Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lite praktiskt att tänka på:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lite praktiskt att tänka på:"— Presentationens avskrift:

1 Lite praktiskt att tänka på:
Viktigt att tänka på: Boka en första träff med din handledare redan denna termin. Gå då lite löst igenom upplägget i stort, också den översiktlig tidplan ni gjort. Skriv en anteckning i loggboken så fort du gör det minsta lilla arbete (även tankearbete) med projektet. Lite praktiskt att tänka på: Foto som klipps in i arbetet får inte vara av för hög kvalitet. Det blir då tungt att köra arbetet i datorn. Lämpligt är att spara bilder som *.jpg och att storleken på filen helst håller sig under 100 kb. Om kameran har inställningar, ställ in på "lägsta kvalitet". Animeringar, alltså att text/bilder hoppar fram och försvinner på olika sätt, liksom färger och bakgrunder är något man jobbar med i slutet. Allt annat klart innan! Det är bra om sidorna i en Powerpointpresentation ser ungefär lika ut, typografiskt. Samma sorts bokstäver, lika storlek på rubriker..... Loggboken är nyckel till framgång. Den som under resans gång skriver mycket i loggboken har sedan en mycket viktig källa att ösa ur! Det är bra att ha en anteckningsbok i fickan som man bara har till projektarbete. En gång i veckan eller när det är lämpligt kan man skriva rent sina anteckningar. Kärnhusets kalender är en utmärkt stomme för loggbok. Bestäm i gruppen en fast tid varje vecka då ni bokar in er i datorrummet på byggavdelningen.

2 Projektarbete: Att bygga en hundgård
Arbetet påbörjas: vt 2005 Arbetet redovisas: maj 2006 Projektarbete: Att bygga en hundgård Projektgrupp: Person 1 Person 2 Person 3 Handledare : Medbedömare:

3 Innehållsförteckning
Inledning, projektgruppens mål 3 Kravspecifikation x Vilken information behövs x Tidplan x Behöver andra personer delta x Fördela arbetsuppgifter x Sammanfattning x Resultat: Så här planerade vi upp arbetet x Själva bygget x Nådde vi målet? x x Arbetet i gruppen x Viktiga slutsatser x Källförteckning x Bilagor Loggboken x Byggherrens omdöme x

4 Projektgruppens mål - frågeställningar
Uppdraget Att bygga en hundgård i Jät. Kravspecifikation Passa till en drever Smälta in i gårdsmiljön kosta mindre än kronor Vara inflyttningsklar i januari 2006 Ägaren skulle själv skaffa fram virke Vi skulle göra ritning Beräkning av virkesåtgång klar i augusti 2005 Ägaren skulle måla själv Vilken information behövs? Byggnadsnämnd Kennelklubben Virkespriser ……… Vilken är vår tidsplan Bestäm redan nu när projektet skall ha nått vissa steg. (Datum) Bestäm handledarträffar i förväg, flera stycken (Datum) Gruppen träffar uppdragsgivaren (Datum) Ritning och förslag klart (Datum) Kostnadsberäkning klar (Datum) Material till bygget framtaget (Datum) Första spadtaget….. Behöver andra personer delta i projektet? Grannen som redan byggt en hundgård har kanske tips… Fördela arbetsuppgifter Vem gör vad? Gruppen behöver säkert mer än en sida att skriva på. Kanske en sida för varje rubrik…

5 Sammanfattning Uppdraget slutfördes på beräknad tid och vi levde upp till alla punkter i kravspecifikationen. Vi lyckades till och med uppföra den beställda hundgården för bara 7600 kronor. ….. Skriv ner de viktigaste punkterna om resultatet.

6 Så här planerade vi upp arbetet
Utgå från sidan ”Projektgruppens mål med sina underrubriker” Beskriv hur just ni lade upp arbetet. Det började med att Anders fått en förfrågan från sin granne om hjälp med att bygga en hundgård. Vi var några som tyckte at detta kunde bli ett trevligt projektarbete och vi tog upp frågan med vår handledare Jonas. (Vi bestämde också med Jonas om nästa handledarträff.). Jonas gav klartecken så vi började arbetet med att träffa vår ”byggherre”. Alla i gruppen var med och vi antecknade flitigt. Krav och tankar gicks igenom noga. Det var viktigt att redan från början få med så mycket som möjligt. (Skriv datum) Första mötet i projektgruppen, Efter mötet med vår kund träffas vi själva i projektguppen och gjorde en ansvarsfördelning. Så här blev den Anders: kontrollerar vilka bestämmelser som finns för hundgårdar. Bengt: kollar med kommunen om det behövs bygglov. Caesar: letar efter färdiga ritningsförslag Efter några möten (se i loggboken) var vi framme så långt att vi enats om ett förslag som vi kunde presentera för vår kund David Eriksson. Vi bestämde om ett möte…….. Fortsätt berätta, men inte alltför detaljerat, man kan säga att det som skrivs här blir en sammanfattning av det viktigaste i loggboken. Det är trevligt att komplettera med bilder som ni tar under arbetets gång.

7 Själva bygget Här beskriver ni det praktiska arbetet, hur hundgården steg för steg vuxit fram. En byggbeskrivning som skulle kunna användas av andra alltså.

8 Nådde vi målen? Målen vi skulle uppnå var att bygga en hundgård efter nedanstående krav: Passa till en drever Smälta in i gårdsmiljön kosta mindre än kronor Vara inflyttningsklar i januari 2006 Ägaren skulle själv skaffa fram virke Vi skulle göra ritning Beräkning av virkesåtgång klar i augusti 2005 Ägaren skulle måla själv Enligt de uppgifter vi fick fram skulle en drever behöv en rastgård stor som ……. Vi har alltså uppfyllt detta krav. Av bilden ser vi hur vi lyckats. Vår kund är också mycket nöjd med den estetiska utformningen. Kravet är uppfyllt. Fortsätt skriva och ”beta av” krav för krav…..

9 Arbetet i gruppen Jobbet inom gruppen har haft sina sidor. Det svåra har varit att bestämma om tid att jobba tillsammans. Det har varit till stor hjälp att våra lärare anvisat oss grupptid då datorrummet varit bokat bara för oss. Skriv på och berätta hur det varit, både bra och dåliga saker skall fram….

10 Källförteckning Gunnarsson, Att bygga en hundgård, ICA-förlaget 2003
Hansson, Virke i utomhusmiljö, Skogsägarnas förlag 2005 Danielsson, Tage Att Leva som hund

11 Bilaga 1 - Loggboken, sida 1
Loggboken som kan vara en anteckningsbok skall vara med. Den är mycket viktig för arbetet. Här skall man i detalj kunna följa hur arbetet löpt på och vilka tankar och funderingar gruppen ställts inför och också hur man löst dem. Varje gång ni samlas eller träffar handledaren skriver ni några rader i loggboken Loggbok Datum Vad vi gjort / Vad som hänt Tankar kring det vi gjort, att tänka på till nästa gång. Det är bar att skriva på i textrutorna. Själva rutan växer efterhand som texten fyller på. Man kan få fler rader genom att ställa sig i sista rutan och trycka på ”tab” knappen.

12 Bilaga 1 - Loggboken, sida 2
Datum Vad vi gjort / Vad som hänt Tankar kring det vi gjort. Att tänka på till nästa gång. Det är bara att skriva på i textrutorna. Själva rutan växer efterhand som texten fyller på. Behöver du kolla stavningen? Tryck F7 Vill du göra en loggboksida till att skriva i? 1. Ha denna sida aktiv 2. Välj ”Infoga dublettbild. Du får nu en ny sida, exakt likadan som denna tillagd. 3. Ändra rubriken i den nya sidan så att det står ”Loggboken, sida 3” 4. Sudda texten i rutorna och skriv in ny. . Man kan få fler rader genom att ställa sig i sista rutan och trycka på ”tab” knappen

13 Bilaga 2, Byggherrens omdöme
Här ber ni byggherren skriva ihop några rader, en sammanfattning av hur han ser att ni lyckats med uppdraget.


Ladda ner ppt "Lite praktiskt att tänka på:"

Liknande presentationer


Google-annonser