Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är det viktigt att studera hur kliniker fattar beslut? Kerstin Knutsson Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik Odontologiska fakulteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är det viktigt att studera hur kliniker fattar beslut? Kerstin Knutsson Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik Odontologiska fakulteten."— Presentationens avskrift:

1 Varför är det viktigt att studera hur kliniker fattar beslut? Kerstin Knutsson Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik Odontologiska fakulteten Malmö högskola KK 2011

2 Malmö högskola, KK 2011

3 Patientens anamnes ev symptom Hypotetiska diagnoser Diagnostiska test DIAGNOS BEHANDLA / EJ BEHANDLA BEHANDLINGSALTERNATV Preferenser BEHANDLINGSVAL Malmö högskola, KK 2011

4 ”Decision-making is something which concerns all of us, both as the makers of the choice and as sufferers of the consequences” Lindley, 1970 Malmö högskola, KK 2011

5 Kvaliteten på vården Kvaliteten på det man gör Kvaliteten på de beslut som avgör vad man ska göra Malmö högskola, KK 2011

6 Exempel på beslut i vår kliniska vardag •Hur ofta ska patienten komma på undersökning? •Hur ofta ska jag ta bite-wings? •Lönar det sig att fluorlacka? •Ska tandköttsfickor som är 4-5 mm djupa och blöder behandlas på en medelålders patient? -Om ”ja”, kommer han/ hon då att få behålla tänderna livet ut? -Om ”nej”, kommer han ändå att få behålla tänderna? Malmö högskola, KK 2011

7 - det är stor variation mellan vårdgivares behandlingsbeslut -inte nödvändigtvis i enlighet med vetenskapliga bevis -svårt att åstadkomma beteendeförändringar - tycks bl.a. bero på individuella värderingar, ekonomiska incitament och egen manuell skicklighet - beror också på kultur, etik, lagar och förordningar Vad vet vi om behandlingsbeslut? KK 2011

8 Exempel på osäkerheter -definition av hälsa respektive sjukdom -tillstånds eller sjukdoms naturalförlopp -effekter av olika behandlingar (inkluderar icke behandling) -patienters preferenser för olika behandlingar Malmö högskola, KK 20

9 Kliniskt beslutsfattande baseras på bedömningar av sannolikheter och innehåller osäkerheter Malmö högskola, KK 2011

10 Vad ska vi ha diagnostik till -skilja sjuka från friska -kunna ange en sjukdoms allvarlighet, aktivitet och progression -ställa prognos Malmö högskola, KK 2011

11 Exempel på osäkerhetsfaktorer i bedömningen som leder till diagnos •Definition av ”Friskt-Sjukt” •Definition av sjukdom (olika kriterier) -”Sjukdomar” är ofta förstadier till sjukdomar (pseudosjukdomar) - Sjukdomen kan debutera utan pseudosjukdomen •Risken för falska diagnoser •Prognos (med och utan behandling)

12 Definitioner av ”normal” Statistisk ofta lab.värden. Mittersta 95% procenten av mätvärdena på en klockformad Gausskurva Prognostisk, utan behandling bästa utsikterna att undvika symptom Terapeutisk, visar att behandling gör mer skada än nytta Gräns, sjukt- frisk enligt Experters åsikt Malmö högskola, KK 2006

13 Kognitiv process Val som medför konsekvenser för framtiden BehandlingsvalDiagnos Bedömning Beslut Malmö högskola, KK 2011

14 Modell för Diagnos instrument, öga, hörselorgan, perifera nervsystemet Psyko-fysiklisk (mekanisk) Instrument i relation till observatör Psykologisk (omedveten) -mönsterigenkänning, -”spår” av tidigare erfarenheter, kunskaper syntes av perception Kunskap erfarenhet (medveten) -fyndens samband med diagnos nosografi Egen bearbetning efter Blesser och Ozonoff 1972 Malmö högskola, KK 2011

15 Principer vid genomförandet av diagnostiska test •Undersökningens träffsäkerhet •Verkningsfull behandling (att patienten lever längre med kännedom om diagnosen är inte detsamma som att patienten lever längre) * påverka förloppet * förbättra livskvaliteten •Nyttan står i rimlig proportion till kostnaderna Malmö högskola, KK 2011

