Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ScandCap Företagspresentation. Detta är ScandCap 2 Historik Vårt fokus Våra klienter Affärsidé  Vi bygger aktieägarvärde åt våra klienter genom långsiktiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ScandCap Företagspresentation. Detta är ScandCap 2 Historik Vårt fokus Våra klienter Affärsidé  Vi bygger aktieägarvärde åt våra klienter genom långsiktiga."— Presentationens avskrift:

1 ScandCap Företagspresentation

2 Detta är ScandCap 2 Historik Vårt fokus Våra klienter Affärsidé  Vi bygger aktieägarvärde åt våra klienter genom långsiktiga relationer  ScandCap grundades 2005  Ca 50 genomförda transaktioner  9 anställda och ett brett nätverk av seniora rådgivare  Generalister med fokus på M&A och skuldrådgivning för små och medelstora nordiska företag  Våra klienter är entreprenörer, publika bolag, institutionella investerare och banker Nätverk  Vi har ett starkt lokalt nätverk av investerare, banker, fonder, institutioner och företagare  Exklusiv svensk partner i euroMerger

3 Rådgivning inom corporate finance 3 Corporate finance för små och medelstora nordiska bolag M&A  Köp- och säljmandat  Förvärvsfinansiering  Fairness opinions  Strategisk rådgivning Skuldrådgivning  Refinansiering  Nyupplåning  Omstrukturering  Speciella situationer ScandCap har ett unikt erbjudande:  Idédriven corporate finance  Premiumtjänster för mindre och medelstora bolag  Komplett tjänsteerbjudande som täcker hela kedjan från att hitta affärer till att strukturera och säkra finansiering  Heltäckande ansvar för finansiella och strategiska frågor  Nordisk närvaro med kontor och partners i Stockholm och Göteborg ScandCaps erbjudandeVerksamhetsöversikt

4 Våra hörnpelare 4 Principal- tänkande Professionalism Commitment Oberoende  Bakgrund som entreprenörer och principalinvesterare  Förståelse för hur företag byggs och hur långsiktigt aktieägarvärde skapas  Alla företag förtjänar professionell rådgivning  Vi arbetar med samma höga kvalitetskrav och processtänkande som större investmentbanker  ScandCap ägs till en majoritet och kontrolleras av sina partners  Oberoende från banker och andra kreditgivare då vi inte själva bedriver någon mäkleriverksamhet Aktieägarvärde  Vi arbetar med ett fåtal utvalda klienter och dedikerar avsevärd senior tid till varje projekt  Vi är beroende av våra klienter

5 ScandCap – exklusiv svensk partner i euroMerger 5 Vad är euroMerger?  euroMerger är en integrerad grupp av oberoende corporate finance-rådgivare som bildades 1991 Syfte  Syftet är att initiera och genomföra gränsöverskridande affärer såsom företagsöverlåtelser och samgåenden Erbjudande  euroMerger tillhandahåller kunskap och närvaro på varje delmarknad med en internationell plattform för analys och genomförande Track-record  Under de senaste tio åren har euroMerger agerat finansiell rådgivare i fler än 350 transaktioner I augusti 2012 utsågs ScandCap till exklusiv svensk partner i nätverket euroMerger Det internationella partnerskapet stärker ScandCaps erbjudande med idédriven rådgivning till klienter med internationell anknytning

6 ScandCaps team 6 Stefan Karlsson  Partner sedan 2006  16 års erfarenhet inom private equity och corporate finance, tidigare på EQT, AU-systems och Barclays Bank  Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet  stefan.karlsson@scandcap.com  Tel: 0706 010 039 Daniel Nilsson  Partner sedan 2006  11 års erfarenhet inom private equity och corporate finance, tidigare på EQT, Merill Lynch och Enskilda Securities  Civilekonom Handelshögskolan  daniel.nilsson@scandcap.com  Tel: 0706 557 852 Oskar Säfström  Partner sedan 2011  9 års erfarenhet inom corporate finance med tyngdpunkt på M&A rådgivning, erfarenhet från internationella förändringsuppdrag  Civilekonom från Dublin Business School  oskar.safstrom@scandcap.com  Tel: 0739 204 533 Johan Frenckner  Partner sedan 2011  10 års erfarenhet från M&A transaktioner och entreprenörskap  Civilekonom Handelshögskolan och jur. kand. från Stockholms Universitet  johan.frenckner@scandcap.com  Tel: 0733 710 209 Adalsteinn Johannsson  Executive Director  15 års erfarenhet från corporate finance, investment banking och entreprenörskap inom Europa  International Master of Business – Reykjavik University  adalsteinn.johannsson@scandcap.com  Tel: 0727 45 0880 Anders Svensson  Senior Associate  3 års erfarenhet inom corporate finance  Civilekonom Handelshögskolan  anders.svensson@scandcap.com  Tel: 0733 503 702 Simon Taavo  Senior Associate  4 års erfarenhet inom lånefinansiering, Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm och Frankfurt  Civilekonom Handelshögskolan  simon.taavo@scandcap.com  Tel: 0705 645 474 Marcus Blom  Associate  2 års erfarenhet inom corporate finance  Civilekonom Handelshögskolan Göteborg  marcus.blom@scandcap.com  Tel: 0739 803 763 Cecilia Carlsson  Administratör  Civilekonom Handelshögskolan  cecilia.carlsson@scandcap.com  Tel: 0705 356 008

7 ScandCap – en långsiktig och värdeskapande partner 7 Engagemang • Partnerägt företag • Kundfokus –varje kund är viktig på ScandCap • Stor del seniora resurser på varje projekt • Dedikerat och ambitiöst team Kreativitet • Vi är ett tänkande företag – vi gör mer än att bara återanvända standardprocesser • Vi är idédrivna – hur adderar vi bäst värde för dig? Lokal & regional närvaro • Baserat i Stockholm och Göteborg • Snabb och direkt access till företagsledningar, ägare och finansiella institutioner Unik kunskap • Vårt team är en unik mix med erfarenhet från bank/finanssektorn, industrin och som entreprenörer • Bevisat track-record av värdeskapande rådgivning Solid erfarenhet • Tillsammans över 50 års erfarenhet från finansbranschen • Kommersiell erfarenhet från olika geografiska marknader, t.ex. Norden, Storbritannien, Tyskland och Sydafrika Nätverk och relationer • Nära och långsiktiga relationer med våra klienter • Brett nätverk och etablerade relationer med finansiella institutioner och investerare • Partner i euroMerger

