktuella frågor på EU:s dagordning hos lärare, skolledare och beslutsfattare inom det svenska skolväsendet. •Sprida information bland lärare, skolledare och lärarutbildare verksamma i Sverige om de resurser och verktyg som tillhandahålls av svenska och europeiska myndigheter och organisationer.

12 verksamheten måluppfyllelse resultat kvalitet skolutveckling

13 Styrdokument •Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 •Gy 2011 •Vux 2012 • kursplaner • programmål • kursmål

14 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION om nyckelkompetenser för livslångt lärande 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

15

16

17 Alla betonar…. kritiskt tänkande kreativitet initiativtagande problemlösning riskbedömning beslutsfattande konstruktiv hantering av känslor

18 Europa 2020 EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi •Ersätter Lissabonstrategin •Smart och hållbar tillväxt för alla •Kunskap och innovation Fem övergripande mål •Sysselsättning •F&U •Utsläpp •Utbildningsnivån •Social delaktighet Nationella mål

19 Internationalisering för skolutveckling •Tillfälle till reflektion över egna uppfattningar, kompetenser och färdigheter genom mötet med andra kulturer •Engagerar och motiverar elever och lärare •Verklig mottagare, verkligt samarbete •Nya insikter om olika utbildningsmiljöer •Erfarenhet av nya sätt att undervisa och lära sig •Personlighetsutvecklande - utveckling av yrkesrollen •Kompetenshöjande

20 Bryr sig eleverna? •Ungdomars intresse för globala frågor har ökat de senaste fem åren •Ungdomar ganska ointresserade av EU men efterfrågar mer information om EU i skolan •Svenska ungdomars kunskaper och inställning till demokrati och samhällsfrågor ligger på genomsnittet för EU:s länder •Ungdomar efterfrågar mer information om bl. a miljöfrågor och EU:s roll i världen Skolverket 2007

21 Vad gör vi när vi internationaliserar i skolan? •Samarbetar med vänskolor eller skolor vi har kontakt med på annat sätt sedan tidigare. •Samarbetar med skolor med fokus på bistånd, t ex samlar in pengar till böcker. •Reser och får besök, skuggar en kollega, går på kurs (fokus lärare/skolledare) •Deltar i program med fokus på digitalt samarbete; eTwinning eTwinning •Deltar program med finansiering för mobilitet t ex Comenius eller Nordplus (fokus elever) Comenius eller Nordplus •Och på andra sätt…

22 Jaha, men vad gör man? •Samarbetar kring teman som klimat, trafik, historiska händelser, sex och samlevnad, upptäckter •Gör musik tillsammans •Producerar läromedel, kokböcker, guideböcker •Spelar in laborationer och gör rapporter •Har föreläsningar med experter via video •Gör författarporträtt •Har fotoutställningar •Dokumenterar och kommenterar politiska processer •Undersöker naturfenomen och jämför •Gör attitydundersökningar •Lär sig tillsammans •Lpfö 98 •Lpo 94 •Lpf 94 •Nya kursplaner grundskolan •Nya programmål gymnasieskolan •Nya kursmål gymnasieskolan

23 Varför blir det bra – när det är bra? •Engagerar och motiverar elever och lärare •Verklig mottagare, verkligt samarbete •Nya insikter om olika utbildningsmiljöer •Erfarenhet av nya sätt att undervisa och lära sig •Tillfälle till reflektion över egna uppfattningar, kompetenser och färdigheter genom mötet med andra kulturer •Personlighetsutvecklande - utveckling av yrkesrollen •Kompetenshöjande

24 Internationalisering kan -Fungera som en katalysator för skolutveckling -Hjälpa till att sätta fokus på frågor man vill belysa och bearbeta -Ge tillfälle till reflektion kring egen arbetssituation -Stärka gemenskap och samhörighet -Ge tillfälle till gemensamt lärande

25 Traffic flowTraffic flow, originally uploaded by eye2eye.eye2eye

26 Deltagande i kurser och konferenser, skugga en kollega Erfarenhetsutbyte och studiebesök Projektsamarbeten Internationaliseringen stärks i Sverige Praktik (elever) Comenius fortbildning, Atlas konferens, kontaktseminarier Comenius, Leonardo, Atlas och Nordplus junior förberedande besök och partnerskap. eTwinning, Globala skolan, Lär mer om EU, Europass, Euroguidance Leonardo praktik och utbyten, Atlas praktik Commenuis fortbildning, Leonardo praktik och utbyten, Studiebesöksprogrammet Studier (elever) Ettårsprogrammen, Comenius elevmobilitet Utvecklingsprojekt och nätverk Comenius multilaterala projekt och Leonardo utvecklingsprojekt


Ladda ner ppt "Internationalisering för skolutveckling Stockholm 6 februari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser