Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april •Presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april •Presentation."— Presentationens avskrift:

1 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april •Presentation av verksamhetschef Berit Gullbransson kring Swentecs uppdrag, arbetsformer och deras planer för kommande period. •Diskussion om nätverket GAME:s samarbete med Swentec. •Hur kan vi dra mesta möjliga nytta av Swentec som resurs. •Vad vill vi att de prioriterar i sin handlingsplan för svensk miljöteknik?

2 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Informera dig och gå med GAME Du kan läsa mer om oss på www.gamenetwork.se. Där kan du även anmäla dig till vår e-postlista. www.gamenetwork.se Utnyttja nätverkets möjligheter till samarbete Var med och starta samarbetsprojekt. Informerad dig om aktuella miljöfrågor. Ta del av möjligheterna till Europeisk projektfinansiering. Nätverket GAME Game är ett västsvenskt nätverk som består av personer verksamma inom miljöteknik från näringsliv, universitet, forskningsinstitut och samhälle. Gemensamt för oss är att vi vill samverka för en hållbar utveckling vad det gäller energi- och miljöteknik. Ett nätverk för dig som vill samverka kring utvecklingen i Västsverige och som vill skaffa fler kontakter inom näringsliv, samhälle och forskningen. Nätverket har idag 300 medlemmar.

3 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Aktuella samarbeten •Vem tar ansvar för klimatet ? – seminarium med miljöminister Andreas Carlgren 5 mars 2010. •Biodriv – Framtidsscenarier för Preems bioraffinaderi i Göteborg •iKNEG – Klimatindikatorer för samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) •Ökat Europasamarbete •Effektiv omvärldsbevakning inom hållbar utveckling. •Regionalt miljömålsarbete Läs mer på www.gamenetwork.se

4 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se info@gamenetwork.se www.gamenetwork.se

5 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se 20112010200920082007200620052004 ? Första styrelsen Utredningen Val Andra styrelsen

6 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Riksdagsman Claes Roxbergh som särskild utredare Sakkunniga: Departementsrådet Eva Agevik departementssekreteraren Rolf Carman departementsrådet Nina Cromnier ämnesrådet Astrid Nensén Uggla, planeringschefen Stefan Stern departementsrådet Peter Strömbäck departementsrådet Anders Wenström. Experter: Anna Dixelius, Naturvårdsverket Eva Esping, VINNOVA Christina Nordin, NUTEK, Oliver Lindqvist, GMV Chalmers och Göteborgs universitet, Ravindra Parisnis, Exportrådet, Per Persson, SIDA, Klas Tennberg, Energimyndigheten. Utredningen Målet med miljöteknikcentrets verksamhet är att Sverige ska bli ledande nation inom miljödriven näringslivsutveckling, miljöteknikexport och hållbar utveckling. Detta ska ske genom att stärka svenska företags konkurrenskraft på miljödrivna marknader, både på export- och hemmamarknaderna.

7 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se 1.Utveckla nätverk samt stärka existerande nätverk. Utveckla kontakterna och främja samarbetet mellan nationella, regionala och lokala initiativ inom miljöteknikområdet. 2. Verka för att aktiviteter som utförs av intressenterna bättre kan samordnas, skapa synergier och främja en nationell kraftsamling av resurser. Verka för att samverkansprojekt i hela värdekedjan initieras och att systemlösningar inom nya teknikområden kan sys ihop. 3. Skapa kontaktytor och främja samarbetet mellan marknadens olika aktörer (företag, forskare, finansiärer, biståndsorgan, myndigheter och organisationer, utlandsorganisationer m.fl.). 4. Identifiera och kommunicera Sveriges konkurrensfördelar inom miljötekniken, genom att i samarbete med berörda intressenter kartlägga och formulera ”fokusområden”. Analysarbetet bör ske i samarbete med relevanta myndigheter (NUTEK, VINNOVA, m.fl.) och organisationer (Exportrådet, regionala och andra nätverk), företag samt forskarvärlden inkl. miljöforskningsinstituten.

