Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVEN ERIKSONSGYMNASIET UPPLÄGG OLIKA SKOLFORMER 1. Högskola/Universitet - inkl. meritkurser & meritpoäng 2. Folkhögskola 3. Yrkeshögskola (YH) Utlandsstudier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVEN ERIKSONSGYMNASIET UPPLÄGG OLIKA SKOLFORMER 1. Högskola/Universitet - inkl. meritkurser & meritpoäng 2. Folkhögskola 3. Yrkeshögskola (YH) Utlandsstudier."— Presentationens avskrift:

1

2

3 SVEN ERIKSONSGYMNASIET UPPLÄGG OLIKA SKOLFORMER 1. Högskola/Universitet - inkl. meritkurser & meritpoäng 2. Folkhögskola 3. Yrkeshögskola (YH) Utlandsstudier Ekonomi (CSN, stipendier) Länkar

4 Behörighet och urval till högskolans utbildningar © Tremedia i Borås AB4 från hösten 2010 Information för dig som tänker söka program och kurser vid högskolor och universitet i Sverige

5 Behörighet Grundläggande behörighet  Högskoleförberedande examen = Lägst E i Svenska 1-3, Engelska 5 & 6, Matematik 1b el 1c samt Gymnasiearbetet + lägst E i 2250p av 2500p Särskild behörighet  Kraven på särskild behörighet anges i olika områdesbehörigheter. Här anges även meritkurser som ger meritpoäng vid urval.  En del program och kurser kräver enbart grundläggande behörighet.  Du ska ha läst vissa kurser och ha lägst betyget E (Godkänt)  Högskoleverket föreskriver om vilken/vilka områdesbehörighet/er som ska gälla för utbildningar som leder till en yrkesexamen.  Universitet och högskolor bestämmer vilken områdesbehörighet som ska gälla för övriga program och kurser. © Tremedia i Borås AB5 Yrkesexamen = Lägst E i Svenska 1-3, Engelska 5 & 6, Matematik 1a, 400p av de programgemensamma ämnena (totalt 700p) samt Gymnasiearbetet + lägst E i 2250p av 2500p.

6 Vilka kurser är behörighetsgivande?  områdesbehörigheter + grundläggande behörighet men bara 20 kurser som är behörighetsgivande Grundläggande behörighet: Svenska A och B (svenska som andraspråk A och B), matematik A, engelska A övriga kurser:  Samhällskunskap A  Historia A  Engelska B  Moderna språk steg 3  Matematik B – E  Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A och Ke A)  Biologi A – B, fysik A – B, kemi A – B  Idrott och hälsa A © Tremedia i Borås AB6

7 urval och meritvärdering  Minst en tredjedel på betyg  Minst en tredjedel på högskoleprov  Högst en tredjedel alternativt urval (t.ex. inträdesprov och/eller relevant arbetslivserfarenhet)  Konstnärlig examen (alla platser)  Tillstånd (alternativt urval och behörighetskrav utöver områdesbehörighet) Betygsurvalet – två urvalsgrupper  Betygsgruppen: ”Direktgrupp” (BI) och ”kompletteringsgrupp” (BII) – Jämförelsetal – maximalt 20,00 – Meritpoäng – maximalt 2,5 Totalt: Maximalt meritvärde 22,50  Folkhögskolegruppen (BF): – egen urvalsgrupp  Högskoleprovsurval (HP) – en andra chans © Tremedia i Borås AB7 Högskolan – platsfördelning

8  Behörighetskomplettering - Prövas bara i ”Kompl.gruppen” (grupp BII) förutom vid examen från ett yrkesprogram, då hamnar man i Direktgruppen (BI)  Konkurrenskomplettering – utbyteskomplettering - meritpoängskomplettering - Prövas i både ”Direktgruppen” och Kompl.gruppen (Grupp BI & BII) © Tremedia i Borås AB8 Komplettering

9 © Tremedia i Borås AB9 betygsgruppen – steg 1 Platsfördelning efter antal behöriga sökande Platsfördelning betygsgruppen – steg 2 Antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel tillförs grupp I. Exempel: 100 sökande i grupp I och 50 sökande i grupp II tilldelas sammanlagt 36 platser efter steg 1: Grupp I – 24 platser Grupp II – 12 platser efter steg 2: Grupp I – 28 platser Grupp II – 8 platser Platsfördelning

