Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda ”Miljonprogramsrapporten” 2006, har ingen undersökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda ”Miljonprogramsrapporten” 2006, har ingen undersökning."— Presentationens avskrift:

1

2 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda ”Miljonprogramsrapporten” 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger intresset i att få en indikation på miljonprogramsbons ekonomi, inflytande, attityd och livsstil. MIKLO Genom att prata om invånare i miljonprogrammen istället för invånare med ”annan etnisk bakgrund” sätter MIKLO fokus på det verkliga behovet i Sveriges offentliga och privata sektor – olikhet. Olikhet och kunskap om den olikhet som finns framförallt inom ramen för Sverige och inte världen. Det är bra att ha kunskap om andra länder om man vill nå ut internationellt, och det är bra att ha kunskap om miljonprogrammens 1,5 miljoner invånare om man vill nå ut till dessa. Metod Online-undersökning, genom Cint. Genomförd december 2010. Urval • Kvinnor och män 18-45 år boende i miljonprogram • 351 respondenter • Segmenterade efter Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län och Resten av Sverige

3 Färre heltidsarbetar, fler hyr bostad Miljonprogramsbon jämfört med genomsnittssvensken har… • Färre heltidarbetande, deltidsarbetande, egen företagare och föräldralediga men fler studerande, pensionärer/sjukpensionärer och arbetslösa (9,7% vs 7%) • Fler lågutbildade (färre som studerat på högskola/universitet men fler som avslutat högskola/universitet 2 år och 3-årigt gymnasium) men också fler som studerar på högskola/universitet (25,1% vs 14,1%) • Många jobbar OB-timmar, en dryg fjärdedel säger att minst en fjärdedel av deras arbetstimmar är på obekväm arbetstid • Fler som jobbar inom privata sektorn (54,3% vs 38,7%) och statlig sektor (13% vs 7,4%) • Markant fler som bor i hyresrätt (72,4% vs 30,1%) och fler som bor i bostadsrätt (23,4% vs 15,6%). • Dessutom 41,3% som planerar att byta bostad under det närmaste året och då till annan hyrd lägenhet (53,1%), bostadsrätt (25,5%) eller egen villa/radhus (15,9%) • 35 procent är födda utomlands, eller har en eller två föräldrar födda utomlands

4 Mindre inkomst – god ekonomi Miljonprogramsbon har en lägre inkomst än genomsnittssvensken. Procent av miljonprogramsbor, 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges i procent i parantes • Personlig inkomst – Har ingen inkomst: 6% (4%) – Mindre än 13.999 kr / månad (inkl ingen inkomst): 45,6% (34,7%) • Hushållets inkomst – Har ingen inkomst: 2,3% (0,9%) – Mindre än 18.999 kr / månad (inkl ingen inkomst): 32,5% (16,3%) – Mindre än 24.999 kr/ månad (inkl ingen inkomst): 47,6 % (26,7%) – Mindre än 29.499 kr / månad (inkl ingen inkomst): 56,4 % (33,8%) Samtidigt • Så anger 49,9% att de tycker att de har en god ekonomi, 41% att brist på pengar är ett stort problem och 10,3 % att de är helt beroende av andra för sin försörjning • Efter att räkningarna är betalda har en femtedel av miljonprogramsborna mer än 8000 kr över varje månad – 23,4% har mindre än 2000 kr; 19,7% har 2-4000 kr, 17,7% har 4-6000 kr, 10,3 % har 6-8000kr och 19,1 % över 8.000 • De flesta skulle, om de behövde en större summa pengar, gå till en bank och låna (26,5%), jobba extra (25,6%), fråga sina föräldrar om pengar (19,9%) eller sälja något de ägde (15,1%) • 83,8% har inte tagit ett sms-lån, men 16,2 % har övervägt tanken varav 5,4% har tagit ett sms-lån vid flertalet tillfällen

5 Sparar och lånar mindre Miljonprogramsbon sparar, även om de sparar mindre än genomsnittsvensken. Procent av miljonprogramsbor, 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges i procent i parantes • Sparande per år (ej pensionssparande) – Mindre än 6 000 kr: 44,4 % (44,1 %) – 6 000 - 12 000 kr: 16,5 % (21,5 %) – 12 000 – 18 000 kr: 5,1 % (9,9 %) – Mer än 18 000 kr: 18,4 % (10 %) – Vill ej svara: 23,9 % (6,1 %) • Lån och krediter (ej bostadslån) – 101 000 - 500 000 kr: 17,4 % (13,6 %) – 501 000 – 1 000 000 kr: 2 % (0,5 %) – Mer än 1 000 000 kr: 0,6 % (0,2 %) • Bostadslån – 101 000 - 500 000 kr: 8,0 % (10,2 %) – 501 000 – 1 000 000 kr: 9,7 % (12,7 %) – Mer än 1 000 000 kr: 2,6 % (17,8 %) Relationen till banker är aningen avvaktande Procent av andel som har uppgett instämmer helt och hållet • Jag tycker inte att banker verkar särskilt intresserade av mig och mina pengar: 16,2 % • Jag har knappt någon kontakt med banker: 14,5 % • Jag planerar att snart ta ett banklån: 3,7 % • Jag har en stabil och bra relation till en bank: 23, 6 %

