Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum •hur förklarar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum •hur förklarar."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum •hur förklarar man sjukdom •till vem vänder man sig när man är sjuk •vilka typer av behandling uppfattas som effektiva •hur markeras avvikelse i hälsotillstånd, sjukbeteende

2 Medicinsk antropologi •En biokulturell disciplin som intresserar sig både för människans biologiska och sociokulturella beteende och samverkan mellan dessa två. I fokus är hur denna samverkan genom historien har influerat synen på hälsa och sjukdom.

3 Medicinsk antropologi •förhållandet mellan sjukdom, medicin och kulturen •människan uppfattas som en kulturell varelse, och inte enbart en biologisk varelse •sjukdom i relation till omgivningen •läkekonsten ur helhetsperspektiv •människors konfrontation med sjukdom

4 Vad är hälsa? • ” Hälsa är ett tillstånd av fullkomlig fysisk, mental och socialt välmående och inte enbart avsaknad av sjukdom och skada” (WHO 1947).

5 Kritik av hälsobegreppet: –tilltro till att världens ohälsa ska kunna hävas med hjälp av vetenskap –sociala problem blir hälsoproblem –mänsklig lycka blir hälsoproblem –sjukdom utesluter inte lycka och garanterar inte misär

6 Hälsobegreppet •Hälsa är –frånvaro av sjukdom (Boorse 1977) –relaterad till individens handlingsförmåga (Nordenfelt 1987) –uppkommer då individen upplever en känsla av sammanhang (Antonovsky 1991) –en resurs och förutsättning för mänskligt liv (WHO 1991) –sundhet, friskhet och välbefinnande (Eriksson 1990) –tillstånd av balans eller jämvikt; hälsan presenterar sig inte på samma sätt som sjukdom (Gadamer 1996)

7 Hälsobeteende •barnets språkliga och kroppsliga uttryck för hälsa/ohälsa skapas genom omgivningens tolkningar, reaktioner och svar •gränsen för hälsa och ohälsa sker i samspel mellan barnet och omgivningen •gråt och skrik är ex. på sjukdomsspråk •att låtsas sjukdom •hälsorykte

8 Vad är sjukdom? Enligt biomedicinen är sjukdom en organisk eller funktionell objektivt påvisbar störning av normala livsfunktioner med ursprung i någon organism, del av den eller en organisk process.

9 Sjukdom inifrån och utifrån •SICKNESS – samlande term för den sjuka sedd i ett socialt och kulturellt perspektiv •ILLNESS – subjektivt upplevd sjuklighet el. ohälsa •DISEASE – objektivt påvisbart fenomen

10 Illness & disease •Illness utan disease. Människan känner sig sjuk –Får ingen diagnos –Får ingen bekräftelse på sin sjukroll • Disease utan illness. Människan vet inte om att den är sjuk.

11 Healing & curing •Healing innebär att ta bort illness hos patienten. Symbolisk läkekonst. •Curing är inriktad på den patologiska processen. –Om patienten väntar sig healing men får curing blir han kvitt sin disease men inte sin illness

12 Relationen mellan olika sjukdomsbegrepp

13 Kommunikation av sjukdom •Människan kommunicerar sjukdom med hjälp av illness •diagnos bekräftar sjukdomen •bekräftandet legitimerar ens sjukdomstillstånd

14 Sjukroller Den sjuka: 1. ska tillåtas avstå från normala aktiviteter 2. är oförmögen att ”bli bra” genom egen vilja 3. förväntas se sitt tillstånd som oönskat och inte utnyttja förmåner 4. ska söka kompetent hjälp och samarbeta för att bli frisk

15 Sjukroller •kräver omgivningens acceptans, sjukintyg •som tillflykt •som livsstil •innebär uppmärksamhet •kontroll över andra människor •att inte få sjukrollen bekräftad innebär frustration

16 Varför blir man sjuk? •människan söker orsaker till sjukdom utgående från sin kunskap och sina föreställningar •En händelse – två förklaringar –Feber p.g.a. onda ögat •orsaken utanför den sjuka, t.ex. avund –Feber p.g.a. bakterier el. virus •ansvaret den sjukas, t.ex. dålig hygien

17 Berättelser om sjukdom •distinktionen mellan illness och disease –öppnade en möjlighet till studiet av patientens tal som en viktig del av sjukdomsgången •fokus skiftade från sjukdom till lidande •patientens röst i relation till medicinens röst •Berättelsen är patienten form för att uttrycka lidande och upplevelser av sjukdom

18 Sjukdomsberättelser 1)illness as narrative –sjukdomen uttrycks genom en berättelse -skildrar händelser som har upplevts personligen -berättelsen blir ett sätt att konfrontera, lösa problemen 2) narrative about illness -berättelsen för fram kunskap och idéer om sjukdom -ett sätt för läkaren att få mera information om patientens kliniska situation 3) narrative as illness –Berättelsen genererar sjukdomen.

19 Pathografies •Patientens berättelse om sin sjukdom och sin kamp att övervinna den. Människan har lidit genom en kris i livet och kommit över den och förändrats som människa. •Berättelsen består av tre delar: 1.Tiden före sjukdomen sätter in, ohälsosam livsstil 2.Sjukdomen utbryter, sjukdomskris 3.Pånyttfödelse, utslag av krisen, övergång till ett nytt liv

20 Folkmedicin • delad erfarenhet av sjukdom – folkliga föreställningar – människans världsbild – folkliga förklaringar •sjukdomsorsak •diagnos •sjukdomsbot

21 Lekmannamedicin •en sammanblandning av vetenskapliga, folkliga och individuella idéer (Vaskilampi 1982, 2) – Lekman - en icke medicinskt utbildad människa

22 Alternativmedicin • de tankemodeller, discipliner och vårdmetoder som har ett problematiskt förhållande till biomedicinen som är baserad på naturvetenskap (Vaskilampi 1992, 25). – varierar i tid – ersättning från FPA

23 Sjukdomsorsaker ur lekmannens perspektiv, Cecil Helman – Patienten • levnadsvanor, diet, hygien, livsstil – Naturen • kyla, hetta, vind, regn, fukt –kalla sjukdomar (förkylning) –heta sjukdomar (feber) • mikroorganismer ”bobbor” – Den sociala världen •svartkonst, onda ögat, woodoo •stress, utbrändhet – Den övernaturliga världen • Människor med övernaturliga förmågor • Övernaturliga väsen

24 Sjukdomsorsaker • Sjukdom som straff –av Gud, sjukdomsandar, demoner, folktroväsen • Sjukdom som obalans – akupunktur, yin-yang – kundaliniyoga, anaboliska och kataboliska krafter • Sjukdom som orenhet – humoralpatologin – slaggämnen


Ladda ner ppt "Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum •hur förklarar."

Liknande presentationer


Google-annonser