Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet Kulturvägen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet Kulturvägen"— Presentationens avskrift:

1 Projektet Kulturvägen
Ovanåkers kommun projektägare Nyckelord: Hälsingegårdar Världsarv Biosfär Utveckling med kulturarvet som grund

2 Mål till oktober 2007 Göra ett åtgärdsprogram för kulturvägen i samarbete med bybor och föreningar m.fl. Göra ett starkt varumärke inom helhetsarbetet Lägga grund för att vägen blir klassad och skyltad som turistväg med tre öppna hälsingegårdarna skyltade som turistmål Göra ett informationsprogram för vägen och se till att det genomförts. Bland annat hemsida, broschyr, skyltar, annonser Utföra planlagda röjningsåtgärder Utföra planlagda byggnadsvårdsåtgärder Skapa ett affärsutvecklingsprojekt och sjösätta det Göra en plan för framtida projekt för gården Ol-Anders Göra en ansökan om att ansöka för att bli biosfär Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 1 X 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Budget 955 000 Information 225 000 (265 000) kronor
Byggnads och miljövård ( ) Investeringar ( ) Övrigt (70 000) Projekttid november 2006 – oktober 2007 Information kronor Hemsida – Texter, översättning Foton Lars Lööv Grafisk form och mallar – (John Sandström, Baringo) Illustrationer inklusive karta (Mortimer) Broschyr ca Annonser m.m Byggnads och miljövård ( ) Se Olles Budget Byggnadsvård Arbete ( ) – arbetsledare Hans Einarsson/Lars Omkostnader Underskott för Mimmi under två veckor 350 kr/tim + moms = 7000 kronor Investeringar 9 st. infoskyltar inklusive stag :- 6 st gårdsskyltar inklusive stag Uppsättning svarar tekniska kontoret för Idéskiss Ol-Anders Övrigt Studieresor Falun, Södra Öland Lokalhyror och övriga möteskostnader Produktutveckling Studiecirkel, Näringslivet-kultuarvet Övrigt

4 Röda prickar: Hälsingegårdar som är med i visningsverksamhet och världsarvsansökan
Gula Prickar: Informationstavlor Gröna prickar: Planerade landskapsvård och byggnadsvård Övrigt: Blå prickar: Företag Orangea prickar: Viktiga företeelser Åtgärdsplan Samlat förslag, idéer och synpunkter Upptaktsmöte i Långhed Byamöten med byarna Gundbo, Näsbyn, Långhed, Vängsbo, Knåda och Roteberg. Möten med LRF-föreningarna i Alfta och Ovanåker och med hembygdsföreningarna i Alfta och Ovanåker Presenterat projektet och förslag och samlat in tankar idéer och förslag. Fått synpunkter på frågor gällande turistväg, placering av informationsskyltar m.m. Ställt samman allt till en åtgärdskarta: Grönt = Natur- och byggnadsvård Gult = Information Röd = Hälsingegårdar Blått = Affärsverksamhet Orange = övrigt typ viktiga platser, berättelser, historiska händelser, företeelser i övrigt Värderat utifrån mål, budget, tid. Gjort ett åtgärdsprogram för projektet

5 Varumärke Skapa en profil och ett varumärke inom helheten Stora Hälsingegårdars Väg Ol-Anders gubben Stärka varumärket i ett kommande världsarv Tydliggör det som är vårt, se till att det gängar samman med helheten Synliggöra kulturarvet och dess möjliga nytta för den lokala befolkningen. Stimulera en växtkraft. Mobilisera Gänga samman med helhetsarbetet med hälsingegårdarna. (Nya Kulturarv Hälsingegårdar, Hälsingegårdar turism och Hälsingland Turism. Hemsida, databaser, annonsering, logotyp, kvalitetstänk) Stärka vår egen position i ett kommande världsarv. Marknadsföra projektet på arenor utanför kommungränsen. STORA Hälsingegårdars Väg är en turistväg under utveckling. Den slingrar sig genom världsarvsnominerade byar i områden med de största hälsingegårdarna och präktigaste och mest färgsprakande förstukvistarna. Många hundra hälsingegårdarna lyser i landskapet. Gården Ol-Anders i Alfta vid riksväg 50 är porten till STORA Hälsingegårdars Väg. Den är en av tre brunvitskyltade Hälsingegårdarna längs vägen, lätta att hitta för besökaren. Ol-Andersgubben En liten gubbe som målad i gården Ol-Anders. Har använts tidigare som bl.a.vykort. Är känd. En specifik detalj som är vår. Han kan tas ut som en oval där man ser handen, ögat, pipan och hatten.. Som ett gammalt foto av gammelfarfar …. Finnas med i olika sammanhang som igenkänning och en tänkare… Domännamnet har tagits. Ännu hänvisar vi till . När material finns läggs denna sida som länk under huvudsidan. De brunvitskyltade gårdarna får en framträdande plats på hemsidans startsida. Sidan ska översättas till engelska

