Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolognaprocessen. Kommunikéerna •(Sorbonne 1998) •Bologna 1999 •Prag 2001 •Berlin 2003 •Bergen 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolognaprocessen. Kommunikéerna •(Sorbonne 1998) •Bologna 1999 •Prag 2001 •Berlin 2003 •Bergen 2005."— Presentationens avskrift:

1 Bolognaprocessen

2 Kommunikéerna •(Sorbonne 1998) •Bologna 1999 •Prag 2001 •Berlin 2003 •Bergen 2005

3 Operativa mål •Examensstruktur •Kvalitetssäkring (Quality assurance) •Erkännande av examen (Recognition) •Sociala dimensionen •Poängsystem (ECTS) •Rörlighet •Forskarutbildning •Europeisk dimension •Attraktionskraft (attractiveness) •Livslångtlärande •Studentinflytande

4 Slutsatser ESIB analys •Ingen homogen bild •Olika utgångspunkter •Olika prioriteringar •Bologna à la carte •De nordiska och baltiska länderna ligger bra till

5 Examensstruktur •Nytt namn - gammalt program •Ingen bearbetning av program •För stor arbetsbörda •Studentinflytande? •Problem på arbetsmarknaden

6 • Mindre flexibilitet istället för mer • Nya tillträdesproblem • Numerus clausus, urvalsmekanismer, inträdesprov • Avgifter • Rörlighet mellan universitet och yrkesutbildningar • Glastak för kvinnliga studenter • Rörlighet inom samma/olika ämnesområden

7

8 Tillträde

9 Studentinflytande i arbetet med ny examensstruktur

10 Kvalitetssäkring (QA) •Skillnader i studentinflytande •Offentliggöra resultaten •Kvalitetskriterierna saknar viktiga studentperspektiv •Kvalitetssäkringen finns inte på alla nivåer •Internationellt deltagande saknas

11 Studentinflytande i kvalitetssäkring

12 Erkännande •Lisbon Recognition Convention, underskriven och ratificerad •Möjligheter att överklaga saknas •Bevisbördan ligger hos studenten •Diploma Supplement (DS) utfärdas inte •DS utfärdas inte automatiskt •DS är inte kostnadsfritt •Det överenskommna formatet följs inte

13 Sociala dimensionen •Förbisett operativt mål •Data saknas •Otillräckliga studiemedel •Tillträdesproblem för minoriteter •Otillräcklig hälso- och sjukvård •Bostadsproblem

14 ECTS •Används mest som ett överföringssystem •Implementerat enbart på ytan •Arbetsbörda är inte en del av systemet •Arbetsbördan mäts inte korrekt •Poäng ges inte ut på ett korrekt sätt

15 ECTS på ytan

16 ECTS på djupet

17 Attraktionskraft •Avgifter •Sociala dimensionen

18 Studentinflytande •Studentinflytandet obefintligt eller för litet •Studenter har bara rådgivande roller •Lagstiftning saknas •Studenter bara i beslutande organ •Inte del av alla frågor på alla nivåer •Studenter får uttrycka sig, men ingen lyssnar

19 Vad händer nu? •Färre ”officiella” Bolognaseminarier •Fler arbetsgrupper •”Interna” diskussioner på BFUG möten •Sociala dimensionen •Externa dimensionen •Efter 2010 •Anställningsbarhet •Forskarutbildning

20 Sammanfattning •Sociala dimensionen och studentinflytande kraftigt negligerade operativa mål. •Sociala dimensionen och breddad rekrytering. •Se upp med externa dimensionen! •Hur påverkar examensstrukturen tillträdesfrågorna? •Hur påverkar ny arbetsform öppenheten i processen?

21 Hemsidor Nina@esib.org www.bologna-bergen2005.no www.dfes.gov.uk/bologna www.esib.org www.europa.eu.int www.regeringen.se

22 Dokument •ESIB Bologna analys •ESIB Blackbook of Bologna •Bologna Stocktaking report •The BFUG report - From Berlin to Bergen •EUA Trends report(s) •Focus on the structure of higher educaton in Europe 2004/05 - Eurydice


Ladda ner ppt "Bolognaprocessen. Kommunikéerna •(Sorbonne 1998) •Bologna 1999 •Prag 2001 •Berlin 2003 •Bergen 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser