Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10 minuter om hur du genom beslut nu…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10 minuter om hur du genom beslut nu…"— Presentationens avskrift:

1 10 minuter om hur du genom beslut nu…
Anders Norr, kommunmedborgare och ordförande i Linköpings Långfärdsskridskoklubb

2 …kan få en bandyplan att bli Östergötlands mest välbesökta vinter-idrottsplats! …kan sätta Linköping på kartan som vintersport-ort! Anders Norr, kommunmedborgare och ordförande i Linköpings Långfärdsskridskoklubb

3 Först några viktiga data
400 organiserade skridskoåkare i BK Derby 2000 organiserade skridskoåkare i LLK 2400 BK Derby + LLK 20 mil till närmaste fasta 400 meters rundbana och som jämförelse 2000 organiserade skridskoåkare i LHC

4 Linköpings Långfärdsskridskoklubb
Har på 24 år vuxit till Sveriges näst största långfärds-skridskoklubb med 2000 medlemmar varav 200 ungdomar/barn Åker normalt i Linköpings kommun och Östergötland med sina fantastiska sjöar av olika storlek men längre resor förekommer Hyr bandybanan för åkträning. Åker även där under säsong som ett komplement till naturis. Har medlemmar som bidrar med total friskvårdstimmar per år – utan kommunala bidrag Har långtgående samarbete inom Sverige och med Holland Har satt Linköping på (långfärdsskridsko)-kartan i Sverige och Holland! Har hemsida -

5 Bandyplan som diskuteras just nu
113 meter 69 meter För elitspel behövs spelplan på 105 x 65 meter. Träning, ungdomsspel och lokala matcher kan ske på mindre plan vilket betyder att det finns en möjlighet att utnyttja en del av ytan till ytterligare verksamhet.

6 Visionen om ett nytt vintersportcentrum Hockey Bandy
I visionen finns planer på ytterligare isyta. Reservera mark för isyta omedelbart intill – ej åtskilda ytor som i nuvarande plan!

7 Bandyplan kombinerat med en rundbana är möjlig
Yta för allmänhetens åkning kan samordnas delvis med rundbana! Bandybana av flexibel storlek. Kommande lätt nedrullningsbart nät mellan bandy och rundbana. Isyta bör reserveras

8 Även om bandyplanen läggs under tak är det alltså, med klok samplanering, fullt möjligt att få in en rundbana. Ingen ökad bredd! Visionen om ett samlat vintersportcentrum blir på detta sätt än mer realistisk.

9 Linköping som blivande vintersport-centrum!
LLKs 2000 aktiva långfärdsskridskoåkare behöver någonstans att träna och åka när det är brist på naturis Göta kanalrännet ca 2000, de flesta ej LLKare behöver någonstans att träna Allmänheten vill även åka skridskor utan klubba LLK har utbyte med Holland. Åkare, som är vana att träna på 400-meters rundbana, kommer till Sverige. Ger utvecklingspotential! Det finns ingen fast 400 meters rundbana på konstis på 20 mil! . Närmaste är Stockholm, Göteborg, Karlstad, (ibland Eskilstuna). Det betyder att det kan komma skrinnare från många håll till Linköping! MAIF (Motala) skrinnare, med två åkare av yppersta elitklass, har lovat stötta skrinnarverksamhet

10 Linköping – bästa orten i Sverige för samordning bandy/rundbana
Det finns ingen annan ort i Sverige som just nu har bättre förutsättningar för en lyckad rundbane-satsning än Linköping! På andra ställen där rundbana anlagts har det blivit kommunens mest välbesökta idrottsplats vintertid! Med LLK och Göta kanalrännet talar allt för samma utveckling i Linköping!

11 Ingen av de parter som hitintills hanterat ärendet har upptäckt denna samordningsmöjlighet förrän medborgarförslaget skrivits. Detta trots att det är optimala förutsättningar för samordning av bandy- och rundbana just i Linköping. Detta kan åtgärdas!

12 Givna planeringsförutsättningar och nuvarande förslag omöjliggör just nu samordning
Rundbana finns ej som planeringförutsättning Nuvarande förslag blockerar för samordning av bandybana och rundbana Dels genom att nuvarande och framtida yta, mot BK Derbys önskemål, ej planlagts intill varandra Dels genom att omklädningsrum, mot BK Derbys önskemål, lagts mellan de två ytorna

13 Alla parter bekräftar att planerna på samordning är realistiska!
BK Derby Linköpings Idrottsförbund Flera andra kommuner som anlagt eller planerar för kombinerad rundbana och bandybana Ledande leverantör av konstfrusna banor Svenska skridskoförbundet som skickat officiellt brev till Linköpings kommun för att uppmärksamma detta.

14 Stockholm Till Linköpings kommun med anledning av planerna på en ny bandyarena i Linköping Skridskoåkning främjar hälsa Under den senast tioårsperioden har skridskoåkning blivit en av de snabbast växande motionsformerna i Sverige……... På ett mindre antal platser i landet finns 400 m banor. Där kan man tydligt se att fler och fler skridskoåkare kommer till dessa för att motionera. ……. ……. landets mest besökta idrottsplats vintertid.

15 Glöm inte! En rundbana är främst till för allmänheten
Att åka skridskor tillgodoser ett självklart folkhälsobehov Intresset för långfärdsskridskoåkning har varit långt större än LLK kunnat möta LLK har aldrig aktivt gjort reklam för verk-samheten och har trots det 2000 medlemmar Rundbanan är därför främst till för allmänheten som vill åka skridskor utan klubba! En rundbana ska jämföras med ett motionsspår, skidspår eller simhallen

16 Visionen kan bli verklighet!
Ni har genom beslut nu möjlighet att skapa Östergötlands mest utnyttjade vinter-idrottsplats främst till för allmänheten Ni har genom beslut nu möjlighet att ge Linköping förutsättningar att bli en vintersport-ort Gör Linköping till en attraktivare stad för studenter och arbetssökande – långfärdskridskoåkning fungerar som en ”magnet” – och för det behövs även en rundbana – inte bara naturis! Justera planeringsförutsättningarna för bandybanan. Begär att det även ryms en rundbana – en liten justering! Detta måste ske för att ge medborgarförslaget en riktig chans om det ska behandlas vidare i kultur och fritidsnämnden såsom föreslaget!


Ladda ner ppt "10 minuter om hur du genom beslut nu…"

Liknande presentationer


Google-annonser