Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

In the forests of Laos. Skogsbistånd • SIDA 1965 • ”Skog” till synes prioritet • Stor satsning på JPOs till bl a FAO • 1969 FAO/Sida missioner till Tanzania.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "In the forests of Laos. Skogsbistånd • SIDA 1965 • ”Skog” till synes prioritet • Stor satsning på JPOs till bl a FAO • 1969 FAO/Sida missioner till Tanzania."— Presentationens avskrift:

1 In the forests of Laos

2 Skogsbistånd • SIDA 1965 • ”Skog” till synes prioritet • Stor satsning på JPOs till bl a FAO • 1969 FAO/Sida missioner till Tanzania och Etiopien • 1975 projekt i Etiopien, Tanzania, Vietnam, Indien, Zambia, GB, Bangladesh, Tunisien, FAO • 1984 450 mkr

3 Faser • 1950-tal. Technical Assistance • Från 1962 – Industrial forestry • 1970-tal. Social forestry. Small-scale, LUV • 1980 – tal. Environmental forestry – Avskogning – Rädsla för produktion • 1990-tal. Natural Resources Management (SIDA) • 2000-tal. Poverty, Governance, Democracy, Rights • Climate forestry – Climate imperialism ?

4 Laos • Importstöd efter 1975 • Samtal om bistånd Kaysone – Öberg. Blev bl a skog • Besök av Polsena 1977 • Besök av Kammouane Boupha 1977. Köp av tunga maskiner • Första besöket i Laos augusti 1977 – ”Börja sköta skogen” – En lastbil och en traktor – En expert på skogsskötsel och en på avverkning – Modellrevir • Forsse-mission på hösten 1977 – Laotier letade område för projekt, – Första berg – militärt (Phou Khao Khoay) – Besökte okänd by. Turism – Besökte Nai Kai – Erbjöds Muong Huong/Muong Mai

5

6 forts • Förslag – Upprustning skogsindustri i Vientiane – Modellrevir – Avverkning vi Nam Ngum dammen • Utredningsgrupp 1978 • Inventerade Muong Mai området. Socialantropolog • Föreslogs skogsskola/utbildning plus modellrevir • Förslag bygga byggnader av bambu! • Men beslut om 50 mkr till skog i Laos. • Fanns 8 statliga skogsföretag. Vi fick SFE1 • Avtal skrevs under 1979 av Forsse • Silviconsult upphandlades – billigt. Ledde till bråk • Bertil Sandberg reparerade gamla sågverk

7 SFE1 • Stora investeringar • Utrustning • Hus • Experter • Ofta överambitiöst • Mål exportinkomster

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ”Problem” 1978 • Brist på virke • Brist på vägar • Brist på kunskap skogstillgångar • Brist på avverkningsutrustning • Marknadspotential okänd • Brist på utbildad personal • Intensivt svedjejordbruk • Brist på förnödenheter, reparationskapacitet mm

23 • SFE3 – SFE3 fått en massa maskiner av svenskt importstöd – Också ansvar för merparten skogsindustrin – Verkstad KM 14. ”Kolonialism” – Fick skogsområde i väst. Fanns ingen skog – Flyttade till Tha Bok – Svenskt stöd med tvekan • 1980 stöd till skogsstyrelsen – Inventering – Plantering (utvecklades till forskningskomponent) – Utbilding • Dong Dok • 16 studenter till Indien – Senare protection

24 • Kompletteringar – LUV – Gengasprojekt – Förbättrat svedjejordbruk – ”Upland” – Stöd till miljöorganisationens uppbyggnad

25 80-talet • Problem med realism • Allt byggdes för stort. Ny huvudstad i Muong Mai? • Skandal 1982 • Problem med upphandlingar • 1983 angrepp på Muong Mai • Skola för lärare i Vientiane

26 Arkivet till 1995 • Painfull start första 10 åren • Halvårsgenomgångar • Dränktes i stundens problem • Mest massa arbete med oväsentligheter, t ex visa • Skogsföretagen lades ner – stöd gjort sitt. – För tidigt? • Fortsatte med mesta övriga från 1980 • Metervis med filer.Deprimerande

27 Vettig satsning? • ”Laos hade för många problem 1977. Vi borde aldrig ha startat” • SIDA/UDs dödslängtan • Gjordes ingen politisk analys. ”Inte vår sak”. • I dag hade vi inte fått gå in för – Miljöorganisationer – Sociala organisationer. Ursprungsfolk – Rädsla för produktion

28 Men • Fanns inget 1977 • Nu finns administration • Forskningsinstitut (NAFRI) • Skogsskola • Skulle vara möjligt med SFM om viljan fanns • Inrättats 20 nationalparker (SIDA/IUCN). 14% arealen”. Bra?

29 Reflektioner från svensk skogshistoria • Från 1800 privatisering skog. Liberalismen • 1850. Biskop Agardh klagade på misskötsel av skogen (Nash) • 1896 skogsutredning • 1903/05 Skogsvårdslag, föryngringsplikt • 1923 Förbud avverkning ung skog • 1979 Koncentrering på produktion • 1993 Produktion och miljö jämställda

30 Några hädelser • Hade vår tids NGOs haft inflytande 1850 hade vi i Sverige knappast lämnat fattigdomen?? • Storskifte o dyl omöjligt • Japanskt & tyskt bistånd på 1850 varit av tveksamt värde • Skogsbistånd svårt. Vad är vettigt? • Nu tävlan om att föreslå ”perfekta policyn” • Svensk stegvis utveckling omöjlig

31

32 Historiska Stadier • Traditional use • Colonial exploitaion (1893-1975) • Forest resource based economy (1975-1986) • Internationalisation of forest policy (1986-1996) • Transitional phase of forest policy (1997-2001) • Privatisation of land and forest land 2001 to present (planteringar)

33 SIDA i dagsläget • Avveckling • Gett stöd till Skogsstrategi till 2020 (med JICA) – Mål 70% skogstäcke. T ex rehabilitering 6 milj ha. • Genomförandet stöds med JICA • Letas nu ersättare till Sida • Ny skogslag 2007 • NAFRI – Upland research programmer (URCDP) • LUV?

34 Dagsläget • Stor influx investeringar. Korruption ökar • Stora intresse för planteringar. • Stora vill t ex etablera reservproduktion • Kina investeringar i norr. Planteringar • Stor konkurrens om marken. Utvecklingen osannolik på 1980-talet. Laos var kustlöst och svårtillgängligt • Behov utveckla metoder för bönder • Prod 08/09 1,02 milj m3 • Prod 95-993,29 ” ??? • Planteringar 224 000 ha ?, avsk. 78 000 ha

35 Vi lär oss aldrig! REDD REDD-readiness index LandAvskogning Milj ha RRIMöjlig minskning % Brasilien3,15,85? Indonesien1,94,9 Zimbabwe0,312,86 Sudan0,62,74 Kongo DR0,322,41 Myanmar0,472,35 Laos0,083,25

36 Tack för mig


Ladda ner ppt "In the forests of Laos. Skogsbistånd • SIDA 1965 • ”Skog” till synes prioritet • Stor satsning på JPOs till bl a FAO • 1969 FAO/Sida missioner till Tanzania."

Liknande presentationer


Google-annonser