Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkhantering i vården Magnus Fogelberg Stockholm 2012-11-12 Göteborg 2012-11-22 Malmö 2012-11-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkhantering i vården Magnus Fogelberg Stockholm 2012-11-12 Göteborg 2012-11-22 Malmö 2012-11-27."— Presentationens avskrift:

1 Språkhantering i vården Magnus Fogelberg Stockholm 2012-11-12 Göteborg 2012-11-22 Malmö 2012-11-27

2 Skaraborgs sjukhus Vem är jag? Verksamhetschef neurologi, rehabiliteringsmedicin och sömnmedicin Skaraborgs sjukhus Uppdragsägare dokumentation vid SkaS Ordförande i Läkaresällskapets språkkommitté SIS tekniska kommitté Terminologi och språkresurser 1

3 Skaraborgs sjukhus Vad blir det nu, då? Vad innebär ”det medicinska språket”? ”Medicinskt fackspråk i skrift” Svenska, latinska och engelska termer ”Medicinsk terminologi” Spris grundjournal Språk respektive terminologi Modern journalstruktur Terminologiskt arbete Terminologi, språkvård och standardisering Ordlistor och klassifikationer i sekreterarens arbete 2

4 Skaraborgs sjukhus  samma betydelse på alla språk  lugn, tyst  förstås av djur  finsktalande kan inte uttala sje-ljud  men sch kan uttalas på finska I begynnelsen var ordet och ordet var … sch och av ormar (Fredrik Lindström, Jordens smartaste ord) 3

5 Skaraborgs sjukhus Flera ljud språket bildades Babels torn – nationalspråk sch (samma stavning på tyska) skrivs på •polska sz •ungerska s •italienska sc •portugisiska, franska ch •engelska sh •norska sj 4

6 Skaraborgs sjukhus Flera språk På varje nationalspråk: parallella språk talspråk teckenspråk – för döva, trafikdirigering, tyst miljö skriftspråk kroppsspråk – gester, kroppshållning internetspråk – uttryckssymbol, emotikon , :-) datorspråk – systemens kommunikation 5

7 Skaraborgs sjukhus Den tredje språkdimensionen 1.Nationalspråk 2.Skriftspråk – talspråk – teckenspråk 3.Allmänspråk – fackspråk – jargong 6

8 Skaraborgs sjukhus Fackspråk och allmänspråk Det vetenskapliga medicinska språket Exakt Enhetligt Entydigt Det medicinska allmänspråket Klart Enkelt Begripligt för patient och närstående Det medicinska arbetsspråket Effektivt Begripligt för hälso- och sjukvårdspersonalen Får innehålla jargong Ulla Clausén i Medicinens språk 7

9 Skaraborgs sjukhus Fackspråk – terminologi En terminologi ska vara exakt, dvs. ett ord ska bara ha en betydelse i sitt fackområde. Exempel: Däck [motorfordon] = ytbeläggning på hjul Däck [sjöfart] = våningsplan på fartyg 8

10 Skaraborgs sjukhus Det är mänskligt att fela  Kvalitetsundersökning i USA 1997  44000 – 98000 dödsfall på grund av misstag i sjukvården  tekniska fel  informationsfel 30% 9

11 Skaraborgs sjukhus Det medicinska språkets kvalitet är viktig för kommunikation, förståelse, utförande, dokumentation och sökning inom vården Patient Student Sjuksköterska Läkare Administratör 10

12 Skaraborgs sjukhus Jönköping Göteborg Luleå Malmö Linköping Det medicinska språkets kvalitet är viktig för kommunikation, förståelse, utförande, dokumentation och sökning inom vården 11

13 Skaraborgs sjukhus Ortopedi Medicin Rehabilitering Kirurgi Neurologi Det medicinska språkets kvalitet är viktig för kommunikation, förståelse, utförande, dokumentation och sökning inom vården 12

14 Skaraborgs sjukhus Det medicinska språket Måste vara säkert Otvetydigt Begripligt Beständigt 13

15 Skaraborgs sjukhus Språklagen 12 Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. 14

16 Skaraborgs sjukhus Varför det? De flesta svenskar förstår de svenska medicinska termerna Utländska termer kan lätt användas fel Men med försiktighet kan naturaliserade lånord tillåtas 15

17 Skaraborgs sjukhus !!! 16

18 Skaraborgs sjukhus Västgötaklimax D: Detta måste röra sig om ett slaganfall P: Vad betyder det? D: Du har fått en blodpropp i hjärnan P: Menar doktorn stroke? 17

19 Skaraborgs sjukhus Allmänspråket allmänspråket domineras av svenska dess viktigaste funktion är att garantera att rätt information överförs mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal 18

20 Skaraborgs sjukhus Fackspråket: ett dilemma Ur sjukhistorien: patienten har mångårig brösttäppa han söker nu för värk i höften det är troligen en vändknölsinflammation Tämligen obegripligt men följer den gamla journallagens krav på svenskspråkig dokumentation 19

21 Skaraborgs sjukhus Bättre Ur sjukhistorien: patienten har mångårig astma han söker nu för värk i höften det är troligen en trokanterit Solklart för den medicinsk kunnige 20

22 Skaraborgs sjukhus Fackspråk Oberoende av vilket idiom som väljs skall fackspråket garantera en säker (otvetydig och begriplig) kommunikation av information mellan de professionella aktörerna Fackspråket skall användas i skrift men fungerar också i tal 21

23 Skaraborgs sjukhus Fackjargong Ett sätt att förenkla kommunikationen hälso- och sjukvårdspersonal emellan Bygger ofta på förkortningar Kan effektivisera muntlig kommunikation Skall undvikas i skriven dokumentation 22

24 Skaraborgs sjukhus Ett exempel Allmänspråk: blindtarmsinflammation Fackspråk: appendicit Fackjargong: app Klassisk (olämplig) sammanfattning i journal: In. App. Op. Ut. 23

25 Skaraborgs sjukhus Förkortningar Skall undvikas Kan bli absurda: Pertrokantär femurfraktur 24

26 Skaraborgs sjukhus Förkortningar Skall undvikas Kan bli absurda: Pertrokantär FEMurfraktur –p5 –!!! 25

27 Skaraborgs sjukhus Men… Magnetresonanstomografi (eller egentligen kärnspinnresonanstomografi) kan bli litet tungt, skrivs lätt fel MRT är försvarbart MR skrivs ibland MRI saknar uttydning på svenska, skall undvikas (magnetic resonance imaging) 26

28 Skaraborgs sjukhus Värdefulla råd om ordval, stavning och formulering 27

29 Skaraborgs sjukhus 1 Valet mellan flera möjliga uttryck......................................................6 1.1 Välj termerna – inte allmänorden eller jargongorden.........................6 1.2 Valet mellan latin, engelska och svenska..........................................6 2 Kulturspecifika begrepp och företeelser..........................................8 3 Stavning, böjning och annan anpassning av lånord.......................9 4 Stor eller liten bokstav i namn och benämningar..........................10 4.1 Sjukdomar, diagnoser, metoder etc.................................................10 4.2 Mikroorganismer: bakterier m.m......................................................10 4.3 Mikroorganismer: virus....................................................................11 4.4 Sammansättningar med egennamn.................................................11 5 Förkortningar....................................................................................12 5.1 Initialförkortningar............................................................................12 5.2 Måttenhetsbeteckningar..................................................................13 6 Bindestreck och tankstreck i sammansättningar..........................13 7 Övriga skrivregler.............................................................................14 28

30 Skaraborgs sjukhus Latin eller svenska? gravidas extrauterina – extrauterin graviditet – utomkvedshavandeskap otitis media – mediaotit - mellanöreinflammation (ej örsprång) regnbågshinna ej iris men irisatrofi och inte regnbågshinneatrofi tandkött ej gingiva men gingivit och inte tandkötssinflammation livmoder ej uterus men uterusprolaps och inte livmoderframfall Små anatomiska bildningar skrivs gärna på originallatin: musculus levator labii superioris alaeque nasi Större försvenskas: trapeziusmuskel 29

31 Skaraborgs sjukhus Engelska eller svenska? följsamhet ej compliance pisksnärt ej whiplash poäng ej score epost ej mejl men blue baby, shunt, pacemaker (begrepp med etablerade termer) 30

32 Skaraborgs sjukhus Stavning ae > e, oe > e, c (med k-uttal) > k, ch > k, ph > f, th > t, rh > r: glossofaryngeusnerven, EJ: glossopharyngeusnerven koklea, EJ: cochlea kranium, EJ: cranium torax, EJ: thorax skanner, EJ: scanner stejpla, EJ: stapla stejpel, EJ: staple 31

