Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perifera och centrala blockader Nils Dahlgren Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perifera och centrala blockader Nils Dahlgren Lund."— Presentationens avskrift:

1 Perifera och centrala blockader Nils Dahlgren Lund

2 Fungerande regionalanestesi Ostört operationsförhållande Gott flyt i programmet Inspirerade medarbetare En belåten patient

3 Fungerande regionalanestesi  Kombinera det bästa av alla tillgängliga tekniker för att ge patienten god anestesivård  Sätt in regionalanestesin i perspektivet av hela vårdförloppet, alltså även den postoperativa fasen. Här ger regional- anestesi den bästa behandlingen

4 Regionalanestesi förr och nu  Tidigare var det framför allt risker, felande teknik eller saknad anestesi- kompetens som motiverade en vaken patient  Nu är awareness åtalbart

5 Vaken under operation  Idag är det väldigt få tillstånd som kräver en vaken patient Operation av tonsill- cancer; Leipzig 1925, Heinrich Braun. Då intuberade man inte

6 Vaken under operation  Fortledda sensationer, som tryck, vibrationer från bensåg mm, besvärar de flesta patienter  Hela miljön på operationssalen kan upplevas pressande för patienten  Patienten som begär att få vara vaken under sin operation är i stort behov av nedsövning

7 Vaken under operation  Kejsarsnitt är ett tillstånd där vi försöker undvika att söva patienten  Om patienten ska vara vaken är det ett oavvisligt krav att hon har förtroende för bedövningen

8 Att testa ett anslag  Ett bra sätt att få patienten att förlora förtroendet för bedövningen är att testa anslaget. Ja, vad ska patienten tro egentligen?  Är anslaget otillräckligt, så uppstår två valmöjligheter: A Vänta en stund till B Komplettera bedövningen Båda lika galna!

9 Grundkoncept i regionalanestesin  Stick bara en gång på samma lokalitet  Vänta aldrig ut anslaget. Under tiden som förberedelserna fortskrider bekänner bedövningen sin kvalitet. Följ blodtrycket  Sedera eller söv, allt efter anslagets omfattning

10 Fördelar i förloppet  Vad det kostar i tid att lägga bedövningen före operationen, har Du igen i ett snabbare uppvakningsskede med en smärtfri patient  Inte sällan slipper man bruket av relaxans i anestesigivningen. Detta ökar patientsäkerheten

11 Ett gott råd  Lägg inte för mycket prestige i bedövningen!

12 Centrala block  Spinal och epidural bedövning innebär att man blockerar nervrötterna i ryggraden, eller där dessa lämnar denna Båda dessa bedövningar medför att autonoma nervsystemet har möjlighet att påverkas

13 Fördelar med centrala block  Reducerad peroperativ blödning  Ökat välbefinnande postoperativt  Reducerad risk för tromboembola komplikationer  Reducerad risk för postoperativa lungproblem

14 Spinalanestesi  Det mest intima sätt som lokalanestetika tillförs nervsystemet  Bedövningsmedlet blandas med CSF och spridningen sker härefter till följd av konvektion och diffusion

15 Spinalanestesi, indikation  All kirurgi nedom naveln med en beräknad duration under fyra timmar  Den starkaste indikationen är bedövning för kejsarsnitt

16 Spinalanestesi, fördelar  Liten volym  Snabbt och solitt anslag  Med tillsats av morfin, en smärtlindring i knappt ett dygn

17 Spinalanestesi, anatomi  Medulla är fixerad  Hos 1.5% av de vuxna slutar medulla i höjd med L2/3  Lp kan säkert ske mellan L3 och S2

18 Spinalanestesi  Midlumbal injektion av bedövningsmedlet ger mycket snabbt en ”tvärsnittslesion” som kommer att blockera allt nedanför anslagsnivån

19 Spinalanestesi  Spridningen i kraniell riktning kan vi följa som en allt mer utbredd bedövning, och med detta en tilltagande påverkan på sympaticus  Den caudala fördelningen påverkar inte bedövningens utbredning, men väl dess soliditet

20 Spinalanestesi  Till följd av bariciteten finns två sätt att sprida bedövningsmedlet A Hyperbar beredning B Hypobar beredning (sällan använd)

21 Spinalanestesi  Injicerat bedövningsmedel fördelar sig längs nervröret. I ryggläge strävar den hyperbara lösningen att nå de lägst lokaliserade områdena i korsben och bröstrygg

22 Spinalanestesi, kontraindikation  Koagulationsstörning  Spinal stenos, rotpåverkan  Sjukt nervsystem i bål och ben. Genomgången polio  Tät aortastenos  Sjögrens syndrom  Patientens ovilja

23 Spinalanestesi, komplikationer  Transient rotstörning, TRI  Post-duraperforationshuvudvärk, PDPH  Kemisk skada på nervvävnaden, cauda equinasyndrom  Meningit  Spinal blödning

24 Epiduralbedövning  Bedövningsmedlet deponeras i rummet mellan nervrörets vägg och durasäcken  Bedövningens utbredning avgörs av depositionsnivå och injicerad mängd  Bedövningen blir segmentell

25 Epiduralbedövning, indikation  Obstetrisk smärtlindring  Bedövningen för postoperativt bruk  Genom synergi mellan lokalbedövnings- medel och opioid kan ett smärtfritt tillstånd uppnås utan motorisk påverkan

26 Epiduralbedövning, kontraindikation  Koagulationsstörning  Spinal stenos, ischias  Osteoporos  Ryggdeformitet, ryggoperation, Mb Bechterew  Neurologisk störning, post-polio  Patientens ovilja

27 Epiduralbedövning, komplikationer  Duraperforation med PDPH och risk för intrakraniell blödning  Störd segmentell nervfunktion  Spinal blödning  Epidural abcess

28 Perifera nervblockader, fördelar  Bara där det opereras är det blockerat  Reducerad blödning  Inget autonomt trassel  Opåverkad blåsfunktion  Tillfredsställande duration  Minimerade konsekvenser vid komplikation

29 Perifera blockader, nackdelar  Finns det egentligen några? Jovisst, men mest kirurgiska

30 Perifera blockader, tillgänglighet  Armens nerver är väl samlade för plexus- blockad  Benets nerver har en omfattande anato- misk rot

31 Perifera block, armen  Nerverna till skuldran och armen är samlade under en fasciestrut så att de kan bedövas med en enda injektion av bedövningsmedel  Anatomin medger block på känsel

32 Interscalenär blockad  C4 till och med T1. Inhöljd i fascia.

33 Interscalenär blockad  Indikationer: Skuldrans och överarmens kirurgi. Täcker ulnaris sämre. En elegant tillämpning är vid reposition av axelluxation  Kontraindikationer: Grav lungpåverkan, då n phrenicus alltid engageras

34 Interscalenär blockad  Rikta nålen mot motsatta sidans skulderblad!  Stanna efter klicket

35 Axillär blockad  Indikationer Kirurgi från armbågsleden distalt ut  Kontraindikationer Sedvanliga  Tekniker Transarteriell, trunkal, periarteriell, tekniker med respektive utan nervstimulator

36 Axillär blockad  Sök parestesi  Ingrepp på tum- eller lillfingersida avgör nålföring ovanför eller under pulsådern  Injektion i m coraco- brachialis, följt av subcutan ridå i axillen

37 Intercostalblockad  Indikationer: Ensidiga ingrepp på bålen Mammarkirurgi Appendectomi

38 Intercostalblockad  För att fånga den laterala avgången, stick i höjd med angulus costae. Här är nerven täckt av den innersta intercostalmuskeln, vilket håller injek- tionen samlad

39 Perifera blockader, benet Femoralisblockad  N femoralis är en blandad nerv Ombesörjer flexion i höft och sträckning i knä Försörjer femurskaftet sensoriskt Försörjer huden på lårets framsida och fortsätter sedan ner till fotens medialsida som n saphenus  Blockeras med hjälp av nervstimulator

40 Femoralisblockaden  Solitär indikation Femurfrakturen  Teknik Nervstimulator med ”patellardans”  Varning vid graftföre- komst och antikoa- gulation

41 Fascia iliacablockad  Främre plexus lumbalis blockad  Indikationer utgör höftledens operationer när inte central blockad går att lägga  Stick med en pencil pointed spinalnål, då känner du två knäpp när nålen går igenom fascia lata och sedan fascia iliaca

42 Ischiadicusblockaden  Indikation Ingrepp på lårets baksida och hela underbenet  Teknik: Nervstimulator

43 Ischiadicusblockaden  Stimuleringssvar ska avläsas på foten. Två rörelsemönster att vänta beroende på vilken komponent som stimuleras, n tibialis eller n peronaeus  Stick inte på djupet på antikoagulerad patient

44 Blockad på sovande patient  Med nervstimulator kan lokalbedöv- ningsmedel deponeras intill en blandad nerv, utan att patienten behöver medverka Detta kräver: A Tröskelvärde 0.2 mA B Inget motstånd mot injektionen

45 Klar för behandling

46 Klinisk tillämpning 1  Problem: Femuramputation på en 76 år gammal man med circulatorisk och pulmonell påverkan; under antikoagulation

47 Klinisk tillämpning 2  Röker som en skorsten Sju hjärtinfarkter, den första 1979 By-pass 1986. Kvarstående angina Pacemaker på grund av brady-attacker Lungemboli 1989 Återkommande episoder av TIA

48 Klinisk tillämpning 3 Högersidig underbensamputation 1991 Samma sak på vänster sida nov 2000. Ingen läkning. Avsågade tibia tittar fram i såret

49 Klinisk tillämpning 4 Analgetisk och sederande behandling: Dolcontin 60 mg x 3 Morfin 10 mg vb Panodil 1 g x 4 Catapressan 75 mikrogram x 3 Stesolid 5 mg vb Flunitrazepam 1 mg till natten

50 Klinisk tillämpning 5  Förberedelse för kirurgi n ischiadicus 10 ml mepivacain 1.5% n femoralis 10 ml mepivacain 1.5% n obturatorius 8 ml mepivacain 1% n cut fem lat 7 ml mepivacain 1% Totalt 450 mg mepivacain

51 Klinisk tillämpning 6  Förlopp Anestesi påbörjad 10.45 Klädning påbörjad 11.05 Sederad med fentanyl tot 0.2 mg och midazolam tot 4 mg Reaktion vid snitt i knävecket Operationen varade ca 80 min Blodförlust 400 ml

52 Klinisk tillämpning 7

53 Klinisk tillämpning 8  Postoperativt förlopp Sovande förd till postop. Hypotensiv. Väckt med flumazenil (Lanexat) 0.2 mg. Härefter normotensiv  90 min efter operation sitter patienten i sängen och talar med hustrun i telefon. Vill ha kaffe Kan lämna sjukhuset 12 dagar senare


Ladda ner ppt "Perifera och centrala blockader Nils Dahlgren Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser