Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resurser etc. INES •Gemensamma ”fil- kataloger” på Fileserv (Common, Kursdata) •Gemensam program- vara på Fileserv (win32app) •Gemensamma ”web- kataloger”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resurser etc. INES •Gemensamma ”fil- kataloger” på Fileserv (Common, Kursdata) •Gemensam program- vara på Fileserv (win32app) •Gemensamma ”web- kataloger”"— Presentationens avskrift:

1 Resurser etc. INES •Gemensamma ”fil- kataloger” på Fileserv (Common, Kursdata) •Gemensam program- vara på Fileserv (win32app) •Gemensamma ”web- kataloger” på IIS2 •Hemsidan och dess databaser •Interna hemsidorna •Rutiner studenter och datorer

2 Gemensamma ”fil-kataloger” på Fileserv •Common = Gemensamma resurser för ANSTÄLLDA. Anställda kan skriva, läsa, kopiera och ta bort. •Kursdata = Gemensamma resurser ”från” anställda TILL STUDENTER. Anställda kan skriva, läsa, kopiera och ta bort. Studenter kan läsa, kopiera.

3 Förslag nya ”Common” Till nya Fileserv Töms kl 24:00 sista varje månad ! Önskas gemensam projektkatalog ? Kontakta Rafael  en egen katalog för projektet som bara ni har tillgång till ! Gamla ”Common”

4 Gamla Common\Kansli Interna hemsidan Kansli på nya Common Förslag till ändring Aktuellt material till interna hemsidan Bort

5 Till Fileserv Common:

6 ex. Undervisningsmateriel - Kursvis Common:

7 ex. Undervisningsmateriel - Manualer & GuiderCommon:

8 Detta fanns från början: Data Ex-jobb_Gula_Serien Ext_Kurs FA Geomorf GIS Hydrologi Kartografi Klimatologi Manualer & Guider Programs Statistik Temp Ny indelning ?: Data Kursspecifik Manualer & Guider Program Temp  Töms! Geomorfologi Klimatologi GIS FA Hydrologi Kartografi Statistik Dator Ekologi GeoDynamik Genomförs 15 okt Kursdata:

9 Kursdata\Data Ny indelning ? Global Regional National: Denmark China Kenya Sweden: Population FA Statistics Real_Estate Geol_Soil Climate Mapdata: Topography Soils Population Climatology Forestry Vegetation Basic: Fastighetskartan Terrängkartan Översiktskartan Deadline: 1 nov

10 courses$ on IIS2.natgeo.lu.se Hemsidan > Undervisning > Förteckning..kurser > Kursbeteckning ex.

11 ex. Egen kurshemsida

12 Rutiner studenter och datorer •Studenter signera för passwords = godtar labregler. •Labregler uppdateras av Rafael och finns under ”Interna hemsidorna”. •Informera studenter att konton/kataloger inte är ”privat egendom”. •Studenter ”mappas” till Transit on Fileserv (T: ) Skriv och läsbar för lärare OCH studenter. Töms 24:00 den sista varje månad. Eller?? Lärare: map network drive: \\fileserv\transit$”

13 INES hemsida CGB hemsida Hur hänger dom ihop? Vem uppdaterar vad?

14 ex. Doktorandkurser finns på båda hemsidorna!

15 INES databas Personallista: (Uppdateras av Elisabet) Publikationslista: (Kan uppdateras av: Torben, Martin, Ben, Lars B, Lars E) CGB databas Nyheter Seminarier Doktorandkurser: (Uppdateras av: Elisabet, Martin, Torben, Ben, Lars B, Lars E) Tillgång till editering av alla sidor: Anders Sasha Rafael Carina Harry Instruktioner: På Interna hemsidan som kan nås här! Info är lagrad i 2 gemensamma databaser

16 Måste uppdateras !!! Men det finns mycket aktuell info också. Krävs password för att nås. Fås genom Carina, Rafael...

17 Till hemsidan? För att kunna nås av studenter.

18

19

20

21 GIS-centrums hemsida. Resurser som kan vara intressanta!


Ladda ner ppt "Resurser etc. INES •Gemensamma ”fil- kataloger” på Fileserv (Common, Kursdata) •Gemensam program- vara på Fileserv (win32app) •Gemensamma ”web- kataloger”"

Liknande presentationer


Google-annonser