33 Skaraborgs sjukhus Egennamn och sjukdomar Alzheimers sjukdom (obs inte apostrof före s!) Alzheimer (inte Alzheimers) Parkinsons sjukdom Parkinson 32

34 Skaraborgs sjukhus Sammansatta ord Svensk huvudregel – sätt ihop orden: aortaaneurysm screeningundersökning sympatikusblockad - men när det ger tydlighet: C-vitamin syra-bas-balans Skriv aldrig isär: äldre sjuksköterska 33

35 Skaraborgs sjukhus Medicinens språk (Liber, Svenska Läkaresällskapet) Lärobok med fördjupad information om latinska termer med böjning och grammatiska regler, principer för fackspråk, förkortningsregler, beskrivning av grekiskans inflytande på medicinsk terminologi, klassifikationer, informatikens grunder. 34

36 Skaraborgs sjukhus Spris grundjournal Spri r å d 4.7 Grundjournal 1976 35

37 Skaraborgs sjukhus Spris grundjournal ett tidigt försök att skapa ordning och reda i journalen gav struktur åt pappersjournalen förenklade sekreterarens arbete begränsade den språkliga friheten, angav i viss utsträckning terminologi 36

38 Skaraborgs sjukhus När teknik styr(de) struktur 37

39 Skaraborgs sjukhus 38

40 Skaraborgs sjukhus Språk respektive terminologi språk används för kommunikation av alla slag; homonymer och synonymer berikar men kan ge otydlighet homonym: en term har flera betydelser, betecknar flera begrepp synonym: flera termer betecknar samma begrepp terminologi är ett överenskommet fackspråk där homonymer undviks och synonymer pekas ut noga 39

41 Skaraborgs sjukhus Den semiotiska triangeln (semiotik = läran om tecknens betydelse) begrepp referent vedväxt som är högvuxen och icke klättrande och som har genomgående huvudstam definition Från Terminologicentrum TNC 40

42 Skaraborgs sjukhus Begrepp kunskapsenhet som skapas genom en unik kombination av kännetecken (ISO 1087-1:2000) definition begreppsrepresentation genom en beskrivning som utskiljer det från relaterade begrepp 41

43 Skaraborgs sjukhus Vad gör språket? betecknar begrepp Begrepp Term Definition Referent 42

44 Skaraborgs sjukhus Den semiotiska triangeln (semiotik = läran om tecknens betydelse) begrepp referent vedväxt som är högvuxen och icke klättrande och som har genomgående huvudstam definition Från Terminologicentrum TNC 43

45 Skaraborgs sjukhus Symboler € :) 44

46 Skaraborgs sjukhus Den tydliga journalen •Begreppsgrundad journaldatabas (icke verbal, sifferrepresenterad) •Kan presenteras på vilket språk som helst! •Fackspråk eller vardagsspråk kan väljas 10011100 11000111 00011000 11001100 10110011 00111111 11110011 11000111 11000111 01011000 11000001 00001111 01010011 00000011 11001111 11111101 •Entydigt definierade begrepp •Kan sökas ut och analyseras i standardverktyg 45

