Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationslösningar Jens Kronvall, Business Area Manager.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationslösningar Jens Kronvall, Business Area Manager."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationslösningar Jens Kronvall, Business Area Manager

2 Heltäckande inom IT-infrastruktur Tydliga drivkrafter inom samtliga områden. Att förenkla din vardag. Att öka nyttan.

3 Utmaningar • Stora besparingar med en leverantör, enligt Gartner • Kompetens hos ”Breda” leveratörer • Hitta ”rät” kompetens • Bollplank • Leverantör som förstår din verksamhet • Kan hjälpa till och utveckla verksamheten

4 Kompetens fokus • SCG – Specialist Competens Group – Nationellt grupp med spets kompetens

5 Ateas definition av nätverket • Nätverket är näringens blodomlopp • Verksamhetens verktyg (funktioner) behöver blodomloppet för att fungera. • Management är hjärtat. • Säkerheten är immunförsvaret som tar bort hot och fixar problemen om systemet skulle bli sjukt. • Nätverket gör att verktygen kan användas effektivt, när och var dom än behövs. • Tråd eller trådlöst lika viktigt Gammalt nätverk som får en ny design

6 Kommunikationslösningar Nyckeltal • Total omsättning 2006 – 320 MSEK produkter – 95 MSEK tjänster – 98 MSEK avtal • Kompetens – 55 certifierade personer – på Cisco. De flesta har flera certifieringar. • Geografisk spridning – 22 kontor

7 Kommunikationslösningar Erbjudandet - kommunikationslösningar

8 Kommunikationslösningar Atea är en helhetsleverantör inom området kommunikationslösningar. Vi erbjuder lösningar inom: • Routing & Switching • Virtual Private Networks • Firewalls • Guest Access Vi har även erbjudanden inom mer specifika områden såsom: • Bredband • Data Center • Unified Security • Trådlöst • Unified Communication • Funktion och Underhåll

9 Referens • STOKAB

10 Kommunikationslösningar Bredband Öppna nät System & Nätverk Erbjudandet - kommunikationslösningar

11 Öppet nätverk – ett ”modulbygge” Atea best practise • Samla våra erfarenheter IT Norrbotten, Umenet, Söderhamns Teknikpark, Gavlegårdarna, EE&M, Ljusnet, Gothnet, Stokab mfl. Bredband Atea hjälper nätägaren att agera neutral nätoperatör genom att erbjuda en aktiv plattform för tjänsteleverantörerna att leverera tjänster till slutkunderna. De koncept som Atea jobbar efter gör det möjligt för nätägaren att bland annat erbjuda: Partners Fysiskt datanätverk Kundplacerad utrustning Övervakning Ärendehantering Kundportal Management system Tjänstekonsumen ter Tjänsteleverantörer Logistik Processer Drift Exempel på lösningar • Triple/Multi play-tjänster för hushåll • Säkra förbindeler (vpn) och telefoni till företagen och kommunen • Olika tjänsteleverantörer en enkel och säker access till stadsnätet • Självadministration för slutkunder • Tjänsteknutpunkter

12 Referens • Gothnet • GavleGardarna • UmeNet

13 Kommunikationslösningar Unified Security Katalogtjänster patchhantering, NAC Bredband Öppna nät System & Nätverk Erbjudandet - kommunikationslösningar

14 Unified Security Atea hjälper att skapa olika lösningar för säkra anslutningar till nätverk, oavsett nätverksmedia -trådlöst, LAN anslutet och/eller över internet. Exempel på lösningar • Styrning av användare till olika nätverkssegment beroende på certifikat. • Karantänstyrning av klienter vilket inte fyller de satta säkerhetskraven gällande blanda annat antivirus, operativsystemsnivåer osv. • Lösningar för att effektivt hantera anslutning av gäster till ett nätverk – ”Guest Access” • Olika lösningar för engångslösenord, både via säkerhetsdosor och/eller SMS WebVPN lösningar

