Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från 40‰ till 40% på 6 år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från 40‰ till 40% på 6 år."— Presentationens avskrift:

1 Från 40‰ till 40% på 6 år

2 Stefan Rodheim Jan Svärdhagen
Utvecklingsledare IKT-pedagogiskt centrum -IT-ingenjör- Jan Svärdhagen Utvecklingsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) -Religionsvetare/Filosof-

3 En kort men intensiv historia
2002- ett program, 5 kurser knappt 40% av studenterna studerar på distans 2009 – uppskattningsvis 50% Analog distanspenna

4

5 Studenter i över 50 länder

6 Studentens Lärarens ? flexibla Arbetsgivarens

7 Hur arbetar vi? Fungerande administrativ plattform (Fronter)
Hög tillgänglighet (Streaming ) (Föreläsning Fö1) Interaktion (Marratech) Ledning Innovativa lärare Stödorganisation (IKT-pedagogiskt centrum)

8 -Produktionsteknikerprogrammet- 120 högskolepoäng
Installationsteknik Styrteknik grundkurs Materiallära för produktionstekniker Mätningsteknik Kvalitet Pappersteknik Skärande bearbetningsteknik

9 -Språkutbildningar- Engelska Tyska Franska Italienska Spanska Japanska
Kinesiska Arabiska Ryska Portugisiska Koptiska Nybörjarsvenska

10 -Utveckling av eTjänster- 120 högskolepoäng

11 eTjänster, perspektiv och utvärdering
Datasäkerhet och integritet Kommunikation , gruppdynamik och eTjänster Programmering av mobila enheter Design av eTjänster

12 -Hälsa/Omvårdnad- Demens och Basmedicin äldrevård Trädgård &
välbefinnande Arytmikurser

13

14 Vilket är framgångsreceptet?

15 Utveckling tar tid Jedeskog

16 Avgörande faktorer Pedagogik framför teknik
Webbaserat med hög interaktion Lärarna (den förändrade lärarrollen) Ledning Stödorganisation (IKT-pedagogiskt centrum)

17 På gång Upphovsrättsfrågan Welcome ”Distanslärarens arbetsmiljö”
Mediaserver Stora Enso Ludvika-projektet

18 Externa projekt Stora Enso Ludvika kommun Fördelar:
• Föreläsningarna är alltid tillgängliga - deltagarna kan se föreläsningen när det passar för arbetet • Inspelade föreläsningar ger möjlighet att repetera och ta paus • Närhet till industrimiljö möjliggör snabb koppling mellan teori och praktik Nackdelar och förbättringsområden: • Kommunikation med läraren sker inte direkt utan via forum eller e-post • Fysisk introduktionsträff för Massa- och papperskursen saknades • Det saknas en anpassad lokal. Studiemiljön behöver förbättras – behov av lärcentra på varje bruk • Svårt att få acceptans från närmaste chef att lägga tid på utbildning • Det blev mycket att jobba fulltid och utbildas därutöver. Övrigt: • Hur fungerar metoden för äldre deltagare? Bra form av utbildning - ”Vi tror på metoden” Stora Enso Ludvika kommun

19 Allt är sig likt fast annorlunda Att vara lärare av Martin Bäcklin (1948). I Almqvist & Wiksells serie: Handböcker för lärare, 10. s. 143 De tekniska hjälpmedlen för undervisningen lär man känna så småningom, men bekantskapen bör inte uppskjutas för länge. Läsfolk har ibland rätt grumliga begrepp om maskiner. Det känns ganska genant, när t.ex. en baloptikonlektion kommer av sig vid ingången, därför att man inte behärskar apparaten. Jag har sett skådespelet rätt många gånger års skolkommission föreslår, att en specialkurs i användandet av tekniska hjälpmedel (skrivmaskiner, dublikatorer, grammofoner,- epidiaskop för skioptikon- och baloptikonbilder, filmapparatur, radioutrustning) skall inläggas i lärarutbildningen. Jag skulle vilja rekommendera mina läsare att ta del av kommissionens motiviering (betänkandet s. 472 ff.). Enligt min mening är det angeläget, att förslaget beaktas. Den åsikten kan man hysa utan att förfalla till yrvaket aktualitetsjäkt eller till övertro på de tekniska hjälpmedlens betydelse. De är blott hjälpmedel, men som sådana kan de ibland vara ovärderliga.

20 Vi är alltid beredda

21

22 Tre delkomponenter Frigöra oss från klassrumstänkandet. Streaming-Presenter Skapa kommunikationsytor där studenter synliggörs Marratech - Videochat En administrativ bas- Fronter


Ladda ner ppt "Från 40‰ till 40% på 6 år."

Liknande presentationer


Google-annonser