Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs"— Presentationens avskrift:

1 Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs
En dans för balans Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs

2 Korta fakta Utsikt från en av lägenheterna på Gutenberg Gutenberg består av 43 lägenheter fördelat på fyra enheter. Det är fyra gruppboenden med gemensamhetsutrymmen. Två gruppboenden är för personer med demenssjukdomar . I anslutning till boendet finns en gemensam trädgård, där kunder och personal umgås flera gånger i veckan. Det finns även en gemensam aktivitetslokal där personalen och rehabiliteringsassistent erbjuder uppskattade gruppaktiviteter varje vardag.

3 Vi jobbar mycket med att involvera kunder och anhöriga genom……
Inskrivningssamtal/upprättande av genomförandeplan Uppmuntrande sätt och ha ett positivt förhållningsätt till synpunkter om verksamheten och att åtgärda dessa snabbt. Inbjudan till olika aktiviteter som dans och bingo. Anhörig och kundträffar. Samarbete med pensionärsorganisationer och studieförbund

4 Hur vi jobbar med resultat
Gemensamma utvecklingsträffar i kommunen där alla enhetschefer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter deltar. Lokala träffar på Gutenberg med enhetschef och sjuksköterskor samt personal Vi jobbar med PDSA enligt Genombrottsmodellen Resultatlistor som diskuterats på varje APT och kundforum. Omvårdnadspersonal får resultat/feedback på olika mätningar kontinuerligt, för att öka och upprätthålla personalens motivation. Vi för in alla fall som händelse i Senior alert Fallkurva

5 Aktiviteter som har kommit till utifrån att förbättra resultat i Senior alert
Teamträffar Strukturerade teamträffar varje vecka där kontaktmannen, nattpersonal, enhetschef, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och rehabiliteringsassistent deltar. Där lyfts problem hos kunderna, vad ska vi fokusera på, vad tycker han/hon om att göra. Kundforum Strukturerade kundforum var femte vecka där hela personalgruppen, enhetschef, sjuksköterska och rehabiliteringsassistent deltar. Utvecklingsgrupp Fyra utvalda ambassadörer representerade för varje våning, en representant från nattgruppen, enhetschef, sjuksköterskor och rehabiliteringsassistent deltar i detta forum som syftar till att förbättra kvalitén utifrån resultat i Senior alert, brukarundersökningar och synpunkter från kunder och anhöriga. Balansträning Dans varje vecka Balansträning i grupp Balansrundor Erbjuder utevistelse varje vecka. Rehabiliteringsassistent erbjuder utomhusträning. Förbättringsarbete om nattfasta Utbildning om trycksår

6 Nattfasta Utbildning från ett kommungemensamt kompendium med tips om nattfasta. Vi jobbar med ett nytt formulär där man även dokumenterar vad som ges och signeras av baspersonalen. Mätning varje natt under fem veckor. Under fikaträffar på fm, pratar vi om detta, ”kolla vad bra det blev igår. Vad kan vi hitta på mer”. ”Hur kommer det sig att du kunde få i den här personen något efter kl 19 när ingen annan har lyckats?”. Personalen är mer engagerad kring nattfasta nu. Vi försöker verkligen att diskutera med seniorerna och förklara varför det är viktigt att korta nattfasta. Hitta individuella lösningar. Förklara väl vad som händer i kroppen om de äter mm, att de får bättre styrka/balans, känner sig gladare. Resultat: Stor skillnad på ett år i mätningarna för nattfasta! Många fler seniorer har kortare än 11 timmars nattfasta nu än 2012 och många fler får nattmål.

7 Trycksår Sjuksköterskorna sammanställde ett kompendium om trycksår och hur man kan jobba förebyggande. De undervisade personalen om detta våningsvis och fortsatte kontinuerligt för ny personal. Resultat: Det förekommer mycket sällan trycksår nu, baspersonal rapporterar direkt om de upptäcker rodnader.

