Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer"— Presentationens avskrift:

1 Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer
Apoteksombuden Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer

2 Uppdrag Utredningen om framtiden för apoteksombud utgår från tre huvudscenarios; Fortsatt uppdrag från staten att driva apoteksombudsverksamheten, avveckling av verksamheten, utveckla apoteksombudsverksamheten 2

3 Apoteksombudsprocessen
Ombuds-portalen Kalmar Kund- service Order- beredning Pappers-recept Apoteks- ombud Telefon Fax Telefon Lager- försälj- ning Apoteks- skåp Betalt Mina sparade recept Posten brev Distans- apotek Falun Hässleholm Apoteks- ombud Ombuds- paket Id- kontr Betalt PIN-kod Telefon Distri- bution Djur- paket Betalt Dos- paket Apoteket.se e-leg Apoteket. se paket Direktadresserade e-recept Djur- apotek Dos- apotek Post- ombud Utlämnings- kontroll

4 250 000 paket Ombuds-portalen Kalmar Kund- service Order- beredning
Pappers-recept Apoteks- ombud Telefon Fax Telefon Lager- försälj- ning Apoteks- skåp Betalt Mina sparade recept Posten brev Distans- apotek Falun Hässleholm paket Apoteks- ombud Ombuds- paket Id- kontr Betalt PIN-kod Telefon Distri- bution Djur- paket Betalt Dos- paket Apoteket.se e-leg Apoteket. se paket Direktadresserade e-recept Djur- apotek Dos- apotek Post- ombud Utlämnings- kontroll

5 Apoteksombud - Lagerförsäljning
Ombuds-portalen Kalmar Kund- service Order- beredning Pappers-recept Apoteks- ombud Telefon Fax Telefon Lager- försälj- ning Apoteks- skåp Betalt Mina sparade recept Posten brev Distans- apotek Falun Hässleholm Apoteks- ombud Ombuds- paket Id- kontr Betalt PIN-kod Telefon Distri- bution Djur- paket Betalt Dos- paket Apoteket.se e-leg Apoteket. se paket Direktadresserade e-recept Djur- apotek Dos- apotek Post- ombud Utlämnings- kontroll

6 Apoteksombudskund - Recept
Ombuds-portalen Kalmar Kund- service Order- beredning Pappers-recept Apoteks- ombud Telefon Fax Telefon Lager- försälj- ning Apoteks- skåp Betalt Mina sparade recept Posten brev Distans- apotek Falun Hässleholm Apoteks- ombud Ombuds- paket Id- kontr Betalt PIN-kod Telefon Distri- bution Djur- paket Betalt Dos- paket Apoteket.se e-leg Apoteket. se paket Direktadresserade e-recept Djur- apotek Dos- apotek Post- ombud Utlämnings- kontroll

7 Apoteksombuden Nu finns c:a 750 apoteksombud Volymer 2011
Minskat med 80 stycken sedan förra året, 90 stycken har endast paketförmedling Volymer 2011 Receptfritt / handelsvaror Ombudsportalen ordrar Telefax ordrar Paketförmedling beställt av kund Pappersrecept paket e-recept paket Telefonbeställning paket Apoteket.se paket Paketförmedling övrigt Dospaket paket Djurapotek paket 7

8 Prognos 2012 vid oförändrad inriktning
Receptfritt och handelsvaror % Volymminskningen kommer inte att var lika omfattande som föregående år eftersom flertalet handlare som är kvar som apoteksombud har utvärderat möjligheten till egen försäljning Paketförmedling +-0 Osäkert hur direktleveranser av dospaket kommer att utvecklas. Volymerna har stabiliserats. Inte troligt att någon apotekskonkurrent med distanshandel nämnvärt kommer att påverka volymerna till apoteksombuden. 8

9 Apoteksombuden är en väsentlig del i alla former av distanshandel
Lönsamheten är låg Beslut om apoteksombudens framtida roll måste ses i en helhet med alla former av distanshandel I upphandlingarna av dosdispensering finns krav från landsting att dosdispenserade läkemedel skall kunna levereras via apoteksombud Försäljningen av receptfritt och handelsvaror är utsatt för konkurrens från handlarnas egen försäljning 9

10 Detaljhandelskedjor Kedja 2011 2010 Förändring Ica Nära 282 281 +1
Ica Supermarket 19 +-0 Ica Maxi 1 -1 Coop KF-Föreningar 68 72 -4 Tempo 33 3 +30 Handlar´n 81 90 -9 Hemköp 6 7 Matöppet 34 31 +3 Nära Dej 41 32 SVH 146 180 -34 Uppgifter från aug 2011

11 Volymklasser Paket per månad / Försäljning per år < 50 kkr
Summa < 25 294 91 67 23 475 25-49 56 45 40 22 163 50-99 24 30 14 90 > 100 6 9 15 11 41 380 167 152 70 769 Uppgifter från maj 2011