47 Skaraborgs sjukhus Kafffeeee!!

48 Skaraborgs sjukhus Kafffeeee!! Akt 2

49 Journalen, ett dokument Jlksajf slfjsösa Sljfsljslj 17 456 66 SKJLSJ 123887 Uöj so soifsoj hu. Uww. Wcbwb nunaODIanodiA UNDN UTLÅTANDE Hh öohae öheröojc jäpeojtäpqecj eäpgj eäpgj eär qeejäejcmäep jäeptjeäqpcjeäptcjeprjtc ecjeqäptjet vjeäptjc epjt c epocm tept eå cepotjc eåpj ? Qäjc rtä weäcpoj w wqcojm rwerwäoirmq Äpomcfp wcfwmf¨mwifcpo cfow,qåf,owfå,owf w¨åfpowåf,owåfp,wf¨åow,få¨wqo,f¨åwo,fåcwofåcp wfcwf,owåfco,wåfowåfp,w¨åfwåfomw¨åeovwqemåroweqp0riwefwefk wqcrqw4fcimweäfkwmäcfwqäfkmwäfpckmwäpfmcwpfkmq4cfmwke wqcrqwkw fåwekqfåwecf4f äwepfkm re+giqmcöfpdfeigmwaek c fvwpfoqw+0irpfk qiwmrcwekr weqcråwrm qwrcwercm wercmwirp nnmiräqowmc Jlksajf slfjsösa Sljfsljslj 17 456 66 SKJLSJ 123887 Uöj so soifsoj hu. Uww. Wcbwb nunaODIanodiA UNDN öovjtöoej ervtemieimtävpeäptivm evtpäo eäteimtäve eäpotieäpotviem täpetäpeoi teproti eoit eäpoiv qp tveotv neäpoeurätp eiätpeiävpeimtv ti eräteärpto ierpot eteärptieäpv äi täp et iäeporm ti eäptierpmvieäptvm e tqitpäeiätvm eäe peiätimväpoe täpeoitepo epoti eä et opeitäetpäeorit päeoit eoimvt eräpomviteäpm ervmt erivmeäoi Jlksajf slfjsösa Sljfsljslj 17 456 66 SKJLSJ 123887 Uöj so soifsoj hu. Uww. Wcbwb nunaODIanodiA UNDN Ödsogvöoi dfvomgäpgm dvgpomdägm mväp Osdn s nöosinöosiunföo scvgmcäkfmäcsakfmc Csfmasäfpkä sfäskfäpsfkmäspfkcmsäpfksäpfkmsaäfkm asfcsamfcäspmfäspficsäpfcisäpfispfimc sfcsäfsmäpfmsäpfmsäpfsäpficmspäof äspofmic scf scmäpoim 18772 mpcisäpsäfcmsä scmpsaäfis sfisäpfimasäpficmspfimcäspfispfmsäpfmisäpfispäfmcos sfcmsiäfsmaäfsmäfpsdfämsdfpoc psoficmsi sfdpomciasä säpomcsäp Jlksajf slfjsösa Sljfsljslj 17 456 66 SKJLSJ 123887 Uöj so soifsoj hu. Uww. Wcbwb nunaODIanodiA UNDN iybbyoib rthy Vgddg g dfsvddg dfvdvdvg Fdf gdg dsfvsdvgdvg 5,6 Jlksajf slfjsösa Sljfsljslj 17 456 66 SKJLSJ 123887 Uöj so soifsoj hu. Uww. Wcbwb nunaODIanodiA UNDN iybbyoib rthy Vgddg g dfsvddg dfvdvdvg Fdf gdg dsfvsdvgdvg 5,6 Jlksajf slfjsösa Sljfsljslj 17 456 66 SKJLSJ 123887 Uöj so soifsoj hu. Uww. Wcbwb nunaODIanodiA UNDN Ernui nfsofnsöoif oaeoöeörog aeöof möafö eöieöfem öu öog aeöoig ueaöog jaoj gaeöorjm jeöo jöojäpqej pqejäp jäpejr päqjebgpjeräpj äpjo e g äepj gäqejk,äqepc äejäg qpoejr pääjpgojq eräpogjqpj äpoj äpeqor g eröo igjeqäpj äpejg peojgpeomcäejgeäqr pfkjpäo jegjqeä p gjep eäp iogjeäpojge räpogj äp päjer äpojg pä ejgäpjg äpeqj gäpejg eäogj eäpgj eäpgjäp gjeqäprgjmepäcmv efk äerpge jq’gkq gkäem äe pgqeäpogjäerpg jeäp gjqeäpj ägjerg ep geägjeräg eqä gjergäjägjvm gjrjgpäwje gäperoj gäpo eäpo gjeäg jeä gjeäg jeärqgjäe äeprojgeäpoqrjc gäpojg ergjerg epogjeä gjeg jojeg äpreogjmerpmcgec eäprogj erpg jeräpo g ep gojkeäwrovi mgjeräog jerpwog jepgo jeäpojge räper er ’ikrg’ åkjegpjerg