Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När tar maten slut på livsmedelshyllorna? Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef ICA Logistik, 2013-02-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När tar maten slut på livsmedelshyllorna? Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef ICA Logistik, 2013-02-21."— Presentationens avskrift:

1 När tar maten slut på livsmedelshyllorna? Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef ICA Logistik, 2013-02-21

2 Agenda • Detta är ICA • Sårbarheten ökar över tid • Förebygga risker • Hantera avvikelser och incidenter • Frågor 2

3 Detta är ICA

4 Vision Vi ska göra varje dag lite enklare. Mission Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider.

5 Från lanthandel till internationell koncern Hakon Swenson startar Hakon- bolaget i Västerås. ICA- idén föds. 1917 ICA AB bildas. 1938 Partnerskap med holländska Royal Ahold. 2000 ICA och Kesko inleder sam- arbete i bolaget Rimi Baltic AB. 2005 ICA och norska Hakon Gruppen AB går samman. Rimi blir nytt varu- märke i Norge. 1998 ICA Banken registreras. 2001 ICA förvärvar Keskos andel i Rimi Baltic AB med varumärkena Rimi Hypermarket, Rimi Supermarket, Säästu Market och Super Netto. 2006 1964 Dagens ICA-symbol introduceras. 1966 ICA blir marknads- ledande i Sverige. 2010 ICA öppnar Apotek i Sverige och ett nytt koncept under namnet ICA To Go. 2008 Konverteringe n till nya Röda Rimi inleds i Norge. 2013 Ahold säljer sin ägarandel

6 Stort butiksnät i fem länder Region Antal butiker 31 december 2011 Sverige1 334 Norge550 Estland82 Lettland111 Litauen46 TOTALT2 123

7 Kraven på logistik • Klara ökade volymer och nya sortiment –Konsumentpackat kött, drycker, mejeri, etc • Minska kostnader och öka service –Mindre kapital bundet i lager –Minskat svinn –Bättre servicegrad • Bli bättre på färskvaror –Mer utrymme för färskvaror på lagren, bredare sortiment –Obruten kylkedja, max 4 grader • Underlätta för butikerna –”Allt på en bil” –Minska kostnader --> sänka priser –Rationellare hantering

8 Sårbarheten ökar över tid

9 Logistikkartans utvecklig över tid går mot färre men större lager… DåNu

10 Mer volym i våra flöden

11 IT-beroendet ökar genom högre automationsgrad över tid

12 Högre krav på färskvaror • Lagerdagar – minskar över tid –Kött och grönsaker 2 dagar, –Övriga färskvaror 4 dagar –Torra varor och djupfryst 11 dagar. • Kvalitetskraven – ökar över tid –Färskvaror: 0-4 grader C –Varm frukt &grönsaker: 12-16 grader C –Kall frukt & grönsaker: 1-4 grader C –Bananer: 12 grader • Butikens baklager – minskar över tid

13 Riskanalyser

14

15 ERM; ICA Sweden RISKS Q4 2012; DISPLAYING CHANGES Legend; Q3 2012 *) Net risk taking into account mitigating controls Green; Efficient measures in place, Yellow; Moderately efficient measures in place Red; None or scarcely efficient measures in place

16 Exempel: It-riskexponering per månad för Logistik

17 Inom transportsidan görs riskanalyser på kort respektive lång sikt • Längre sikt • Miljö • Bränslepriser • Skatter • Infrastruktur • Stadstrafik • Tillgång drivmedel • Socialt ansvar • Kort sikt • Strejk / lockout • Naturkatastrof/väder • Sabotage/avbrott • Lönsamhet • Chaufförstillgång • Dual sourcing

18 Riskanalys för ICAs transporter - Detaljhandeln kännetecknas av stora volymer med låg hållbarhet, dvs frekventa leveranser - Marginalerna små, dvs minskad försäljning slår hårt -Sårbarheten ökar över tid - Butiker börjar brista varor (färsk) redan efter ett par dygn - In- och utleveranser kan påverkas - Efter en vecka utan transporter rejält tomt på hyllorna - ICA har ett samhällsansvar, inte minst på glesbygden och i norra Sverige

19 Förebygga risker

20 Generella risker som vi proaktivt hanterar/har handlingsplaner för… • Lager ur funktion • Hamstring • Nödsortiment • Strejk • Snabbt ändrat kundbeteende • Kyla • Osv. • Exempel på områden • Elavbrott • Vattentillgång • Personalfrånvaro • Leverantör i konkurs • IT • Brand • Sabotage

21 Transportrisker – lång sikt • Miljö / socialt ansvar • ICA driver ett antal projekt med alternativa drivmedel (metandiesel och etanol) • Tåglösningar (främst intransport) • Nära samarbete med olika myndigheter • Dubbeldäckare • Cabotage • CO2 uppföljning mm • Lönedumpning

22 Transportrisker – kort sikt • Strategi – flera distributörer, flera leverantörer • Kompetenskrav • Långsiktiga samarbeten • Incidenthantering • Övningar • ”Nödsortiment”

23 Hantera avvikelser och incidenter

24 ICA Säkerhetscenter – bemanning dygnet runt

25 Förberedda planer vid olika scenarios Protokoll mall TIB- möte Roller i incident- processen Checklista - När pressen ringer Flytt av ordermassa mellan enheter org Så gör du vid leveransstörningar mot butik Logistik larmlistor 25 One pager CSM TIB vecko- avstämning

26 Krisorganisationer övas regelbundet

27 Exempel på kontinuitetsplan (avbrottsplan för Hilton/KPK) 27

28 ICA Sweden received the Security Award for its Risk Management work in Sep 2012. Juryns motivering: ”Utifrån egna förutsättningar och med förankring i ledning och organisation har risk managementarbetet lyfts till nya nivåer, med siktet tydligt inställt på säkra processer, skydd av varumärke och bättre lönsamhet. Det framgångsrika RM-arbetet har bedrivits med energi och entusiasm och omfattat utbildning och riskbesiktningar. Arbetet kan inspirera andra och fungera som en förebild.”

29 Frågor?

30


Ladda ner ppt "När tar maten slut på livsmedelshyllorna? Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef ICA Logistik, 2013-02-21."

Liknande presentationer


Google-annonser