Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mer drag under de liberala galoscherna Lis och Chris.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mer drag under de liberala galoscherna Lis och Chris."— Presentationens avskrift:

1 Mer drag under de liberala galoscherna Lis och Chris

2 En man gick längs en strand och såg en pojke som kastade sjöstjärnor ut i havet. Det fanns tusen och åter tusen ilandspolade sjöstjärnor på stranden. - ”Vilken skillnad, unge man”, frågade mannen, ”kan det alls göra att kasta sjöstjärnor, en och en, tillbaks i havet?” Pojken tog upp en sjöstjärna till. - ”Det kommer att göra stor skillnad för den här”, sade han. Citerat från Martin Weisbord och Sandra Janoff: ”Future Search”, San Francisco 1995

3 Christian Pleijel Född 1951 Bor på Kökar Var landskapets skärgårds- utvecklare i fem år, innan dess konsult, företagsledare, försäljningschef och militär. Nu egen företagare. Gör trafikplaneringar (bl a båt- trafiken i Göteborg, Arlanda- banan), organisations- utredningar, leder projekt, stormöten och konferenser. Sitter i Pafs styrelse, ordförande i Kökar social- nämnd, har varit vice ordförande i Kökar kommunstyrelse. Intresserad av näringsfrågor, kultur och trafik. Överboda 227 30 Kökar Tel hem 55 923 Mobil 0457-342 88 25 Epost christian@pleijel.ax Lis Karlsson Född 1961 Bor på Föglö Var projektledare i skärgården i fem år, innan dess vik. socialsekreterare, jobbat med missbruksvård i tio år, egen företagare i tio, jobbat inom handikapp- och åldringsvård samt som journalist. Nu olika projektuppdrag inom miljö och utveckling av företag, integration samt missbruk. Sitter i kommunstyrelsen, näringsnämnden och fritidsnämnden i Föglö, Leader Ålands laggrupp och pilotgruppen för Vägen till ett välkomnande Åland. Intresserad av kultur, missbruksområdet, miljö, välfärd och näringsfrågor Föglövägen 765 227 10 Föglö Tel hem 51 505 Mobil 0405-23 88 25 Epost lis.karlsson@aland.net

4 Näringsliv Vindkraft, sjöfart, förädling av jordbruksprodukter, distans- arbete, kulturturism – de är alla beroende av fri företagsamhet, kreativitet och frivilliga samarbeten. Vi ålänningar har alltid varit skickliga på att vända skenbara nackdelar till vår fördel. Nu är det dags igen. Vi ska: - Integrera nya förmågor - använda tomma skärgårdsområden till vindkraftsparker - göra vår röst mer hörd i EU - omvandla långpendling till distansarbete - göra oss kända för vårt miljöarbete - försvara och utveckla vår demilitariserade status - gifta ihop besöksnäringen med vår kultur. Kultur Kulturen på Åland är rik och blomstrande men också bräcklig och skör. De frivilliga, besjälade arbetsinsatserna är ofantliga. Vi vårdar våra traditioner, historia, gårdar, sånger, musik, språket, biografer, måleri, hantverk, snipor, traktorer och skepps- vrak – bland annat. Många sektorer i samhället (t ex socialvården, besöks- näringen och kulturen) är direkt beroende av kulturen. Indirekt är vi alla beroende av kultur för att vara hela, friska och rättrådiga människor. Vi bör: - förverkliga Skärgårdens kulturhus - skapa en filmkommission på Åland - ge kulturen långsiktiga stöd och förutsättningar Socialvård De flesta ålänningar – hälften ungefär – försörjer sig genom eget arbete på den privata marknaden eller i offentlig sektor. 20% är barn och ungdomar i vård och skola. 20% är pensionärer och 10% är utanför arbetsmarknaden eller har alltför små inkomster för att klara sig. Vem som är var varierar under livet. De allra flesta är trygga genom vårt generella, skattefinansierade välfärds- system. Även om solidaritet är en del av välfärden så har individen också ansvar och förpliktelser. Vi vill: - utveckla hälso- och tandvården samt missbrukarvården främst genom att införa allmän tandvård för alla, subventionerad läkarvård upp till 20 år samt ge mer stöd till organisationer och föreningar. Skärgårdstrafik I skärgården är trafiken en central fråga för utveckling, företagande och inflyttning. Vi tror att trafiken kan bli: Bättre …men varför frågar ingen resenärerna (företagare, familjer, föräldrar, skolungdomar, besökare, hantverkare) vad de verkligen tycker, vill och behöver? Miljövänligare Nuvarande teknik är 35 år gammal, utsläppen stora. Det är dags att trafiken (och resenärerna) gör något åt sina ekologiska fotavtryck. Billigare Vi kan: - göra trafiken bättre för resenärerna med mindre utsläpp och lägre kostnader. Vi har lagt ett förslag som kombinerar långsiktigt tänkande med åtgärder som görs nu – i den kommande mandatperioden.


Ladda ner ppt "Mer drag under de liberala galoscherna Lis och Chris."

Liknande presentationer


Google-annonser