Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kerstin Jönsson 054 - 19 40 81 kerstin.jonsson@konsumentverket.se ”Olyckor är ingen bra business” varken för företagaren eller föreningen Kerstin Jönsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kerstin Jönsson 054 - 19 40 81 kerstin.jonsson@konsumentverket.se ”Olyckor är ingen bra business” varken för företagaren eller föreningen Kerstin Jönsson."— Presentationens avskrift:

1 Kerstin Jönsson 054 - 19 40 81 kerstin.jonsson@konsumentverket.se
”Olyckor är ingen bra business” varken för företagaren eller föreningen Kerstin Jönsson Exempel på olyckor: Dykolyckor Bungyjump rep som gick av Klätterställning som välte Glaciärolyckan Bakgrund: KOV är tillsynsmyndighet för PSL som ställer krav på att både varor och tjänster som säljs till konsumenter ska vara säkra

2 Produktsäkerhetslagen
Syfte: Att varor och tjänster som säljs till konsumenter inte orsakar personskador Krav på varor/tjänster Möjlighet stoppa försäljning Konsumentverket är tillsynsmyndighet Framåtsyftande, förebyggande Som jag sa syftar PSL till att förhindra framtida skador. Den ger möjlighet att ställa krav på varor och tjänster och på den information som finns kring och på produkter. I sista hand kan KOV kräva återkallelse. Verkar svårare för tjänster, men det får övervägas i varje enskilt fall.

3 Är tjänsten säker? Komptetens Säkerhetsinformation som lämnas
Förebyggande säkerhetsarbete Räddningsplan God sed i berörd bransch Förväntad skyddsnivå Utförs – är det ordning o reda? hur använder man skyddsutrustning ansvarsfördelning i företaget finns det regler för verksamheten Säkerhetsinformation – vad säger ledaren till kunden, vilka krav ställs på kunden, frågar man om kundens hälsotillstånd Hur är verksamheten anpassat till barn o äldre? Särskild hänsyn till barn och äldre – en spång kan vara OK för vuxna men problemför barn och äldre, hur gör man då God sed – finns det en bransch org? Har branschen egna regler? Jmfr andra branscher motoerevent - motorsport Förväntad skyddsnivå – flytväst, ridhjälm

4 Krav på kompetens Fjälledare Snöskoterguide Naturguider Bergsguide
Högfjällsterräng = Alpin terräng Bergsguide Fjälledare Snöskoterguide Klippklätterinstr Bergsguide Fjälledarnormen Naturguider Naturguider Krav på kompetens

5 Systematiskt säkerhetsarbete
Regler som styr Fördela ansvaret Krav på utbildning Krav på utrustning Undersök skaderisker Åtgärda riskerna Upprätta rutiner Hur har ni dokumenterat säkerhetsarbetet Har ni koll på vilka regler som styr er verksamhet och hur ofta har ni kontakt med resp myndighet Ansvar – både ansvar och befogenheter – gäller både verksamhet och vid räddningsinsats Vilka krav på utbildning anser ni själva i företaget att ni behöver, fortbildning? Olika kompetens hos olika individer? Hur hanterar ni er utrustning? CE-märkt? Har ni koll på när den byttes ut senast? Lagades? Servades? Hur ser er riskanalys ut Hur ser åtgärdsplaner ut? Uppföljning? Rutiner nyanställda utbildning krav på kunderna instruera kunderna hantering av utrustning Uppföljning av olyckor Hur aktiva är ni i säkerhetsarbetet? Med på agendan? Följ upp säkerhetsarbetet


Ladda ner ppt "Kerstin Jönsson 054 - 19 40 81 kerstin.jonsson@konsumentverket.se ”Olyckor är ingen bra business” varken för företagaren eller föreningen Kerstin Jönsson."

Liknande presentationer


Google-annonser