12 Geografi Län Antal ombud Blekinge 22 Dalarna 50 Gotland 10 Gävleborg
25 Halland 18 Jämtland 51 Jönköping 27 Kalmar 49 Kronoberg 24 Norrbotten 58 Län Antal ombud Skåne 67 Stockholm 39 Södermanland 24 Uppsala 23 Västra Götaland 82 Värmland 37 Västerbotten 44 Västernorrland 36 Örebro 21 Östergötland 29

13 Vad tycker apoteksombuden?
Vad tycker kunderna? Enkelt! Tillgängligt mitt i byn, ingen byråkrati Invant! Apoteksombudet har alltid fungerat som nu Billigt! Ingen fraktkostnad Vad tycker apoteksombuden? Ger mig kundströmmar! Kunder får anledning att komma till butiken Bra varumärke! Apoteket är ett välkänt varumärke hos kunderna Dålig avans! Om jag köper in läkemedel själv tjänar jag mycket mer För låg ersättning för paketförmedling Krångligt beställningssystem Varorna måste in i vårt kassasystem 13

14 Vad tycker Läkemedelsverket?
Vad tycker Apoteket? Uppfyller ägardirektivet Lönsamheten för "ombudsaffären" är dålig Misstanke att apoteksombud köper in receptfritt från egen grossist och säljer från apoteksombudsskåpet Vad tycker Läkemedelsverket? Apoteksombudsverksamheten är inte reglerad Föreskrifterna om distanshandel med receptbelagda läkemedel vid öppenvårdsapotek bör gälla Butikerna bör söka egna tillstånd för handel med receptfria läkemedel 14

15 Vad tycker apotekskonkurrenterna?
Apoteket har konkurrensfördel Märkligt att receptfria sortimentet hos apoteksombuden är vidare än GSL Vad tycker politiken? Försörjning i glesbygd måste säkras 15

16 Utgångspunkter för förslag
Kunderna uppskattar apoteksombuden Ägaren vill säkra glesbygdförsörjning Apoteket vill inte ha bidragsfinansiering för verksamheten Verksamheten bör leva upp till gällande regelverk för receptfritt och distanshandel Lönsamheten är svag Stora paketvolymer från övrig distanshandel distribueras genom apoteksombud Apoteksombuden hanterar både kylvaror och särskilda läkemedel Apoteksombuden är positiva till samarbete med Apoteket Apoteksombud inom ICA och KF/Coop förväntas alltmer anpassa sig till kedjornas GSL-strategier Apoteksombuden anser att de får för dålig ersättning från Apoteket 16

17 Slutsats Apoteksombuden är en viktig del i Apotekets distanshandel
Om apoteksombuden avvecklas måste alternativ utlämning sökas för paket Landsting ser apoteksombuden som en del i dosupphandlingen Mycket uppskattat och använt av kunder där apotek saknas Apoteksombuden kan välja att sköta försäljning av receptfritt i egen regi 17

18 Vid innebär ägardirektivet egentligen?
Att de som har avtal med Apoteket om att vara apoteksombud Får bedriva distanshandel med receptbelagda läkemedel utan att följa Läkemedelsverkets föreskrifter Får sälja receptfria läkemedel utan eget försäljningstillstånd och egenkontroll Om ägardirektivet försvinner/ändras kan Apoteket välja att avveckla relationen med handlarna som är apoteksombud, eller sluta nya samarbetsavtal med dem, men för den verksamhet som inte ryms inom ägardirektiv måste gällande regelverk följas och det innebär att: Apoteksombuden blir i stället avhämtningsställe för distanshandel med receptbelagda läkemedel Apoteksombuden anmäler egen försäljning av receptfria läkemedel 18

19 Butikerna används endast som Postombud
Paketförmedling enligt Läkemedelsverkets krav Skicka med beställningskuvert tillsammans med retur av inskickade recept till kunden så att kunder med pappersrecept själva kan skicka in recept för expediering. För att uppfylla Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel med receptbelagda läkemedel måste vi höja kraven vid utlämning av särskilda läkemedel. Initiala kontakter med Posten visar på tillkommande kostnader. Posten saknar tjänst för säker distribution av kylvaror. Paket med kylvaror kan endast lämnas ut från apotek. 19

20 Avveckling av alla relationer med apoteksombuden
Säg upp avtalen med apoteksombuden Vem hanterar den politiska frågan? Kommunicera med berörda intressenter Kommun Landsting Kunder 20

21 Utökningspunkt Glesbygd utan kommersiell service
I glesbygd där kommersiell service helt saknas bör samarbete med omsorg/hemtjänst sökas för att kunna försörja kunder med receptförskrivna läkemedel Kontakter med ansvariga för regional utveckling bör tas Omsorgen/hemtjänst måste uppfylla villkoren för distanshandel med receptbelagda läkemedel Detta kommer aldrig att bli en lönsam verksamhet! 21

22 Slut!


Ladda ner ppt "Slutrapport Mats Wennberg, Nya affärer"

Liknande presentationer


Google-annonser