Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVEN ERIKSONSGYMNASIET UPPLÄGG OLIKA SKOLFORMER Högskola/Universitet - inkl. meritkurser & meritpoäng Folkhögskola Yrkeshögskola (YH) Utlandsstudier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVEN ERIKSONSGYMNASIET UPPLÄGG OLIKA SKOLFORMER Högskola/Universitet - inkl. meritkurser & meritpoäng Folkhögskola Yrkeshögskola (YH) Utlandsstudier."— Presentationens avskrift:

1

2

3 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
UPPLÄGG OLIKA SKOLFORMER Högskola/Universitet - inkl. meritkurser & meritpoäng Folkhögskola Yrkeshögskola (YH) Utlandsstudier Ekonomi (CSN, stipendier) Länkar

4 Behörighet och urval till högskolans utbildningar
från hösten 2010 Information för dig som tänker söka program och kurser vid högskolor och universitet i Sverige © Tremedia i Borås AB 4

5 Behörighet Särskild behörighet Högskoleförberedande examen =
Grundläggande behörighet Kraven på särskild behörighet anges i olika områdesbehörigheter. Här anges även meritkurser som ger meritpoäng vid urval. En del program och kurser kräver enbart grundläggande behörighet. Du ska ha läst vissa kurser och ha lägst betyget E (Godkänt) Högskoleverket föreskriver om vilken/vilka områdesbehörighet/er som ska gälla för utbildningar som leder till en yrkesexamen. Universitet och högskolor bestämmer vilken områdesbehörighet som ska gälla för övriga program och kurser. Högskoleförberedande examen = Lägst E i Svenska 1-3, Engelska 5 & 6, Matematik 1b el 1c samt Gymnasiearbetet + lägst E i 2250p av 2500p Yrkesexamen = Lägst E i Svenska 1-3, Engelska 5 & 6, Matematik 1a, 400p av de programgemensamma ämnena (totalt 700p) samt Gymnasiearbetet + lägst E i 2250p av 2500p. © Tremedia i Borås AB 5

6 Vilka kurser är behörighetsgivande?
områdesbehörigheter + grundläggande behörighet men bara 20 kurser som är behörighetsgivande Grundläggande behörighet: Svenska A och B (svenska som andraspråk A och B), matematik A, engelska A övriga kurser: Samhällskunskap A Historia A Engelska B Moderna språk steg 3 Matematik B – E Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A och Ke A) Biologi A – B, fysik A – B, kemi A – B Idrott och hälsa A © Tremedia i Borås AB 6

7 Högskolan – platsfördelning
Betygsurvalet – två urvalsgrupper Betygsgruppen: ”Direktgrupp” (BI) och ”kompletteringsgrupp” (BII) – Jämförelsetal – maximalt 20,00 – Meritpoäng – maximalt 2,5 Totalt: Maximalt meritvärde 22,50 Folkhögskolegruppen (BF): – egen urvalsgrupp Högskoleprovsurval (HP) – en andra chans urval och meritvärdering Minst en tredjedel på betyg Minst en tredjedel på högskoleprov Högst en tredjedel alternativt urval (t.ex. inträdesprov och/eller relevant arbetslivserfarenhet) Konstnärlig examen (alla platser) Tillstånd (alternativt urval och behörighetskrav utöver områdesbehörighet) © Tremedia i Borås AB 7

8 Komplettering Behörighetskomplettering - Prövas bara i ”Kompl.gruppen” (grupp BII) förutom vid examen från ett yrkesprogram, då hamnar man i Direktgruppen (BI) Konkurrenskomplettering – utbyteskomplettering - meritpoängskomplettering - Prövas i både ”Direktgruppen” och Kompl.gruppen (Grupp BI & BII) © Tremedia i Borås AB 8

9 Platsfördelning betygsgruppen – steg 2
Platsfördelning efter antal behöriga sökande Platsfördelning betygsgruppen – steg 2 Antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel tillförs grupp I. Exempel: 100 sökande i grupp I och 50 sökande i grupp II tilldelas sammanlagt 36 platser efter steg 1: Grupp I – 24 platser Grupp II – 12 platser efter steg 2: Grupp I – 28 platser Grupp II – 8 platser © Tremedia i Borås AB 9

10 Meritkurser Moderna språk (Steg 3-5) Engelska (Eng 7)
Matematik (Steg specialisering) Betygskravet är lägst godkänt (E). Högre betyg ger inte mer meritpoäng. Behörighetsgivande kurser ger aldrig meritpoäng Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng som läggs till ditt slutbetyg © Tremedia i Borås AB 10