perjgäepro gäperogk äpewikg äeprgk epäro g ep gojerä ogjerpog jerägj erpägoj äpoegj pqoer g epro gjäj erpgj eäpg e ogpjeä gjeräpogj ergjeäporjg,v erg er gpojeqräogjermägojegoperjg vjgäerpogjeqrä pogeärpgj er gerjgäeprj geprojgvj äeprgpqäeojg äpeojg eprojg ärptog eg peorjgäepqro jgeräg kjepg jepgoj erpgojeäpojg ergmäpvom /sj faj fäpsa / 570582 rtsrbr 5crwwaerc weac Jlksajf slfjsösa Sljfsljslj 17 456 66 SKJLSJ 123887 Uöj so soifsoj hu. Uww. Wcbwb nunaODIanodiA UNDN Ernui nfsofnsöoif oaeoöeörog aeöof möafö eöieöfem öu öog aeöoig ueaöog jaoj gaeöorjm jeöo jöojäpqej pqejäp jäpejr päqjebgpjeräpj äpjo e g äepj gäqejk,äqepc äejäg qpoejr pääjpgojq eräpogjqpj äpoj äpeqor g eröo igjeqäpj äpejg peojgpeomcäejgeäqr pfkjpäo jegjqeä p gjep eäp iogjeäpojge räpogj äp päjer äpojg pä ejgäpjg äpeqj gäpejg eäogj eäpgj eäpgjäp gjeqäprgjmepäcmv efk äerpge jq’gkq gkäem äe pgqeäpogjäerpg jeäp gjqeäpj ägjerg ep geägjeräg eqä gjergäjägjvm gjrjgpäwje gäperoj gäpo eäpo gjeäg jeä gjeäg jeärqgjäe äeprojgeäpoqrjc gäpojg ergjerg epogjeä gjeg jojeg äpreogjmerpmcgec eäprogj erpg jeräpo g ep gojkeäwrovi mgjeräog jerpwog jepgo jeäpojge räper er ’ikrg’ åkjegpjerg perjgäepro gäperogk äpewikg äeprgk epäro g ep gojerä ogjerpog jerägj erpägoj äpoegj pqoer g epro gjäj erpgj eäpg e ogpjeä gjeräpogj ergjeäporjg,v erg er gpojeqräogjermägojegoperjg vjgäerpogjeqrä pogeärpgj er gerjgäeprj geprojgvj äeprgpqäeojg äpeojg eprojg ärptog eg peorjgäepqro jgeräg kjepg jepgoj erpgojeäpojg ergmäpvom /sj faj fäpsa / 570582 rtsrbr 5crwwaerc weac Jlksajf slfjsösa Sljfsljslj 17 456 66 SKJLSJ 123887 Uöj so soifsoj hu. Uww. Wcbwb nunaODIanodiA UNDN Ernui nfsofnsöoif oaeoöeörog aeöof möafö eöieöfem öu öog aeöoig ueaöog jaoj gaeöorjm jeöo jöojäpqej pqejäp jäpejr päqjebgpjeräpj äpjo e g äepj gäqejk,äqepc äejäg qpoejr pääjpgojq eräpogjqpj äpoj äpeqor g eröo igjeqäpj äpejg peojgpeomcäejgeäqr pfkjpäo jegjqeä p gjep eäp iogjeäpojge räpogj äp päjer äpojg pä ejgäpjg äpeqj gäpejg eäogj eäpgj eäpgjäp gjeqäprgjmepäcmv efk äerpge jq’gkq gkäem äe pgqeäpogjäerpg jeäp gjqeäpj ägjerg ep geägjeräg eqä gjergäjägjvm gjrjgpäwje gäperoj gäpo eäpo gjeäg jeä gjeäg jeärqgjäe äeprojgeäpoqrjc gäpojg ergjerg epogjeä gjeg jojeg äpreogjmerpmcgec eäprogj erpg jeräpo g ep gojkeäwrovi mgjeräog jerpwog jepgo jeäpojge räper er ’ikrg’ åkjegpjerg perjgäepro gäperogk äpewikg äeprgk epäro g ep gojerä ogjerpog jerägj erpägoj äpoegj pqoer g epro gjäj erpgj eäpg e ogpjeä gjeräpogj ergjeäporjg,v erg er gpojeqräogjermägojegoperjg vjgäerpogjeqrä pogeärpgj er gerjgäeprj geprojgvj äeprgpqäeojg äpeojg eprojg ärptog eg peorjgäepqro jgeräg kjepg jepgoj erpgojeäpojg ergmäpvom /sj faj fäpsa / 570582 rtsrbr 5crwwaerc weac Kliniken Patientjournal 000000-0000 Namn 46 Skaraborgs sjukhus

