Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Jorden skapades för ungefär 4,6 miljarder år sedan, och strax därefter tillkom månen.  Människan har funnits i "bara" 2,5 miljoner år.  Men vår planet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Jorden skapades för ungefär 4,6 miljarder år sedan, och strax därefter tillkom månen.  Människan har funnits i "bara" 2,5 miljoner år.  Men vår planet."— Presentationens avskrift:

1  Jorden skapades för ungefär 4,6 miljarder år sedan, och strax därefter tillkom månen.  Människan har funnits i "bara" 2,5 miljoner år.  Men vår planet har ägt liv i 3,6 miljarder år.

2 gravitationen gjorde så att rymdstoft samlades och de första himlakropparna bildades  efter 40 miljoner år hade jordens massa fixerats  jorden var först kall i centrum och varm på ytan  när hela ytan var flytande, spred sig värmen inåt så att hela planeten smälte  järn sjönk in i centrum medan silikaterna flöt uppåt  uransönderfall producerade värme i centrum på lång sikt Jordens uppkomst

3  ingen vet exakt vad som hände – inga spår finns kvar  koldioxidatmosfären ger högt tryck och temperatur på ytan. Häftig turbulens och syraregn  vattenångan bildar hav så snart temperaturen sjunker under kokpunkten (230 grader vid 30 atm.)  koldioxiden binds i hav och bergarter som kalksten, atmosfärstrycket minskar gradvis till några atmosfärer.  kaotisk, varm och våldsam miljö, mängder med kemiska reaktioner  en till synes obetydlig händelse inträffar: livet uppstår  första livstecknet kan vara 3,8 miljarder år gammalt

4 Bakterierna var antagligen de första levande cellerna på denna jord. Man har hittat förstenade rester av fossiler som levde för 3,7 miljoner sedan. Många frågar sig hur livet uppkom och hur de första cellerna bildades. Det finns ett flertal teorier, men en av teorierna är att livets födelse startade med en lång kemisk utveckling. De större organiska molekylerna byggdes upp av mindre molekyler. Några av molekylerna kunde kopiera sig själva – dvs. en sorts fortplantning. De ämnen som är nödvändiga för livet kan ha avskilts i små droppar som omgavs av en tunn hinna, en cellmembran. Detta kan ha varit hur urcellerna uppstod. Det egentliga fakta är att ingen riktigt vet säkert.

5 På 1800-talet presenterade Charles Darwin sin evolutionsteori, en teori om hur livet utvecklats på jorden. Vi tror att allt liv på jorden har ett gemensamt ursprung och att det med tiden har utvecklats olika former av liv. Det stöds bl.a. av att: • Alla levande varelser består av celler. • Arvsanlagen består av DNA. • Cellandningen fungerar på i stort sett samma sätt hos alla. • Organismerna kan delas in i grupper. • I berggrunden finns fossil, dvs. förstenat biologiskt material, som är lämningar av arter som har dött ut. Det här pekar på att olika levande organismer är släkt, och att mer avancerade livsformer har utvecklats ur enklare.

6  De bäst anpassade individerna av en art överlever och för sina gener vidare.  Ingen kan vara ”bäst anpassad” för evigt för jorden förändras ständigt. Förändringar i miljön är en av evolutionens främsta drivkrafter.  Genetisk variation hos en art med många individer ger arten större chans att överleva förändringar i livsmiljön  Genetisk variation uppstår dels med kombination av olika arvsanlag vid könsfortplantning och dels förändringar i arvsmassan p.g.a. mutationer Det naturliga urvalet

7 Nya arter uppkommer  Miljöförändringar leder till uppkomst av nya arter

8 KAMBRIUM – ORDOVICIUM – SILUR – DEVON – KARBON – PERM 600-510 510-440 440-400 400-360 360-290 290-245 TRIAS – JURA – KRITA 245-210 210- 140 140-65 TERTIÄR - KVARTER 65 – 0 NUTID NUTID 65 miljoner år till idag MEDELTID 245 miljoner år – 65 miljoner år FORNTID 600 miljoner år – 245 miljoner år

9 Trilobiter  3,7 miljarder år sedan: enkla bakterier  3,5 miljarder år sedan: cyanobakterier (de blå-gröna algerna) De har fotosyntes; tillverkar energirik näring; Syre frigörs i atmosfären  1,6 miljarder år sedan:Ozonskiktet bildas och de första cellerna med klorofyll och mitokondrier blir till; atmosfärens syrehalt stiger  500 miljoner år sedan:Livet gå upp p land. De flesta ryggradslösa djuren har utvecklats

10  450 miljoner år sedan: De första ryggradsdjuren uppstår Pansarrundmunnar: sammanfattande benämning på utdöda former i fiskgruppen rundmunnar med hudskelett av ben och emalj i huvud och framkropp. Också huvudets inre skelett var väl förbenat hos vissa grupper. Den inre byggnaden och munnen, som saknade käkar, visar att de var besläktade med nutida pirålar och nejonögon

11  450 miljoner år sedan: De första ryggradsdjuren uppstår groddjur: kvastfeningar stjärtgroddjur

12 ödlehöftade dinosaurier:  Coelurosaurier  Carnosaurier  Prosauropoder  Sauropoder Indelning och utveckling fågelhöftade dinosaurier :  Thyreophora  Cerapoda

13 De första dinosaurierna var ödlehöftade och gick på två ben. I början var rovdinosaurierna och växtätarna ganska lika varandra, och en del av dom kan ha varit allätare. Rovdinosaurierna kom att hålla sig till två ben hela tiden under tiden som växtätarna utvecklades till fyrfotingar. En del av rovdinosaurierna fick sina framben så underutvecklade att det är tvivelaktigt om dom verkligen hade någon viktig funktion. En del dinosaurier utvecklade horn som kanske användes till strid om honor eller revir. En del dinosaurier blev mindre och mer strutsliknande, en stackare blev inte större än en höna. De redan då stora växtätarna växte och blev ännu större och samtidigt fick dom större och mer pelarliknande ben med stora fotsulor. Växtätarna hade mycket långa halsar, sannolikt kunde en del av dom (t.ex. Brontosaurus och Diplodocus) stå på bakbenen och beta högt uppe i träden. Brachiosaurus (upp till 75 ton) hade en lite annan byggnad, den kunde när den stod på alla fyra nå 18 meter upp i luften med sin uppåtriktade hals. Näbbdinosaurierna utvecklades troligen från växtätarna. Indelning och utveckling

14  Levde för 130 miljoner år sedan  Kunde nå 1,6 längd Dilong ödlehöftade dinosaurier Dilong

15 ödlehöftade dinosaurier Allosaurus Kunde bli 12 m långa och väga 2 och 5 ton Skallen 75 cm Den levde för mellan 155 och 145 miljoner år sedan. Allosaurus

16 Tyrannosaurus rex (Tyrannödlekungen), var en dinosaurie som levde för ca 70-65 miljoner år sedan i nuvarande Nordamerika. Tyrannosaurus rex som tillhörde ordningen theropoder och familjen tyranosaurider var antingen ett rovdjur eller en asätare. 13-15 m långa. Vägde 6-7 ton. ödlehöftade dinosaurier

17 Yunnanosaurus De hade kortare halsar och svansar och fler tår och fingrar med långa klor. Det kunde hända att de gick på bakbenen och att de åt kött. Några gick på två ben och några på fyra.

18 Diplodocus, (latin dubbel balk) är ett släkte dinosaurier som levde i Nordamerika under senare delen av jura, för 150 miljoner år sedan. Liksom alla andra sauropoder var Diplodocus växtätare. Diplodocus var 27 meter lång och dess skelettet är det längsta fullständiga man funnit av en dinosaurie. Den var under lång tid den längsta kända dinosaurien, men nya genom fynd under de senaste 30 åren har man hittat längre. Vägde upp till 30 ton. ödlehöftade dinosaurier

19 Fågelhöftade dinosaurier Thyreophorer (sköldbärare) Stegosarus ("taködla") är det vetenskapliga namnet på ett dinosaurier som levde i Nordamerika under äldre Juraperioden för 208-146 miljoner år sedan. Stegosaurus var den största medlemmen med sina 10 m. Den är även den mest kända. Stegosaurus var växätare och kunde bli ca 9 meter lång och vägde upp till 2 ton. Längs ryggen löpte höga plattor, vilkas funktion och exakta position är okänd. Hjärna var stor som en valnöt.

