Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gösta Carlberg Redaktör Affärsvärlden Small Cap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gösta Carlberg Redaktör Affärsvärlden Small Cap"— Presentationens avskrift:

1 Gösta Carlberg Redaktör Affärsvärlden Small Cap
Börsredaktionen Affärsvärlden Ledamot i Aktiespararnas Förbundsstyrelse Ledamot i Aktiefrämjandet Vice Ordf. Unga Aktiesparares Förbundsstyrelse

2 Disposition Första halvlek Hur analysera aktier
Att tänka på vid handel av mindre bolag Varför du inte ska lita på banken Varför Affärsvärlden? Frågor?

3 Disposition Andra halvlek Vart är börsen på väg?
Vad kommer vara viktigt framöver? Vilka sektorer är intressanta? Finns annat än aktier Tre aktier Frågor?

4 Hur analysera aktier Var finns vinnarna? (sektor, nisch, specialistkompetens) Trender Nyheter Omvärldsfaktorer  Makro & Politik allt beror på bolag Hur är värderingen hög/låg  Rättvis? Varför? Tabeller Analyser & kommentarer Ta reda på konsensus

5 Konsensus Vad är konsensus? Hur använda sig av konsenus? 
Marknadens ”officiella” förväntningar Störst värde inför kvartalsrapportering ”whispering numbers” Skilj på placerare och analytiker Avvikande uppfattning mot konsenus är ett case om det inte är inprisat i aktiekursen

6 Hur ser placerarna på ditt bolag?
Sektortillhörighet styr i hög utsträckning Investerare väljer omvärldsfaktorer Allokering och portföljteori Enskilda case ”Användningen” av aktier mindre diskuterat Aktier blir spekulationsinstrument  Betting och nyhetsflöde går hand i hand Exempel: Swedbank & Baltikum Likviditet är viktigt

7 Konkurrenter Nyhetsflöden från konkurrenter kan få stor inverkan
 Direkt har bra uppdatering på konkurrenter Relativvärdering är viktig för: Analytikernas riktkurser och rekommendationer Portföljförvaltares val av bolag Valutor kan skapa geografiska skevheter i kursutveckling

8 AKTIE Kurs (USD) DIFF (%)*
ABB General Electric , , Rockwell Automation , ,13 AstraZeneca Abbott Laboratories , ,32 Bristol Myers Squibb , ,74 Eli Lilly & Co , ,02 Johnson & Johnson , ,87 Merck , ,28 Pfizer , ,54 Schering Plough , ,30 Wyeth , ,22 Atlas Copco Ingersoll Rand , ,34 Autoliv TRW Automotive , ,11 Whirlpool , ,88 Ericsson Motorola , ,98 Getinge Steris , ,87 H&M GAP , ,74 Oriflame Avon Products , ,31 Sandvik Kennametal , ,60 SCA Kimberly-Clark , ,12 Procter & Gamble , ,12 SKF Timken , ,96 Stora Enso International Paper , ,39 Weyerhaeuser , ,01 Volvo Navistar Paccar , ,52

9 Bolagsledning Känns ledningen trovärdig?
Finns det några finansiella mål  Står alltid i årsredovisningen Har företaget ny vd eller finanschef  Resultatmässiga avvikelser större vid ny ledning Har bolaget levt upp till vad man lovat historiskt? Om inte varför nu? Läs gamla vd-ord och intervjuer

10 Ägarsituation Finns det någon dominerande huvudägare som har någon form av historik?  Tar bara vissa typer av positioner?  Uppköp?  Budplikt? Generellt ansågs frågan tidigare vara mindre relevant  Har blivit viktigare i och med nyemissionsvåg Sök bland pressmeddelande för att läsa flaggningsmeddelanden  Varför flaggar de upp/ned? Hur agerar insiders?

11 Har du glömt något? För vem gör du affären/är den ditt initiativ?
Har du råd med affären?  Särskilt viktigt vid belåning Vad är syftet med affären?  Riskspridning eller Hävstång? Behöver du affären?  Hur påverkas din portfölj Vad kan/vill du max förlora?  Bestäm stoploss

12 Har du glömt något? Är innehavet långsiktigt?  Orkar du med en dålig rapport? Undvik impulsköp  Aktier har känslor Ha en tydlig målsättning för vad du vill uppnå Bestäm en strategi för att nå målet Sälj om målet uppnås  Det går att köpa igen Lätt att säga men svårare att följa!

13 En långsiktig affär ska börja som en bra kort
Använd dig av Teknisk analys för att öka kortsiktig tajming Särskilt användbar under hög volatilitet Fungerar som bäst under nyhetstorka Ha förståelse för svagheter med TA  Fungerar dåligt vid rapporter eller nyheter av vikt  Ha inte övertro på graferna, agera när det händer

14 Mindre företag En ökad risken går hand i hand med högre avkastning
Riskjusterat är avkastningen inte högre Att kunna ett företag extremt väl kan delvis uppväga riskerna  Jämför med egna företagare  Portföljdiversifiering ett hot mot avkastning?

15 Att tänka på vid handel av mindre bolag
Likviditetsaspekter Mer av analysen ligger på dig: Granska huvudägare och ledning Gå igenom företagets redovisning Besök kapitalmarknadsdagar Intervjua ledningen själv

16 Likviditetsaspekter Hur stor del av aktierna är att beteckna som ”Free Float”? Har bolaget någon likviditetsgarant? Ska bolaget flytta till någon större lista inom kort? Hjälper i regel upp omsättningen Ökat intresse leder ofta till kursuppgång Sämre omsättning kan i perioder upplevas som ”ett skydd” mot marknadsrörelser ”Kursen går inte ned” Enbart en schimär

17 Granska ägare & ledning
Vad finns det för kopplingar mellan ägare och ledning? Äger ledningen mycket aktier i företaget?  Om inte varför?  Ställ frågan  Pilotskolan Ägare och ledningens historik blir än viktigare  Är de ute efter att skapa värde?  Berika sig själva? Håll utkik efter frikostiga aktieprogram/incitamentsprogram

18 Gå igenom företagets redovisning
Läs igenom RR, BR och KA ordentligt  Försök få en känsla för bolaget Resultaträkning  När tar man upp intäkter? Balansräkning  Blåser upp balansräkningen eller kostnadsför bolaget FoU? Kassaflödesanalys  Negativt?  Kassa?  ”Burnrate” Känns bolaget seriös?

19 Besök kapitalmarknadsdagar
Arrangeras av Financial Hearings, Redeye med flera Prata med vd och huvudägare om det finns tillfälle  Var påläst och få mer tillbaka Bolagen är ofta inte ”börsfähiga”  Du kan få tag på värdefull information  Insiderlagstiftning? Nyhetsflödet får oproportionerligt inflytande

20 Lita inte på banken Swedbank (Källa:Nyhetsbyrån Direkt) Deutsche rekommenderar sälj ”Deutsche Bank sänker riktkursen för Swedbank till 19 kronor från tidigare 23 kronor. Rekommendationen är sälj. Det framgår av en analys daterad den 8 juni.” UBS SÄNKER RIKTKURSEN TILL 60 KR (120) STOCKHOLM (Direkt) UBS sänker riktkursen för Swedbank till 60 kronor från tidigare 120 kronor. Det skriver Bloomberg News.”

21 Bankernas riktkurser släpar efter aktiekursen  Värdelös rådgivning
Lita inte på banken Bankernas riktkurser släpar efter aktiekursen  Värdelös rådgivning  Känt sedan 30-talet

22 Medianen av riktkurserna på Swedbank

23 Medianen av riktkurserna på SSAB

24 Medianen av riktkurserna på AstraZeneca

25 ”Varför blev det då såhär?”
Det är svårare för analytiker att ”frångå flocken” när underliggande data är osäker  När analysen behövs som mest  Är den som minst tillförlitlig Analytiker använder sig av konsensus i arbetet för att  Bygga case  Felsökning  Använder sig av indirekt konsensusestimat i indata

26 ”Varför blev det då såhär?”
Analytiker ska vara ”trovärdiga”  Måste kommunicera ”rimliga” slutsatser Jobbigt stöta sig med bolagen  Kan leda till sämre arbetsförhållanden Felaktiga beslut kan kosta jobbet  Risk/Reward gör att man inte avviker ”för mycket”

27 ”Varför blev det då såhär?”
Bevakar för många bolag  Gäller främst utländska firmor Är inte deras huvudsakliga arbetsuppgift  Är sakkunniga bollplank  Många vill ta bort RK och Rek  Gammal vana Finns en tydlig trade off mellan rekommendation och riktkurs Faran med relativvärdering

28 Varför finns då analysavdelningar?
Riktkursen används inte av placerare  Ser främst analytiker som sakkunniga ”Skönt att kunna hålla någon i handen”

29 Varför då lita på någon affärspress?
Oberoende rådgivning ”Får ha fel” i sin rådgivning  Bättre rådgivning Journalister har dåligt rykte & och är orädda för konfrontation  ”Är redan ovänner med alla” Har inte sämre rådgivning trots brist på kvantitativt djup  Komplexa modeller fångar inte en komplex verklighet

30 Siffror som talar för sig själva
Affärsvärlden korta portfölj +46% sedan årsskiftet (OMXS30 +15%) Affärsvärlden har slagit index 23 av 25 år

31 Frågor?

32 Andra halvlek Vart är börsen på väg? Vad kommer vara viktigt framöver?
Vilka sektorer är intressanta? Finns annat än aktier Tre aktier Frågor?

33 Vart är börsen på väg?

34 Vart är börsen på väg? Trots stark inledning på 2009:
En total återhämtning kommer att dröja Forna börskurser drivna av kreditexpansion  Hejdlös överkonsumtion Börsen är inte billig på kort sikt SME Direkt 68 största bolagen Vinstprognoser Sedan nyår % % P/E-tal 18 815

35 Vart är börsen på väg? På längre sikt är värderingarna ingen fara
 Multipelexpansion är brukligt vid lågkonjunktur Finns en risk att marknaden tar ut för mycket för snabbt (som vanligt) Enligt Harvardprofessorn David Laibdon har börsen stigit i 63% av fallen under perioden juni-augusti mellan år

36 Vart är börsen på väg? Ser en stabilisering av ekonomin i USA
 Trolig vänding i slutet på året För Svensk del kommer vändningen ett par kvartal senare  >BNP 2010 Finanskriser har historiskt varit jobbig att ta sig ur  Återhämtningen kommer ta längre tid Bara i USA är kostnaderna för krisen 4 triljoner dollar  Dyrare än andra världskriget

37 Viktiga trender Vågen av nyemissioner är inte över
 Banker, verkstad, fastighetsbolag? Läkemedelsindustrin kan ta stryk under demokratiskt styre Verkstadsindustrin kan bli vår nya ”skogsindustri” Få branscher är opåverkade Skönhetsindustrin ett undantag

38 Viktiga trender Kronan fortsätter ha stort inflytande på börsen
Utvecklingen för Baltikum och de svenska banker påverkar kronan Makrobilden fortsätter vara avgörande på agendan  Stockholm är en cyklisk handelsplats

39 Swedbank vs EUR/SEK

40 Vilka sektorer är intressanta?
En positivare makrobild talar alltid för Stockholmsbörsen  Tillhör de börserna som gått bäst i världen 2009  Vinnarbranscherna är finans, verkstad och råvarusektorn Finans Lägre kreditförluster Handlas 23% lägre än sitt historiska snitt på p/e 10

41 Vilka sektorer är intressanta?
Verkstad Gynnas generellt av högre efterfrågan Bolag med svaga balansräkningar kommer stiga mest Valutaeffekter slår olika Råvarubolag Högre efterfrågan Högre priser

42 Oljan är särskilt intressant
Befintlig fält minskar sin årliga produktion med 9% årligen Kinas totala konsumtion större än världsproduktionen om 20 år Världens olje- & prospekteringsbolag har skurit ned sina investeringar med 20-50% Efterfrågan stiger under 2010, men utbudet? Nya reserver behöver minst dagens prisnivå

43 Prisutveckling för Brentolja

44 Hur investera i olja? Måste inte ta bolagsspecifika risker, det finns alternativ: Terminer ETF CFD Warranter Fonder Råvaruobligationer Hemmagjord råvaruobligation

45 Terminer Fanns förr enbart för proffsen  Handelsbanken Trader Online
Ingen risk för Fysisk leverans  Alla affärer görs genom kontantavräkning Ett kontrakt brentolja motsvarar 1000 fat olja Säkerhetsvärde (75000 SEK)

46 ETF En marknadsnoterad fond Normalt aktiecourtage Xact Bull & Bear
United States Oil Fund Ingen egentlig valutarisk

47 Risker med ETF Fonderna förlorare relativt index vid hävstång
 Klarar inte en volatil marknad En börsuppgång är mer värd en nedgång Fonderna viktar upp/ned hävstången från dag till dag  Kan aldrig bli värdelös om inte index >66,7% på en dag Höga indirekta omplaceringskostnader

48 CFD Ett bra sätt att få exponering direkt mot oljepriset
Begränsad insats med låga säkerhetskrav  Som snabbt kan bli högre Behöver inte göra några omplaceringar Någon hundralapp i courtage Måste ha konto hos CMC Markets

49 Warranter Är en hävstångsprodukt Begränsad kapitalinsats
Behöver aldrig förlora med än satsat kapital Håll utkik efter krångliga beräkningssätt eller datum Enkelt att ”krydda” din vanliga portfölj Lågt courtage Garanterad likviditet

50 Fonder Magert med rena oljefonder
Fonder med mixade portföljer av råvarubolag Parvest World Resources Blackrock ”Enkelt och tryggt” Välkänd produkt

51 Råvaruobligation Ges ut till och från  Handelsbanken
Begränsad kapitalinsats Otillräcklig likviditet Dyr konstruktion Kan märkliga villkor och avläsningsperioder Går enkelt att skapa sin egen ”produkt billigare”

52 Tricorona

53 Tricorona Tjänar pengar på utsläppsrätter inom Kyotoavtalet
Har visat att affärsiden fungerar Politisk risk  klimatmöte i Köpenhamn i december  Efter 2012? Krisen har påverkat  Utsläppsrätter 257 Euro Finns ett politiskt tryck Portfölj med utsläppsrätter med potentiellt betydande värden BV 1,3 mdr, kassa 180 miljoner, p/e 6 9kr20kr i slutet på året

54 WeSC

55 WeSC Nästa Björn Borg? Grundat år 2000, hälften så stort som BB i omsättning ”Streetfashion”  skate- och snowboardåkare Inga egna butiker  fokuserar på design och marknadsföring 11% i Marginal (BB, Odd Molly 25%) USA största marknaden upp 30% i höstens förorder, 24% totalt Är lönsamt (p/e 7) (BB, Odd Molly P/E 20 resp. 10)

56 Statoil & Fortum Stora stabila Energibolag med statliga huvudägare
Kassakor med hög direktavkastning, runt 6 % Kurserna styrs av elpriser respektive Oljepriser Fortum har svagare balansräkning  Större hävstång i Ryssland Båda bolagen har 50-procentig potential på månader

57 Frågor?


Ladda ner ppt "Gösta Carlberg Redaktör Affärsvärlden Small Cap"

Liknande presentationer


Google-annonser