16 KK 2011 Prevalens % Positivt prediktionsvärde % Falska positiva % 5095 5 258614 106832 11684 0.1 298 Diagnostiskt värde av testresultat Sensitivitet 95 % Specificitet 95 %

17 Definitioner av ”normal” Statistisk ofta lab.värden. Mittersta 95% procenten av mätvärdena på en klockformad Gausskurva Prognostisk, utan behandling bästa utsikterna att undvika symptom Terapeutisk, visar att behandling gör mer skada än nytta Gräns, sjukt- frisk enligt Experters åsikt Malmö högskola, KK 2011

18

19 Do you see gray areas in between the squares? Now where did they come from?

20 Bedömning Fall 1 GingivitFriskaParodontit Antal vårdgivare

21 Ett tydligt samband sågs mellan tandläkarens egna värderingar och patientens värderingar Tandläkares beslutsfattande Kay och Blinkhorn 1996 KK 2011

22 I bedömningar och beslut ”lutar sig” tandläkare på icke -medicinska faktorer De flesta av dessa faktorer är inte relaterade till vare sig sjukdomsprocess eller till vald behandling Tandläkares beslutsfattande Kay och Blinkhorn 1996

23 KK 2011 1)Hur använder tandläkarna antibiotikaprofylax? 2) Följer de rekommendationer? Tandläkares beslutsfattande Ellervall E, 2009

24 Resultat •Stor variation Medicinskt tillståndTandingrepp Antibiotika? JA Antibiotika? NEJ Typ 1 diabetes, ej välkontrollerad Ta bort tandsten Dra ut tand Rotbehandling 30 77 22 71 24 79 Hjärtinfarkt Ta bort tandsten Dra ut tand Rotbehandling 28 54 24 73 47 77 Njurtransplantat Ta bort tandsten Dra ut tand Rotbehandling 50 83 39 46 11 56 HjärtklaffsprotesTa bort tandsten Dra ut tand Rotbehandling 75 97 63 25 1 37 •Låg följsamhet till rekommendationer

25 KK 2011 Hur säkra är tandläkare i sina beslut? Tandläkares beslutsfattande Ellervall E, 2009

26 Resultat Medelvärde: 79

27 Variationer har påvisats avseende diagnostik av karies (karies-ej karies, olika djup), men också hur man bedömer behovet av att ”laga” Variationerna är lika uttalade mellan både allmäntandläkare och specialister På endast 2 ytor av totalt 2435 bedömda, överensstämde alla 15 tandläkare i beslutet att restaurera Översikts studie av Bader och Shugars 1995 KARIES KK 2011

28 •Olika specialister (kirurg, allmäntandläkare, internmedicinare) ger olika behandlingsförslag för en och samma patient •Det är lika stora skillnader inom en och samma disciplin som mellan de olika disciplinerna •Men man tror att de andra specialisterna behandlar på samma sätt som man själv gör! “ ONT I MAGEN”

29 Patientens preferenser KK 2011

30

31

32

33 Samhällets preferenser KK 2011

34

35

36

37 Visa variaton och konsekvenser

38

39 ”Ju mer man kan avbilda världen desto bättre beslut kan man fatta. Men vi tror inte riktigt på det. Vi tycker att man behöver förstå, i stället för att avbilda. Mer information leder inte nödvändigt till en bättre verksamhet. Kan man tolka och förstå det man ser, då får man bättre planer. Vad spelar det för roll hur mycket information man får om man inte kan utnyttja den. Även efter 11 september­attacken har det visat sig att det fanns information om konstigheter som pågick. Man hade observerat ett antal personer som gick i flygskola och lärde sig svänga men inte att landa. Hur skulle man kunna föreställa sig att det inte skulle behövas kunskap om att landa? Förståelse av informationen är det viktiga. Inte informationen i sig.” Berndt Brehmer, professor i ledningsvetenskap, FOI


Ladda ner ppt "Varför är det viktigt att studera hur kliniker fattar beslut? Kerstin Knutsson Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik Odontologiska fakulteten."

Liknande presentationer


Google-annonser