Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Not 1 Verksamhetens intäkter2011Mnkr Försäljningsmedel15,1 Taxor och avgifter28,8 Hyror och arrenden36,4 Bidrag m m27,5 Försäljning av verksamheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Not 1 Verksamhetens intäkter2011Mnkr Försäljningsmedel15,1 Taxor och avgifter28,8 Hyror och arrenden36,4 Bidrag m m27,5 Försäljning av verksamheter."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Not 1 Verksamhetens intäkter2011Mnkr Försäljningsmedel15,1 Taxor och avgifter28,8 Hyror och arrenden36,4 Bidrag m m27,5 Försäljning av verksamheter och entreprenader47,0 Reavinst vid avyttring av tillgångar1,1 Summa155,9

3 3 Not 3 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt472,0 Definintiv slutavräkning 20102,0 Preliminär slutavräkning 201110,0 Summa skatteintäkter483,9 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kostnadsutjämning LSS38,6 Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag143,1 Kostnadsutjämning riket6,7 Kostnadsutjämning länet0,8 Regleringsbidrag/avgift14,0 Fastighetsavgift19,0 Summa generella statsbidrag och utjämning222,2

4 4 ÖvergripandeFörskola/fritidsGrundskolaGymnasieskola SunneStrömsundFagerstaSöderköping SäffleHärjedalenLysekilStrömsund HälleforsFilipstadOlofströmVårgårda TorsåsTorsbyTanumTingsryd HagforsMellerudBorgholmNordanstig HebyValdemarsvikHälleforsÅtvidaberg NordanstigKramforsHagforsMullsjö ÄldreomsorgFunktionshindradeIFO BåstadLyckseleHedemora LyckseleEmmabodaLilla Edet Malung-SälenKungsörTomelilla Mellerud Säffle LjusdalBodenKramfors ÅmålHedemoraHaparanda KarlsborgÖvertorneåTibro Jämförbara kommuner med Hultsfred

5 5

6 6 Total kommunal skattesats med kyrkoavgift varav kommunalskatt 2013

7 7

8 Invånarantal i Hultsfreds kommun 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Eget kapital kommunkoncernen minus pensionsskuld inkl löneskatt 2011, utanför balansräkningen 14

15 15

16 Nettokostnader 2002-2011, kronor per invånare 16

17 17

18 18 Nuvarande Förslag Skillnad

19 Avvikelse från utjämningssystemets standardkostnader 2006-2011, procent 19

20 20

21 Skillnaden mellan standardkostnaden och Hultsfreds redovisade kostnad 2011 Standard- kostnad Redovisad kostnad Skillnad kr/inv Skillnad mnkr Skillnad procent Barnomsorg 3 822 4 898 1 076 14,5 (-6,3)28,2 Grundskola 7 861 8 845 984 13,3 (-0,8)12,5 Gymnasieskola 4 812 5 452 640 8,6 (-1,9)13,3 Individ & familjeomsorg 2 480 2 289 -191 -2,6 (-6,0) -7,7 Äldreomsorg 13 329 12 339 -990 -13,4 (1,6) -7,4 LSS 6 464 6 257 -207-2,8 -3,2 Totalt38 76840 0801 31217,6 5,4 21

22 22

23 23

24 Kostnad per inskrivet barn 2011, kronor 24

25 25

26 26

27 Öppna jämförelser 2010-2011 kommunala + fristående skolor IndikatorVärdeRankingRiket A1 Andel som uppnått målen i alla ämnen Andel som Avvikelse från SALSA-värde (procent) 73,6 4 200 63 77,3 A2Genomsnittligt meritvärde201,9184210,6 Avvikelse från SALSA-värde (procent)749- A3Andel behöriga till gymnasieskolan80,9 (88,1)18883,5 A7Andel som uppnått Godkänd i matematik59,528580,7 A8Andel som uppnått Godkänd i Engelska 9128096,7 A9Andel som uppnått Godkänd i Svenska 96,9 17597,3 A11Sammanvägt värde210 B1Nettokostnad per elev, genomsnitt 2003-200778 4229180 578 27

28 28

29 29

30 30

31 Öppna jämförelser – gymnasieskolan 2010-2011 IndikatorVärdeRankingRiket A2 Andel med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år75,517676,0 Avvikelse från modellberäknat värde 1,8139 0 A3Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 88,6 9486,8 Avvikelse från modellberäknat värde 1,7109 - A5Genomsnittlig betygspoäng14,011214,0 Avvikelse från modellberäknat värde 0,3 520 A9Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter 2 år 69,410167,9 B1. Nettokostnad per gymnasieelev, genomsnitt 2007- 2009 118 773Rankas ej89 578 31

32 32

33 Äldreomsorg, kostnad per vårdtagare 2008 i tkr 33

34 Äldreomsorg, kostnad per vårdtagare 2011 i tkr 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55


Ladda ner ppt "1. 2 Not 1 Verksamhetens intäkter2011Mnkr Försäljningsmedel15,1 Taxor och avgifter28,8 Hyror och arrenden36,4 Bidrag m m27,5 Försäljning av verksamheter."

Liknande presentationer


Google-annonser