6 Intressena är många och starka Miljonprogramsbon är främst intresserade av: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett haft ett ”mycket stort” intresse. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar på ”mycket stort” intresse anges genomsnittssvensken procent i parantes* • Musik: 37,9% (1,2%) • Film: 35% (8,4%) • Semestra utomlands: 31,6% (1,5%) • Litteratur: 26,2% (1,1%) • Träffa nya människor: 24,5% (15,4%) • Semestra i Sverige: 21,1 % (4,4%) • Vidareutbilda sig / Gå på kurser: 20,8 % (9,2 %) • Spela dataspel: 20,2% (11,4%) • Spela TV-spel: 18,5% (7%) • Följa populära TV-serier: 18,5% (3,9%) • Se på sport på TV / läsa om sport: 12 % (6,6%) • Fotboll: 11,4 % • Konst: 11,1% (0,9%) • Teater: 10,8% • Ungdomskultur: 9,4 % • Ishockey: 8 % * Genomsnittsvensken 18-45 har svarat på sjugradig skala ”Mycket ointresserad, Ganska ointresserad, Något ointresserad, Varken/eller, Något intresserad, Ganska intresserad, Mycket intresserad” medan miljonprogramsbon svarat på femgradig skala ”Mycket stort, Ganska stort, Varken/Eller, Ganska litet, Mycket litet”. Viss försiktighet ska därför iakttas vid tolkning av siffrorna

7 Miljöintresset är betydligt starkare Miljonprogramsbon är främst intresserade av följande sakfrågor: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett haft ett ”mycket stort” intresse. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar på ”mycket stort” intresse anges genomsnittssvensken procent i parantes* • Miljövårdsfrågor: 16,2% (5,8%) • Jämställdhetsfrågor: 15,4% (12,7%) • Privatekonomiska frågor: 12,5% (10,2%) • Andra länders kultur: 12,5% (8,7%) • Energisparande: 11,4% (9,6%) • Utrikespolitik: 10,8% • Föreningsverksamhet: 10,8% (5,7%) • Religionsfrågor: 10% (5,4%) • Skattefrågor: 7,4% • Näringslivs-/Samhällsekonomi: 6,8% • Fackliga frågor: 5,1% (4,3%) * Genomsnittsvensken 18-45 har svarat på sjugradig skala ”Mycket ointresserad, Ganska ointresserad, Något ointresserad, Varken/eller, Något intresserad, Ganska intresserad, Mycket intresserad” medan miljonprogramsbon svarat på femgradig skala ”Mycket stort, Ganska stort, Varken/Eller, Ganska litet, Mycket litet”. Viss försiktighet ska därför iakttas vid tolkning av siffrorna

8 Internet mest trovärdiga källan Miljonprogramsbon läser följande tidningar regelbundet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett läsa följande typer av tidningar regelbundet. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges genomsnittssvensken procent i parantes • Morgontidningar: 56,1% (14,7%) • Kvällstidningar: 31,1% • Fackförbunds-/Medlemstidningar: 21,4% (29,7%) • Mat och dryck: 19,9% (0,5%) • Läser inte något regelbundet: 17,7% (9,8%) • Skönhet och mode: 16 % (13,9%) Följande läser de i större utsträckning än genomsnittssvensken: • Populärvetenskap: 13,4% (7,2%) • Ekonomi/Affärer/Aktier: 6,8% (4,3%) • Tidningar om Barn/Föräldrar: 6,6% (1,5%) • Ungdomstidningar: 3,1% (1,6%) Miljonprogramsbon värderar följande kanaler mest: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att kanalen är mycket viktig på frågan ”när du söker information hur värderar du följande informationskanaler”. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med genomsnittsvensken 18-45 år svar anges genomsnittssvensken procent i parantes* • Internet: 30,7% (0,3 %) • Brev från företag/myndigheter: 12,6% (0%) • TV: 10,9% (0,2%) • Fackpress: 8,9 % (0,2%) • Text Tv: 8% (0,4%) • Radio: 7,2 % (82,2%) • Morgontidning: 6,9% (27,2%) • Gratistidningar: 4,3% (0,2%) • Direktreklam: 3,4% (0,1%) Miljonprogramsbons värdering av informationskanaler skiljer sig rätt mycket från genomsnittsvensken! De är lättare att nå ut trovärdigt via Internet, brev från företag/myndigheter, TV, fackpress, gratistidningar, direktreklam, kvällstidningar. Däremot är radio, morgontidningar och telefonkataloger helt fel väg att gå om man ska nå miljonprogramsbon – de litar inte på dessa källor i samma utsträckning.