15 Referens • Öhman

16 Kommunikationslösningar Trådlöst Certifikat, NAC, RFID katalogtjänster Unified Security Katalogtjänster patchhantering, NAC Bredband Öppna nät System & Nätverk Erbjudandet - kommunikationslösningar

17 Trådlöst Atea hjälper att skapa olika former av trådlösa nätverk för att stödja verksamhetens arbete. Vi har kunnandet/erfarenheten av att bygga säkra trådlösa lösningar både inomhus och utomhus med olika kravbilder. Exempel på lösningar • Trådlöst för ip-telefoni. • Koppling mot olika katalogtjänster för verifiering/styrning av användare. • Certifikathantering och certifikatstruktur vid koppling mot katalogtjänster. • ”Guest access” i trådlösmiljö. • Trådlöst för tunna terminaler i industrimiljöer, hamnar och höglager. • Trådlöst WAN (Wide Area Network). • Cisco NAC för trådlösa nätverk. • Location management via RFID

18 Referens • Bergkvist • Rosendahl Gymnasium • ATG

19 Kommunikationslösningar Unified Communication IP-telefoni, Video Trådlöst Certifikat, NAC, RFID katalogtjänster Unified Security Katalogtjänster patchhantering, NAC Bredband Öppna nät System & Nätverk Erbjudandet - kommunikationslösningar

20 Unified Communication – Ip-telefoni Atea erbjuder ip-telefonilösningar med eller utan integrering med andra system i er verksamhet. Ateas breda kompetens och erfarenhet inom flera teknikområden gör att vi kan skapa lösningar för att maximera nyttan av ip- telefonen i er verksamhet. Ip-telefonen blir en del av ert verksamhetssystem. Exempel på lösningar • Callcenter-lösningar • Integrering med kalender och e-postsystem • Integrering med Microsoft Office Communications Server och Lotus Same Time • Integrering med Videokonferans system. • Integrering med verksamhetssystem. • Integration med ärende och processtödjande applikationer

21 Unified Communication - Video Atea erbjuder videolösningar med eller utan integrering med andra system i er verksamhet. Atea har kunnandet/erfarenheten av att skapa video lösningar anpassade både för riktigt stora organisationer som för små. Ateas breda kompetens och erfarenhet inom flera teknikområden gör att vi kan skapa lösningar för att maximera nyttan av video i er verksamhet. Exempel på lösningar • Paketerade system för olika konferensrum • Integrering med kalendersystem, boka och starta videokonferens direkt i kalenderbokningen • Integrering med Microsoft Office Communications Server • Integration med Lotus Same Time • Integrering med telefonisystem • Integration med ärende och processtödjande applikationer

22 Referens • Securitas Aroundio • StreamServe • Villaägarna

23 Kommunikationslösningar Unified Communication Ip-telefoni, video Datacenter Virtual I/O, SAN, Infiniband Trådlöst Certifikat, NAC, RFID katalogtjänster Unified Security Antivirus, katalogtjänster patchhantering, NAC Bredband Öppna nät System & Nätverk Erbjudandet - kommunikationslösningar

24 Exempel på lösningar •Virtualisering av switchar, brandväggar, routrar, servrar och datalagring. •Högprestanda lösningar för datalagringar och databearbetning •Optimering av datatrafik Datacenter Affärsområdena Atea Kommunikationslösningar och Atea Server- & Lagringslösningar har ett gemensamt erbjudande kring Datacenter- lösningar. Inom Atea har vi lång och djup kompetens inom datakommunikation, server/datalagring och virtualisering.

25 • Axfood • ATG

26 Kommunikationslösningar Unified Communication Ip-telefoni, video Data Center Virtual I/O, SAN, Infiniband Trådlöst Certifikat, NAC, RFID katalogtjänster Unified Security Katalogtjänster patchhantering, NAC Bredband Öppna nät System & Nätverk Funktion och Underhåll Proaktiva & reaktiva tjänster Erbjudandet - kommunikationslösningar

27 Referens • Nerikes Allenhanda

28 Atea Monitor/Trend/Avancerad - Nätverk Servicedesk/helpdesk Atea Trygghetsavtal - Nätverk Atea Proaktiv - Nätverksstrateg Atea Proaktiv – Nätverksunderhåll Funktion och underhåll Hela erbjudandet

29 Referens

30 Paketerade tjänster inom erbjudandet Nätverk/Bredband • Workshop om kommunikation • Proaktiv Trendanalys • Nätanalys (Proaktiv, Reaktiv) Trådlöst • Workshop om trådlöst • Trådlös utvärdering Unified Security • Workshop om kommunikation Funktion och Underhåll • Proaktiv - Nätverksstrateg • Proaktiv - Nätverksunderhåll • Proaktiv - Nätverksunderhåll Cisco • Trygghetsavtal - Nätverk • Avancerad - Nätverk • Trend - Nätverk • Monitor - Nätverk Unified Communication • IP Telefoni Workshop • IP Telefoni Readiness • Videokonferens

31 Nytta • Workshop om kommunikation är ett hjälpmedel för att finna vägen genom den flora av teknologier och tjänster vilket präglar dagens- och framtidensdatakommunikation • Varje Workshop om kommunikation är speciellt inriktad mot den frågeställning kunden har inför utvecklig av befintliga och/eller införande av nya säkerhets- och kommunikationslösningar Effekt • Högre intern kompetens inom workshopens inriktning • Underlag för verksamhetens kravställning • Beskrivning kring en möjlig lösning Workshop om kommunikation • Upplever du att er datakommunikation blir mer och mer affärskritisk? • Ser du möjligheten att nyttja datanätverket för funktioner som telefoni, video, SAN men vet inte hur? • Har du koll på dataströmmarna i ditt nätverk, är datatrafiken optimal eller är det segt? • Är dina servrar och klienter verkligen uppdaterade med senaste skyddade vad gäller antivirus och operativsystem?

32 Nytta • Möjlighet att följa trafiken i nätverket och proaktivt åtgärda kommande ”proppar”. • Upptäcka mönster i nätverksutnyttjandet med möjlighet optimera kapaciteten. • Kunskapsplattform om nätverket som kan användas för att optimera it-kostnader – både nuvarande och framtida. Effekt • Ökad tillgängligheten på nätverket via proaktiv hantering av nätverkets bandbredd. • Verktyg att skapa underlag för kostnadsoptimering av nätverket och framtida investeringar. • Effektivare infrastruktur, felsökning där ex. serverrelaterade belastningsproblem kan härledas till inloggningstidpunkter, omsändningar av datapaket, internettrafik, virus m.m. Proaktiv trendanalys • Hur ofta klagar användarna på dåligt nätverk? • Kan ni enkelt åskådliggöra belastningen på ert nätverk till era medarbetare? • Upplever ni och era medarbetare prestandaproblem på nätverket? • Har ni ett effektivt verktyg för belastningsanalys av ert nätverk? • Nyttjar ni WAN-kapaciteten ni betalar för?

33 Nytta • Proaktivt minska riskerna för driftstörningar med produktionsbortfall som följd. • Komma tillrätta med akuta problem. Akuta problem som kan vara allt från att endast vara irriterande till att påverka hela er verksamhet. Effekt • Kontroll på kommunikationsplattformen, styrkor, svagheter, möjligheter och risker. • Åtgärdslistor för att proaktivt hantera funna brister. • Förslag till åtgärder för att lösa akuta problem. Nätanalys • Dagens it-miljöer förändras ständigt. Operativsystem i klientdatorer och servrar uppdateras, nya applikationer driftsätts, antalet ip-adresser utökas, trådlösa system kommer till och trafiken ökar stadigt. • Behovet av att ha kontroll över datakommunikationen växer men eftersom kommunikationen är den minst synliga delen av it-miljön glöms den ofta bort. • Följden blir svåranalyserade driftstörningar och kapacitetsproblem.

34 Nytta • Hjälpmedel för att finna vägen genom den flora av teknologier och tjänster vilket präglar telefonilösningar. • Visar på möjligheterna med en telefonilösning. Både avseende effektivisering av verksamheten samt ökad servicegrad. Effekt • Sammanställning av nuläget avseende systemplattform och avtal. • Behov/krav för en framtida telefonilösning. • Förslag på en framtida telefonilösning. • Enkel kostnads- och besparingsanalys kring en tilltänkt ip-telefonilösning som kan användas som beslutsunderlag. Ip-telefoni workshop • Använder ni traditionell telefoni men vill gå över till ip-telefoni? • Känns omställningen som ett stort och komplicerat steg? • Vill ni ha kostnadseffektivitet och enkelhet redan från start? • Söker ni en partner med stor erfarenhet av att migrera telefoni?

35 Nytta • Proaktiv hantering av möjliga problemkällor i ert nätverk • Lättare att införa ip-telefoni i er organisation, nätverket kommer inte att ställa till med problem vilket frustrerar användarna. • Ni ställs inte inför oförberedda kostnader om de visar sig vid ett införande att nätverket är ett problem Effekt • Efter genomförd IPT readiness analys får ni underlag vilket detaljerat beskriver om ert nätverk kan hantera en IP telefoni lösning. • Ni får en djupare kompetens om er nätverk och vad det klarar av. Ip-telefoni readiness • Har ni redan ett nätverk men vet inte det är en bra bärare för den ip- telefonilösning ni tänker införa? • Det finns många möjliga problemområden i äldre nätverk vilket kan medföra dålig samtalskvalitet, tappade samtal m.m. och det medför irritation hos slutanvändaren.

36 Nytta • Framtagning av verksamheten krav på ert tilltänkta trådlösa nätverk, detta borgar för en genomtänkt och bra lösning. • Bredare kompetens kring trådlösa nätverk och dess terminologier. De gör att ni mer kompetent kan bedöma olika förslag till lösningar anpassade för er. Effekt • Ökad kunskapsplattform kring trådlösa nätverk • Underlag som gör det lättare att gå vidare med införskaffande av en trådlös lösning anpassad för er verksamhets behov. Workshop om trådlöst • Funderar ert företag på att investera i ett trådlöst nätverk? • Vill ni att företagets befintliga trådlösa nätverk ska gå att använda till både datakommunikation och telefoni? • Många som satsar på ett trådlöst nätverk slarvar med förarbetet. Det leder ofta till felplacerade accesspunkter med otillfredsställande täckning och kvalitet som följd. Dålig säkerhet och bristande skalbarhet vad gäller funktionalitet är också vanligt.

37 Nytta • Information om de exakta behovet av trådlösutrustning för ert tilltänkta trådlösa nätverk. • Svar på varför ni har problem med ert trådlösa nätverk. • Bättre kontroll på ert trådlösa nätverk. Effekt • Information om avgränsningar i nätverket, kartskisser och mätvärden. • Kontroll på investeringskostnader • Högre tillgänglighet i det trådlösa nätverket Trådlös utvärdering • Står du inför att införskaffa ett trådlöst nätverk och vill veta exakt hur många accesspunkter som krävs för att täcka ert behov av radiotäckning? • Har ni problem i ert befintlig trådlösa nätverk som ni inte förstår orsaken till? I vissa fall kan de även vara så att material använda i en fastighet kan försämra radiotäckningen. Försämring av radiotäckning kan även bero på andra miljöfaktorer såsom luftfuktighet och yttre störande radiokällor.