8 Urval av tidigare uppdrag 8 Eatwell Solutions AB Rådgivare till köparna Eatwell Solutions äger North Trade, som är en av Nordens ledande leverantörer av importerade köttprodukter. ScandCap agerade rådgivare till företagsledningen, som förvärvade bolaget från Procuritas tillsammans med en privat investerare. Eatwell Solutions AB Rådgivare till köparna Eatwell Solutions äger North Trade, som är en av Nordens ledande leverantörer av importerade köttprodukter. ScandCap agerade rådgivare till företagsledningen, som förvärvade bolaget från Procuritas tillsammans med en privat investerare. 2012-07 Medical Vision AB Venture Debt Medical Vision tillverkar medicintekniska produkter som används vid endoskopiska operationer. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Medical Vision i kapitalanskaffningen av venture debt från Norgine. Medical Vision AB Venture Debt Medical Vision tillverkar medicintekniska produkter som används vid endoskopiska operationer. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Medical Vision i kapitalanskaffningen av venture debt från Norgine. 2012-07 Zetiq Development Rådgivare till säljarna Zetiq Development är ett teknikkonsultbolag med fokus på elektronikutveckling. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till Prevas, vars aktie är noterad på NASDAQ OMX. Zetiq Development Rådgivare till säljarna Zetiq Development är ett teknikkonsultbolag med fokus på elektronikutveckling. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till Prevas, vars aktie är noterad på NASDAQ OMX. 2012-06 Västerort Djursjukhus Köpmandat och förvärvsfinansiering Västerort Djursjukhus är ett expansivt djursjukhus i västra Stockholm. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna,MVI. MVI är ett investerarnätverk som arbetar aktivt med att tillföra resurser och kompetens till små och medelstora företag. Västerort Djursjukhus Köpmandat och förvärvsfinansiering Västerort Djursjukhus är ett expansivt djursjukhus i västra Stockholm. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna,MVI. MVI är ett investerarnätverk som arbetar aktivt med att tillföra resurser och kompetens till små och medelstora företag. 2012-05 Smådjursakuten Köpmandat och förvärvsfinansiering Smådjursakuten driver ledande djursjukvård i centrala och norra Göteborg och Kungälv med fokus på patienter och djurägare.ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna MVI. MVI är ett investerarnätverk som arbetar aktivt med att tillföra resurser och kompetens till små och medelstora företag. Smådjursakuten Köpmandat och förvärvsfinansiering Smådjursakuten driver ledande djursjukvård i centrala och norra Göteborg och Kungälv med fokus på patienter och djurägare.ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna MVI. MVI är ett investerarnätverk som arbetar aktivt med att tillföra resurser och kompetens till små och medelstora företag. 2012-04 Nordic E-commerce Group Expansionskapital Nordic E-commerce Group är en snabbväxande och marknadsledande E- handlare aktiv på den nordiska marknaden. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna; MVI Finance Ltd samt en grupp privata investerare. MVI Finance Ltd är ett investerarnätverk med fokus på medelstora nordiska företag. Nordic E-commerce Group Expansionskapital Nordic E-commerce Group är en snabbväxande och marknadsledande E- handlare aktiv på den nordiska marknaden. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till investerarna; MVI Finance Ltd samt en grupp privata investerare. MVI Finance Ltd är ett investerarnätverk med fokus på medelstora nordiska företag. 2012-01 The Perimeter Protection Group Skuldrådgivning The Perimeter Protection Group är en marknadsledande europeisk leverantör av produkter och system för yttre områdesskydd. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Procuritas vid köpet av The Perimeter Protection Group. Procuritas är en private equity fond som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden. The Perimeter Protection Group Skuldrådgivning The Perimeter Protection Group är en marknadsledande europeisk leverantör av produkter och system för yttre områdesskydd. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Procuritas vid köpet av The Perimeter Protection Group. Procuritas är en private equity fond som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden. 2011-09 Advanced Inertial Measurement Rådgivare till säljarna Advanced Inertial Measurement Sweden AB (AIMS) är ett produktbolag inom tredimensionell mätteknik. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till C2SAT, vars aktie är noterad på NGM börsens MTF- lista. Advanced Inertial Measurement Rådgivare till säljarna Advanced Inertial Measurement Sweden AB (AIMS) är ett produktbolag inom tredimensionell mätteknik. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till C2SAT, vars aktie är noterad på NGM börsens MTF- lista. 2011-12

