Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÖSTLÄGET Lite om fysiologi, röstens utveckling, variation pga kön och beteende, samt om patologiska avvikelser i larynx – allt med utgångspunkt i taltonläget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÖSTLÄGET Lite om fysiologi, röstens utveckling, variation pga kön och beteende, samt om patologiska avvikelser i larynx – allt med utgångspunkt i taltonläget."— Presentationens avskrift:

1 RÖSTLÄGET Lite om fysiologi, röstens utveckling, variation pga kön och beteende, samt om patologiska avvikelser i larynx – allt med utgångspunkt i taltonläget. Kent Nordqvist lof önh usö

2 2012-05-11 Röstläget Definition Tonhöjden eller röstläget är egentligen vår perceptuella uppfattning om röstens frekvens och motsvarar det akustiska begreppet grundtonsfrekvens. Grundtonsfrekvens beskrivs också som F0. Röstens grundton, den lägsta deltonen i röstspektrum.

3 2012-05-11 Lägets betydelse Vad har tonläget eller röstläget för betydelse? Har det ngn betydelse i vilken frekvens en röst ligger i? Vad ger det för information? Visar vilket kön talaren är (eller vill vara?) Hur gammal hen är Vem man är – kanske social position Etniska aspekter? Visa vem man talar till – om vad man talar? Hur man mår

4 2012-05-11 Några röstexempel. •Exempel Vad hör vi? Ålder? Kön? Social position/avsikt? •Röst 1 Vi hör en mörk kvinnlig fransk politikerröst, med pondus •Röst 2 Vi hör en mkt ljus manlig intellektuell röst •Röst 3 Djupt nedpressad manlig reklamröst •Röst 4 Ljus uppressad kvinnlig försiktig (behagande?) hissförarröst

5 2012-05-11 Röstläget - Hur fungerar det? Tonhöjdsformel

6 2012-05-11 Hur mäter man röstläget?/F0 •Perceptuell skattning •Akustisk F0 extraktion •Glottografi •Fonetogram mäter omfång

7 2012-05-11 Röstlägetsvariation •I stunden –Röstteknik, röstkrav, stämningsläge, kommunikationskrav •Röstens åldersutveckling –Barnrösten –Vuxenrösten –Åldersrösten

8 2012-05-11 Röstlägetsvariation ♂ Röstlägetsvariation ♂ konversationsstämma ~70 ~150Hz föreläsningsstämma ~90 ~200Hz ropstämma ~130 ~290Hz

9 2012-05-11 Röstens utveckling

10 2012-05-11 Röstens utveckling •Kvinnor195Hz (175-210Hz) •Män110Hz ( 95-125Hz)

11 2012-05-11 bas baryton tenor alt mezzosopran sopran Sångröstens omfång

12 2012-05-11 Sångregister •Knarregister •Bröstregister •Falsettregister •Flöjtregister

13 2012-05-11 Tillstånd med ökad stb-massa •Reinkeödem •Stämbandssvullnad •(Tumör) •Hormonell påverkan

14 2012-05-11 Reinkeödem Röstexempel kvinnlig mörk grov knarrig röst

15 2012-05-11 Stämbandssvullnad •Laryngit (generell svullnad i lx) •Kantsvullnad (efter ansträngning) •Röstex: Kvinnlig röst, påtagligt låg fast inom det normala, vid akut laryngit sammanklippt med exempel på ljusare rösten när laryngiten givit vika.

16 2012-05-11 Hormonell påverkan •Virilisering av kvinnlig röst. –Kan bero på ökade halter av vissa hormoner, i synnerhet av manliga könshormoner –Medicinering Biverkan –Obs! Viriliseringseffekten irreversibel!

17 2012-05-11 Hormonell påverkan forts •Utredning. –Bedömning av taltonläge •Sänkt? Förskjutet röstomfång. Kan upplevas som inskränkt röstomfång – med vidmakthållet röstläge. –Normalt larynxstatus –Basal hormonutredning: •Förekomsten av manliga konshormoner: Testosteron androstendion och DHEAS. –Gynkonsult.

18 2012-05-11 Könshormoner… Skall symbolisera att båda könen har alla könshormoner om än i olika nivåer…

19 2012-05-11 Hormonell påverkan forts •13 årig flicka. Tecken till virilisering. Hirsutism. Höga androgennivåer. Tycker själv rösten är mörkare än kamraternas. •Röstexempel: röstexemplet tolkas av många mer som en pojkes röst än en flicka

20 2012-05-11 Orsaker till virilisering •Kongenital binjurebarkshyperplasi •Androgenproducerande tumör –Ovarie –Binjurar •Cushings syndrom •Medicinverkan/biverkan

21 2012-05-11 Tillstånd med minskad stb-massa •Webb – syneki i främre kommissuren •Underutveckling av larynx •Stb skada. Oftast tydlig förklaring vid laryngoskopi med stroboskopi.

22 2012-05-11 Stämbandslängd: •Spädbarn: 2,5 – 3 mm •Vuxen kvinna:11 – 15 mm •Vuxen man:17 – 21 mm man/kvinna ~3:2 Tjocklek •Spädbarn0,75-0,95 mm •Vuxen kvinna0,75-1,15 mm •Vuxen man0,9-1,15mm

23 2012-05-11 Främre webb Korta svängande stbdelar, Mkt hög röstfrekvens

24 2012-05-11 Underutveckling av larynx Exempel på litet larynx med röst ungefär motsv åldern då utvecklingen stannade upp

25 2012-05-11 Förkortningsopererade stb.

26 2012-05-11 Teflonpåverkan

27 Tonusstörning – höjd tonus •Mutationsstörning •Kompensatoriska reaktioner –Vid pares –Ålder –Atrofi/insufficiens/sulcus/vergeture Röst exempel 1: en mkt ljus bräcklig åldrad mansröst – uppressad kompensation 2: läckande röst (pares) som närmast ligger i falsett för att förbättra slutningen i glottis 3: ung man med sulcus som pressar kraftfullt och hamnar i ett ljus läge pga kraftig press 4: ung man med mutatationsfalsett

28 2012-05-11 Den åldrade rösten Mkt stor individuell variation Vid hög ålder (inträffar successivt 50-80åå) atrofi, tunna stb + kompensation Gäller båda könen Kvinnans röst kan runt menopaus först sjunka lite pga ödemtendens (innan större atrofi intr)


Ladda ner ppt "RÖSTLÄGET Lite om fysiologi, röstens utveckling, variation pga kön och beteende, samt om patologiska avvikelser i larynx – allt med utgångspunkt i taltonläget."

Liknande presentationer


Google-annonser