Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Owe Andersson Mekonomen AB Daglig leder og konsernsjef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Owe Andersson Mekonomen AB Daglig leder og konsernsjef."— Presentationens avskrift:

1 Owe Andersson Mekonomen AB Daglig leder og konsernsjef

2 Utfordringer,trusler og muligheter for ettermarkedet og reservdelsbransjen i årene fremover
Mitt upplägg: Först definiera några begrepp Beskriva faktorer som driver utvecklingen Avslutningsvis besvara frågan i rubriken

3 Ettermarkedet Verkstäder som mot ersättning demonterar förbrukade reservdelar och monterar nya delar Riksgrossister som importerar reservdelar och distribuerar till Lokala grossister (bildelsbutiker) som köper, lagerhåller och distribuerar reservdelar till verkstäder

4 Ettermarkedet Verkstäder som mot ersättning demonterar förbrukade reservdelar och monterar nya delar Riksgrossister som importerar reservdelar och distribuerar till Lokala grossister (bildelsbutiker) som köper, lagerhåller och distribuerar reservdelar till verkstäder Reservdelsbransjen

5 Märkeshandel Per definition fram till september 2002…
Återförsäljare av nya bilar från en generalagent, oftast av ett märke Märkesverkstad som servar bilar av samma märke Lokal grossistverksamhet för reservdelar av samma märke

6 Oberoende verkstad Märkesoberoende, fri verkstad som servar flera bilmärken, icke beroende av någon generalagent

7 Nya EU regler

8 Märkeshandelns monopol
På begäran av främst Frankrike och Tyskland infördes konkurrensfördelar för bilindustrin/märkeshandeln 1985 Undantag från EU´s mål för mångfald och fri konkurrens Avtalet löpte ut september 2002 Bilindustrin/märkeshandeln gavs ett år för anpassning Nya regler gäller från oktober 2003

9 Märkeshandelns tre olika verksamhetsled
1) Bilproducent bygger bil med komponenter till nästan 80 procent köpta från externa bildelstillverkare 2) Nationell importör kallas generalagent, GA 3) Bilhandeln utgör detaljistledet

10 Monopol ersatt med marknadsmässiga regler
”Paradimskifte” Bilindustrins hela eftermarknad har gynnats av monopolet men är nu konkurrensutsatt Bilindustrins reservdelshandel konkurrensutsätts Behov av nationella generalagenter ifrågasätts Möjligheter för privatägda märkeshandlare som agerar Privatägda märkeshandlare som inte agerar köps upp eller riskerar nedläggning

11 Nya EU regler med bland annat…
Märkesverkstäder får köpa reservdelar från andra än GA Oberoende verkstäder får serva nya bilar med nybilsgaranti Oberoende verkstäder har tillgång till samma tekniska information och utrustning som tidigare förbehölls märkesverkstäder Oberoende verkstäder har rätt bli auktoriserad när bilproducentens krav uppfylls Krav på återförsäljare av nya bilar att driva egen verkstad upphört Återförsäljare av nya bilar kan sälja och serva fler bilmärken

12 Märkeshandeln inte längre ensamma om original
Originaldelar definierades tidigare utifrån bilindustrins distributionssystem EU konstaterade att delar identiska med originaldelar också distribueras genom andra system Nytt kvalitetsbegrepp ”originalreservdel” för delar bildelstillverkaren säljer till bilindustrin och fria handeln

13 Effekten av nya EU regler
Lagarna trädde ikraft oktober 2003 Sen och bristfällig information från Generalagent till Märkeshandlare (Sverige) Bransjens aktörer fick kännedom om nya regler under 2004 Medvetandet har börjat växa och förändringarna blir alltmer uppenbara

14 Övervägt att bli auktoriserad för ett eller flera nya märken
Bilåterförsäljare Märkesverkstad Ja, har adderat ett eller flera märken 15% 16% Sweden Denmark Norway Ja, har adderat ett eller flera märken 13% 15% 9% Sweden Denmark Norway 28% 38% 27% Sweden Denmark Norway 32% 38% 27% Sweden Denmark Norway Ja, men har ännu inte beslutat Ja, men har ännu inte beslutat Nej, har beslutat att inte addera fler märken 33% 38% Sweden Denmark Norway Nej, har beslutat att inte addera fler märken 42% 33% 43% Sweden Denmark Norway Source: Exido

15

16

17

18

19

20 Oberoende aktör som Mekonomen Norge gynnas av nya regler

21 Mekonomen Norge

22 Faktorer som driver utvecklingen

23 Debiterbar tid i verkstaden mer värd än rabatten på reservdelar
Bruttoförtjänst utgörs av debiterad tid och rabatt på delar Av verkstadens bruttoförtjänst kommer ca 90 procent från debiterad tid ”10 procent extra rabatt motsvarar 22 minuter” ”Övernattande bilar” ger debiterbar tid första och sista timmen God planering avgörande

