Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Lurudden 2012. Detta har hänt  Kommunen accepterar va-nämndens beslut  Tekniska kontoret aktivt  Servitutsavtal skickas ut  13 april Helgös tomtägareföreningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Lurudden 2012. Detta har hänt  Kommunen accepterar va-nämndens beslut  Tekniska kontoret aktivt  Servitutsavtal skickas ut  13 april Helgös tomtägareföreningar."— Presentationens avskrift:

1 1Lurudden 2012

2 Detta har hänt  Kommunen accepterar va-nämndens beslut  Tekniska kontoret aktivt  Servitutsavtal skickas ut  13 april Helgös tomtägareföreningar möts  28 april Möte med kommunen  1 maj Träff med Gällsta ö 2Lurudden 2012 Maj 2010

3 Detta händer nu … För styrelsen att jobba med  tät kontakt med tekniska kontorets projektering  frågan om tomtägareförening eller samfällighet som part  frågan om särtaxa, inläsning av va-domar  samordning inom Helgö  information till medlemmarna För tomtägarna att förbereda  lägen för ”privata” el- och sommarvattenledningar  arbeten på egen tomt, lämplig anslutningspunkt 3Lurudden 2012 Maj 2010

4 VA på Helgö, läget maj 2011  Inga anbud kommit in för markarbetena  JP begär avsked…  Anbudsförfarandet börjar om nu.  Ev indelning av olika delar av ön ska utredas för olika ”byggstart”  Inom en vecka (?) ska nya anbudsunderlag sändas ut.  Frågor har väckts på var ligger anslutningarna till enskild tomt? Otydligt på tillgängliga kartor.  Byggrättsfrågan på Helgö stort frågetecken hos nya stadsarkitekten. Han har upplysts av gammalt beslut. Sten H har skickat brev till Ekerö KS från Helgö samarbetskommitté angående byggrätterna. 4Lurudden 2012

5 VA på Helgö, läget maj 2012 VA- frågor till kommunen och de svar vi fått  1. Om man som fastighetsägare vill diskutera annan anslutningspunkt än den föreslagna, alltså inte bara föreslå och vänta på svar. Vem talar man med då? Svar: Mikael Öholm 08-560 39350 Lurudden 20125

6 VA på Helgö, läget maj 2012 VA- frågor till kommunen och de svar vi fått  2. Lämpligt läge för pumpens placering på tomt bör väl bestämmas i samråd med företrädare för kommunen. Vem talar man med? Svar: Mikael Öholm 08-560 39350  3. Kommer kommunen att ge närmare anvisningar för pumpens anslutning, rör och el? Svar: Uppgifter finns att inhämta på Skandinavisk kommunal tekniks hemsida, anvisningar för montering kommer på posten med räkningen på anslutningsavgiften. Lurudden 20126

7 VA på Helgö, läget maj 2012 VA- frågor till kommunen och de svar vi fått  4. Finns namngiven kontaktperson för avtal om grävning för ledning på tomt resp. för pump? Svar: Man kan anlita vem som helst, Nst AB:s 'Lasse Hellström' är kommunens entreprenör för VA arbetet. Han har mai adress lasse@nstab.se lasse@nstab.se  5. Det vanligaste fallet torde vara att ansluta pumpen vid tomtgräns. Kommunens grävning borde då också inkludera grävning för pumpen. Är det ok? Svar: Kommunen utför ingen grävning för ledningar eller pumpinstallation på privata fastigheter, kommunen upprättar en förbindelse punkt för VA precis utanför tomtgränsen. Lurudden 20127

8 VA på Helgö, läget maj 2012 VA- frågor till kommunen och de svar vi fått  6. Samma fråga i det fall sprängning är aktuell. Svar: Om sprängning erfordras för att förlägga huvudledningar kan det bli aktuellt att kommunen behöver gå in ca en 1m på fastigheten, detta för att inte fastighetsägarens vidare bergsprängnings arbeten på fastigheten skall på verka dom lagda Va ledningarna.  7. Har kommunen i sitt avtal med entreprenören avtalat à pris per m på grävning som kan tillämpas för grävning på tomt? Svar:Nej  8.Övrigt Entreprenören kommer att behöva tillstånd för att ställa upp utrustning inne på fastigheter under vissa arbetsmoment. Detta kan ju vara bra att flagga för. Lurudden 20128

9 Varför ligger arbetet nere? Lurudden 20129

10 Hur hanterar vi frågor som vi har?  Frågor och funderingar samlas in via mail och en liten grupp uppvaktar kommunen?  Var och en tar kontakt med kommunen?  Vi väntar och ser vad som händer…? Lurudden 201210

11 Luruddens tomtägareförenings årsmöte 2012 Luruddens tomtägareförenings 10-års fest lördagen den 12 mars 1955 Luruddens tomtägareförenings 50-års fest lördagen den 21 april 1995 Forts...

12 12 Luruddens tomtägareförenings årsmöte 2012 Luruddens tomtägareförenings 70-års fest 2015!!! Vill du vara med att planera för Luruddens tomtägareförenings 70-års fest 2015? Styrelsen önskar sätta ihop en festkommitté som ska ansvara och styra över tomtföreningens kommande 70-års jubileum under våren 2015. Frivilliga skickar intresseanmälan via e-mail till: styrelsen@lurudden.se styrelsen@lurudden.se Kommitténs ska (tillsammans med hela eller delar av styrelsen) ansvara för sätta ihop • Sociala aktiviter/kommande fest • Budget: • (...gåvor/bidrag, sponsring ) • Datum • Plats/lokaler • Tid • Gäster/inbjudningar • Förtäring, dryck • Osv......

13 13 Luruddens tomtägareförenings årsmöte 2012 • Luruddens Tomtägareförenings styrelse återkommer under 2013 till dem som anmält intresse via e-mail till: styrelsen@lurudden.sestyrelsen@lurudden.se • Festkommittén kommer presenteras under 2013 för medlemmarna • 2013 ombeds sedan ’utsedd arbetsgrupp’ officiellt att åta sig och påbörja uppdraget kring arrangera Luruddens tomtägareförenings 70-års fest Välkomna!

14 14Lurudden 2012


Ladda ner ppt "1Lurudden 2012. Detta har hänt  Kommunen accepterar va-nämndens beslut  Tekniska kontoret aktivt  Servitutsavtal skickas ut  13 april Helgös tomtägareföreningar."

Liknande presentationer


Google-annonser