Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välutbildad klassresenär •Högutbildade (50%) men endast 20% har minst en förälder som är högutbildad. •Svensk medborgare (95%) •Gift/sambo (82%) •Född.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välutbildad klassresenär •Högutbildade (50%) men endast 20% har minst en förälder som är högutbildad. •Svensk medborgare (95%) •Gift/sambo (82%) •Född."— Presentationens avskrift:

1

2 Välutbildad klassresenär •Högutbildade (50%) men endast 20% har minst en förälder som är högutbildad. •Svensk medborgare (95%) •Gift/sambo (82%) •Född på 40- och 50-talet (56%) •Tjänar mer än 250.000kr (71%) i genomsnitt 298.000kr, de flesta är nöjd med sin ekonomi (76%) •Bor i villa (60%) •Ofta barn i åldern 7-15år (39%) •Bor oftare i orter upp till 50.000 inv. (56%)

3 Läsande föreningsmänniska •Läser morgontidningar och böcker mer frekvent •Mer aktiva i föreningslivet (idrottsförening och konsumentkooperation toppar), fler är också medlem i föräldraföreningar. •Använder dator och Internet i högre utsträckning än andra •Mindre andel rökare •Intresserad av hälsa och friskvård (80%), matlagning (76%), heminredning (71%), kultur (59%), sport (54%), mode och kläder (51%),

4 Kvalificerad och välutbildad yrkesutövare •Lärare, förskollärare, fritidspedagoger … ca 220 000 •Chefer, projektledare, skolledare … ca 200 000 •Produktionstekniker, ingenjörer, konsulter, forskare, IT-experter, systemutvecklare, personalansvariga … ca 250 000 •Ekonomer, marknadsförare, säljare … ca 100 000 •Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, farmaceuter …ca 120 0000 •Administratörer, läkarsekreterare, ekonomiassistenter … ca 100 000 •Banktjänstemän, finansanalytiker, försäkringstjänstemän … ca 55 000 •Utredare, inspektörer, arbetsförmedlare, socialsekreterare … ca 40 000 •Poliser, tulltjänstemän, tjänstemän i försvaret … ca 30 000 •Journalister, skådespelare, musiker, artister, präster …ca 30 000 •Studieorganisatörer, studievägledare, instruktörer … ca 10 000 •Egenföretagare ca 20-30 000

5 Vill göra karriär och utvecklas men upplever oro och tuffare krav •Är nöjd (79%) med sitt arbete och relativt få vill byta arbete (23%) •Men upplever i allt högre grad att jobbet tär på hälsa, sömn och familjeliv. •Satsar på jobbet men vill prioritera familjen. •Känner sig trygg på jobbet men upplever en ökad risk för arbetslöshet, omorganisationer och ökade krav. •Hela 85 procent upplever att arbetsbelastningen och kraven blivit hårdare den senaste tiden. •Mer än hälften tycker att arbetet är stressande. •Vill ha mer tid (55% är stressade över att tiden inte räcker till)

6 Nästan 4 av 10 upplever att det är svårt att få livspusslet att gå ihop Bas: TCO-medlemmar Källa: Novus Med livspussel menas att få tiden att räcka till fritid, familj och arbete på ett tillfredsställande sätt.

7 Drygt 4 av 10 upplever att de INTE hinner med sina arbetsuppgifter på arbetstid Bas: TCO-medlemmar Källa: Novus

8 Solidarisk individualist •En majoritet tycker inte att skatten ska sänkas på bekostnad av offentliga utgifter (service) •En majoritet anser att det är samhällets ansvar, inte den enskildes, att varje människa har en god levnadsstandard. •En klar majoritet tycker att en begåvad, flitig och duktig människa ska ha det klart bättre än genomsnittet. •84 procent tror att Sverige är ett framtidsland •Mer negativa till fler privata alternativ inom offentliga verksamhetsområden

9 6 av 10 upplever INTE att det satsas tillräckligt på välfärden Bas: TCO-medlemmar Källa: Novus

10 Hellre bättre välfärd än lägre skatt Bas: TCO-medlemmar Källa: Novus

11 Varannan känner sig missgynnad lönemässigt Bas: TCO-medlemmar Källa: Novus

12 Mer positiv till privata alternativ i vården än i skolorna Bas: TCO-medlemmar Källa: Novus

13 Ordningsmänniska som litar på andra •Litar i större utsträckning på medmänniskor •Upplever större gemenskap och samhörighet med det nuvarande svenska samhället. •Mer nöjda med hur saker och ting sköts här i landet •Mer positiv i förtroendet och attityden till rättsväsendet •Mer positiva till skolan och sjukvården •Blir upprörd när folk tränger sig i köer och är oärliga. •De flesta (84%) tror att människan i grunden är god och litar i hög grad på folk. •Vill att folk ska sätta sig in i och påverka hur landet styrs •Mer optimistisk om landets framtid än andra

14 Vill ha stark social trygghet men inte kravlösa bidrag •Tycker att dagens sociala förmåner är bra, men ogillar bidrag. •Gillar inte EMU, svartjobb, NATO, kollektivism. •Ogillar oftare feminister men tycker att det är viktigt att jämställdheten ökar •Tycker att sysselsättningen är den viktigaste politiska frågan. •Hoppas och tror att arbetslösheten ska minska. •Mer generös syn på flyktingmottagande

15 Marknadsliberal välfärdskramare •Gillar marknadskrafterna OCH den svenska samhällsmodellen med stor offentlig sektor. •Försvarar och tror på välfärdsinstitutionerna, men alltmer missnöjd som medborgare •Tror på facket som kraft och samhällsinstitution, men misstor allt mer dess förmåga •Gillar mångfald, valfrihet, individualism, privat sektor… men oroas över att klyftorna blir för stora •Är positiv till välgörenhet, neutralitet, lag och ordning. •Tror att satsning på forskning och utveckling är bästa sättet att skapa ekonomisk tillväxt.

16 Klyftorna upplevs ha ökat och man är orolig Bas: TCO-medlemmar Källa: Novus Bas: TCO-medlemmar samt upplever att klyftorna har ökat Källa: Novus

17 Orolig för miljön, brottsligheten och tillståndet i världen •Drömmer om en bättre miljö men ser mycket allvarligt på miljöförstöring och klimatförändringar •Mer nöjd med sin egen ekonomi och med samhällsutvecklingen i stort. •Men tror inte att förutsättningar att leva lyckligt i landet ökar, snarare minskar. •3 av 4 anser inte att polisen ger tillräckligt skydd mot brott. •69% är orolig för terrordåd i världen (dock inte i Sverige), 57% att mista familjen, 48% att bli allvarligt sjuk

18 TCO-medlemmars partival 1968-2006. (Oviktat - Blockmässigt) Källa: SVT-VALU

19 Placerar sig själv i mitten

20 Resultaten är viktade så att de stämmer med det faktiska utfallet. Största skillnaden mellan TCO- och SACO-medlemmar är stödet för S. Det finns även påtagliga skillnader i stödet för M och Mp. TCO-medlemmarnas röstande har mindre medelavvikelse mot hela svenska folkets röstande än vad SACO- och LO- medlemmar har.

21 Resultaten är viktade så att de stämmer med det faktiska utfallet.

22 Sysselsättningen var nr1 för TCOs medlemmar men var tex bara den 4:e viktigaste för LOs medlemmar.

23 Ekonomi & företagande viktigast för bytet från S till M

24 Viktiga skillnader i politiska dagordningen beroende på egen höger-vänster placering Företagens villkor, lag och ordning och skatterna är mycket viktigare frågor för dem som placerar sig mycket till höger, jämfört med dem som placerar sig mycket till vänster. Bas: TCO Källa: SVT-VALU Viktigare frågor för de långt till vänster Viktigare frågor för de långt till höger

25 En viktig marginalväljare som värderar jobb, generell välfärd och skola högt •Större allmänt politikerförtroende •Som TCO:aren lägger sin röst, röstar Svenska folket. •Betydligt fler positiva än negativa till S. •Betydligt fler negativa än positiva till V och Kd •Mest negativa till SD


Ladda ner ppt "Välutbildad klassresenär •Högutbildade (50%) men endast 20% har minst en förälder som är högutbildad. •Svensk medborgare (95%) •Gift/sambo (82%) •Född."

Liknande presentationer


Google-annonser