11 Moderna språk och engelska
Lägst E i moderna språk steg 3 ger 0,5 poäng. Steg 4 ger 1,0 poäng. Om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 poäng. Steg 3+4=1,5p För steg 5 alternativt lägst steg 2 i ett annat språk ger ytterligare 0,5 poäng. Maximalt 1,5 meritpoäng för moderna språk. Engelska Lägst E i engelska 7 ger 1,0 poäng. Maximalt 1,0 meritpoäng för engelska maximalt antal meritpoäng i språk: 2,5 © Tremedia i Borås AB 11

12 Matematik maximalt antal meritpoäng i matematik: 1,5
Lägst E i matematik steg 2, 3 & 4 ger vardera 0,5 meritpoäng. Lägst E i matematik steg 5 ger 1,0 meritpoäng. Kurser i matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Om matematik 4 krävs för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng för Ma 5 + en kurs i specialisering eller om du har tre kurser i specialisering. maximalt antal meritpoäng i matematik: 1,5 © Tremedia i Borås AB 12

13 Modersmål Modersmål B ger 0,5 meritpoäng i Områdesbehörighet 2 (viss lärarexamen). I övrigt endast meritpoäng för modersmål om den ersätter kursen för Moderna Språk. © Tremedia i Borås AB 13

14 Områdeskurser maximalt antal meritpoäng: 1,0
Finns i samtliga områdesbehörigheter En kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng eller mer ger 0,5 poäng. En femtiopoängskurs ger 0,25 poäng. Man får tillgodoräkna sig högst två femtiopoängskurser. Man kan få poäng för två breddningskurser i samma ämne. maximalt antal meritpoäng: 1,0 © Tremedia i Borås AB 14

15 Meritvärde på ditt slutbetyg
Jämförelsetal – max poäng Meritpoäng – max 2,5 poäng – Moderna språk, 1,5 p – Engelska, 1,0 p – Matematik, 1,5 p Högsta möjliga meritvärde – 22,50 © Tremedia i Borås AB 15

16 Utökat program Betygen räknas med i jämförelsetalet (slutbetyget) om kurserna är behörighetsgivande. En sökande får tillgodoräkna sig meritpoäng för en kurs inom ramen för utökat program men måste då också räkna med kursen i jämförelsetalet. © Tremedia i Borås AB 16

17 Att räkna ut sitt jämförelsetal
1 Sätt siffervärden på ditt betyg – F = 0 poäng – E = 10 poäng – D = 12,5 poäng – C = 15 poäng - B = 17,5 poäng - A = 20,0 poäng Multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng = Betygsvärdet för kursen. Betyg i utökad kurs räknas bara med om den ger behörighet eller meritpoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med! Addera alla betygsvärden. Dividera summan av betygsvärdena med den totala summan för de inräknade kurserna. = Ditt Jämförelsetal. 2 3 4 17

18 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
HÖGSKOLEPROVET Ingen åldergräns för att göra högskoleprovet. Behöver inte vara svensk medborgare. Resultat mellan 0,0-2,0 poäng. Provresultat över 0,1 poäng överförs automatiskt till högskolorna och till Verket för högskoleservice, VHS. Resultatet gäller i fem år och det är alltid ditt bästa giltiga resultat som används när du söker till högskolan. Anmälan görs på kostnad 350 kr.

19 Högskoleprovet – består av 8st delprov som testar dina kunskaper inom svenska, engelska och matematik. En verbal del som innehåller texter, ord & läsförståelse samt en kvantitativ del som innehåller matematiska uppgifter och uppgifter som kräver logiskt- och analytiskt tänkande

20 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
HÖGSKOLEPROVET Sista anmälningsdag: Höst 2013, 15 sept - provdag 26 okt Vår 2014, 15 feb - provdag 5 april Höst 2014, 15 sept - provdag 24 okt

21 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
HÖGSKOLEPOÄNG På högskolan mäts både kurser och program i högskolepoäng (hp). Antalet hp anger hur lång utbildningen är. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 hp vilket i sin tur innebär att ett heltidsstudieår om 40 veckor motsvarar 60 hp och en termin 30 hp. T.ex. en utbildning på 3 år omfattar då 180 hp. - antagningsstatistik

22 Antagningsstatistik HT-2013
Natur/tekniska utb: Chalmers: Arkitekt BI=21,7 HP=1,7 Civilingenjör Automation & Mekatronik BI=19,1 HP=1,35 Civilingenjör Bioteknik BI=19,5 HP=1,3 Civilingenjör Datateknik BI=19,0 HP=1,5 Designingenjör BI=20,4 HP=1,5 Tekniskt basår BI=16,5 HP=1,3 Göteborgs Universitet: Biomedicinsk analytiker BI=16,06 HP=1,0 Datavetenskapligt program BI=12,32 HP=0,8 Läkare BI=22,2 HP=1,75 Marin vetenskaper BI= 13,7 HP=0,8 Lunds universitet: Arkitekt BI=21,9 HP=1,65 Civilingenjör Bioteknik BI=19,3 HP=1,3 Civilingenjör datateknik BI= 19,0 HP=1,35 Civilingenjör Ekosystemteknik BI=20,4 HP=1,4 Civilingenjör Kemiteknik BI=19,3 HP=1,2 Läkare BI=22,4 HP=1,8 KTH: Arkitekt BI=21,78 HP=1,7 Civilingenjör Datateknik BI=19,4 HP=1,5 Civilingenjör Design & Produktframställning BI=20,28 HP=1,4 Civilingenjör Energi & miljö BI=20,15 HP=1,4 Civilingenjör Öppen ingång BI=20,2 HP=1,45

23 Antagningsstatistik HT-2013
Samhäll/ekonomi utb: Göteborgs Universitet: Jurist BI=21,3 HP=1,45 Europaprogrammet- Statsvetenskap BI=20,5 HP=1,15 Handelshögskolans ekonompr. BI=20,7 HP=1,45 Psykolog BI=22,08 HP=1,8 Teologiskt program BI=12,08 HP=0,6 Högskolan i Borås: Civilekonom BI=18,9 HP=1,05 Event Management BI=18,73 HP=0,9 Grundlärare åk 4-6 BI=11,35 HP=0,1 Malmö högskola: Fastighetsförmedling BI=16,4 HP=0,8 Freds- och konfliktvetenskap BI=14,0 HP=0,2 Idrottsvetenskap BI= 16,0 HP=0,7 Kriminologi BI=18,4 HP=1,0 Linnéuniversitetet: Civilekonom BI=20,15 HP=1,3 Journalistik och medieproduktion, BI=19,8 HP=1,0 Sjukgymnast, BI=20,6 HP=1,35 Socionom, BI=18,6 HP=0,9

24 Anmälan till högskoleutbildning
Webbanmälan öppnar den 15 mars 2014 Sista anmälningsdag är den 15 april 2014 Den 15 april är sista anmälningsdag för program som du söker genom Verket för högskoleservice. Vid anmälan via post är det poststämpelns datum som gäller. Anmälan via Internet är öppen till kl den 15 april. Antagning till kurser sköter respektive universitet och högskola. Ska du söka en kurs skickar du din anmälan till det universitet eller den högskola det gäller. Obs! Anmälningsdag kan vara en annan än den 15 april.

25 Anmälan Anmälan till program och kurser görs i samma anmälan
Anmäl dig via Internet Tänk på att ange en privat mailadress (ej skolans!) så att du kan hålla koll på din anmälan även efter att du har tagit studenten. Om du har sekretessmarkerade personuppgifter skall du skicka din ansökan till: VHS Box Stockholm Skriv ”sekretessmarkerade uppgifter” på din ansökan. Anmälan via Internet är det bästa och säkraste sättet att anmäla sig på, eftersom anmälan via Internet har inbyggda kontroller. Dessa kontroller minskar risken att fylla i anmälan fel. Du får även direkt en bekräftelse på att VHS mottagit din anmälan om du lämnar din e-postadress. Anmäler du dig både per post och via Internet kommer Internetanmälan att gälla. Använd originalblankett när du anmäler dig per post. Anmälningsblanketten läses optiskt och endast originalblanketter är läsbara. Du får endast skicka in en anmälningsblankett som innehåller högst 12 utbildningsalternativ. På anmälningsblanketten anger du i ruta 1 det alternativ du vill bli antagen till i första hand och i ruta 2 det alternativ du vill ha i andra hand osv. Blir du antagen till en utbildning stryks de alternativ du prioriterat lägre. Både du som får ditt slutbetyg insänt via betygsdatabasen och du som måste skicka in ditt betyg själv ska kryssa i ruta 7 under ”Åberopande av handlingar” på anmälningsblanketten. Du ska inte skicka in samlat betygsdokument med de kurser du avslutat hittills. Efter anmälningstidens utgång får du endast stryka utbildningsalternativ. Du får inte ändra rangordningen eller lägga till nya alternativ. Samtliga anmälningshandlingar beräknas vara registrerade i början av maj. Kontrollera via eller talsvar tfn att din anmälan är registrerad. Sätt kryss i rutan om du vill ha studiemedel under studietiden. Blir du antagen till en utbildning du har sökt genom VHS skickar CSN en blankett för förenklad ansökan om studiemedel till dig. Blanketten skickas ut ca två veckor efter antagningsbeskedet. Frågor om studiemedel besvaras av CSN. Illustration Gabriel Wentz