50 47

51 Skaraborgs sjukhus 48

52 Skaraborgs sjukhus Modern journalstruktur från dokumentstruktur till dokumentationsstruktur sambandsstrukturerad journal, t.ex. problemorienterad eller processorienterad strukturen ställer krav på terminologin ordningsföljden är inte viktig 49

53 Skaraborgs sjukhus Adm.data Vårdbegäran Bakgrundsfakta Anamnes Utredande aktiviteter Status Bedömning Mål Vårdplan Riktade insatser Behandlande åtgärder Resultat Utvärdering Kvalitetssäkring Avslut Epikris Innehållet i varje informationsmängd är det viktiga, inte ordningsföljden mellan dem Oberoende informationsmängder 50

54 Skaraborgs sjukhus Patientjournal Tidigare ett dokument, en avgränsad skriven information Utvecklas till dokumentation, fortlöpande beskrivning av vad som försiggår i vården 51

55 Skaraborgs sjukhus Epikris Adm.data: Vårdtid Handläggare Hälsoproblem: Akut ryggsmärta och urinstämma. Vårdförlopp: Bakgrund: Vid lyft av tung låda plötslig ryggvärk strålande ut i vänster ben. Urinstämma. Utredning: Ryggundersökning visar nedsatt rörlig- het, palpationsömma muskler, smärtökning vid benlyft, kraftnedsättning och reflexbortfall. Magnet- undersökning visar diskbråck. Åtgärd: Tappas på urin. Diskbråcket opereras. Utvärdering: Blåstömningen fungerar normalt, mindre smärta. Kraften förbättras men reflexen saknas. Planering: Sjukgymnastikträning. Sjukskrivning. Kontrollbesök. Informationsmängd Informationsdelar Namn på mall Epikrismall 52

56 Skaraborgs sjukhus Epikrismall Epikris Adm.data: Vårdtid Handläggare Hälsoproblem: Akut ryggsmärta och urinstämma. Vårdförlopp: Bakgrund: Vid lyft av tung låda plötslig ryggvärk strålande ut i vänster ben. Urinstämma. Utredning: Ryggundersökning visar nedsatt rörlig- het, palpationsömma muskler, smärtökning vid benlyft, kraftnedsättning och reflexbortfall. Magnet- undersökning visar diskbråck. Åtgärd: Tappas på urin. Diskbråcket opereras. Utvärdering: Blåstömningen fungerar normalt, mindre smärta. Kraften förbättras men reflexen saknas. Planering: Sjukgymnastikträning. Sjukskrivning. Kontrollbesök. Synonymer Anatomi Omständighet Symtom Egenskap Åtgärd Fynd Diagnos 53

57 Skaraborgs sjukhus Epikrismall Epikris Adm.data: Vårdtid Handläggare Hälsoproblem: Akut ryggsmärta och urinstämma. Vårdförlopp: Bakgrund: Vid lyft av tung låda plötslig ryggvärk strålande ut i vänster ben. Urinstämma. Utredning: Ryggundersökning visar nedsatt rörlig- het, palpationsömma muskler, smärtökning vid benlyft, kraftnedsättning och reflexbortfall. Magnet- undersökning visar diskbråck. Åtgärd: Tappas på urin. Diskbråcket opereras. Utvärdering: Blåstömningen fungerar normalt, mindre smärta. Kraften förbättras men reflexen saknas. Planering: Sjukgymnastikträning. Sjukskrivning. Kontrollbesök. Anatomi Omständighet Symtom Egenskap Åtgärd Fynd Diagnos 54

58 Skaraborgs sjukhus Terminologiskt arbete ett fackområde – t.ex. medicinen omfattande såväl hälso- och sjukvård som biomedicinska vetenskaper – måste skapa ett överenskommet språk med entydighet och kompletterar allmänspråkets ord med specialuttryck för fackområdet 55

59 Skaraborgs sjukhus Begreppsanalys 56 Begreppsmodellering

60 Skaraborgs sjukhus begäran om erhållande av hälso- och sjukvård vårdbegäran som framställs av hälso- och sjukvårdspersonal remiss som hanteras med elektroniskt medium multiplicitet restriktion 57

61 Skaraborgs sjukhus Begreppsanalys Finn kännetecknen till ett fenomen Remiss: är en vårdbegäran framställs av hälso- och sjukvårdspersonal Begreppet är identifierat 58

62 Skaraborgs sjukhus Definition vårdbegäran som framställs av hälso- och sjukvårdspersonal 59

63 Skaraborgs sjukhus Skriv termposten remiss framställan vårdbegäran som framställs av hälso- och sjukvårdspersonal definitionsynonymterm 60

64 Skaraborgs sjukhus Terminologi och språkvård Utöver terminologiskt arbete – etablerandet av terminologier – måste ett språkvårdande arbete bedrivas. 61

65 Skaraborgs sjukhus Terminologi och språkvård Fackspråket är dynamiskt liksom allmänspråket. Latin och grekiska har funnits med sedan den medicinska vetenskapen etablerades. Franska och tyska har under tidigare sekler infiltrerat det medicinska språket (Witzensucht, Gestaltterapie, marche en étoile, belle indifférence) Under 1900-talet kom efterhand allt mer engelska termer in i det svenska medicinska språket 62

66 Skaraborgs sjukhus Terminologi och språkvård För att hålla det medicinska språket inom sina ramar måste dynamiken kontrolleras Man måste ta ställning till låneord och ofta skapa svenska termer Regler för försvenskat latin måste finnas Avarter avråds (”nedmuntras”) och principer läggs fast då språket utvecklas Detta kräver samspel mellan språkvårdare och terminologer 63

67 Skaraborgs sjukhus Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård – vanligen kallad Läkaresällskapets språkkommitté Grupp av läkare förstärkt med terminologisk expertis, ledamot från Språkrådet samt från Socialstyrelsens terminologiavdelning 64

68 Skaraborgs sjukhus Språkkommitténs frågesida www.sls.se 65

69 Skaraborgs sjukhus Språklig förvaltning språkvård är att förhindra vanarter, i änden otydligheter att stimulera och styra språklig utveckling att anpassa delar av språket till informationsteknikens krav på entydighet att slå vakt om variationsrikedom 66

70 Skaraborgs sjukhus Varför fungerar detta överallt? Svar: standardiserad anslutning. 67

71 Skaraborgs sjukhus Men inte detta? Svar: nationella standarder. 68

72 Skaraborgs sjukhus Varför standardisera? Finansiellt kritiska funktioner är lätta att standardisera Det är viktigt att flygplan kan parkeras och hanteras säkert och rationellt på marken ”Mindre viktiga” (= allmänhetens) funktioner standardiseras mindre gärna Den enskilde kan gå och köpa adapter 69

73 Skaraborgs sjukhus Standardisering i hälso- och sjukvården Höjer säkerheten Ökar kvalitén Minskar kvalitetsbristkostnader Skrivna rutiner ersätter egna idéer Alla gör lika Det som den ena påbörjar kan den andra avsluta Flera yrkesgrupper kan göra samma arbete 70

74 Skaraborgs sjukhus Hälsoinformatiken Informationssäkerhet är att förstå information som man ber om – från annan aktör, från annat tillfälle 71

75 Skaraborgs sjukhus ISO, 23/9 i Förenta staterna!! 72 Detta firades 2010 12/10 i EU Internationella standardiseringsorganisationen Överenskommelse 1946-10-14, världsstandardiseringsdagen fr.o.m. 1970 Organisation international de normalisation International organization for standardization ISO = samma (grekiska) Standarderna är inte tvingande men kan vara försäljningsargument

76 Skaraborgs sjukhus CEN Europeiska standardiseringskommittén Comité européen de normalisation Standarderna ska antas som nationell standard i medlemsländerna och kan ligga till grund för direktiv eller på annat sätt ha tvingande karaktär 73

77 Skaraborgs sjukhus Sverige SIS tekniska kommitté 334, hälso- och sjukvårdsinformatik 74

78 Skaraborgs sjukhus Den stora frågan Varför är hälso- och sjukvårdsinformatik inte totalt standardiserad? Nationella särintressen Olika språkkultur Ingen tydlig finansiell drivkraft Kostar pengar 75

79 Skaraborgs sjukhus Terminologistandarder Kirurgiska procedurer Laboratoriemedicin Läkemedelshantering Kontinuitets- och processbegrepp Omvårdnadsterminologi Kliniska fynd Kommunikation av elektronisk journal 76