9 Urval av tidigare uppdrag 9 Corbel Oy Skuldrådgivning Corbel är en oberoende marknadsledande leverantör av professionell business-to- business managementtjänster inom fastighetsbranschen. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Valedo vid köpet av majoriteten avaktierna i Corbel. Valedo är ett svenskt investmentbolag som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden. Corbel Oy Skuldrådgivning Corbel är en oberoende marknadsledande leverantör av professionell business-to- business managementtjänster inom fastighetsbranschen. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Valedo vid köpet av majoriteten avaktierna i Corbel. Valedo är ett svenskt investmentbolag som fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norden. 2011-08 Contur Software AB Rådgivare till säljaren Contur Software leverar elektroniska labb- böcker globalt till ledande kunder. ScandCap agerade som finansiell rådgivare till säljarna. Contur Software AB Rådgivare till säljaren Contur Software leverar elektroniska labb- böcker globalt till ledande kunder. ScandCap agerade som finansiell rådgivare till säljarna. 2011-05 Medical Vision AB Venture debt Medical Vision tillverkar medicintekniska produkter som används vid endoskopiska operationer. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Medical Vision i kapitalanskaffningen av venture debt från Kreos Capital. Medical Vision AB Venture debt Medical Vision tillverkar medicintekniska produkter som används vid endoskopiska operationer. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Medical Vision i kapitalanskaffningen av venture debt från Kreos Capital. 2010-06 dpnova AB Rådgivare till säljaren dpnova är Nordens ledande dental- laboratorium, dpnova omsätter ca 190 mSEK och har 157 anställda. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till säljaren; Kaupthing Bank. dpnova AB Rådgivare till säljaren dpnova är Nordens ledande dental- laboratorium, dpnova omsätter ca 190 mSEK och har 157 anställda. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till säljaren; Kaupthing Bank. 2010-08 Nobia AB Skuldrådgivning ScandCap har agerat som finansiell rådgivare till Nobia AB avseende omfinansiering av en syndikerad kreditram. Nobia AB Skuldrådgivning ScandCap har agerat som finansiell rådgivare till Nobia AB avseende omfinansiering av en syndikerad kreditram. 2010-07 Polyplank AB Företrädesemission Polyplank är ett tillverkningsföretag noterat på NGM Equity, som tillverkar produkter av återvunnet polymerbaserat träkompositmaterial. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Polyplank i samband med företrädes-emissionen. Polyplank AB Företrädesemission Polyplank är ett tillverkningsföretag noterat på NGM Equity, som tillverkar produkter av återvunnet polymerbaserat träkompositmaterial. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Polyplank i samband med företrädes-emissionen. 2010-06 Noxon AB Köpmandat och förvärsfinansiering NOXON är marknadsledare på den nordiska marknaden för dekanter-centrifuger. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till köparen; MVI Finance Ltd, ett investerarnätverk med fokus på medelstora nordiska företag. Noxon AB Köpmandat och förvärsfinansiering NOXON är marknadsledare på den nordiska marknaden för dekanter-centrifuger. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till köparen; MVI Finance Ltd, ett investerarnätverk med fokus på medelstora nordiska företag. 2011-01 Avure Technologies Inc. Skuldrådgivning Avure Technologies är världsledande inom tillverkning av avancerade pressar konstruerade att arbeta med extrema tryck. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Avure och dess ägare, Milestone Partners, vid omfinansieringen av Avure. Avure Technologies Inc. Skuldrådgivning Avure Technologies är världsledande inom tillverkning av avancerade pressar konstruerade att arbeta med extrema tryck. ScandCap agerade som skuldrådgivare till Avure och dess ägare, Milestone Partners, vid omfinansieringen av Avure. 2010-10

10 Reservationer och kontaktinformation Informationen i detta dokument har utarbetats av ScandCap AB för professionella investerare. Denna presentation kan innehålla uttalanden om framtida händelser. De uppgifter som lämnas i detta dokument anges enbart i informationssyfte och bör inte betraktas som någon form av rekommendationer, riktlinjer eller råd. Investerare bör konsultera sina egna rådgivare för oberoende rådgivning innan något investeringsbeslut tas avseende finansiella instrument. Varken ScandCap AB eller dess företrädare tar något ansvar för direkta eller indirekta förluster som orsakats av denna presentation delvis eller helt. Den information och de åsikter som presenteras är baserade på information som samlats in vid tiden för utarbetandet av denna presentation och kan ändras utan förvarning. Riktigheten av de upplysningar som presenteras är inte garanterad. Även om de uttalanden som anges är baserade på nuvarande övertygelser och förväntningar hos ledningen för Bolaget så kan faktiska resultat skilja sig från dem som anges eftersom de är utsatta för betydande risker och osäkerhetsfaktorer, av vilka många är utom kontroll av ScandCap AB. Dessa osäkerhetsfaktorer kan omfatta, men begränsas inte till den allmänna marknaden och makroekonomiska trender, lagstiftning, statliga och regleringsmässiga trender, rörelser i värdepappersmarknaderna, valutakurser och räntor, konkurrens, teknisk utveckling, förändringar i finansiell ställning eller kreditvärdighet hos våra klienter, gäldenärer och motparter och utvecklingen på de marknader där de verkar samt förändringar av strukturen på Bolaget. Kontakt och frågor rörande detta material och relaterade transaktioner ska i första hand riktas till: Johan Frenckner+46 733 710 209johan.frenckner@scandcap.comjohan.frenckner@scandcap.com 10


Ladda ner ppt "ScandCap Företagspresentation. Detta är ScandCap 2 Historik Vårt fokus Våra klienter Affärsidé  Vi bygger aktieägarvärde åt våra klienter genom långsiktiga."

Liknande presentationer


Google-annonser