26 Kontrollbesked Kontrolluppgifter får du när dina meriter har registrerats (4 maj- 14 juni). Läs ditt kontrollbesked noga! I kontrollbeskedet redovisas de registrerade uppgifter som rör din anmälan samt VHS preliminära bedömning. Om du vill rätta något i ditt kontrollbesked eller om du ser att uppgifterna är bristfälligt styrkta ska du skicka in de handlingar som saknas eller komplettera de handlingar som är ofullständiga. Handlingarna ska vara VHS tillhanda senast det datum som anges på kontrollbeskedet.

27 Antagningsbesked efter urval 1 får du ett antagningsbesked
som börjar skickas ut den 11 juli i antagningsbeskedet lämnas besked om du är antagen, reservplacerad eller struken på på grund av obehörighet läs noga anvisningarna i det antagnings- beskedet innan du svarar I det nationella antagningsbeskedet anges alla de program och kurser du har sökt. Såväl de program som du har sökt via VHS som de kurser eller program du har sökt direkt till universitet/högskolor. Mer om det nationella antagningsbeskedet kan du läsa i anmälningskatalogen eller på VHS hemsida

28 Antagningsbesked från urval 2
den 8-9 augusti I det andra urvalet prövas du enligt dina önskemål på svarskortet. Om du blir antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade alternativet, även om du var antagen till detta i det första urvalet. Antagningsbesked från respektive högskola får du om du har sökt en kurs eller program via ett universitet eller en högskola.

29 Reservantagning Står du som reserv kallar respektive
universitet/högskola dig när det blir ett återbud. Efter andra urvalet i augusti lämnar VHS listor över antagna och reservplacerade till högskolan. Respektive universitet och högskola kallar reserver. Illustration Gabriel Wentz

30 Lediga platser www.studieplatser.nu
På hittar du information om var det finns lediga platser på universitet och högskolor.

31 Terminsstart Du som är antagen får information om
upprop och terminsstart från den högskola som du har antagits till. Illustration Gabriel Wentz

32 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
FOLKHÖGSKOLA Folkhögskolorna är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser, föreningar, landsting eller regioner. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Ex. på utbildningar är: fritidsledarutbildning, design/formgivning, data/IT, idrott, turism, m.m. m.m

33 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
YRKESHÖGSKOLA (YH) Utbildningens längd är oftast 1-3 år Minst 1/3 är praktikförlagt Startar efter arbetsmarknadens behov 90% har jobb när de är färdiga Ex. på utbildningar: Internationell inköpsekonom, Event Marketing och evenemangsledning, Inköpare inom mode, Sportmarknadsförare, Åre sport- och skidlärarutbildning, Häst- och ridlärarutbildning, CAD-konstruktör produktutveckling/design, Anläggningsingenjör - väg och berg OBS! Självkostnad.

34 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
STUDERA UTOMLANDS Tre sätt att komma iväg: Utbytesprogram På egen hand Via förmedling

35 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Utbytesprogram Alla universitet & högskolor i Sverige har studentutbytesavtal med andra universitet & högskolor runt om i världen. Kontakta studievägledaren på den högskola/universitet du går på. Antagning & ansökan Måste ha påbörjat en utbildning här i Sverige & klarat av ett visst antal poäng. Ansökningstillfälle brukar finnas ett par stycken per år. Mer information & ansökningshandlingar får du från högskolan/universitet.

36 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
På egen hand – s.k. free mover Skaffar på egen hand den information du behöver och sköter alla kontakter med både universitet & myndigheter. Antagning & ansökan Grundkravet för antagning brukar vara att man ska vara behörig för högre studier i Sverige men sedan kan det även vara specifika krav för olika utbildningar & för olika länder. Du kan även behöva göra inträdesprov, kunskapstester m.m.

