Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skapande arbete och lek som

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skapande arbete och lek som"— Presentationens avskrift:

1 Skapande arbete och lek som
arbetssätt för att nå skolans kunskapsmål

2 Skolans kunskapsmål PISA Program. for Inter.n Student Assessment
TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study PIRLS Progress in Reading Literacy Study NATIONELLA PROVEN

3 Barn i lekarbete - Laila Lindberg

4 Barn i förskola, förskoleklass och elever i grundskola
Varför lekarbete som stödinsats ? Störande, fungerar inte i gruppen, oroande . ..

5 Samtal med barnet, fungerar inte
Blockering- minns inte- förmår inte-ledsen ex Flicka 5 år, mor sjuk, inga kompisar, glömt

6 Hjärnan utveckling, spegelneuroner,
Grindvakten Lekarbete - Lärande - Kunskaper Alexander Maria, Sofia Fokus på kunskaper, d v s fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Utdrag Lpr Utdelas

7 Anknytning - Malin Broberg

8 Pappa och jag 5½ år - litade på
Promenad i kohagen Minns, glömt, Kroppsminne handflator Åskan vid Leken - Lahles flykt ” Du kan, du klarar det” Trygg hamn + styrka på färden

9 Otrygg o desorganiserad anknytning
- smalt mellanområde, tredje rummet - begränsad lekförmåga Hur klarar påfrestningar? Behöver stöd i leken Hur är bemötandet i lekarbete ? Barn på sjukhus

10 ”...NÅ SKOLANS KUNSKAPSMÅL ”
I LEKEN LÄR BARN … Koncentrera sig , arbetsminne, Social förmåga Föreställa sig ( ”inte”) Kommunicera Språk, förstå, prata,

11 -BARN LÄR SIG I LEKEN Samförstånd, turtagning, Samarbeta, Planera, strukturera, Styra sitt eget arbete Jämställdhet, ömsesidighet

12 BEHOV AV BEKRÄFTELSE Ex: Alex Schulman ”Älska mig” Bekräftelse via nätet / Direkt Vad viktigt få bekräftat? Pappas rop i kohagen Beröm / Bekräftelse ?

13 BEHOV AV BEKRÄFTELSE ” Vilken fin tröja du har! ” ” Se mig”, lilla barnets mantra. Evolutionen , gener, utveckling - Kroppsminne – separationer Interpersonella relationer Stern D.

14 Bekräftar barnets lekhandlingar
Barnet o lekped delar uppmärksamhet Leken är meningsfull och viktig Tillfredsställelse att skapa det barnet vill Förutsägbart vad som ska ske i leken ” Livet är förutsägbart” > Trygghet ! barn i kris, krig, flykt, med konflikter

15 ”Barnens lek är den infantila formen av
människans förmåga att handskas med sina erfarenheter”. Erikson, H. Erik ) Medfödd motivation att leka

16 Kornhall, P.( 2013 ) Barnexprimentet
Formativ bedömning / återkoppling : Micro teaching / Videoanalys “tittar på inspelade lektioner och diskuterar dem.” Video analys ger allra störst effekt


Ladda ner ppt "Skapande arbete och lek som"

Liknande presentationer


Google-annonser