Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ART – Aggression Replacement Training

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ART – Aggression Replacement Training"— Presentationens avskrift:

1 ART – Aggression Replacement Training
En introduktion

2 ART Aggression Replacement Training
En multimodal metod för att ge möjlighet till sociala färdigheter Arnold P. Goldstein, Barry Glick, John C. Gibbs

3 En multimodal metod Interpersonell färdighetsträning: beteende-komponenten, vad man bör göra. Ilskekontrollträning: emotionella komponenten, att hantera känslor. Moralträning: värderingskomponenten, att utveckla tänkandet om moral och etik.

4 ART – nyckelord Multimodal metod Aggressivitet Inlärt beteende
Positiv förstärkning Generalisering Arbetar i grupp Rollspel Förebild Flexibelt ART-miljö Sociala färdigheter Att hantera sin ilska Moral, värderingar

5 Förelöpare till aggressivt beteende
Fysiologisk disposition mankön, hög spänningsnivå, hetsigt temperament   Kulturell kontext samhällstraditioner och moral som uppmuntrar till, eller hämmar aggression Mellanmänsklig miljö föräldra- och kamratkriminalitet, aggressiva förebilder på TV och video Fysisk miljö temperatur, buller, trängsel, trafik , miljöföroreningar Personliga egenskaper självkontroll, repertoar av alternativa sociala värderingar och beteenden Hämningslösande faktorer alkohol, droger, framgångsrika aggressiva förebilder Tillgängliga medel handeldvapen, knivar och andra vapen Närvaro av potentiella offer make/maka, barn, äldre person

6 Kategoriaffekter - Ilska/raseri - Rädsla/skräck (inkl ångest)
- Ledsnad/förtvivlan (inkl sorg) - Avsmak/avsky - Skam/förödmjukelse - Understimulering/apati (leda) O Förvåning/häpnad + Välbehag/extas (glädje) + Intresse/iver (motivation) (Tomkins)

7 Blandaffekter Kortvarig skam=förvirring Skam+rädsla=skuld
Ilska+rädsla=separationsångest Ilska+avsky=förakt (Tomkins)

8 Känslor En känsla/emotion är en komplex kombination av en affekt med minnen av tidigare erfarenheter och med de affekter som de i sin tur utlöser Känslor är intuitiva värderingar av individens allmänna förhållande till sin miljö (Bowlby)

9 Vad påverkar förmågan att hantera ilska?
Individens bakgrund, familjens sätt att hantera ilska, socialisering i kulturen och vad som utlöser ilska i den privata världen.

10 Grundläggande sociala färdigheter
1. Lyssna - uppmärksamma den som talar, försök förstå 2. Starta ett samtal - börja samtalet om ett ämne som leder över till ett annat 3. Föra ett samtal - tala om sådant som intresserar båda 4. Fråga - bestämma vilken information som behövs 5. Säga tack - låta andra förstå att man är tacksam 6. Introducera/presentera sig själv - på eget initiativ bli bekant med andra 7. Introducera/presentera andra - hjälpa andra att bli bekanta 8. Ge komplimanger - berätta att man uppskattar något hos andra

11 8: Att ge en komplimang *1. Bestäm vad det är du vill ge den andra personen en komplimang för. *2. Bestäm dig för hur du ska ge komplimangen. *3. Välj rätt tid och plats för att ge din komplimang. 4. Ge komplimangen.

12 Planeringsfärdigheter
43. Besluta att göra någonting - sätta igång en aktivitet 44. Besluta vad som orsakar ett problem - finna ut vad som orsakar något som ligger utanför egen kontroll 45. Sätta mål - besluta vad som är realistiskt att uppnå innan en uppgift påbörjas 46. Bedöma färdigheter - bli varse egna möjligheter och begränsningar att genomföra något 47. Samla information - bedöma vad man behöver veta och hur man får reda på det 48. Prioritera problem - arrangera problem efter deras betydelse och ta itu med det viktigast först 49. Fatta beslut - överväga möjligheter och välja bästa alternativ 50. Vara koncentrerad - göra de förberedelser som behövs för att genomföra en uppgift

13 Sociala färdigheter - träningsprocedur
1. Definiera färdigheten 2. Modellera färdigheten 3. Fastslå behovet av färdigheten hos eleverna 4. Välj en aktör för roll-spelet. 5. Förbered rollspelet 6. Genomför rollspelet 7. Ge återkoppling på framförandet 8. Ge övningsuppgift i färdigheten 9. Välj nästa aktör för rollspel

14 Sociala färdigheter – övningsuppgift
Var ska du pröva färdigheten? Med vem ska du pröva färdigheten? När ska du pröva färdigheten? Stegen i färdigheten – ja / nej Detta bör jag förbättra? Bedöm själv hur bra du använde färdigheten? – utmärkt / bra / godkänt / dåligt

15 9. Att be om hjälp *Avgör vad problemet är.
*Bestäm dig för om du vill ha hjälp med problemet. *Tänk efter vilka personer som kan hjälpa dig och välj en av dem. Berätta för personen om problemet och be den personen att hjälpa dig.