37 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Forts. På egen hand – s.k. free mover Kontakta antagningsenheten på det universitet du är intresserad av att söka för att få reda på exakt vilka krav som gäller samt för att få reda på när ansökan skall göras. Var ute i god tid då de flesta utländska universitet bara har ett ansökningstillfälle/år. T.ex. så har läkarutbildning i England ansökning året innan utbildningen startar!

38 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Via förmedling Förmedlingarna brukar representera ett antal lärosäten i ett eller flera olika länder & hjälper dig med ansökan & praktiska detaljer som att t.ex. boka resa, ordna visum, försäkringar samt boende. Oavsett vilket sätt ni väljer att använda er av för att komma utomlands så finns det värdefull info på

39 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Ex. på förmedlingar: Rotary: Bluechip: (Idrotta i USA) GoStudy: Kilroy Education: CIS: IBS: EF: Blueberry:

40 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Språktest och kunskapstest De flesta utländska universitet kräver att du gör ett språktest och/eller ett kunskapstest för att visa att du har de kunskaper som krävs för att kunna följa med i utbildningen. De vanligaste språk- och kunskapstesterna är: SAT, IELTS, TOEFL, TCF och DSD Olika universitet godkänner olika tester och sätter själva gränsen för vad som är godkänt. En bra sida som beskriver dessa prov: www

41 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Översättning av betyg För att söka till ett utländsk universitet så krävs det att du har översatt ditt betyg. Detta kan personalen på expeditionen här på skolan hjälpa till med. Skicka aldrig originalbetyg & intyg! Ta kopior på alla handlingar. Ta reda på om det räcker att få kopiorna bevittnade eller om de måste legaliseras och stämplas hos ambassaden.

42 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Värdering av utlandsstudier Du kan få din utländska utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet på Kravet för att få en utbildning bedömd är att den varit minst 2år lång och avslutas med en examen. För ett reglerat yrke, dvs. ett yrke som kräver legitimation el auktorisation (läkare, advokat, revisor, psykolog m.fl.) krävs det att du i förväg kollar upp hur den utbildningen värderas i Sverige och vad som gäller om du sedan vill arbeta med det här i Sverige. Bedömning av dessa yrken görs av behöriga myndigheter, t.ex. Advokatsamfundet och Socialstyrelsen.

43 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
EKONOMI (csn/stipendier) Om du studerar på högskolan kan du söka studiemedel av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiemedlet består av två delar, ett bidrag och ett lån. Om du studerar på heltid ligger bidragsdelen för en 4v-period på 2828kr och lånedelen är 6196kr. Totalt på en 4v-period = 9024 kr. (läsåret 2013) Du får själv välja hur mycket studielån du tar. Om du vill kan du ansöka om enbart bidragsdelen. Du kan även få studiemedel för deltidsstudier på 50 eller 75 procent av heltid. För mer info om studiemedel gå in på

44 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
EKONOMI (csn/stipendier) Du kan även få lån av CSN för studier utomlands. Hur mycket du får låna är beroende på i vilket land du väljer att studera.För att få exakta summor gå in på

45 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
EKONOMI (csn/stipendier) Du kan även finansiera dina studier med hjälp av stipendier, både i Sverige och utomlands. Tips: Kommuner och landsting har listor över stipendier. Även församlingar, föreningar, stiftelser och universiteten/högskolorna har information om stipendier. På stadsbiblioteket finns stipendiehandböcker så som ”Stora Fondboken” och ”Scholarships Grants” Du kan även söka information om stipendier på Internet.

46 Ut och jobba? Om du har planer på att du ska ut och jobba efter gymnasiet kan det vara dags att börja skissa på ditt CV om du inte redan har gjort detta och även börja söka jobb genom olika informationskanaler så som: Kontaktnät Arbetsförmedlingen Internet och tidningar

47 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
CV- Curriculum vitae Att tänka på: Stilren layout, max en A4 Innehållet ska spegla dig som person och dina meriter, med andra ord marknadsför dig själv och lyft fram varför de ska välja just dig Ditt CV ska vara anpassat till det specifika jobb du söker, ej ”massproducera” Referenser – se till att alltid ha aktuella referenser och att dessa referenser är medvetna om att du har valt dem TIPS: CV-boken

48 SVEN ERIKSONSGYMNASIET
BRA WEBBSIDOR:


Ladda ner ppt "SVEN ERIKSONSGYMNASIET UPPLÄGG OLIKA SKOLFORMER Högskola/Universitet - inkl. meritkurser & meritpoäng Folkhögskola Yrkeshögskola (YH) Utlandsstudier."

Liknande presentationer


Google-annonser