8 Balansträning i grupp med fantastiskt resultat efter bara 7 träningstillfällen
Balansträning i grupp, där alla seniorer på våningen deltog startades i höstas på en våning. Träningen leddes av sjukgymnast eller rehabassistent och personalen hjälpte till i träningen med seniorerna. Planen är nu att den fortsatta träningen ska ske med rehabassistent och personal. Personalen ska kunna träda in och hålla i träningen om rehabassistenten är borta. Sjukgymnasten ska fortsätta att stötta och utveckla träningen. Vi planerar nu att starta upp sådana här grupper på alla våningar. Vi ser att det är stora vinster att göra träning i grupp och att involvera personalen som då även kan använda övningarna i vardags-rehabiliteringen. Personalen vet vad seniorerna klarar själva och kan uppmuntra dem att vara mer aktiva i vardagen. Resultat: Efter 7 veckors balansträning i grupp, användes ett enkelt test för att utvärdera hur seniorerna klarar att resa sig från stol och gå 3 m, vända och gå tillbaka och sätta sig (TUG-testet). Detta visade att alla som testades hade förbättrat sin funktionsförmåga, dvs de gick snabbare och några hade blivit duktigare att resa sig upp och behövde därmed mindre hjälp. En person behövde första gången hjälp av två personer när han skulle resa sig och sjunde gången kunde han nästan resa sig själv!

9 Balansträning Förslag på övningar som användes:
Resa sig från och sätta sig långsamt på stol Stå på ett ben Knä böj Gå ”i skogen”, på mjuk matta med ojämnheter (sandsäckar under). Se bild.

10 En dans för balans Vi har börjat att dansa en gång per vecka, vilket är oerhört uppskattat! Vi använder en lista på You-tube och musik som gillas är Abba och dansbandsmusik som Black Jack! Inför första tillfället bestämde vi att de kunder som vi ”nästan inte trodde” kunde dansa skulle bjudas in! Vi fick på plats uppleva hur en svårt demenssjuk kvinna reste sig upp ur sin rullstol när maken bjöd upp henne! Sakta trevande började de dansa, och glädjetårar rann längs hans kind… En annan svårt demenssjuk kund, som inte hade orkat stå på länge, ”vaknade till” och dansade sedan i hela 15 minuter… Anhöriga gläds åt att kunna göra någon rolig aktivitet med sina närstående.

11 ”Senior alert har lett till mer individanpassad vård
”Senior alert har lett till mer individanpassad vård. Nu har arbetssättssättet satt sig hos omvårdnadspersonal som börjar tänka på risker och åtgärder och vi har kommit vidare i tänket”. Lisa, sjuksköterska

12 Framgångsfaktorer Katarina, Enhetschef
”Framgångsfaktorerna på Gutenberg är att vi alla oavsett vilken yrkesroll vi har så arbetar vi mot samma målsättning: att kunderna ska ha en trygg säker och förebyggande omvårdnad utifrån HSL och SoL. De ska också uppleva trygghet och känna välbefinnande”. ”Omvårdnadspersonalen och rehabiliteringsassistent på Gutenberg kan den svåra konsten att samordna de individuella insatserna enligt HSL och SoL, trots att lagstiftningarna ibland "krockar" med varandra...” ”De informella mötena s.k. "fikaträffar" är viktiga forum i vardagen och stärker ’vikänslan’, mellan alla olika yrkeskategorier”. ”Ett mycket gott samarbete mellan enhetschef och sjuksköterskor är förutom ovanstående en framgångsfaktor”. ”Till sist: Vi har liksom andra enheter våra svagheter. Vi gör mindre och större misstag. Vi "bryter ihop" och är oeniga, tröttnar på varandra och "drabbar samman". Ups and downs!!!” Katarina, Enhetschef

13 Kontaktuppgifter Enhetschef Katarina Sandström Sjuksköterskor Lisa Karlsson Britt-Marie Wärn Sjukgymnast Birgitta Blomberg


Ladda ner ppt "Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs"

Liknande presentationer


Google-annonser