6 Informationsprogram Hemsida med profil, kunskap, händelser, företeelser, länkar o.s.v Skrift om vägen 10 infoplatser med 18 informationsskyltar utefter vägen Infoblad om världsarvsgårdarna Marknadsföra vägen Informationsprogram. Idé, mål, målgrupp, budskap, medium. Informationen ska hänga ihop i en kedja med hemsida, tryckt broschyr, annonser, skyltar o.s.v. En broschyr för hela vägen (typ länsstyrelsen Jämtland). Stödja information som andra vill sprida som hembygdsföreningarna (egna kartor) , LRF (genom Land) Produktionsgrupp Text Ingalill/Andreas Hagman m.fl. Karta Lars Mortimer Foto Lars Lööv, historiska bilder Grafisk design John Sandström Tryck: Hemsida Broschyr Skyltar se nästa sida Sprida info: Press, radio, TV, Föredrag, Europa Nostra, Annonser, Artiklar Annonser finnas i helheten – Hälsingland Turism Föredrag: Antikmässan, Rotary, Föreningar, Information kronor Hemsida – Texter, översättning Foton Lars Lööv Grafisk form och mallar – (John Sandström, Baringo) Illustrationer inklusive karta (Mortimer) Broschyr ca Annonser m.m Investering förutom skyltar: Idéskiss Ol-anders

7 Skyltar och informationstavlor
Skyltprogram: Utseende (ska skilja sig från VVs brunvitskyltning) Enkla svarta ramar med information på aluminiumtavlor – vit botten, svart text, färgillustrationer. Typ Skyltprojektet Typer av skyltar för olika ändamål – informationsskylt, hänvisningsskylt, gårdsskylt. Storlekar. Informationsskyltar – 9 stycken Tekniska kontoret inkopplat från början till slut Allmän del – Grafisk profil, karta, hemsida, övergripande text Specifik del – Det som gäller just där denna skylt står, med tyngdpunkt på gårdarna, landskapet och biosfären Världsarvsgårdar – 3 st Gårdsskylt om just den gården och varför den är nominerad på Unescos världsarvslista. Delen i helheten Brunvitskyltade gårdar – 3 st Gårdsskylt och del av helheten bland visningsgårdar Hänvisningsskyltar till service, näringsställen, öppna lokaler, bad, ridleder m.m. Text 1 dm hög för att ses på 160 meters håll. Till nytt projekt Gårdsnamnsskyltar Till nytt projekt Faktagrupp: Ingalill håller i faktainsamling ihop med projektgrupp, hembygdsföreningarna, m.fl. Produktion informationsskyltarna B. Skoglund Reklam utifrån levererad PDF-fil från John S. Film på aluminiumplåt med UV-filter. Produktion stativ till skyltar svarta Metallprodukter AB (Lasses kontakt) Thomas Danielsson, Bosse – ta in offert, Patrik kollar markanden. Kvalitetskontroll Tekniska kontoret ansvarar för att skylten kommer i backen, att det genomförs på ett kvalitetssäkert sätt ihop med Metallprodukter. Den kostnaden tar tekniska kontoret på sin budget. De har sedan ansvar för skyltarna efter projekttidens slut. Budget (uppskattning efter samtal med Göran Göransson i Bollnäs) 9 st. infoskyltar :- Gårdsskyltar 6 st Uppsättning tekniska kontoret Tidsplan: april skyltarna ritas, kostnadsberäknas och upphandlas (regler?). Faktainsamling, illustrationer, textskrivning maj produktion av stativ till skyltar och uppsättning, grafisk design av information juni Produktion av informationsskylten och fastsättning på plats juli invigning av Stora Hälsingegårdars Väg ???? Skyltar och informationstavlor Vägverkets brunvita turistskyltning till gårdarna Ol-Anders, Löka och Mårtes

8 Informationsskyltar till tio platser utefter vägen:
Parkeringen vid Ol-Anders Alfta kyrkas parkering Gundbo vid Löka Bygdegården i Långhed Vid dammen i Vängsbo Vid Roprabron i Knåda Vid affären i Roteberg Vid Ullungsfors I Edsbyn vid infart Mårtes parkeringen och Hembygdsgatan Vid Arenan  

9 Affärsutveckling Lokal mobilisering – möten, studiecirkel, föredrag, reportage i tidningarna Produktutveckling Nya projekt Ta fram skyltplan där företag kan ingå liksom enskilda Stödja satsning på guideutveckling Stödja satsning på produktutveckling vid gårdarna (Representationsmiddagar, LRF-cirkel) Arbeta för att ett affärsutvecklingsprojekt sjösätts – hitta en eldsjäl som är beredd att driva frågan.

10 Miljö- och byggnadsvårdsåtgärer
Se Olles anteckningar Möten med köttproducenter. Studiecirkel ”Dra nytta av kulturarvet”

11 Ol-Anders 2007 Visiter center – några typexempel
Ol-Anders Vision Analys – styrkor, svagheter, möjligheter Förslag till program Idéskiss Samarbetspartners Projektplan , Finansiering, Genomförande


Ladda ner ppt "Projektet Kulturvägen"

Liknande presentationer


Google-annonser