9 Fler använder internet hemma Miljonprogramsbons användningsfrekvens (antal) av Internet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att de använder internet flera gånger om dagen. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges genomsnittssvensken procent i parantes • Hemma: 72,6% (30,4%) • På arbetet: 35% (63,7%) • Annat (tex skolan): 21,7% (1,7%) Miljonprogramsbons användningsfrekvens (timmar) av Internet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett över 5 timmar på ”hur lång tid sammanlagt är du inne på Internet en genomsnittlig vecka?” I de fall detta avviker jämfört med genomsnittsvensken 18-44 år svar anges genomsnittssvensken procent i parantes • Hemma – 5-10 timmar: 13,1% (17,6%) – 10 – 20 timmar: 29,3% (15,6%) – Mer än 20 timmar: 39,9% (23,8%) • På arbetet – 5-10 timmar: 10% (5,6%) – 10-20 timmar: 8% (9,1%) – Mer än 20 timmar: 14,8% (47,7%) • Annat (t.ex skolan) – 5-10 timmar: 4,8% (1,2%) – 10-20 timmar: 4% (1,4%) – Mer än 20 timmar: 8,3% (1,8%) Det är fler som inte har tillgång till internet/ använder inte alls/sällan än snittet i Sverige. Men också fler som använder mycket. Lite, antingen använder man det inte alls eller så använder man det jättemycket!

10 Hälften ofta i sociala medier Miljonprogramsbon gör främst följande på Internet Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”ofta” på frågan vad de gör på internet • Använder e-post: 86,3% • Använder sociala nätverk: 56,4% • Lyssnar på musik online: 41,9% • Chattar: 35,3% Sajter/communitys de besöker ofta är: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”Flera gånger om dagen” • Facebook: 35,9% • MSN: 14,5% • Spotify: 11,4% • Youtube: 8,8% • Wikipedia: 6,6% • Twitter: 2,6%

11 Inställningen till livet Miljonprogramsbon inställning och attityd till livet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” på olika påståenden om livet. I de fall de är överrepresenterade jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges genomsnittsvenskens procent i parantes • Folk får acceptera mig som jag är: 48,4% (0,7%) • Barn bör ha rätt att fritt uttrycka sin personlighet och sina önskningar: 48,1% (2,6%) • Man måste fortsätta försöka, även om man har misslyckats tidigare: 47,3% (1%) • Det är viktigt att vara välinformerad om saker och ting: 45,6% (1,5%) • Vi bör sträva efter jämlikhet för alla i samhället: 38,5% (2,5%) • Jag utnyttjar ofta rabatt- och extraerbjudanden: 36,5 % (8,6%) • För mig är det viktigare hur jag utnyttjar min tid än hur mycket pengar jag tjänar: 26,5% (8,5%) • Jag tycker om att ha gäster hemma: 25,1% (5,5%) • Jag vill försöka nå så långt det är möjligt i min karriär: 23,1% (13,5%) • Jag kan tänka mig att ställa upp för ett angeläget ändamål: 21,9% (3,7%) • Jag frågar ofta andra om råd innan jag köper sådant jag inte köpt tidigare: 21,2% (7,1%) • Jag är oroad för utsläpp och andra miljöeffekter orsakade av bilar: 17,1% (9,9%) • Jag tycker det är viktigt att min familj tycker att det går bra för mig: 16,8% (7,6%) • Jag tycker jag är en människa med själsligt och andligt djup: 16,5% (14,6%) • Jag samtalar ofta med min omgivning om politik och samhällsfrågor: 16,5% Påståenden som miljonprogram håller med till mindre utsträckning än genomsnittssvensken 18-44 år • Vad man har för lön är det viktigaste måttet på att man är framgångsrik: 2 % (27,4%) • Enligt mig är det kvinnan som bör ha huvudansvaret för hem och familj: 3,1% (19,6%) • Jag bryr mig mest om det som händer i mitt lokalsamhället: 4,3 % (20,7%) • Det är inte så mycket jag kan göra för att ändra mina livsförhållanden: 5,1% (33,1%) • Jag har det bra och vill förändra mitt liv så lite som möjligt framöver: 6,6% (17,9%) • Jag undviker helst storstan: 7,4% (22,4%) • Att fullgöra sina plikter mot omgivningen är mer värt än att leva för det egna nöjet: 8,3% (20%) • Sverige bör ta emot fler flyktingar än idag: 8,5% (17,6%) • Det är viktigt att hålla fast vid traditionella vanor och uppfattningar: 9,1% (20,4%) Det finns en framåtsträvan i livet och i karriären och givmildhet i miljonprogrammen. Utåtblickande, sociala, nöjda med sitt liv och mindre ”traditionella” än man kanske kan tro. Verkar också påverka varandra i större utsträckning när det gäller köp av produkter och liknande vilket gör målgruppen intressant – de blir en hubb som är lättare för företag att nå via word of mouth exempelvis