24 Verkstad med fler mekaniker ger bättre lönsamhet
Bilar alltmer komplexa med avancerad elektronik Kräver kostsam utrustning för service Fortlöpande utbildning av mekaniker Krav från kommun att miljölagar efterlevs Ökar investering och kostnad att driva verkstad Fler mekaniker erfordras för att räkna hem investeringen Få mans verkstäder får svårt att hävda sig

25 Konkurrensparameter för verkstaden: Att bilägaren får tillbaka bilen samma dag
Bilen lämnas på morgonen och önskas klar till kvällen Reservdelsbehovet framgår när bilen finns i verkstaden Erforderliga reservdelar måsta levereras snabbt Kräver lokal grossist med brett sortiment i lager Effektiv bakomliggande logistik avgörande Snabb leverans viktigare än högsta rabatt Logistik konkurrensparameter för reservdelsbransjen

26 Verkstäder kräver högre leveransservice från lokala grossisten
Bilar alltmer komplexa med avancerad elektronik Alltfler modeller och drivlinor inom samma bilmärke ökar antalet artiklar och kostnader, inte omsättningen Beställda delar måste finns på lager lokalt med snabb distribution, avgörande för antalet debiterbara timmar God logistik med hög leveransservice allt viktigare konkurrensparameter för grossisten

27 Verkstäder måste ta betalt för sitt yrkeskunnandet
Ökade kostnader för grossisten kan inte alltid täckas av högre cirka priser Grossisten måste få ökad andel av värde kedjan Verkstadens rabatt minskar ”10 procent rabatt motsvarar 18 minuter debiterbar tid” Hög leveransservice ger mer debiterbar tid och väger upp Oberoende verkstäder har ofta för låga timpriser jämfört märkesverkstäder

28 Märkeshandeln tjänar sina pengar i verkstaden
Av märkeshandelns omsättning utgör bilar ca 65 procent och eftermarknad 35 procent Rörelsemarginalen för märkeshandeln i Sverige har legat mellan 0,9 och 1,5 procent Förtjänsten kommer från eftermarknaden, i huvudsak verkstaden

29 Fråga att besvara: Utfordringer,trusler og muligheter for
Oberoende verkstäder Märkesverkstäder Reservdelsbransjen

30 Utfordringer för oberoende verkstäder, märkesverkstäder och reservdelsbransjen
Nya EU regler, märkeshandelns monopol borta, det mesta kommer att förändras Du måste förändra, helst snabbare än konkurrenterna

31 Trusler för oberoende verkstäder
Verkstäder som inte utbildar mekaniker och utrustar verkstaden för att klara nyare bilar kan förlora kunder Få mans verkstäder som inte utökar antalet mekaniker får inte råd att utbilda och utrusta

32 Trusler för märkesverkstäder
Märkesverkstäder som inte arbetar med fler märken kan förlora omsättning

33 Trusler för reservdelsbransjen
Grossistens kostnader ökar när fler artiklar inom varje produktgrupp men oförändrad omsättning Verkstäder kräver ökad utbildning och teknisk support Vågar grossisten inte ta betalt för detta får han inte råd att ge erforderlig leveransservice till verkstadskunderna Grossisten förlorar kunder trots högsta rabatten

34 Muligheter för oberoende verkstäder
Bilägare kan serva bilen med nybilsgaranti på oberoende verkstad Till lägre kostnad jämfört märkeshandeln Bilägare har idag inte denna vetskap Kan anpassa tim priset närmre märkeshandeln Få nya kunder som kan betala bättre timpriser

35 Muligheter för märkesverkstaden
Arbeta med fler märken och öka omsättningen Kan köpa originalreservdelar från oberoende grossist Bättre leveransgrad ökar debiterbar tid Märkesverkstäder har idag denna vetskap men vågar inte stöta sig med generalagenten från vilken 65 procent av försäljningen kommer

36 Muligheter för reservdelsbransjen
Inse att verkstadskundens förtjänst kommer från debiterbar tid Erbjuda byns bästa leveransservice Uppdatera sortimentet med delar till nya bilar Ge avancerad teknisk support och utbildning Erbjud marknadsföring som positionerar oberoende verkstadskunder på samma nivå som märkesverkstäder Sammantaget ger detta verkstaden fler debiterbara timmar med högre timpris vilket ger bättre lönsamhet än den allra högsta rabatten

37 Muligheter för ettermarkedet og reservdelsbransjen
Fler debiterbara timmar och bättre betalt per timme är bra för hela den oberoende eftermarknaden


Ladda ner ppt "Owe Andersson Mekonomen AB Daglig leder og konsernsjef."

Liknande presentationer


Google-annonser