Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.moon-mine.com Månbas Pershyttan Likheter och skillnader mellan en svensk gruva och en internationell månbas HÖGSKOLAN VÄST Niklas Järvstråt HÖGSKOLAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.moon-mine.com Månbas Pershyttan Likheter och skillnader mellan en svensk gruva och en internationell månbas HÖGSKOLAN VÄST Niklas Järvstråt HÖGSKOLAN."— Presentationens avskrift:

1 www.moon-mine.com Månbas Pershyttan Likheter och skillnader mellan en svensk gruva och en internationell månbas HÖGSKOLAN VÄST Niklas Järvstråt HÖGSKOLAN VÄST

2 www.moon-mine.com Varför månbas?

3 www.moon-mine.com President Bush (2004) ”... America will return to the Moon as early as 2015 and no later than 2020...”

4 www.moon-mine.com President Bush (2004) ”... America will return to the Moon as early as 2015 and no later than 2020...” Men, …. SMART-1 3/9 2006 Chandrayaan-MIP 14/11 2008 Kaguya 12/2 2009 Chang’e 1/3 2009 LRO (planned launch) 20/5 2009

5 www.moon-mine.com Varför bo på månen? Nytta: •Råmaterial: Energi - Bränsle - He 3 •Forskning: Observatorier •Underhållning/Sport: Luftpolo, löploop •Turism •Med mera … •Brohuvud i rymden •Vi kan göra det!

6 www.moon-mine.com Why the moon? (NASA) • Human Civilization Extend human presence... settlement • Scientific Knowledge Pursue scientific activities... • Exploration Preparation Test technologies,... Mars and beyond • Global Partnerships Provide... activity that unites nations • Economic Expansion... benefits to life on the home planet.

7 www.moon-mine.com “Leap of Faith” by Pat Rawlings, copyright NASA

8 www.moon-mine.com Varför självförsörjande? •Lönsammare – Inga återkommande kostnader – Industri etc. utan “baskostnader” •Säkrare – Säkerhet mot budgetneddragning – Psykologisk trygghet

9 www.moon-mine.com Vad behöver vi?

10 www.moon-mine.com Vad behöver vi för att leva?

11 www.moon-mine.com Första nivåns kravnedbrytning

12 www.moon-mine.com Andra nivåns nedbrytning: Jordbruk

13 www.moon-mine.com Siffror på vad vi behöver

14 www.moon-mine.com Vad finns på månen?

15 www.moon-mine.com •Syre 44% •Metaller 26% –Järn 10%, Aluminium 9%, Magnesium 5%, Titan 2% •Ickemetaller 30% –Kisel 21%, Kalcium 9%, NPK 0.5% •Kol + väte + kväve, <1‰ Siffror på vad som finns på månen (från Apollo-prover)

16 www.moon-mine.com •Kväve begränsar, 0.5 %/dag läckage (som ISS): > 400 ton mån-damm per person och dag Räcker det som finns på månen till det vi behöver?

17 www.moon-mine.com Sydpolen har resurser! A B C 100 km Solparadis Frysbox

18 www.moon-mine.com

19 •Kväve begränsar, 0.5 %/dag läckage (som ISS): > 400 ton mån-damm per person och dag eller 100 kg per person och dag kväverik kometis från polen Räcker det som finns på månen till det vi behöver?

20 www.moon-mine.com •Kväve begränsar, 0.5 %/dag läckage (som ISS): > 400 ton mån-damm per person och dag eller 100 kg per person och dag kväverik kometis från polen •Tätare väggar (0.1 %) + ersätt mesta förlusten av kväve med billigare gaser (t.ex. syre): 1 kg per person och dag kväverik kometis från polen Räcker det som finns på månen till det vi behöver?

21 www.moon-mine.com Produktionssystem

22 www.moon-mine.com Vad är annorlunda på månen? •Låg gravitation (1/6 av Jordens) –Mindre kraft nedåt – t.ex. svårt att gräva –Gjutformar fylls långsammare –Mindre konvektion – bra och dåligt •Gratis vakuum –Vakuum isolerar och skyddar, speciellt vid hög temperatur –Vakuum är farligt, särskilt plötsligt vakuum (Gruvdrift) •Brist på vissa råmaterial –Koppar, väte, kol och kväve är dyrt att framställa! •Småskaligt –Inga skalfördelar eftersom det är så små mängder –Flexibla produktionsmetoder krävs

23 www.moon-mine.com

24 Tillverkning

25 www.moon-mine.com Svetsning Formning Tillverkningsmetoder Bearbetning

26 www.moon-mine.com Friformstillverkning ur svetstråd •Mindre utrustning än gjutning eller smide •Flexibelt – formar och bygger •Jordintressant –Korta serier –Reparationer •Vi kan!

27 www.moon-mine.com Noteringar om produktionssystemet: •Miljöpåverkan genom utarmning av resurser •hantera global råvarutillgång •utvecklingsområden med svag infrastruktur •Vi väljer att kräva att all tillverkningsutrustning skall kunna tillverkas i systemet •Tillbaka till stenåldern? Nej, använd effektiv modern produktionsteknik, men småskaligt! •Materiellt självförsörjande, dvs ett slutet tillverkningssystem •Flexibla produktionsmetoder är en nödvändighet

28 www.moon-mine.com Bostäder

29 www.moon-mine.com Konstruktionslaster •Gravitation –1/6 av jordens gravitation, men vikt av strålskydd tillkommer •Inre övertryck –Dominerande laste => “tryckkärl” snarare än “byggnader” •Strålning –Inget skyddande magnetfält => 2 meter sten ersätter atmosfär •Meteoritnedslag och månbävningar –Månbävningar? Stora meteoritnedslag dominerande katastrof •Lufttätt –Nyckelparameter vid konstruktion => minimera läckage

30 www.moon-mine.com Typiskt start-scenario

31 www.moon-mine.com Glaskupoler •Dålig dragstyrka •Skört •Dåligt strålskydd! – Ingen bra idé!

32 www.moon-mine.com Nedgrävda konservburkar •Tryckkärl •Flytta mycket mångrus •Tillverkningslaster? –Fungerar

33 www.moon-mine.com Underjordiska “shoppingcentra” •Gruvor eller grottor •Väggar och tak ”gratis” •Röj ur, täta, möblera •Designa ute inne –Enkelt och billigt”!

34 www.moon-mine.com Bruten “vindlande dal” = lavatunnel

35 www.moon-mine.com Illustrations by Pat Rawling Copyright NASA/ Pat Rawling

36 www.moon-mine.com Storgruvan i Pershyttan

37 www.moon-mine.com Storgruvan i Pershyttan (Bogruve-schaktet)

38 www.moon-mine.com Storgruvan i Pershyttan

39 www.moon-mine.com Maskinhus(334) Anrikningsverket (332) Lave (333) Schakt (lågt staket) Byggnader ovan jord

40 www.moon-mine.com Maskinhus och Lave •Laven renoveras till ursprunglig funktion att hålla uppe linorna till spelet. –Eventuellt kan den på sikt göras till museum, utställningslokal och/eller ett litet kafé högst upp. •Maskinhuset är i gott skick, vajrar och speltrumma finns, motor till hissen saknas. –Eventuellt kan del av maskinhuset utnyttjas som kontorslokal eller liknande.

41 www.moon-mine.com Spel och Schakt •Spelet återtas i drift. –Helst med ursprungliga hisskorgar ”hundar” (finns på botten av schaktet, 200m ner). •Nedgång anordnas, ev. med mindre byggnad som trapphus eller ”påstigningsstation” till gruvhissen.

42 www.moon-mine.com Anrikningsverket •Taket renoveras. •Nedre delen används som auditorium, konsertsal eller föreläsningssal. (1-2 års sikt) •Isoleras helt eller delvis och görs om till kontors/konferenslokaler (3-5 års sikt).

43 www.moon-mine.com Planer under 2009 •Akut underhåll av byggnader •Komma ner i gruvan –pumpa vatten (1-2 m 3 /min i 1-5 mån, grannar vidtalas) –reparera hissen (Motor, räls, hundar, nödbroms) •Starta demo-projekt •Etablera “månbas-analog” – första gruv-månbasen i världen – think-tank •Motell Mullvad? – Garanterat mobiltelefonfritt – Äventyr och utforskning www.moon-isru.com

44 www.moon-mine.com Organisation

45 www.moon-mine.com Tintin-Centrum

46 www.moon-mine.com Tintin-centrum Mål och idé • Besökscentrum • Läsrum • Tintin shop • Professor Kalkyls lab (utställning) • Tintin på månen (utställning) Förstudie, finansierad av Leader (EU glesbygsstöd) • Projektering • 3D skisser • Tillstånd från Moulinsart och LST

47 www.moon-mine.com Tintin-centrum Rumsplan

48 www.moon-mine.com Tintin-centrum

49 www.moon-mine.com Tintin-centrum

50 www.moon-mine.com Moon-mine Research Centre

51 www.moon-mine.com Idé: Hur litet kan ett samhälle vara och producera “allt”? •Råvaruanvändning för månbas liknar: •optimering av global resurshushållning •utbyggnad av infrastruktur i outvecklade områden •Vi väljer att kräva att all tillverkningsutrustning skall tillverkas inom systemet. •Åter till stenåldern? Nej, använd effektiva moderna produktionsmetoder! •Materiellt självförsörjande, dvs ett helt slutet produktionssystem – gruva till kaffekopp. •Flexibla produktionsenheter krävs.

52 www.moon-mine.com Tidslinje

53 www.moon-mine.com Karta, 110-meters nivån N 1,5 km

54 www.moon-mine.com Mångruvan

55 www.moon-mine.com Planerad forskning i gruvan •”Utomhusdesign” i underjordiska rum •Leda in sol med glasfiber •Odla grönsaker under mark •Kompakt, flexibelt produktionssystem •Mysiga bostäder utan fönster ”ut” •Gruvdrift och malmhantering med minimal utrustning www.moon-isru.com

56 www.moon-mine.com Tillämpningar •Månkoloni, större månbas, Marsbas •U-hjälp – leverera ett produktionssystem istället för produkter (lär dem “fiska”) •Infrastruktur i avlägsna områden •Holistisk syn på resursanvändning i produktionskedjan

57 www.moon-mine.com Moon-ISRU Konsortiet EU: Sweden:10 United Kingdom:4 Italy:4 Rumania:4 France:3 Germany:3 Hungary:3 Portugal:3 Spain:3 Belgium:2 Austria:1 Greece:1 Total:41 65 organisationer från 19 länder 19 Universitet – 46 Privata företag Rest of world: USA:10 Canada:5 Turkey:4 Israel:1 Japan:1 Mexico:1 Switzerland:1 International:1 Total:24

58 www.moon-mine.com Moon-Mine partners www.moon-mine.com


Ladda ner ppt "Www.moon-mine.com Månbas Pershyttan Likheter och skillnader mellan en svensk gruva och en internationell månbas HÖGSKOLAN VÄST Niklas Järvstråt HÖGSKOLAN."

Liknande presentationer


Google-annonser