20 Triceratops (tre horn) var en stor växtätande dinosaurie som levde i Nordamerika i slutet av kritaperioden (70-65 miljoner år sedan). Släktet tillhörde ordningen Ceratopsier (horndinosaurier). Triceratops var ca 9 meter lång och vägde ca 5,5 ton, ungefär lika mycket som en afrikansk elefant. Precis som andra horndinosaurier hade den långa horn som var ett starkt försvar mot rovdinosaurier. Fågelhöftade dinosaurier Thyreophorer (sköldbärare)

21 Argentinosaurus ; långhalsad växtätare. Var 45 m lång vägde 100 ton Fågelhöftade dinosaurier Thyreophorer (sköldbärare)

22 Microraptor ("liten tjuv") är en liten köttätande befjädrad dinosaurie som levde i Kina under äldre krita, ca 130-120 miljoner år sedan. Microraptor är en av de minsta kända Dinosaurierna. Den beräknas bara ha varit 65-75 cm lång och endast vägt några kg. Fågelhöftade dinosaurier

23 Pterosaurier var släkt med dinosaurierna och känns igen på vingmembranet som spändes upp av ett förlängt lillfinger. De kunde vara små som sparvar eller bli stora som små flygplan, som till exempel Quetzalcoatlus som hade vingbredd på 12 m. Trots de imponerande storlekarna var de väldigt lätta eftersom benen var fyllda med luft. De dog ut samtidigt som dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Fågelhöftade dinosaurier

24 Archaeopteryx brukar kallas för den äldsta kända fågeln och levde under yngre jura för runt 155-150 miljoner år sedan. Den utgör i många avseenden en mellanform mellan befjädrade dinosaurier och fåglar, då den hade fjädrar och vingar, men också tänder och ett skelett som liknade små köttätande dinosauriers. Archaeopteryx är även känd som urfågeln, vilket syftar på att den var den första fågeln någonsin. Urfågeln var stor som en skata och hade breda, rundade vingar och en lång, fjäderklädd svans. Den kunde bli upp till en halv meter lång. Dess fjädrar påminner om fjädrarna hos dagens fåglar, vilket inte bara visar på en förmåga att flyga, utan också att den var varmblodig. Fågelhöftade dinosaurier

25 Edmontonia var ett släkte av stora växtätande dinosaurie. Den tunga kroppen gjorde Edmontonia mycket långsam. Deras kroppspansar var av de starkaste som någonsin funnits.

26 Kollision för 65 milj. år sedan utplånade dinosaurierna

27 Brosk- och benfiskar Broskfiskar (Chondrichthyes) är en klass primitiva fiskar som saknar benbildning och därför har en mycket snabb regenerering av sitt endoskelett. De löser normalt också osmosproblem genom att hålla samma eller högre salthalt än omgivningen, varför de heller inte har någon simblåsa. Totalt rör det sig om cirka 800 arter av hajar och rockor.

28 De första däggdjuren har antagligen utvecklats ur en typ av enkla och tidiga reptiler, detta var för 200 miljoner år sedan. Det var främst djur som var små som råttor och de hade väl utvecklade tänder och hårig päls. Den väldigt viktiga och nya djuregenskapen var att ge di.

29 De första däggdjuren Eftersom dinosaurierna försvann för 65 miljoner år sedan utvecklades däggdjuren snabbt. Det uppstod även nya djursorter. Bland dessa djurgrupper fanns bland annat hovdjuren, rovdjuren, valarna primaterna.

30 Efter primaterna utvecklades efter en tid de så kallade svanslösa aporna dit bland annat orangutang, gorilla, schimpans och människa räknas. Ingen svanslös apa som lever nu är urmoder till människan. Dessa är helt klart våra absoluta närmaste släktingar. orangutanggorilla schimpans människa

31 Människan För 5-7 miljoner år sedan delades en population av svanslösa apor. Den ena stannade i regnskogen och utvecklades till schimpanser och den andra lämnade regnskogen och levde i svanen. Den gruppen utvecklades till hominider. apor


Ladda ner ppt " Jorden skapades för ungefär 4,6 miljarder år sedan, och strax därefter tillkom månen.  Människan har funnits i "bara" 2,5 miljoner år.  Men vår planet."

Liknande presentationer


Google-annonser