Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Apoteksombuden Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Apoteksombuden Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer."— Presentationens avskrift:

1 Apoteksombuden Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer

2 Uppdrag Utredningen om framtiden för apoteksombud utgår från tre huvudscenarios; Fortsatt uppdrag från staten att driva apoteksombudsverksamheten, avveckling av verksamheten, utveckla apoteksombudsverksamheten 2014-06-292

3 Apoteksombudsprocessen Pappers- recept Mina sparade recept Telefon Apoteket. se Direktadr esserade e-recept Ombuds- portalen PIN-kod e-leg Apoteks- ombud Posten brev Kalmar Kund- service Order- beredning Telefon Fax Telefon Distans- apotek Falun Hässleholm Dos- apotek Djur- apotek Distri- bution Apoteks- ombud Lager- försälj- ning Apoteks- skåp Betalt Ombuds- paket Dos- paket Apoteket. se paket Id- kontr Betalt Post- ombud Utlämnings- kontroll Djur- paket

4 Pappers- recept Mina sparade recept Telefon Apoteket. se Direktadr esserade e-recept Ombuds- portalen PIN-kod e-leg Apoteks- ombud Posten brev Kalmar Kund- service Order- beredning Telefon Fax Telefon Distans- apotek Falun Hässleholm Dos- apotek Djur- apotek Distri- bution Apoteks- ombud Lager- försälj- ning Apoteks- skåp Betalt Ombuds- paket Dos- paket Apoteket. se paket Id- kontr Betalt Post- ombud Utlämnings- kontroll Djur- paket 250 000 paket

5 Apoteksombud - Lagerförsäljning Pappers- recept Mina sparade recept Telefon Apoteket. se Direktadr esserade e-recept Ombuds- portalen PIN-kod e-leg Apoteks- ombud Posten brev Kalmar Kund- service Order- beredning Telefon Fax Telefon Distans- apotek Falun Hässleholm Dos- apotek Djur- apotek Distri- bution Apoteks- ombud Lager- försälj- ning Apoteks- skåp Betalt Ombuds- paket Dos- paket Apoteket. se paket Id- kontr Betalt Post- ombud Utlämnings- kontroll Djur- paket

6 Pappers- recept Mina sparade recept Telefon Apoteket. se Direktadr esserade e-recept Ombuds- portalen PIN-kod e-leg Apoteks- ombud Posten brev Kalmar Kund- service Order- beredning Telefon Fax Telefon Distans- apotek Falun Hässleholm Dos- apotek Djur- apotek Distri- bution Apoteks- ombud Lager- försälj- ning Apoteks- skåp Betalt Ombuds- paket Dos- paket Apoteket. se paket Id- kontr Betalt Post- ombud Utlämnings- kontroll Djur- paket Apoteksombudskund - Recept

7 Apoteksombuden Nu finns c:a 750 apoteksombud –Minskat med 80 stycken sedan förra året, 90 stycken har endast paketförmedling Volymer 2011 Receptfritt / handelsvaror –Ombudsportalen 16 000 ordrar –Telefax11 000 ordrar Paketförmedling beställt av kund –Pappersrecept 26 000 paket –e-recept16 000 paket –Telefonbeställning 57 000 paket –Apoteket.se21 000 paket Paketförmedling övrigt –Dospaket 126 000 paket –Djurapotek 250 paket 2014-06-297

8 Prognos 2012 vid oförändrad inriktning Receptfritt och handelsvaror -10% –Volymminskningen kommer inte att var lika omfattande som föregående år eftersom flertalet handlare som är kvar som apoteksombud har utvärderat möjligheten till egen försäljning Paketförmedling+-0 –Osäkert hur direktleveranser av dospaket kommer att utvecklas. – Volymerna har stabiliserats. Inte troligt att någon apotekskonkurrent med distanshandel nämnvärt kommer att påverka volymerna till apoteksombuden. 2014-06-298

9 Apoteksombuden är en väsentlig del i alla former av distanshandel Lönsamheten är låg Beslut om apoteksombudens framtida roll måste ses i en helhet med alla former av distanshandel I upphandlingarna av dosdispensering finns krav från landsting att dosdispenserade läkemedel skall kunna levereras via apoteksombud Försäljningen av receptfritt och handelsvaror är utsatt för konkurrens från handlarnas egen försäljning 2014-06-299

10 Detaljhandelskedjor Kedja20112010Förändring Ica Nära282281+1 Ica Supermarket19 +-0 Ica Maxi01 Coop19 +-0 KF-Föreningar6872-4 Tempo333+30 Handlar´n8190-9 Hemköp67 Matöppet3431+3 Nära Dej4132-9 SVH146180-34 Uppgifter från aug 2011

11 Volymklasser Paket per månad / Försäljning per år < 50 kkr50-100 kkr100-200 kkr> 200 kkrSumma < 25294916723475 25-4956454022163 50-992422301490 > 10069151141 Summa38016715270769 Uppgifter från maj 2011

12 Geografi LänAntal ombud Skåne67 Stockholm39 Södermanland24 Uppsala23 Västra Götaland82 Värmland37 Västerbotten44 Västernorrland36 Örebro21 Östergötland29 LänAntal ombud Blekinge22 Dalarna50 Gotland10 Gävleborg25 Halland18 Jämtland51 Jönköping27 Kalmar49 Kronoberg24 Norrbotten58

13 Vad tycker kunderna? 2014-06-2913 Enkelt! –Tillgängligt mitt i byn, ingen byråkrati Invant! –Apoteksombudet har alltid fungerat som nu Billigt! –Ingen fraktkostnad Vad tycker apoteksombuden? Ger mig kundströmmar! –Kunder får anledning att komma till butiken Bra varumärke! –Apoteket är ett välkänt varumärke hos kunderna Dålig avans! –Om jag köper in läkemedel själv tjänar jag mycket mer –För låg ersättning för paketförmedling –Krångligt beställningssystem –Varorna måste in i vårt kassasystem

14 Vad tycker Apoteket? 2014-06-2914 Uppfyller ägardirektivet Lönsamheten för "ombudsaffären" är dålig Misstanke att apoteksombud köper in receptfritt från egen grossist och säljer från apoteksombudsskåpet Vad tycker Läkemedelsverket? Apoteksombudsverksamheten är inte reglerad Föreskrifterna om distanshandel med receptbelagda läkemedel vid öppenvårdsapotek bör gälla Butikerna bör söka egna tillstånd för handel med receptfria läkemedel

15 Vad tycker apotekskonkurrenterna? 2014-06-2915 Apoteket har konkurrensfördel Märkligt att receptfria sortimentet hos apoteksombuden är vidare än GSL Vad tycker politiken? Försörjning i glesbygd måste säkras

16 Utgångspunkter för förslag Kunderna uppskattar apoteksombuden Ägaren vill säkra glesbygdförsörjning Apoteket vill inte ha bidragsfinansiering för verksamheten Verksamheten bör leva upp till gällande regelverk för receptfritt och distanshandel Lönsamheten är svag Stora paketvolymer från övrig distanshandel distribueras genom apoteksombud Apoteksombuden hanterar både kylvaror och särskilda läkemedel Apoteksombuden är positiva till samarbete med Apoteket Apoteksombud inom ICA och KF/Coop förväntas alltmer anpassa sig till kedjornas GSL-strategier Apoteksombuden anser att de får för dålig ersättning från Apoteket 2014-06-2916

17 Slutsats Apoteksombuden är en viktig del i Apotekets distanshandel –Om apoteksombuden avvecklas måste alternativ utlämning sökas för 250 000 paket –Landsting ser apoteksombuden som en del i dosupphandlingen –Mycket uppskattat och använt av kunder där apotek saknas Apoteksombuden kan välja att sköta försäljning av receptfritt i egen regi 2014-06-2917

18 Vid innebär ägardirektivet egentligen? Att de som har avtal med Apoteket om att vara apoteksombud –Får bedriva distanshandel med receptbelagda läkemedel utan att följa Läkemedelsverkets föreskrifter –Får sälja receptfria läkemedel utan eget försäljningstillstånd och egenkontroll Om ägardirektivet försvinner/ändras kan Apoteket välja att avveckla relationen med handlarna som är apoteksombud, eller sluta nya samarbetsavtal med dem, men för den verksamhet som inte ryms inom ägardirektiv måste gällande regelverk följas och det innebär att: –Apoteksombuden blir i stället avhämtningsställe för distanshandel med receptbelagda läkemedel –Apoteksombuden anmäler egen försäljning av receptfria läkemedel 2014-06-2918

19 Butikerna används endast som Postombud Paketförmedling enligt Läkemedelsverkets krav –Skicka med beställningskuvert tillsammans med retur av inskickade recept till kunden så att kunder med pappersrecept själva kan skicka in recept för expediering. För att uppfylla Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel med receptbelagda läkemedel måste vi höja kraven vid utlämning av särskilda läkemedel. Initiala kontakter med Posten visar på tillkommande kostnader. Posten saknar tjänst för säker distribution av kylvaror. Paket med kylvaror kan endast lämnas ut från apotek. 2014-06-2919

20 Avveckling av alla relationer med apoteksombuden Säg upp avtalen med apoteksombuden Vem hanterar den politiska frågan? Kommunicera med berörda intressenter –Kommun –Landsting –Kunder 2014-06-2920

21 Utökningspunkt Glesbygd utan kommersiell service I glesbygd där kommersiell service helt saknas bör samarbete med omsorg/hemtjänst sökas för att kunna försörja kunder med receptförskrivna läkemedel Kontakter med ansvariga för regional utveckling bör tas Omsorgen/hemtjänst måste uppfylla villkoren för distanshandel med receptbelagda läkemedel Detta kommer aldrig att bli en lönsam verksamhet! 2014-06-2921

22 Slut!


Ladda ner ppt "Apoteksombuden Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer."

Liknande presentationer


Google-annonser