8 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se 5. Samla in, analysera och sprida väsentlig information och kunskap längs med hela värdekedjan – från forskning till marknad och från marknad till övriga delar av värdekedjan. praktiska arrangemang i samband med främst inkommande officiella delegationsbesök rörande miljöteknik, men även utresande sådana officiella delegationer från Sverige. 6. Verka för att stärka det internationella kunskapsutbytet och här identifiera behov och möjliga insatsområden, samt återkoppla till regeringen. 7. Utgöra en kontaktpunkt inom miljöteknikområdet för utländska beslutsfattare som önskar kunskapsöverföring eller teknologiutbyte med Sverige samt export från Sverige. 8. Vidareutveckla möjliga finansieringslösningar för miljöteknikutveckling, inkl. riskkapitalförsörjning. 9. Ha överblick över Sveriges internationella åtaganden på miljöteknikområdet, samt verka för att Sverige fortsatt ska vara ledande och politiskt driva processer för att främja miljöteknik i bred bemärkelse genom att ge råd till regeringen och bistå med underlag. 10. Bistå regeringen med praktiska arrangemang i samband med främst inkommande officiella delegationsbesök rörande miljöteknik, men även utresande sådana officiella delegationer från Sverige.

9 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Styrelsen för Sveriges Miljöteknikråd SWENTEC (Swedish Environmental Technology Council). Magnus Grill, VD för Öresundskraft AB, ordförande Bodil Anjar, VD Sustainable Sweden Southeast AB Kristina Alsér, VD Mercatus AB Ulf Berg, VD Sveriges Exportråd Kjell Jansson, generaldirektör Nutek Birgitta Johansson-Hedberg, VD Svenska Lantmännen Björn Lundberg, VD IVL Svenska miljöinstitutet AB Måns Lönnroth, VD Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Karin Markides, stf generaldirektör Vinnova Miljöteknikrådet ska samordna insatser inom miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport. Det får ett årligt anslag på 10 miljoner kronor och placeras i Göteborg. - Detta är en bransch där svenska företag ligger väldigt långt framme, säger näringsminister Thomas Östros. Det är ett område med mycket stor exportpotential och många växande små och medelstora företag. Miljöteknikrådet inrättas för att ytterligare stärka Sveriges goda utgångsläge. Första Styrelsen

10 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Regeringen utser ledamöter i miljöteknikdelegationen Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, ordförande Bodil Anjar, vd Gila Control Systems AB Helena Tillborg, Projektledare Sweden Cleantech Incubators Tom Berggren, Vd Svenska Riskkapitalföreningen Anders Jonsson, Vd Sundsvall Energi Lars Stendius, Projektledare ABB Annika Helker Lundström, Vd Återvinningsindustrierna John Holmberg, vicerektor, Chalmers Universitet Näringsminister Maud Olofsson inrättat en ny delegation för miljöteknik, Swentec, Sveriges Miljöteknikråd. Syftet är att effektivisera den statlig strukturen för att stärka de svenska miljöteknikföretagen. Delegationen ska utarbeta underlag för regeringens insatser inom miljöteknikområdet och på olika sätt stödja miljötekniksektorn i Sverige. - Miljötekniksbranschen har stor potential till ytterligare tillväxt och nya jobb. Samtidigt leder teknikutvecklingen till bättre miljö, en utveckling som Sverige ska leda. Vi knyter delegationen närmare regeringen för att mer kraftfullt stödja utvecklingen av miljöteknik, säger Maud Olofsson. Andra Styrelsen

11 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se

12 Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Hur kan vi dra mesta möjliga nytta av Swentec som resurs. Vad vill vi att de prioriterar i sin handlingsplan för svensk miljöteknik? Komentarer: •Swentecs uppdrag påmminer delvis om en Tillväxt analys •Operativa inom besöksdelegation inklusive sverigekarta med demoexempel. •Svensk mottagarorganisation.


Ladda ner ppt "Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling www.gamenetwork.se Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april •Presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser