Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2012 Resultat enkätundersökning. © 2012 Bakgrund INFLYTTARKAMPANJ Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder brist på kvalificerad personal inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2012 Resultat enkätundersökning. © 2012 Bakgrund INFLYTTARKAMPANJ Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder brist på kvalificerad personal inom."— Presentationens avskrift:

1 © 2012 Resultat enkätundersökning

2 © 2012 Bakgrund INFLYTTARKAMPANJ Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder brist på kvalificerad personal inom vissa yrkesgrupper är ett välkänt problem som på sikt kan hindra Värmlands utveckling. Genom en kampanj har projektet Attraktiva Värmland haft intentionen att fånga presumtiva hemvändare via deras vänner. Kampanjen har i första led vänt sig till de som bor i Värmland för att nå de som flyttat härifrån.

3 © 2012 Bakgrund ENKÄT En aktivitet i kampanjen har varit en kartläggande enkät som värmlänningarna har fått bjuda in sina vänner till. Enkäten har kartlagt deras syn på sitt gamla hemlän (Värmland). Den inbjudne vännen har även fått möjlighet att anmäla intresse för mer information. Målsättningen för Attraktiva Värmland har varit att etablera kontakter med möjliga hemvändare.

4 © 2012 Bakgrund SYFTE MED ENKÄTUNDERSÖKNINGEN Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga uppfattningar om Värmland som finns hos möjliga hemvändare. Undersökningen i sig ingår som en del i kampanjupplägget och har även ett aktivitetssyfte. MÅLGRUPP Målgrupp för undersökningen har varit möjliga hemvändare. URVALSMETOD Undersökningen har genomförts med ett icke- sannolikhetsurval med en uppsökande urvalsmetod.

5 © 2012 Tidigare undersökningar Utflyttade värmlänningars syn på Värmland 2010 •Värmland upplevs som unikt och spännande – men företags- och näringslivsklimat bedöms inte som intressant. •Utflyttade värmlänningar håller i hög grad kontakt med Värmland. 98 procent som ingick i 2010 års undersökning har det senaste året haft kontakt med släkt och vänner i Värmland. 85 procent har också besökt länet. •78 procent av de tillfrågade anser att Värmland har ett starkt positivt varumärke.

6 © 2012 Respondenterna

7 © 2012 Bakgrund om respondenterna KÖN ●Män 39 procent ●Kvinnor 61 procent 346 ST HAR TIDIGARE BOTT I VÄRMLAND ●13 procent har bott på annan ort mindre än två år ●18 procent har bott på annan ort två till sex år ●62 procent har bott på annan ort mer än sex år ÅLDER ●Upp till 24 år  8 procent ●25 - 44 år  62 procent ●45 år och äldre  32 procent FAMILJEFÖRHÅLLANDEN ●75 procent lever i ett förhållande ●44 procent har barn ●28 procent har även en respektive från Värmland

8 © 2012 Var bor respondenterna idag? SVERIGE ELLER UTLAND? ●Sverige 91 procent ●Utlandet 9 procent VAR I SVERIGE BOR MAN? ●Stockholmsområdet 42 procent ●Göteborgområdet 16 procent ●Malmöområdet 4 procent ●Större kommun (100 000<) 16 procent ●Mellanstor kommun (50 000 - 100 000) 6 procent ●Liten kommun (> 50 000) 16 procent

9 © 2012 Var bor respondenterna idag? LÄNSINDELNING Stockholms län41 procent Västra Götalands län19,4 procent Skåne län7,1 procent Örebro län6,5 procent Östergötlands län4,6 procent Uppsala län4,0 procent Hallands län2,8 procent Södermanlands län2,8 procent Västmanlands län2,5 procent Dalarnas län2,2 procent Västernorrlands län1,9 procent Gävleborgs län0,9 procent Jämtlands län0,9 procent Blekinge län0,6 procent Jönköpings län0,6 procent Kalmar län0,6 procent Norrbottens län0,6 procent Västerbottens län0,6 procent Gotlands län0,3 procent

10 © 2012 Var bor respondenterna idag? UTLANDET Norge51,5 procent USA12,1 procent Tyskland9,1 procent Finland6,1 procent Brasilien3,0 procent Danmark3,0 procent England3,0 procent Frankrike3,0 procent Kanada3,0 procent Kina3,0 procent Luxemburg3,0 procent NORGE Oslo11st Akershus fylke3st Hedemark Fylke2st Vestfold fylke1st

11 © 2012 RESULTAT

12 © 2012 UPPFATTNINGAR OM VÄRMLAND Respondenterna i undersökningen ser framförallt positivt på Värmland som en plats för barn att växa upp i. Att näringslivet skulle vara spännande är det påstående som respondenterna håller med om i minst utsträckning.

13 © 2012 VÄRMLAND ETT ALTERNATIV VID FLYTT FÖR 81 PROCENT AV DE SOM DELTAGIT I UNDERSÖKNINGEN ●För 30 procent är Värmland förstahandsalternativ ●För 44 procent är Värmland ett möjligt alternativ ●För 12 procent inte ett alternativ

14 © 2012 VÄRMLAND SOM ETT ALTERNATIV VID FLYTT ●Det finns vissa skillnader mellan kvinnor och mäns inställning. ●Personer i åldrarna 17-23 ser i högre grad Värmland som ett alternativ vid framtida flytt än andra målgrupper. ●De flesta respondenterna, oavsett hur länge sen de flyttade från Värmland ser Värmland som ett möjlig allternativ eller första alternativ vid flytt. Ytterst få ser det som ett 2:a alternativ.

15 © 2012 VÄRMLAND LOCKAR OM… Ett attraktivt arbete primär orsak till en flytt. Arbetsmarknaden uppges också som det viktigaste området för Värmland att satsa på för att vara en attraktiv plats att bo och etablera företag på.

16 © 2012 Viktigast för Värmland att satsa på enligt respondenterna: 1. Arbetsmarknaden - 64 procent 2. Infrastrukturen - 13 procent 3. Kulturutbudet - 12 procent 4. Skola och utbildningsmöjligheter - 8 procent 5. Bostadsmarknaden - 3 procent 6. Annat - 2 procent

17 © 2012 De som håller koll på Värmland uppfattar länet som framåt •64 procent håller sig uppdaterad om Värmland via media och internet •26 procent via släkt och vänner •8 procent har ingen koll sedan de flyttade •De som uppger att de håller sig uppdaterade om vad som händer i Värmland via släkt och vänner eller via medier och internet uppfattar i högre grad Värmland som en region som är framåt.

18 © 2012 Statistiskt verifierbart Med hänsyn till insamlingsmetoden bör svaren tolkas med tillförsikt. Deltagarna i undersökningen kan inte uteslutande anses som representativt för målgruppen utflyttade värmlänningar. Dock bidrar resultatet med en fingervisning om vilka värden och resurser som anses viktigt för målgruppen utflyttade värmlänningar. Inkomna svar Syftet med kampanjen var att få värmlänningar att besöka webbplatsen varmland.se/2020 och bjuda in utflyttade värmlänningar, via facebook, LinkkedIn eller via mail, att svara på några frågor om Värmland. Totalt har 3696 unika besökare hittat till webbplatsen. 385 svar har inkommit under undersökningsperioden. Personer som mottagit inbjudan till enkäten på ett IP-nummer utanför Sverige har i högre grad besvarat enkäten. Teknisk beskrivning


Ladda ner ppt "© 2012 Resultat enkätundersökning. © 2012 Bakgrund INFLYTTARKAMPANJ Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder brist på kvalificerad personal inom."

Liknande presentationer


Google-annonser