80 Skaraborgs sjukhus Snomed CT Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms Terminologisystem byggt på begreppssystem omfattande 300 000 – 400 000 begrepp med cirka 1 miljon termer 77

81 Skaraborgs sjukhus Snomed CT Ovarium Cysta Rupturerad cysta Rupturerat ovarium Ovarialcysta Ruptur Rupturerad ovarialcysta 78

82 Skaraborgs sjukhus Klartext Det enda vi hade tillgång till förr i tiden Alltid en möjlighet att komplettera kodad text Inom ett fackområde behöver klartexten följa vissa regler Ett fackspråk skapas, en terminologi blir till 79

83 Skaraborgs sjukhus Struktur och terminologi Innehållet i en informationsmängd måste vara entydigt Olika typer av innehåll mätvärden kurvor grafik kodad text klartext 80

84 Skaraborgs sjukhus Kodad text?? Klassifikationer innehåller koder T.ex. ICD 10-SE: G35.9 Klassifikationens kod kan uttydas som text: G35.9 = multipel skleros Texten kan bytas mot synonym: sclerosis disseminata Koden är entydig 81

85 Skaraborgs sjukhus Kodad text?? Värdemängder Civilstånd: ogift sammanboende gift frånskild partnerskap 82

86 Skaraborgs sjukhus Kodverk Någon är ansvarig för ett kodverk och bestämmer dess innehåll ICD 10-SE förvaltas av Socialstyrelsen men är en översättning av ICD 10 som förvaltas av WHO 83

87 Skaraborgs sjukhus Värdemängder Centralt fastställda koder, t.ex. av Skatteverket Regionala/lokala koder, t.ex. varuförteckningar, hjälpmedelsförteckningar Systemknutna värdemängder, varje envalsruta i en elektronisk journal 84

88 Skaraborgs sjukhus Ordlistor Ordlista = lista över ord utan särskild ordning eller samband Exempel •Päron •Motorcykel •Gåta •Fågelnäbb 85

89 Skaraborgs sjukhus Ordlistor Ordbok = ordlista på ett språk med ordförklaringar Lexikon = alfabetisk ordlista som kan innehålla översättning av orden till annat språk 86

90 Skaraborgs sjukhus Ordlistor Tesaurus = ordlista som ordnats ämnesvis eller i bokstavsordning och som kan innehålla synonymer till orden Vokabulär = tesaurus som innehåller formella definitioner Nomenklatur = vokabulär uppställd enligt regler för ett visst ämnesområde 87

91 Skaraborgs sjukhus Ontologier Begreppssystem (som uttrycks i modell eller text) Klassifikation = kategoriserat begreppssystem Taxonomi = klassifikation med endast hierarkisk ordning (Linnés Systema naturae) Kodverk = klassifikation där varje element givits en kod enligt regler i ett kodschema (KSH97) 88

92 Skaraborgs sjukhus Terminologier, terminologisystem Nomenklatur (vokabulär uppställd enligt regler för ett visst ämnesområde) Klassifikation (inklusive taxonomi och kodverk) (kategoriserat begreppssystem [med endast hierarkisk ordning / där varje element givits en kod enligt regler i ett kodschema]) 89

93 Skaraborgs sjukhus 90

94 Skaraborgs sjukhus En klassisk djurklassifikation  djur som tillhör kejsaren  balsamerade djur  tama djur  spädgrisar  sirener  fabeldjur  vilda hundar  djur som ingår i denna klassifikation  djur som beter sig som vanvettiga  talrika djur  djur som är tecknade med en finfin pensel av kamelhår  andra djur  djur som nyss har fällt skinnet  djur som just slagit sönder en vattenkruka  djur som på avstånd ser ut som flugor Ur: Jorge Luis Borges: El idioma analítico de John Wilkins (1941) 91

95 Skaraborgs sjukhus Sekreterarrollen i terminologin Tolka diktat – inte bara lyssna och skriva Anpassa till föreskriven terminologi Städa språket Vårda språket Strukturera dokumentationen Klassificera och koda 92

96 Skaraborgs sjukhus Tack! Magnus Fogelberg magnus.fogelberg@vgregion.se http://www.evama.se/sprakterm 93


Ladda ner ppt "Språkhantering i vården Magnus Fogelberg Stockholm 2012-11-12 Göteborg 2012-11-22 Malmö 2012-11-27."

Liknande presentationer


Google-annonser