38 Nytta • Effektivare administration av videokonferens videotelefoni och telefoner • Ökat produktivitet med video som en del av verksamhetssystemet. • Minskat resande, effektivare nyttjande av arbetstiden. Effekt • Nyckelfärdiga paketeringar för olika utrymmen • Minskat resande i er organisation • Flexibla mötestider, resande styr inte mötet och deltagandet Videokonferenspaket • Reser ni mycket? • Har ni en miljöpolicy där ni vill minska resandet? • Vill ni förkorta era projekttider? • Söker ni en partner med stor erfarenhet av att effektivisera kommunikationen?

39 Atea kommunikationslösningar Kompetensområdet • cirka 80 konsulter i Sverige • cirka 60 individer med Cisco certifieringstitlar. • 10 talet CCIE • 19 konsulter inom Solution Competence Group (SCG) Solution Competence Group • Marcus Elstig, Umeå• Dick Högström, Sundsvall • Mattias Lilliesköld, Umeå• Joacim Pettersson, Sverige • Martin Kivi, Falun• Jakob Knapp, Falun • Roland Henriksson, Sverige• Peter Billberg, Stockholm • Tommy A Johansson, Stockholm• Björn Andersson, Stockholm • Per Björklund, Stockholm• Paolo Angius, Stockholm • Mikael Österlund, Stockholm• Ronnie Westman, Stockholm • Henrik P Carlsson, Eskilstuna• Angelika Lasota, Stockholm • Andreas Nordenfelt, Stockholm• Jimmy Larsson, Helsingborg

40 Kundexempel

41 VPC Kundexempel

42 IP Telefoni: Bredband: Cisco Systems Guldpartner Netadmin Guldpartner Strategiska partners

43 Relation Cisco • Relationen – Första guldpartner i Sverige – Guldpartner sedan 1994 • Ciscos största systemintegratörspartner • Cirka 60 certifierade konsulter – Totalt ca 80 kommunikationskonsulter • Specialiserade inom: – Advanced Wireless Specialisation – Advanced Unified Communication Specialisation – Advanced Wireless Specialisation – Advanced Security Specialisation • North Service Partner of the Year – Sveriges & nordeuropas nöjdaste kunder

44 IP Telefoni: Bredband: Trafikoptimering: Webfiltrering: Övriga leverantörer

45 Verva - Kommunikationslösningar • Atea har lång historia på nätverksavtal med erfarenhet av samtliga avtal • Inom nätverksavtalet ingår lösningar på produkter och tjänster inom områdena: – Nätverk – Trådlösa nätverk – Säkerhet • Ip-telefoni ingår EJ i nätverksavtalet, var observant på detta vid publika förfrågningar • Offentliga organisationer kan utan upphandling avropa nätverksprodukter från Atea • Telia och Dotcom har EJ nätverksavtal och offentliga myndigheter måste genomföra en upphandling om de ska handla av dem inom området • Offentlig myndighet kan ställa prisförfrågan på produkter och tjänster till dem som är med på avtalet • Hos publika kunder kan själva inköpsprocessen vara en ”pain” de behöver hjälp med för att komma i mål med sina projekt

46 Verva - Kommunikationslösningar • Vilka har nätverksavtal? • Vad ingår i avtalet? – Alla kommunikationsprodukter utom IPT & Video – Även säkerhet – Tjänster – Avtal • Läs mer på: – Verva http://www.verva.se/web/t/Page____1141.aspx – Atea intranät

47 Verva - Kommunikationslösningar

48 • Atea är Ciscos största Guldpartner i Sverige – Stor erfarenhet att leverera till publika kunder – Bästa förutsättningar för ett effektivt pris – Starkaste service & supporterbjudandet • Egna reservdelar • Eget serviceavtal med Cisco – Nordeuropas mest nöjda Ciscokunder enligt kundundersökning

49 Tack.


Ladda ner ppt "Kommunikationslösningar Jens Kronvall, Business Area Manager."

Liknande presentationer


Google-annonser