Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagspresentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagspresentation"— Presentationens avskrift:

1 Företagspresentation
ScandCap Företagspresentation 1

2 Detta är ScandCap Affärsidé
Vi bygger aktieägarvärde åt våra klienter genom långsiktiga relationer Historik ScandCap grundades 2005 Ca 50 genomförda transaktioner 9 anställda och ett brett nätverk av seniora rådgivare Vårt fokus Generalister med fokus på M&A och skuldrådgivning för små och medelstora nordiska företag Våra klienter Våra klienter är entreprenörer, publika bolag, institutionella investerare och banker Nätverk Vi har ett starkt lokalt nätverk av investerare, banker, fonder, institutioner och företagare Exklusiv svensk partner i euroMerger 1

3 Rådgivning inom corporate finance
ScandCaps erbjudande Verksamhetsöversikt ScandCap har ett unikt erbjudande: Idédriven corporate finance Premiumtjänster för mindre och medelstora bolag Komplett tjänsteerbjudande som täcker hela kedjan från att hitta affärer till att strukturera och säkra finansiering Heltäckande ansvar för finansiella och strategiska frågor Nordisk närvaro med kontor och partners i Stockholm och Göteborg Corporate finance för små och medelstora nordiska bolag M&A Köp- och säljmandat Förvärvsfinansiering Fairness opinions Strategisk rådgivning Skuldrådgivning Refinansiering Nyupplåning Omstrukturering Speciella situationer 1

4 Våra hörnpelare Aktieägarvärde
Principal- tänkande Bakgrund som entreprenörer och principalinvesterare Förståelse för hur företag byggs och hur långsiktigt aktieägarvärde skapas Professionalism Alla företag förtjänar professionell rådgivning Vi arbetar med samma höga kvalitetskrav och processtänkande som större investmentbanker Aktieägarvärde Commitment Vi arbetar med ett fåtal utvalda klienter och dedikerar avsevärd senior tid till varje projekt Vi är beroende av våra klienter Oberoende ScandCap ägs till en majoritet och kontrolleras av sina partners Oberoende från banker och andra kreditgivare då vi inte själva bedriver någon mäkleriverksamhet 1

5 ScandCap – exklusiv svensk partner i euroMerger
I augusti 2012 utsågs ScandCap till exklusiv svensk partner i nätverket euroMerger Vad är euroMerger? euroMerger är en integrerad grupp av oberoende corporate finance-rådgivare som bildades 1991 Syfte Syftet är att initiera och genomföra gränsöverskridande affärer såsom företagsöverlåtelser och samgåenden Erbjudande euroMerger tillhandahåller kunskap och närvaro på varje delmarknad med en internationell plattform för analys och genomförande Track-record Under de senaste tio åren har euroMerger agerat finansiell rådgivare i fler än 350 transaktioner Det internationella partnerskapet stärker ScandCaps erbjudande med idédriven rådgivning till klienter med internationell anknytning 1

6 ScandCaps team 1 Stefan Karlsson Anders Svensson Daniel Nilsson
Partner sedan 2006 16 års erfarenhet inom private equity och corporate finance, tidigare på EQT, AU-systems och Barclays Bank Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet Tel: Anders Svensson Senior Associate 3 års erfarenhet inom corporate finance Civilekonom Handelshögskolan Tel: Daniel Nilsson Partner sedan 2006 11 års erfarenhet inom private equity och corporate finance, tidigare på EQT, Merill Lynch och Enskilda Securities Civilekonom Handelshögskolan Tel: Simon Taavo Senior Associate 4 års erfarenhet inom lånefinansiering, Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm och Frankfurt Civilekonom Handelshögskolan Tel: Oskar Säfström Partner sedan 2011 9 års erfarenhet inom corporate finance med tyngdpunkt på M&A rådgivning, erfarenhet från internationella förändringsuppdrag Civilekonom från Dublin Business School Tel: Marcus Blom Associate 2 års erfarenhet inom corporate finance Civilekonom Handelshögskolan Göteborg Tel: Johan Frenckner Partner sedan 2011 10 års erfarenhet från M&A transaktioner och entreprenörskap Civilekonom Handelshögskolan och jur. kand. från Stockholms Universitet Tel: Cecilia Carlsson Administratör Civilekonom Handelshögskolan Tel: Adalsteinn Johannsson Executive Director 15 års erfarenhet från corporate finance, investment banking och entreprenörskap inom Europa International Master of Business – Reykjavik University Tel: 1

7 ScandCap – en långsiktig och värdeskapande partner
Engagemang Partnerägt företag Kundfokus –varje kund är viktig på ScandCap Stor del seniora resurser på varje projekt Dedikerat och ambitiöst team Kreativitet Vi är ett tänkande företag – vi gör mer än att bara återanvända standardprocesser Vi är idédrivna – hur adderar vi bäst värde för dig? Lokal & regional närvaro Baserat i Stockholm och Göteborg Snabb och direkt access till företagsledningar, ägare och finansiella institutioner Unik kunskap Vårt team är en unik mix med erfarenhet från bank/finanssektorn, industrin och som entreprenörer Bevisat track-record av värdeskapande rådgivning Solid erfarenhet Tillsammans över 50 års erfarenhet från finansbranschen Kommersiell erfarenhet från olika geografiska marknader, t.ex. Norden, Storbritannien, Tyskland och Sydafrika Nätverk och relationer Nära och långsiktiga relationer med våra klienter Brett nätverk och etablerade relationer med finansiella institutioner och investerare Partner i euroMerger 1

8 Urval av tidigare uppdrag
Medical Vision AB Venture Debt Medical Vision tillverkar medicintekniska produkter som används vid endoskopiska operationer. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Medical Vision i kapitalanskaffningen av venture debt från Norgine. Eatwell Solutions AB Rådgivare till köparna Eatwell Solutions äger North Trade, som är en av Nordens ledande leverantörer av importerade köttprodukter. ScandCap agerade rådgivare till företagsledningen, som förvärvade bolaget från Procuritas tillsammans med en privat investerare. Zetiq Development Rådgivare till säljarna Zetiq Development är ett teknikkonsultbolag med fokus på elektronikutveckling. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till Prevas, vars aktie är noterad på NASDAQ OMX. Västerort Djursjukhus Köpmandat och förvärvsfinansiering Västerort Djursjukhus är ett expansivt djursjukhus i västra Stockholm. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna,MVI. MVI är ett investerarnätverk som arbetar aktivt med att tillföra resurser och kompetens till små och medelstora företag. Smådjursakuten Köpmandat och förvärvsfinansiering Smådjursakuten driver ledande djursjukvård i centrala och norra Göteborg och Kungälv med fokus på patienter och djurägare.ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna MVI. MVI är ett investerarnätverk som arbetar aktivt med att tillföra resurser och kompetens till små och medelstora företag. Nordic E-commerce Group Expansionskapital Nordic E-commerce Group är en snabbväxande och marknadsledande E-handlare aktiv på den nordiska marknaden. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna; MVI Finance Ltd samt en grupp privata investerare. MVI Finance Ltd är ett investerarnätverk med fokus på medelstora nordiska företag. Advanced Inertial Measurement Rådgivare till säljarna Advanced Inertial Measurement Sweden AB (AIMS) är ett produktbolag inom tredimensionell mätteknik. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till C2SAT, vars aktie är noterad på NGM börsens MTF-lista. The Perimeter Protection Group Skuldrådgivning The Perimeter Protection Group är en marknadsledande europeisk leverantör av produkter och system för yttre områdesskydd. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Procuritas vid köpet av The Perimeter Protection Group. Procuritas är en private equity fond som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden. 1

9 Urval av tidigare uppdrag
Corbel Oy Skuldrådgivning Corbel är en oberoende marknadsledande leverantör av professionell business-to-business managementtjänster inom fastighetsbranschen. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Valedo vid köpet av majoriteten avaktierna i Corbel. Valedo är ett svenskt investmentbolag som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden. Contur Software AB Rådgivare till säljaren Contur Software leverar elektroniska labb-böcker globalt till ledande kunder. ScandCap agerade som finansiell rådgivare till säljarna. Noxon AB Köpmandat och förvärsfinansiering NOXON är marknadsledare på den nordiska marknaden för dekanter-centrifuger. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till köparen; MVI Finance Ltd, ett investerarnätverk med fokus på medelstora nordiska företag. Avure Technologies Inc. Skuldrådgivning Avure Technologies är världsledande inom tillverkning av avancerade pressar konstruerade att arbeta med extrema tryck. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Avure och dess ägare, Milestone Partners, vid omfinansieringen av Avure. dpnova AB Rådgivare till säljaren dpnova är Nordens ledande dental-laboratorium, dpnova omsätter ca 190 mSEK och har 157 anställda. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till säljaren; Kaupthing Bank. Nobia AB Skuldrådgivning ScandCap har agerat som finansiell rådgivare till Nobia AB avseende omfinansiering av en syndikerad kreditram. Medical Vision AB Venture debt Medical Vision tillverkar medicintekniska produkter som används vid endoskopiska operationer. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Medical Vision i kapitalanskaffningen av venture debt från Kreos Capital. Polyplank AB Företrädesemission Polyplank är ett tillverkningsföretag noterat på NGM Equity, som tillverkar produkter av återvunnet polymerbaserat träkompositmaterial. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Polyplank i samband med företrädes-emissionen. 1

10 Reservationer och kontaktinformation
Informationen i detta dokument har utarbetats av ScandCap AB för professionella investerare. Denna presentation kan innehålla uttalanden om framtida händelser. De uppgifter som lämnas i detta dokument anges enbart i informationssyfte och bör inte betraktas som någon form av rekommendationer, riktlinjer eller råd. Investerare bör konsultera sina egna rådgivare för oberoende rådgivning innan något investeringsbeslut tas avseende finansiella instrument. Varken ScandCap AB eller dess företrädare tar något ansvar för direkta eller indirekta förluster som orsakats av denna presentation delvis eller helt. Den information och de åsikter som presenteras är baserade på information som samlats in vid tiden för utarbetandet av denna presentation och kan ändras utan förvarning. Riktigheten av de upplysningar som presenteras är inte garanterad. Även om de uttalanden som anges är baserade på nuvarande övertygelser och förväntningar hos ledningen för Bolaget så kan faktiska resultat skilja sig från dem som anges eftersom de är utsatta för betydande risker och osäkerhetsfaktorer, av vilka många är utom kontroll av ScandCap AB. Dessa osäkerhetsfaktorer kan omfatta, men begränsas inte till den allmänna marknaden och makroekonomiska trender, lagstiftning, statliga och regleringsmässiga trender, rörelser i värdepappersmarknaderna, valutakurser och räntor, konkurrens, teknisk utveckling, förändringar i finansiell ställning eller kreditvärdighet hos våra klienter, gäldenärer och motparter och utvecklingen på de marknader där de verkar samt förändringar av strukturen på Bolaget. Kontakt och frågor rörande detta material och relaterade transaktioner ska i första hand riktas till: Johan Frenckner 1


Ladda ner ppt "Företagspresentation"

Liknande presentationer


Google-annonser