Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© LSK 091025 sid. 1 Lindefallets Sportklubb Att ge flickor och pojkar möjligheter att utvecklas i en trygg och bejakande miljö genom idrott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© LSK 091025 sid. 1 Lindefallets Sportklubb Att ge flickor och pojkar möjligheter att utvecklas i en trygg och bejakande miljö genom idrott."— Presentationens avskrift:

1 © LSK sid. 1 Lindefallets Sportklubb Att ge flickor och pojkar möjligheter att utvecklas i en trygg och bejakande miljö genom idrott

2 © LSK sid. 2 Befolkningsutvecklingen LindefalletHudiksvalls kommun dec inv inv. dec inv inv. Förändring+ 7,35 %- 1,5 % Trots många barn i Lindefallet kommer det även spelare (och tränare) utifrån. Många kommer från området Hudiksvall-Söderhamn men även från orter ännu längre bort. Lindefallet - byn som vill Åldersfördelning dec % %21 % % % 65-w6329 %

3 © LSK sid. 3 Mulle Meck Rinken  Projektperiod 2000 – dec 2002  Kostnad ca 2 mkr  Iggesund sociala fond 1 mkr  NHL spelarfond 0,21 mkr  Försäljning sarg 0,25 mkr  Ideella insatser och sponsring 0,54 mkr Etapp 1 - kyl & värmeanläggning

4 © LSK sid. 4 Mulle Meck Rinken Etapp 2 - hallbygge  Uppförandet av en hall för idrott och annan verksamhet  Färdigställd 20xx

5 © LSK sid årig ishockeyhistoria 1936LSK bildades 1965LSK började att spela ishockey i seriespel 1970Ungdomsverksamheten startade 1974Tallmon invigs (nuvarande anläggning) aktiva ishockeyspelare 1990Ungdomssatsningen intensifieras ungdomar i ishockeyverksamheten 2001A-laget kval till div Invigning av kyl- och värmeanläggning, kommunens andra konstfrusna rink 2008Namnbyte till Mulle Meck rinken medlemmar. 6 aktiva lag/grupper Drygt 100 aktiva spelare 4 – 49 år. Lindefallets Sportklubb  Alla ska kunna vara med!  LSK lägger stor vikt vid låga deltagaravgifter.

6 © LSK sid. 6 LSK i siffror  498 medlemmar 2008  35 % medlemsökning sedan 2000  Snitt 420 medlemmar/år  Starkaste åldersgruppen är år  Andelen flickor i verksamheten har stadigt ökat år för år (48% 2007)  En stark grupp över 26 år – förebilder och garanter för stabilitet och styrka i klubbens verksamhet  LSK har 50 års erfarenhet av drift och underhåll av anläggning Lindefallets Sportklubb

7 © LSK sid. 7 Mulle Meck Rinken – etapp 2 Syfte med hallen  Att ge flickor och pojkar ökade möjligheter att utvecklas i en trygg och bejakande miljö genom idrott  Att skapa en mångsidig och tillgänglig hall för annat än enbart isaktiviteter tack vare betongplatta  Att skapa fler säkra istider i kommunen  Att bidra till Lindefallets och södra kommundelens fortsatta utveckling

8 © LSK sid. 8 Fördel - Externt LSK  Fler barn och ungdomar i kvalitativ verksamhet – 3 kommuner  Avlastning av Glysisvallen:  Bättre istider för konståkningen och ishockeyn  Mer av allmänhetens fria åkning  Miljövänlig drift  Fler uppdrag till cateringföretag  Ökad omsättning i Linde Livs  Ökad uthyrning av Lindegården  Bygdens attraktionskraft stärkt genom tillgänglighet av en arena för arrangemang inom idrott, kultur och näringsliv Fördel - Internt LSK  Mer lättskött is utan snö och regn  Möta ishockeyns krav avseende; iskvalité, tillgänglighet och miljö  Bättre möjlighet att anordna cupspel, poolspel o dyl.  Ökad verksamhetskvalité - ledarna kan fokusera på ungdomarna  Oförändrade driftskostnader/anläggningsstöd  Nya verksamheter i hallen Mulle Meck Rinken – etapp 2

9 © LSK sid. 9 Mulle Meck Rinken – etapp 2 Samarbetspartners – samtliga är positiva till hall i Lindefallet Hudiksvalls Hockey ClubSpelarutbyte Ökat rekryteringsunderlag för båda klubbarna Lindefallets ByarådBygdeutveckling Lindefallsortens attraktionskraft ökar Ökad ekonomisk stimulans i byn Hudiksvalls kommunErfarenhetsutbyte och samråd Fler ungdomar kan erbjudas bra fritidsverksamhet Glysisvallen ABSamplanering Tillgång till mer istid RiksidrottsförbundetErfarenhetsutbyte och utvecklande samråd Ungdomarnas ökade användning av anläggningar Förbättrad klimat- och energibalans i hallen

10 © LSK sid. 10 Kostnadsbudget (brutto)  Markarbeten kr  Betonggrund kr  Gjuten betongplatta kr  Hallbyggnad av limträstomme kr  Byggmaterial – dörrar, portar, väggar m.m kr  Avfuktare kr  Belysning kr  Uppgradering av bef. Aggregat kr  Ismaskin (batteridriven) kr Summa exkl. moms kr Summa inkl. moms 25 % kr Mulle Meck Rinken – etapp 2

11 © LSK sid. 11 Driftsekonomi  LSK har 50 års erfarenhet av verksamhetsdrift  Budget* för verksamhetsår 3 resp. 5 visar fortsatt överskott med hall Mulle Meck Rinken – etapp 2 Verksamh. år Snitt* 5 årMedMed exkl.ny hallny hall pers.kostår 3*år 5* Belopp i kkr. Driftskostn Övriga kostn Personal kost Inkomster Resultat för Verksamh./år * Budget är beräknad på snittvärdet för de 5 senaste åren;

12 © LSK sid. 12 Mulle Meck Rinken – etapp 2 Tänkbara finansiärer  Iggesund Sociala fond  Hudiksvalls Sparbank  Hudiksvalls kommun  Riksidrottsförbundet  Allmänna Arvsfonden  NHL Player’s association  Enångers samfällighetsförening  Ytterligare fonder  Sponsorer

13 © LSK sid. 13 Tack för att vi fick berätta vad vi vill åstadkomma Etapp 2 - hallbygge För att ge flickor och pojkar ökade möjligheter att utvecklas i en trygg och bejakande miljö genom idrott


Ladda ner ppt "© LSK 091025 sid. 1 Lindefallets Sportklubb Att ge flickor och pojkar möjligheter att utvecklas i en trygg och bejakande miljö genom idrott."

Liknande presentationer


Google-annonser