Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturstrategi 2014-2010 Konstområdesdialog: Scenkonst… på institution! På tio minuter! Malmö, 2 sep 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturstrategi 2014-2010 Konstområdesdialog: Scenkonst… på institution! På tio minuter! Malmö, 2 sep 2013."— Presentationens avskrift:

1 Kulturstrategi 2014-2010 Konstområdesdialog: Scenkonst… på institution! På tio minuter! Malmö, 2 sep 2013

2 Ulrika Holmgaard – VD Svensk Scenkonst 2 Photo: Ohlsson

3 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat •Definition •Scenkonstinstitutionens historia •Institution eller fria kultursektorn – en slags jämförelse 3

4 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat Definitioner Institution Fria kultursektorn Kultur och kulturpolitik Konsten 4

5 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat Scenkonstinsitutionernas historia Kung Gustav III 1746-1792 Teaterkungen lade grunden till våra institutioner. De kungliga akademierna, Kungliga oepran och Kungliga dramatiska teatern. 1933 (1930-talet) 1974 Kulturutredning + Statens Kulturråd 5

6 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat •Svensk historia inom kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar •1915 Högsta domstolen accepterar kollektiva avtal mellan parterna •1928 Lagen om Kollektiva avtal •1928 Arbetsrättslagen •1936 Lagstifas om rätten att organisera sig och att förhandl •1938 första lagen om relaterat till betald semester 6

7 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat 1930-talets folkbildningstankar Från Stockholm till hela landet En idologi om scenkonst för hela folket Riksteatern 1933 – hybrid av ideell förening och myndighet Fem ensemblar Turnerande verksamhet Ett av tre R (Rikskonserter och Riksutställningar 1960-talet) Malmö Teater (1808) Malmö Stadsteater, Opera, Musik och Dans (1944 och framåt) 7

8 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat 1940-talet •Teatrarnas Riksförbund, idag Svensk Scenkonst, skapades december 1943 •Första medlemmar var några stockholmsteatrar, Dramaten, Kungliga Operan, Malmö Stadsteater och ett antal privatteatrar •1950-talet •Regeringen röstar 1956 för reguljära tv-sändningar •Arbetstagare inom scenkonsten organiserar sig •TF har ett 30-tal medlemmar i slutet av 50-talet •1960-talet •Många stora orkestrar ansluter sig till Teatrarnas Riksförbund •Rikskonserter bildas •TF arbetar lika mycket med bransch- som med avtalsfrågor •Teatrarnas Riksförbund går med i Svenskt Näringsliv 1968 8

9 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat •1974 års modells betydelse för institutionerna •Regional kulturpolitik är valfri •Kulturutredningen tillsammans KUR bidrog till tillkomst av regionteatrar •Antalet scenkonstinstitutioner som bildades var som störst under 1970- talet, där många blev till genom att ta över Riksteaterns tidigare ensemblar. 9

10 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat Kulturpolitiska utredningar 1974, 1996, 2009 Två formuleringar skiljer 1974 från 2009 års mål – vilka? Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,  främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 10

11 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat Vilka två mål hade ändrats 2009? Jo… Kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet och Kulturpolitiken ska främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet. 11

12 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat KULTURSAMVERKANSMODELLEN Spela samman (SOU 2010:11) Detaljer om Kultursamverkansmodellen som blev lag med några mindre justeringar nov 2010 Kulturpolitik längre frivillig (jan 2011) Kulturplanerna (7 säkrade konstområden) Fördelning region – stat i framtiden? 12

13 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat Statsbudget: 834 470 983 000 Kultur, media och fritid: 12 689 453 0001,5% Scenkonsten: 2 229 672 4000,27% 13

14 Så spenderar vi pengar på kultur i Sverige 2011 14 Source:the Swedish Agency for Cultural Policy Analysis 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat

15 Fördelning av statliga medel på kultur 2011 15 Source:the Swedish Agency for Cultural Policy Analysis 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat

16 Aspektpolitiska hänsyn Kultur på recept, Skapande skola, KKN Arbetsgivarkrav Digitalisering, Kompetensutveckling, Upphovsrätter, Kollektivavtal Finansiering och krav på alternativ till det offentliga 16

17 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat 17 Scenkonstinstitutionernas plats i Region Skåne – produktiion & publik

18 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat 18 Scenkonstinstitutionernas plats i Region Skåne - könsfördelning

19 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat 19 Scenkonstinstitutionernas plats i Region Skåne – anslag, intäkter och köp externa tjänster

20 10 minuter om scenkonstinstitutioner och annat Scenkonstinstitutionens uppdrag och plats i samhället Organisk samverkan med sin omvärld Kontinuitet Kvalitet Kreativitet Nyskapande Professionalitet 20


Ladda ner ppt "Kulturstrategi 2014-2010 Konstområdesdialog: Scenkonst… på institution! På tio minuter! Malmö, 2 sep 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser