Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv

2 Struktur •Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? •Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? •Processen från rekrytering till försäljning •Unga i prostitution i Sverige

3 •Vår tids slavhandel •Organiserad brottslighet •Palermoprotokollet •Kriminalisering i Sverige 2002 Vad är människohandel?

4 4 kap 1a § Brottsbalken 1.Handelsåtgärder Rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot 2. Otillbörliga Medel Olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt medel 3. Exploateringssyfte Sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte

5 •Personen behöver inte ha utnyttjats. Det som krävs är exploateringssyftet •Att personen har samtyckt till exploateringen saknar betydelse

6 Barn Handelsåtgärder Rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot Exploateringssyfte Sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte

7 Koppleri •Främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning •Grovt koppleri •Människohandelsliknande fall

8 Prostitution •Prostitution – en situation där ett köp eller ett försök till köp av sexuell tjänst av en annan person förekommer •Det kan vara människohandel eller koppleri

9 •Köp av sexuella tjänster förbjöds i Sverige 1999 •Den som, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år •Försök är också straffbart •Inte olagligt att sälja sexuella tjänster •Barn- Köp av sexuell handling av barn och våldtäkt Förbud mot sexköp

10 ANTAL UTSATTA FÖR MÄNNISKOHANDEL, KOPPLERI OCH PROSTITUTION – OCH SAMBANDET DEM EMELLAN

11 •Svårt att uppskatta antal utsatta •Men flera miljoner personer •UNODC – 140 000 i Europa Hur många utsätts? Antal anmälda brott år 2011 Koppleri inkl. grovt86 Köp av sexuell handling av barn131 Sexköpsbrott765 Människohandel för sexuella ändamål med barn 10 Människohandel för sexuella ändamål med vuxen 25

12 Studie •5 % har någon gång i sitt liv betalat för att sexuellt vara tillsammans med någon •0,7 % har någon gång i sitt liv tagit emot ersättning som betalning för att vara sexuellt tillsammans med någon •80 % skedde utomlands

13 Sambandet •Människohandel, koppleri, sexköp och prostitution är länkade •Marknaden och efterfrågan •Mekanismer •Organisationerna •Individperspektiv

14 •Utan efterfrågan ingen marknad •Efterfrågan påverkar planering och organisering av sexhandeln •Sexköparnas preferenser är väldigt viktiga •LiU:s studie: Män som köpt sex Efterfrågan

15 Attityder •Majoriteten anser att det är skadligt för kvinnor (82,0 %) och män (62,2 %) att sälja sex •Majoriteten anser också att försäljning av sex uppstår ur sociala och ekonomiska problem •Få instämmer i att försäljning av sex borde ses som ett vanligt arbete

16 SEXHANDELN I SVERIGE

17 •Tvingar, övertalar och vilseleder •Utsatt situation, sårbarhet och undantag •Psykisk funktionsnedsättning och psykologisk ohälsa Rekrytering/Ingång

18 •Via familj, vänner och bekanta •Bordeller, barer och strippklubbar •Internet •Förhållande •Fruimport •Tvångsäktenskap och barnäktenskap • Ensamkommande barn och ”utlånade barn” •Formell rekrytering

19 •Internet största marknadsplatsen – organisationen bakom ofta dold och osynlig •City tours •Eskortservice och lägenhetsbordeller •Gruppsexträffar •Utanför storstäderna Marknadsföring/ Försäljning

20 •Communities, chattforum eller kontaktprogram •Gatan, hotell, olika arenor samtidigt •Personliga nätverk

21 •Våldtäkt, våld, hot om våld och inlåsning •Pass •Subtila kontrollmetoder •Osynligt fängelse •Kontroll via telefon •Skuldsätta dem och därmed göra dem ekonomiskt beroende •Voodoo Kontrollmetoder

22 •Droger •Rädsla och skam •Vinna förtroende •Förhållande •Identifierar sig med förövarna •Normalisering

23 Unga och prostitution •1,7 % av ungdomar har någon gång sålt sexuella tjänster Typ av ersättning: •Pengar •Mat, boende, droger, alkohol, cigaretter, kläder, smycken, erbjudande om modelljobb, kontantkort etc.

24 Unga och prostitution •Sexuella övergrepp •Mer utagerande beteende •Sämre psykisk hälsa •Svagare socialt nätverk och sämre relation till föräldrarna •Miljöer med mycket alkohol och droger

25 Unga online •Mobiltelefon och internet •Olika grad av egen aktivitet och olika kontaktsätt •Ersättningens betydelse är inte alltid så stor •Bekräftelse, självförakt, ångest och självskadebeteende •Utsatthet


Ladda ner ppt "SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser