Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöproblem Värdering Etik, moral, ansvar Hälsa, överlevnad Knapphet, ekonomi Tänkbara åtgärder Förbud Restriktioner Skatter och avgifter Kvasimarknadslösningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöproblem Värdering Etik, moral, ansvar Hälsa, överlevnad Knapphet, ekonomi Tänkbara åtgärder Förbud Restriktioner Skatter och avgifter Kvasimarknadslösningar."— Presentationens avskrift:

1 Miljöproblem Värdering Etik, moral, ansvar Hälsa, överlevnad Knapphet, ekonomi Tänkbara åtgärder Förbud Restriktioner Skatter och avgifter Kvasimarknadslösningar

2 Cleantech – internationella trender USA, Tyskland och Japan är föregångare I USA är Cleantech det tredje största investeringsområdet År 2006 fanns ca 200 VC-fonder i USA

3 Prognos för globala investeringar i förnybar energi Källa: Clean Edge Miljarder dollar Ny Teknik 7 juni 2006

4 Några svenska styrkeområden Avfallshantering Anläggningar för förnybar energi, t.ex. biomassa/bioenergi Vattenrening Luftrening Eldistribution/kraftöverföring Energieffektivisering

5 Från kunskap till affärer - hur komma över ”dödsdalen”? staten näringslivet FoU Teknikutveckling Demoprojekt Marknad Satsningar

6 Cleantech – utmaningar & möjligheter i Sverige Utmaningar Samlade satsningar saknas Finansiärer hittills ointresserade av Cleantech Miljöteknik ca 2 % av svensk export Möjligheter Bra miljörykte Bra forskning Framgångsrika storföretag Ökat intresse hos finansiärer

7 Nycklar till framgång för svensk clentech Ledarskap och ansvarsfördelning: Regeringen ● Långsiktig blocköverskridande överenskommelse ● Utveckla de incitament som driver cleantechmarknaden ● Se till att Sverige blir en än mer pådrivande aktör i det internationella miljöarbetet Näringsliv och myndigheter ● Ta ansvar för hela produktkedjan ● Tydliggör miljöledarskapet i myndigeter och kommuner ● Skapa tydlig rollfördelning mellan stat och näringsliv ● Dra nytta av svenskt systemkunnande

8 Nycklar till framgång för svensk clentech Utveckla utbudet: ● Gör tydliga forskningsprioriteringar ● Skapa incitament genom skattelättnader till forskningsintensiva företag ● Stötta finansiering i tidiga skeden ● Låt slutkunden verifiera ny teknik (TAG-konceptet) ● Låt inte kommunallagen hindra export av svensk kompetens

9 Nycklar till framgång för svensk clentech Utveckla efterfrågan: ● Stärk svensk hemmamarknad genom miljardsatsning på demoprojekt och referensobjekt ● Gör medvetna satsningar på teknikupphandling med miljökrav ● Utforma miljölagstiftningen så att den driver utvecklingen av cleantech

10 Björn Hägglund, ordförande Peter Augustsson, PA Development Ola Engelmark, Vd MISTRA Lena Johansson, Gd Kommerskollegium Magnus Grill, Vd Öresundskraft, ordf. Swentec Lars Gunnarsson, Vd SYVAB Charlotta Källbäck, Chef Kvalitetssystem, Volvo PV Lars-Erik Liljelund, Gd Naturvårdsverket Måns Lönnroth, f.d. Vd MISTRA Finn Rausing, TetraLaval Lotta Stalin, Vd Kuusakoski Thomas Malmer, programchef, IVA Styrgrupp

11 Där finns projekts rapporter för nedladdning Läs mer på www.iva.se/mna


Ladda ner ppt "Miljöproblem Värdering Etik, moral, ansvar Hälsa, överlevnad Knapphet, ekonomi Tänkbara åtgärder Förbud Restriktioner Skatter och avgifter Kvasimarknadslösningar."

Liknande presentationer


Google-annonser