Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kent Nordqvist lof önh usö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kent Nordqvist lof önh usö"— Presentationens avskrift:

1 Kent Nordqvist lof önh usö
RÖSTLÄGET Lite om fysiologi, röstens utveckling, variation pga kön och beteende, samt om patologiska avvikelser i larynx – allt med utgångspunkt i taltonläget. Kent Nordqvist lof önh usö

2 Röstläget Definition Tonhöjden eller röstläget är egentligen vår perceptuella uppfattning om röstens frekvens och motsvarar det akustiska begreppet grundtonsfrekvens. Grundtonsfrekvens beskrivs också som F0. Röstens grundton, den lägsta deltonen i röstspektrum.

3 Lägets betydelse Vad har tonläget eller röstläget för betydelse? Har det ngn betydelse i vilken frekvens en röst ligger i? Vad ger det för information? Visar vilket kön talaren är (eller vill vara?) Hur gammal hen är Vem man är – kanske social position Etniska aspekter? Visa vem man talar till – om vad man talar? Hur man mår

4 Några röstexempel. Exempel Vad hör vi? Ålder? Kön? Social position/avsikt? Röst 1Vi hör en mörk kvinnlig fransk politikerröst, med pondus Röst 2 Vi hör en mkt ljus manlig intellektuell röst Röst 3 Djupt nedpressad manlig reklamröst Röst 4 Ljus uppressad kvinnlig försiktig (behagande?) hissförarröst

5 Röstläget - Hur fungerar det?
Tonhöjdsformel

6 Hur mäter man röstläget?/F0
Perceptuell skattning Akustisk F0 extraktion Glottografi Fonetogram mäter omfång

7 Röstlägetsvariation I stunden Röstens åldersutveckling
Röstteknik, röstkrav, stämningsläge, kommunikationskrav Röstens åldersutveckling Barnrösten Vuxenrösten Åldersrösten

8 Röstlägetsvariation ♂
konversationsstämma ~70 ~150Hz föreläsningsstämma ~90 ~200Hz ropstämma ~130 ~290Hz

9 Röstens utveckling

10 Röstens utveckling Kvinnor 195Hz (175-210Hz) Män 110Hz ( 95-125Hz)

11 Sångröstens omfång bas baryton tenor alt mezzosopran sopran

12 Sångregister Knarregister Bröstregister Falsettregister Flöjtregister

13 Tillstånd med ökad stb-massa
Reinkeödem Stämbandssvullnad (Tumör) Hormonell påverkan

14 Reinkeödem Röstexempel kvinnlig mörk grov knarrig röst

15 Stämbandssvullnad Laryngit (generell svullnad i lx)
Kantsvullnad (efter ansträngning) Röstex: Kvinnlig röst, påtagligt låg fast inom det normala, vid akut laryngit sammanklippt med exempel på ljusare rösten när laryngiten givit vika.

16 Hormonell påverkan Virilisering av kvinnlig röst.
Kan bero på ökade halter av vissa hormoner, i synnerhet av manliga könshormoner Medicinering Biverkan Obs! Viriliseringseffekten irreversibel! Kvinnor med kongenital binjurehyperplasi (CAH) har en medfödd enzymdefekt som leder till överskott på androgener i avsikt att motverka brist på kortisol

17 Hormonell påverkan forts
Utredning. Bedömning av taltonläge Sänkt? Förskjutet röstomfång. Kan upplevas som inskränkt röstomfång – med vidmakthållet röstläge. Normalt larynxstatus Basal hormonutredning: Förekomsten av manliga konshormoner: Testosteron androstendion och DHEAS. Gynkonsult. Kvinnor med kongenital binjurehyperplasi (CAH) har en medfödd enzymdefekt som leder till överskott på androgener i avsikt att motverka brist på kortisol

18 Könshormoner… Skall symbolisera att båda könen har alla könshormoner om än i olika nivåer…

19 Hormonell påverkan forts
13 årig flicka. Tecken till virilisering. Hirsutism. Höga androgennivåer. Tycker själv rösten är mörkare än kamraternas. Röstexempel: röstexemplet tolkas av många mer som en pojkes röst än en flicka Kvinnor med kongenital binjurehyperplasi (CAH) har en medfödd enzymdefekt som leder till överskott på androgener i avsikt att motverka brist på kortisol

20 Orsaker till virilisering
Kongenital binjurebarkshyperplasi Androgenproducerande tumör Ovarie Binjurar Cushings syndrom Medicinverkan/biverkan

21 Tillstånd med minskad stb-massa
Webb – syneki i främre kommissuren Underutveckling av larynx Stb skada. Oftast tydlig förklaring vid laryngoskopi med stroboskopi.

22 Stämbandslängd: Spädbarn: 2,5 – 3 mm Vuxen kvinna: 11 – 15 mm
Vuxen man: 17 – 21 mm man/kvinna ~3:2 Tjocklek Spädbarn 0,75-0,95 mm Vuxen kvinna 0,75-1,15 mm Vuxen man 0,9-1,15mm

23 Främre webb Korta svängande stbdelar, Mkt hög röstfrekvens

24 Underutveckling av larynx
Exempel på litet larynx med röst ungefär motsv åldern då utvecklingen stannade upp

25 Förkortningsopererade stb.

26 Teflonpåverkan

27 Tonusstörning – höjd tonus
Mutationsstörning Kompensatoriska reaktioner Vid pares Ålder Atrofi/insufficiens/sulcus/vergeture Röst exempel 1: en mkt ljus bräcklig åldrad mansröst – uppressad kompensation 2: läckande röst (pares) som närmast ligger i falsett för att förbättra slutningen i glottis 3: ung man med sulcus som pressar kraftfullt och hamnar i ett ljus läge pga kraftig press 4: ung man med mutatationsfalsett

28 Den åldrade rösten Mkt stor individuell variation
Vid hög ålder (inträffar successivt 50-80åå) atrofi, tunna stb + kompensation Gäller båda könen Kvinnans röst kan runt menopaus först sjunka lite pga ödemtendens (innan större atrofi intr)


Ladda ner ppt "Kent Nordqvist lof önh usö"

Liknande presentationer


Google-annonser