Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygghetspyramiden Individuell försäkring Kollektivavtalsreglerad försäkring Socialförsäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygghetspyramiden Individuell försäkring Kollektivavtalsreglerad försäkring Socialförsäkring."— Presentationens avskrift:

1 Trygghetspyramiden Individuell försäkring Kollektivavtalsreglerad försäkring Socialförsäkring

2 Allmänna pensionssystemets historiska utveckling I • 1913 Folkpension införs. I två delar: en avgiftsbestämd, en behovsprövad • 1916Yrkesskadeförsäkring - inkomstbortfallsprincipen knäsätts för första gången i allmän försäkring • 1937Årlig pension 100 kr till alla – oberoende av tidigare intjänande • 1939Ingen påfyllning till premiereserven, dvs omvandling till fördelningssystem. Folkpensionsfonden en buffert- fond. Inget pensionsåtagande i nationalbokföringen • 1948Höjning av folkpensionen, motsvarar en tredjedels industriarbetarlön. • 1950Folkpensionen värdesäkras

3 Allmänna pensionssystemets historiska utveckling II • 1960ATP-systemet startar • 1963Första utbetalningarna av ATP. Förkortad intjänandetid • 1969Pensionstillskott • 1984Parlamentarisk pensionsberedning • 1991RFV anser: En strategi för ATP-systemets framtid • 1991(1992)Särskild pensionsarbetsgrupp tillsätts • 1994Principbeslut om nya pensionssystemet • 2001Nya systemet igång fullt ut: inkomstpension, PPM och garantipension.

4 Nationalräkenskaperna BNP = konsumtion + reala investeringar + (export – import) (produktionssidan = användningssidan = inkomstsidan)

5 Pensionsstabilitet enl. professorerna Robert Brown och Nicholas Barr • The widely held (but false) view that funded schemes are inherently ‘safer’ than pay-go is an example of the fallacy of composition 1. • A funded social security scheme and a pay-as-you-go scheme both depend on the ability of the economy to create and transfer wealth. As far as social security is concerned, the funding mechanism is irrelevant. • For individuals, the economic function of a pension scheme is to transfer consumption over time. But, ruling out the case where current output is stored in holes in people’s gardens, this is not possible for society as a whole; the consumption of pensioners as a group is produced by the next generation of workers. 1 The fallacy of composition is to assume that, if something is true for an individual, it must also be true for an aggregate of individuals.

6 Vanföreställning • Det finns en utbredd vanföreställning om att fonderade system i sig skulle vara tryggare än fördelningssystem (dvs. mer ”riktiga” pensionssystem). Ytterst beror föreställningen på att det som kan förefalla sant på individuell nivå också skulle vara det på aggregerad (nationell) nivå. Den ekonomiska funktionen hos ett pensionssystem är att omfördela konsumtion över tiden. För samhället i sin helhet fungerar detta inte. Vi bortser från möjligheten att stoppa ned delar av produktionsresultatet i små hål i trädgården; pensionärers konsumtion idag produceras av dagens arbetande.

7 Inkomstpensionens balansräkning jämförd med nationalförmögenheten (miljarder kronor) Tillgångar 6490 Nationalförmögenheten 5406 Pensions- åtagande 6462 Överskott 28 AP- fonder 769 Avgiftstillgång dvs. en fiktiv tillgång 5721 Förmögenhetsstocken (netto) 5406 Årsredovisningen 2005 Åtagande 6490

8 Försäkringsåtaganden och nationalförmögenheten Nationalförmögenheten, enl. nationalräkenskaperna (2005) 5 406 Allmän försäkring Inkomstpensionssystemet Åtagande (utgående 2010)7 367 Avtalsförsäkring och individuell försäkring Försäkringsbranschen, inklusive skadeförsäkring Tillgångar (inkl. konsolidering),2 975 Livförsäkring och fondförsäkring2 434

9 Balansräkningen 2008 inkomstpensionsdelen

10 Arbetslöshet och betalningsbalans Sverige 1970 - 2009 Källa http://www.tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate


Ladda ner ppt "Trygghetspyramiden Individuell försäkring Kollektivavtalsreglerad försäkring Socialförsäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser