Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Den bästa gödseln är bondens fotsteg på fältet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Den bästa gödseln är bondens fotsteg på fältet."— Presentationens avskrift:

1 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Den bästa gödseln är bondens fotsteg på fältet.

2 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden ”Vi har allt, men det är också allt vi har” (Ole Paus)

3 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Varför inrättar vi tillvaron för ekonomisk maximering när det inte är det viktiga i livet?

4 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Ecological Foot Print och HDI

5 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden De tre samhällena Jordbrukssamhället Fotosyntes, vind Kungariken, feodalism Slaveri, byråkratisk distribution Fångstsamhället Eld Egalitärt Distribution efter behov Industrisamhället Fossila bränslen Demokrati, Kapitalism Marknader för allt

6 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Uppsala som spegel av samhällsomvandling

7 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Många positiva effekter av ”det moderna samhället” (kapitalism, industrialism, demokrati) •Ökad frihet •Mänskliga rättigheter •Frigörelse av kvinnor •Frigörelse av huvuddelen av arbetskraften från livegenskap eller annat tvång •Materiellt välstånd •Ökad livslängd •Mindre lidande

8 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden En fantastisk produktivitet

9 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Energi •Elden (biomassa) •Dragdjur •Vind, Vatten •Fossila bränslen (kol, olja & gas) •Kärnkraft, solenergi All energi kommer från tre källor: Solen, geotermisk energi och solens och månens gravitation Mänsklighetens utveckling ~ utveckling av nya energiformer Teknik är ett sätt att rikta energin

10 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Dina 200 slavar •En människa: 1,16 MWh per år, en femtedel används till arbete, resten till att överleva. Extern energi (olja mm) per svensk: 66 MWh. Om man räknar om extern energi till mänsklig energi får man: •50-250 ”energislavar” åt dig och mig –120-500 miljarder globalt •Ett fat olja motsvarar energin i 12 årsarbeten för en kostnad av någon tusenlapp Inte så konstigt att vi kan leva som herremän?

11 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Vem är effektiv? Energianvändning och effektivitet i i-länder och u-länder Energi (MJ) per hektar Energi (MJ) per ton spannmål Energi (MJ) per sysselsatt i lantbruket U-länder4 0192 0094 144 I-länder13 0624 856137 913 FAO 2000

12 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Arbetsproduktivitet i jordbruket (dollar/årsarbete) 1990-19922001-2003 Låginkomstländer315363 Medelinkomstländer530708 Höginkomstländer14 99724 438 Sverige21 46330 116

13 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Ekologiska kriser •Kollaps av ekosystemtjänster –Rent vatten och luft –Biologisk mångfald •Utmattning av resurser –Fossila bränslen – ”Peak Oil” (Oljetoppen) –Mineraler •Gifter –100 000 kemikalier •Läkemedel, hormonstörare, antibiotika •Störningar i globala cykler –Kolcykeln – växthuseffekten, nedbrytning av mull –Kvävecykeln –Fosforcykeln

14 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Vi har ingen susning

15 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Vi tar mer och mer – ekologiskt fotavtryck

16 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Högre, längre och djupare

17 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden

18 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Teknikoptimister och alarmister Hans Palmstierna skrev 1969 ”om huvuddelen av kolsyran stannar i lufthavet kan man beräkna att medeltemperaturen på jorden kommer stiga mellan två och fyra grader.” PanAm tog upp bokningar för resor till månen strax efter månlandningen 1969.... Konkurs 1991

19 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Vi tar mycket olika plats

20 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Avgrund mellan individer •> 2 miljarder lever på mindre än 2,15 dollar per dag 5 500 kr/år •De rikaste 145 000 amerikanerna tjänade i genomsnitt 21 miljoner kr/år (3800 ggr) •1987 till 1997 steg aktiekurserna på Dow Jones index med 300 procent. Under samma tid minskade reallönerna i USA med 7 procent

21 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Gapet ökar mellan länder Tveksamt om global kapitalism har något att erbjuda den fattigaste tredjedelen: •Afrikas andel av världens handel minskade från 7,3% (1948) till 2,4% (2000) •Arbetsproduktiviteten i jordbruket ökar långsammare (både i % och kr) i låginkomstländerna än i andra länder

22 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden ”There is no land left to settle, the last frontier we have left to civilize is ourselves.” (Jewel Kilcher) Kapitalismen är kolonisationens system Kolonisation av andra folk och nationer Kolonisation av mer och mer natur Kolonisation av mer och mer av våra liv - Kan inte hantera naturresurser o miljö -Skapar stora sociala problem -Förstärker skillnader, lokalt o globalt -Förstärker asociala värderingar Uppvisar starkt minskad marginalnytta

23 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Två populära myter •Att eko-effektivisering uppväger tillväxtens effekter på naturen –”Effektivare” tillväxt i nya sektorer lägger sig uppepå existerande nivå –Vi flyttar utsläpp utomlands –Tillväxten är snabbare än effektiviseringen •Att tillväxt i sig leder till minskad fattigdom –Av 100 kronor i global tillväxt når 60 öre den fattigaste miljarden –Jämlikhet och resursomfördelning är oändligt mer effektivt

24 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Att ”sätta pris” på miljön … att använda marknadsmekanismer för att ta hand om naturresurser och ekosystemtjänster, t.ex. utsläppsrätter eller miljöersättningar •Är kortsiktigt troligen det mest effektiva sättet att förvalta vissa naturresurser och reglera vissa miljöproblem •Leder till rent planekonomiska situationer då miljöeffekterna är så många och komplexa; jordbruket påverkar 12 av 16 miljömål •Långsiktigt en förödande expansion av kapitalismens räckvidd, den slutliga privatiseringen av allt liv

25 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Tillväxt symptom eller grundproblem? Tillväxten drivs av –Ett ekonomiskt system som bygger på att ”tjäna pengar på pengar” •aktieutdelning, ränta, spekulation, profitmarginaler –Mänsklig fåfänga och statusjakt –Politisk kortsiktighet för att få röster –Felaktiga idéer om vad som är grundläggande mänskliga drivkrafter och sociala roller –Fossilbränsleanvändning som kapat de biologiska begränsningarna –Extrem arbetsdelning

26 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Vad finns framför oss •Stabiliserade befolkningar •Åldrande befolkning med andra värderingar –Långsamhet, trygghet, omtanke och reflektion, mindre tillväxt, mindre risk •Konsumtionsleda –Betonande av andra värden •Ökade kostnader för naturresurser och miljöförstöring •Minskad tolerans för global orättvisa – tillväxt behövs för de fattigaste. •Fri rörlighet för människor •Informationssamhället – en tredje revolution?

27 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden

28 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Förändringar av •Värderingar •Teknik •Energi •Människors vardagsliv och beteenden •Ekonomiska och sociala institutioner

29 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Maktspridning

30 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Vad finns framför oss? KapitalismenFramtiden?

31 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Motståndet •Skapa alternativ verklighet Ekonomisk aktivitet på icke-exploaterande grund –Begränsa marknadsinflytandet – befria sfärer –Kooperativ –”Småbondestrategi” –JAK, LETS etc.

32 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Förnyad demokrati •Bör följa den sociala och ekonomiska förändringen –Mindre partidemokrati –Mer direkt demokrati –Mer ekonomisk demokrati –Mer makt åt de som berörs –Mer ”kommunal” demokrati

33 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Vi drevs ut ur Edens lustgård. Då var vi oskyldiga (okunniga) och i det närmaste jämlika med andra djur och växter Idag måste vi tillbaks till Eden, men nu måste vi sköta om Jorden, Trädgården. Det vilda klarar sig inte utan oss och vi klarar oss inte utan det vilda.

34 Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Trädgårdsmästaren / Planetskötaren


Ladda ner ppt "Gunnar Rundgren Trädgården Jorden Den bästa gödseln är bondens fotsteg på fältet."

Liknande presentationer


Google-annonser