Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stor-StudU Ekenäs vt-2007 Närvarande: Magnus lindberg, Oskar Karlsson, Ylva Jonzon, Rickard Nygren, Sanna Byström, Jonas Åkerblom, Caitriona Eriksson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stor-StudU Ekenäs vt-2007 Närvarande: Magnus lindberg, Oskar Karlsson, Ylva Jonzon, Rickard Nygren, Sanna Byström, Jonas Åkerblom, Caitriona Eriksson,"— Presentationens avskrift:

1 Stor-StudU Ekenäs vt-2007 Närvarande: Magnus lindberg, Oskar Karlsson, Ylva Jonzon, Rickard Nygren, Sanna Byström, Jonas Åkerblom, Caitriona Eriksson, Emma Johansson, Viktoria Östlund, Jeanette Back, Leida Sergo, Patrik Hansson

2 Lördag: 11.30 Introduktion och presentation 12.00 Lunch 13.00 Kårengagemang 13.45 Paus 13.55 EVALD 14.40 paus 14.50 Stressade studenter -handlingsplan studentavhopp -Tydligare info 15.50paus 16.10 Vad bör studiebevakningen göra? Diskussion: -Varför är studiebevakning viktig? -Vilka är våra huvuduppgifter? -vad är viktigt att bevaka? - 2007 17.30 paus 17.40 Faddrar 18.20 vila/promenera 19.00 Middag, mingel, samkväm Söndag: 08.30 frukost 09.30 Sammanfattning gårdagen, representanter programråd 11.00 ihoppackning, avfärd

3 Kårengagemang Frågeställningar att diskutera runt: •Varför började du engagera dig i programrådet? •Finns det något knep för att få fler engagerade? •Vad kan fakulteterna göra för engagemanget?

4 EVALD Kursutvärderingssystem

5

6

7 •Information till klasserna för att öka antalet deltagare •Hur kan vi använda kursutvärderingar i vårt arbete? •Vad är en bra kursvärdering?

8 Stressade studenter •Handlingsplan studentavhopp •Tydligare information - Hur kan vi nå blivande studenter med detta

9 Studiebevakning •Varför är studiebevakning viktig? •Vilka är våra huvuduppgifter? •Vad är viktigt att bevaka? •Vad planerar vi under det kommande året?

10 Faddrar •Faddrar 2007 Rekrytering? •Huvudfadder? •Tröjor •Hur mycket skall de delta under småttingveckorna?

11 Tack för i dag! •Middag 19.00 •Frukost 08.30

12 Representanter PU •Studentrepresentation SLUSS 2007 PU -2 personer/råd, husdjursrådet kommer att återkomma om detta •Agronområdet 1 från varje agronområd - RAG 14/2

13 Sammanfattning •Kårengagemang •Varför? -Skapar kontaktnät -Chansen att påverka och få insikt i utbildningen -Bidra till kårens verksamhet -Visa att man är engagerad  Merit -Gemenskap inom eget program

14 •Hur öka engagemanget? - Visa att detta är en merit och ger kontakter inför arbetslivet -Personlig kontakt vid rekrytering -Visa att man gör roliga saker- umgänge förutom uppgifterna inom studierådet -Underlätta engagemang genom att lägga möten utanför schemalagd tid (universitetet) -Bättre överlämning för bra flyt  minskad arbetsbörda -Presentera studierådens löpande arbete för studenterna -Mail/infomail (skall detta med i infomailet krävs att studieråden skickar vad som kommer att diskuteras/hända under veckan till uls_info@stud.slu.se innan helgen) uls_info@stud.slu.se -Hemsida -Personligt för att ge studenterna ett ansikte -Visa vad som hänt under året -Intresselistor som följs upp -Visa att man som student har möjligheten att påverka utbildningen/föreläsare/kursansvariga

15 •Vad kan fakulteterna göra? -Anordna lunchföreläsningar om jobbmöjligheter, hjälpa studieråden anordna detta. -Gratis mat vid dessa föreläsningar -Visa sig tillsammans med studieråden vid information till klasserna om varför studiebevakningen är viktig -Hålla studenterna uppdaterade om bolognaprocessen och betygssystemet, på ej schemalagda tider