12 Andra värderingar som är viktiga Miljonprogramsbons svar på ”hur viktiga är dessa saker för dig”? Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” • Att ha en god relation med dina föräldrar: 47,9 % • Att ha en god utbildning: 27,6 % • Att se bra ut: 12,5% • Att tjäna mycket pengar / Att bo snyggt / Att vara vältränad: 9,7 % • Att ha snygga kläder: 9,1 % • Att ha en snygg bil: 3,1 % Miljonprogramsbons inställning och attityd till livet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” på olika påståenden om livet. • Jag vill jobba på en arbetsplats där det är jämställt mellan män och kvinnor: 33,3 % • Jag tror jag kommer uppnå det jag vill i mitt liv: 20,2 % • Jag är nästan alltid hemma: 19,9 % • Jag dricker inte sprit: 17,7% • Jag trivs med mitt liv: 16,5 %

13 V och MP större, högern mindre I riksdagsvalet röstade miljonprogramsbon på • Centern2,0% • Folkpartiet4,0% • Kristdemokraterna2,8% • Miljöpartiet15,4% • Moderaterna13,7% • Piratpartiet2,6% • Socialdemokraterna22,2% • Sverigedemokraterna5,7% • Vänsterpartiet10,5% • Feministiskt Initiativ1,4% • Annat parti1,1% • Blank röst0,9% • Jag röstade inte8,5% • Vill inte uppge9,1% 97,7 procent visste att de kunde förtidsrösta i valet Vi frågade också: ”Skulle du vilja bjuda en Sverigedemokrat på kaffe?” • Ja, mest för att förstå hur de tänker: 45,0% • Ja, mest för att försöka få honom/henne att ändra sig: 7,1% • Ja, mest för att jag tycker de verkar vettiga: 14,8% • Nej: 33,0%

14 Inställningen till Sverige och samhället Miljonprogramsbon inställning och attityd till Sverige, invandring och svenska samhället Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” • Jag känner mig svensk: 51,9 % • Jag tycker Sverige är ett bra land att leva i: 32,5 % • Jag tycker rasism är ett stort problem i Sverige: 23,9% • Sverige borde låta färre människor invandra till Sverige: 23,9 % • Skolan är ett ställe där man integreras i det svenska samhället: 18,2 % • Jag tror att invandrare ofta blir diskriminerade på krogen: 14,5 % • Att många invandrare är arbetslösa beror ofta på dem själva: 12,5 % • Jag vill flytta så fort jag kan: 10,3 % • Jag har kontakter i Sverige som är bra för min karriär: 10 % • Att många invandrare är arbetslösa beror på diskriminering: 9,1 % • Sverige borde låta fler människor invandra till Sverige: 7,7 % • Jag tror att Sverige är ett land med ovanligt lite rasism och diskriminering: 6,3 % • Jag känner mig inte alls svensk: 4,8 % • Det är lätt för mig att starta eget: 4,3 % • Jag har bättre chanser att göra karriär i ett annat land: 3,4 % • Jag känner mig ofta diskriminerad: 2,8 % • Jag tänker lämna Sverige så fort jag kan: 2,3 % De känner sig svenska, verkar tycka att Sverige är ett bra land att leva i, tycker att det finns viss diskriminering i samhället även om de själva inte känner sig diskriminerade.

15 Bäst och sämst i områdena Miljonprogramsbon inställning och attityd till området de bor i Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” • Jag gillar mitt område: 17,9 % • Det är coolt att bo där jag bor: 5,4 % • Jag känner igen mig i de som bestämmer i min kommun: 3,1 % • Medierna ger en rättvis bild av miljonprogrammen: 1,4 % Bäst i miljonprogrammen Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att nedanstående är ”mycket bra” i deras område • Natur/grönområden: 50,4 % • Vårdcentralen: 23,6 % • Butiker: 21,1 % Sämst i miljonprogrammen Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att nedanstående är ”mycket dåligt” i deras område • Politikerna: 14,2 % • Arbetsförmedlingen: 10,8 % • Centrum: 10,3 % De verkar tycka om sitt område, och ser det inte som en nackdel. Att se det som coolt är dock att dra det för långt. De identifierar sig inte med de som bestämmer i kommunen.

16


Ladda ner ppt "351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda ”Miljonprogramsrapporten” 2006, har ingen undersökning."

Liknande presentationer


Google-annonser