Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innocents Abroad In the forests of Laos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innocents Abroad In the forests of Laos."— Presentationens avskrift:

1 Innocents Abroad In the forests of Laos

2 Skogsbistånd SIDA 1965 ”Skog” till synes prioritet
Stor satsning på JPOs till bl a FAO 1969 FAO/Sida missioner till Tanzania och Etiopien 1975 projekt i Etiopien, Tanzania, Vietnam, Indien, Zambia, GB, Bangladesh, Tunisien, FAO mkr

3 Faser 1950-tal. Technical Assistance Från 1962 – Industrial forestry
1970-tal. Social forestry. Small-scale, LUV 1980 – tal. Environmental forestry Avskogning Rädsla för produktion 1990-tal. Natural Resources Management (SIDA) 2000-tal. Poverty, Governance, Democracy, Rights Climate forestry Climate imperialism ?

4 Laos Importstöd efter 1975 Samtal om bistånd Kaysone – Öberg. Blev bl a skog Besök av Polsena 1977 Besök av Kammouane Boupha Köp av tunga maskiner Första besöket i Laos augusti 1977 ”Börja sköta skogen” En lastbil och en traktor En expert på skogsskötsel och en på avverkning Modellrevir Forsse-mission på hösten 1977 Laotier letade område för projekt , Första berg – militärt (Phou Khao Khoay) Besökte okänd by. Turism Besökte Nai Kai Erbjöds Muong Huong/Muong Mai

5

6 forts Förslag Upprustning skogsindustri i Vientiane Modellrevir
Avverkning vi Nam Ngum dammen Utredningsgrupp 1978 Inventerade Muong Mai området. Socialantropolog Föreslogs skogsskola/utbildning plus modellrevir Förslag bygga byggnader av bambu! Men beslut om 50 mkr till skog i Laos. Fanns 8 statliga skogsföretag. Vi fick SFE1 Avtal skrevs under 1979 av Forsse Silviconsult upphandlades – billigt. Ledde till bråk Bertil Sandberg reparerade gamla sågverk

7 SFE1 Stora investeringar Utrustning Hus Experter Ofta överambitiöst
Mål exportinkomster

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ”Problem” 1978 Brist på virke Brist på vägar
Brist på kunskap skogstillgångar Brist på avverkningsutrustning Marknadspotential okänd Brist på utbildad personal Intensivt svedjejordbruk Brist på förnödenheter, reparationskapacitet mm

23 1980 stöd till skogsstyrelsen
SFE3 SFE3 fått en massa maskiner av svenskt importstöd Också ansvar för merparten skogsindustrin Verkstad KM 14. ”Kolonialism” Fick skogsområde i väst. Fanns ingen skog Flyttade till Tha Bok Svenskt stöd med tvekan 1980 stöd till skogsstyrelsen Inventering Plantering (utvecklades till forskningskomponent) Utbilding Dong Dok 16 studenter till Indien Senare protection

24 Kompletteringar LUV Gengasprojekt Förbättrat svedjejordbruk ”Upland”
Stöd till miljöorganisationens uppbyggnad

25 80-talet Problem med realism
Allt byggdes för stort. Ny huvudstad i Muong Mai? Skandal 1982 Problem med upphandlingar 1983 angrepp på Muong Mai Skola för lärare i Vientiane

26 Arkivet till 1995 Painfull start första 10 åren Halvårsgenomgångar
Dränktes i stundens problem Mest massa arbete med oväsentligheter, t ex visa Skogsföretagen lades ner – stöd gjort sitt. För tidigt? Fortsatte med mesta övriga från 1980 Metervis med filer.Deprimerande

27 Vettig satsning? ”Laos hade för många problem Vi borde aldrig ha startat” SIDA/UDs dödslängtan Gjordes ingen politisk analys. ”Inte vår sak”. I dag hade vi inte fått gå in för Miljöorganisationer Sociala organisationer. Ursprungsfolk Rädsla för produktion

28 Men Fanns inget 1977 Nu finns administration
Forskningsinstitut (NAFRI) Skogsskola Skulle vara möjligt med SFM om viljan fanns Inrättats 20 nationalparker (SIDA/IUCN). 14% arealen”. Bra?

29 Reflektioner från svensk skogshistoria
Från 1800 privatisering skog. Liberalismen 1850. Biskop Agardh klagade på misskötsel av skogen (Nash) 1896 skogsutredning 1903/05 Skogsvårdslag, föryngringsplikt 1923 Förbud avverkning ung skog 1979 Koncentrering på produktion 1993 Produktion och miljö jämställda

30 Några hädelser Hade vår tids NGOs haft inflytande 1850 hade vi i Sverige knappast lämnat fattigdomen?? Storskifte o dyl omöjligt Japanskt & tyskt bistånd på 1850 varit av tveksamt värde Skogsbistånd svårt. Vad är vettigt? Nu tävlan om att föreslå ”perfekta policyn” Svensk stegvis utveckling omöjlig

31

32 Historiska Stadier Traditional use Colonial exploitaion (1893-1975)
Forest resource based economy ( ) Internationalisation of forest policy ( ) Transitional phase of forest policy ( ) Privatisation of land and forest land 2001 to present (planteringar)

33 SIDA i dagsläget Avveckling
Gett stöd till Skogsstrategi till 2020 (med JICA) Mål 70% skogstäcke. T ex rehabilitering 6 milj ha. Genomförandet stöds med JICA Letas nu ersättare till Sida Ny skogslag 2007 NAFRI Upland research programmer (URCDP) LUV?

34 Dagsläget Stor influx investeringar. Korruption ökar
Stora intresse för planteringar. Stora vill t ex etablera reservproduktion Kina investeringar i norr. Planteringar Stor konkurrens om marken. Utvecklingen osannolik på 1980-talet. Laos var kustlöst och svårtillgängligt Behov utveckla metoder för bönder Prod 08/ ,02 milj m3 Prod ,29 ” ??? Planteringar ha ?, avsk ha

35 Vi lär oss aldrig! REDD REDD-readiness index
Land Avskogning Milj ha RRI Möjlig minskning % Brasilien 3,1 5,85 ? Indonesien 1,9 4,9 Zimbabwe 0,31 2,86 Sudan 0,6 2,74 Kongo DR 0,32 2,41 Myanmar 0,47 2,35 Laos 0,08 3,25

36 Tack för mig


Ladda ner ppt "Innocents Abroad In the forests of Laos."

Liknande presentationer


Google-annonser