16 •studiebevakningen -Offentliggöra vad som behandlas på kommande möte -Uppdaterade infotavlor -Vice ordf. Studiebevakning tillgänglig i U-huset någon gång i veckan -Alla studieråd ska ha tillgång till studiebevakningshandboken -Översättning av infomailet till engelska om den viktigaste informationen (hjälp av universitetet, ligger i deras intresse) -Huvuduppgift studiebevakningen -Påverka utbildningen med hjälp av studenternas inflytande -Kontakt mellan studieråden för feedback och stöd -VH och NL ej samma perioder i ramschemat iom bologna, inga möjligheter att kunna läsa varandras kurser, tas upp på fakultetsnivån genom styrelsen

17 •Ekonområdet: - Informera om EVALD och betygssystem- nå så många som möjligt -Integration mellan olika årskurser inom programmet -separat information till magisterekonomerna, inte bara agrar info •Naturresurs/MV - kontroll och uppföljning av lärares udda uppförande -Naturresurskväll- Agrifack kommer redan själva -Få ihop näringslivskvällar för dessa som inte vill bli rådgivare -Information om hur det är att vara kravbonde- sker i Mars -Arbeta med genusperspektiv •Husdjur -Få ihop gruppen och få översikt av arbetet •Biotek livsmedel - Få igång en rullande organisation -Ev. lunchföreläsningar

18 •EVALD -Informera med hjälp av tillgängligt material (SLUSS folder och power point) så snart som möjligt -Riktlinjer och plan inom studieråden för hur man skall hantera kursutvärderingarna -Länk på inloggningssidan till info om användarhantering -Information om vad som förbättrats på kursen från föregående år bör finnas tillgänglig på kursens hemsida samt nya kurshemsidan -Jobba för att få rimliga tider för när kursutvärderingen skall vara öppen, förslag öppen från första dagen till tre veckor efter kursavslut för att även få in värderingen av tentatillfället -En bra kursutvärdering ges av hög svarsfrekvens och en studentrepresentant som kan se resultatet objektivt -Studentrepresentant uppmärksam vid kurser som läses av olika program -Vara medveten om att alla kursansvariga/lärare inte fått komplett information -Finns möjlighet till fler studentrepresentanter i en kurs med mycket studenter?

19 •Stressade studenter - Information om jourhavande ultunesare, att det finns för alla slags situationer, inte endast vid uppenbar kris utan även om någon tycker att något i skolan/hemmet är jobbigt och endast vill prata med någon- Jourhavande ultunesare har tystnadsplikt! Förslag- hemsidan, i ultunesaren, anslagstavlor -KRISkort kommer att skickas ut till samtliga studieråd med kontaktuppgifter -Seminarium om stresshantering -Målet med utbildningen synas i introduktionskursen, visa hur det är att studera på universitet (I universitetets intresse) -Utbilda studievägledarna -Finns utarbetad handlingsplan för studentavhopp, denna kommer att följas upp och ev. statistik över avhoppade studenter kommer att skickas ut till studieråden

20 •Fadderverksamhet - Faddrar rekryteras genom fjolårets faddrar -Färdigrekryterat innan sommaren -Ingen mix av faddrar och fadderbarn mellan programinriktningarna, detta för att skapa bättre kontakt mellan äldrestudenterna och de lägre klasserna -Mer organiserade sammankomster -Utbildning för faddrarna -Tröjor för att faddrarna skall synas -Sponsorpengar kommer sökas -Kontakt kommer ske kontinuerligt med SMK, dels genom styrelsen och dels genom huvudfaddern, bla om de internationella studenterna -Hur intergrerar man masterstudenterna?


Ladda ner ppt "Stor-StudU Ekenäs vt-2007 Närvarande: Magnus lindberg, Oskar Karlsson, Ylva Jonzon, Rickard Nygren, Sanna Byström, Jonas Åkerblom, Caitriona Eriksson,"

Liknande presentationer


Google-annonser