16 Att hantera aggressivt beteende
S = situation B = beteende K = konsekvens

17 1 och 2 Vecka 1: Inledning, förklarar procedurerna för träningen och introducerar S-B-K Vecka 2: Introducera ”övningsuppgift” och arbetar med igångsättare, yttre och inre

18 3 och 4 Vecka 3: Signaler och ilskedämpare 1,2 och 3:
1. Att andas med djupa andetag 2. Att räkna baklänges 3. Att tänka behagliga tankar Vecka 4: Påminnelser dvs självinstruerande påståenden ”ta det lugnt nu”

19 Självinstruerande påminnelser
Förberedelse för provokation Det här kommer att göra mig arg, men jag vet hur jag ska handskas med det. Vad är det jag måste göra? Jag kan tänka ut en plan för att hantera det här. Jag kan hantera situationen. Jag kan behärska min ilska. Om jag börjar bli upprörd vet jag vad jag ska göra. Det kommer inte att behöva bli något gräl. Ta det inte så allvarligt. Det här kan blir en knivig situation, men jag tror på mig själv. Dags för några djupa andetag för att slappna av. Jag känner mig lugn och avslappnad Ta det lugnt och kom ihåg att ta det med humor.

20 5 och 6 Vecka 5: Självutvärdering dvs självförstärkning eller självhandledning Vecka 6: Att tänka framåt, ”om - så” (Ilskedämpare 4). Konsekvenser: kort/lång, externa/interna/sociala, KFA/KFD

21 7 och 8 Vecka 7: Ilskebeetendecykeln, vad gör jag själv som väcker ilska hos andra? Vecka 8: Genomgång av hela sekvensen; igångsättare + signaler + ilskedämpare + påminnelser + sociala färdigheter + själv- utvärdering

22 9 och 10 Vecka 9: Övning av hela sekvensen
Vecka 10: Repetition av hela programmet

23 Att hantera aggressivt beteende - träningsprocedur
1a. Ilskedagboken 1b. Repetera 2. Definiera färdigheten 3. Modellera färdigheten 4. Deltagarnas egna exempel/fastslå behov 5. Välj aktör för rollspel 6. Förbered rollspel 7. Genomför rollspel 8. Ge återkoppling på framförandet 9. Välj nästa aktör för rollspel

24 Ilskedagbok När hände det? Var befann du dig?
Vad hände? Beskriv situationen Vem var den andra personen? Vad gjorde du? Använde du något steg/teknik för att hantera din reaktion? Använde du någon social färdighet? Hur arg var du? Hur hanterade du din reaktion?

25 ”Ilskekedjan” Igångsättare – yttre/inre Signaler Ilskedämpare 1-4
Påminnelser Sociala färdigheter Självutvärdering

26 Fördjupade värderingar, etik och moral

27 Fördjupade värderingar, etik och moral
Anton håller på att skriva ett körkortsprov vid Trafiksäkerhetsverket. Plötsligt säger kontrollanten : "Jag måste lämna rummet några minuter, det vilar på er heder att inte fuska." När kontrollanten har gått viskar Erik, Antons kamrat: "Låt mig få se dina svar, Anton."

28 Fördjupade värderingar, etik och moral
Om Anton vet att Erik håller på att bli underkänd därför att han inte läst på? Bör Anton låta Erik fuska då? Ja, låta honom fuska Nej, inte låta honom fuska Vet inte

29 Fördjupade värderingar, etik och moral
Är det möjligt att ha någon som fuskar eller ljuger som en mycket nära och pålitlig vän? Ja, möjligt Nej, inte möjligt Vet inte

30 Fördjupade värderingar, etik och moral
Syfte: socialt beslutsfattande Metod: moraliskt resonerande kring sociala problemsituationer Kognitiva förvrängningar – tankefällor

31 Kognitiva förvrängningar – tankefällor
Självcentrering – ”jag först”, ”bara jag” Förutsätta det värsta Skylla på andra Bagatellisera / felbenämna

32 Moral - utvecklingsnivåer
Makt: ”Den starke har rätt” Överenskommelser: ”Jag kliar din rygg om du kliar min” Ömsesidighet: ”Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig” System: ”Bidrar du till samhället”

33 Introducera problemsituationen
Gruppledaren/deltagare läser upp problemsituationen Vad är problemet? Varför är det ett problem? Förekommer liknande problem? Deltagarnas egna exempel på liknande problem

34 Diskutera frågorna Fokus på gruppens eget arbete.
Öppna frågor – När? Var? Hur? Bekräfta Sammanfatta Spegla – Menar du att … Deviser – ”Kloka ord” Sammanfatta och relatera till elevernas egna exempel på liknande situationer.

35 Förhållningssätt Att utmana väcker ofta motstånd. Uppmuntra tvivel.
Sträva efter ett fritt tänkande och tyckande där samtliga i gruppen ges utrymme. Skapa tillfällen att byta socialt perspektiv eller att begrunda andra.

36 Moral – en problemsituation
Anders går på en gata tillsammans med sin vän Robert. Robert stannar framför en tjusig ny sportbil. Robert tittar in i bilen och säger upprymt: "Kolla! Nycklarna sitter i! Ska vi se hur fort den går? Kom igen, nu åker vi!"

37 Information om ART www.aggressionreplacementtraining.org - ICART

38 ART Kanske är behandling en konst mer än en vetenskap?


Ladda ner ppt "ART – Aggression Replacement Training"

Liknande presentationer


Google-annonser