10 Meritkurser © Tremedia i Borås AB10  Moderna språk (Steg 3-5)  Engelska (Eng 7)  Matematik (Steg 2-5 + specialisering)  Betygskravet är lägst godkänt (E). Högre betyg ger inte mer meritpoäng.  Behörighetsgivande kurser ger aldrig meritpoäng  Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng som läggs till ditt slutbetyg

11 Moderna språk och engelska Moderna språk  Lägst E i moderna språk steg 3 ger 0,5 poäng.  Steg 4 ger 1,0 poäng. Om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 poäng. Steg 3+4=1,5p  För steg 5 alternativt lägst steg 2 i ett annat språk ger ytterligare 0,5 poäng. Maximalt 1,5 meritpoäng för moderna språk. Engelska Lägst E i engelska 7 ger 1,0 poäng. Maximalt 1,0 meritpoäng för engelska © Tremedia i Borås AB11 maximalt antal meritpoäng i språk: 2,5

12 Matematik  Lägst E i matematik steg 2, 3 & 4 ger vardera 0,5 meritpoäng.  Lägst E i matematik steg 5 ger 1,0 meritpoäng.  Kurser i matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng.  Om matematik 4 krävs för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng för Ma 5 + en kurs i specialisering eller om du har tre kurser i specialisering. © Tremedia i Borås AB12 maximalt antal meritpoäng i matematik: 1,5

13 Modersmål Modersmål B ger 0,5 meritpoäng i Områdesbehörighet 2 (viss lärarexamen). I övrigt endast meritpoäng för modersmål om den ersätter kursen för Moderna Språk. © Tremedia i Borås AB13

14 Områdeskurser  Finns i samtliga områdesbehörigheter  En kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng eller mer ger 0,5 poäng. En femtiopoängskurs ger 0,25 poäng. Man får tillgodoräkna sig högst två femtiopoängskurser.  Man kan få poäng för två breddningskurser i samma ämne. © Tremedia i Borås AB14 maximalt antal meritpoäng: 1,0

15 Meritvärde på ditt slutbetyg  Jämförelsetal – max 20.00 poäng  Meritpoäng – max 2,5 poäng – Moderna språk, 1,5 p – Engelska, 1,0 p – Matematik, 1,5 p  Högsta möjliga meritvärde – 22,50 © Tremedia i Borås AB15

16  Betygen räknas med i jämförelsetalet (slutbetyget) om kurserna är behörighetsgivande.  En sökande får tillgodoräkna sig meritpoäng för en kurs inom ramen för utökat program men måste då också räkna med kursen i jämförelsetalet. © Tremedia i Borås AB16 Utökat program

17 Att räkna ut sitt jämförelsetal www.studentum.se 17 Sätt siffervärden på ditt betyg – F = 0 poäng – E = 10 poäng – D = 12,5 poäng – C = 15 poäng - B = 17,5 poäng - A = 20,0 poäng Multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng = Betygsvärdet för kursen. Betyg i utökad kurs räknas bara med om den ger behörighet eller meritpoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med! Addera alla betygsvärden. Dividera summan av betygsvärdena med den totala summan för de inräknade kurserna. = Ditt Jämförelsetal. 1 2 3 4

18 SVEN ERIKSONSGYMNASIET HÖGSKOLEPROVET •Ingen åldergräns för att göra högskoleprovet. •Behöver inte vara svensk medborgare. •Resultat mellan 0,0-2,0 poäng. Provresultat över 0,1 poäng överförs automatiskt till högskolorna och till Verket för högskoleservice, VHS. •Resultatet gäller i fem år och det är alltid ditt bästa giltiga resultat som används när du söker till högskolan. Anmälan görs på www.studera.nu kostnad 350 kr.

19 Högskoleprovet – består av 8st delprov som testar dina kunskaper inom svenska, engelska och matematik. •En verbal del som innehåller texter, ord & läsförståelse samt •en kvantitativ del som innehåller matematiska uppgifter och uppgifter som kräver logiskt- och analytiskt tänkande

20 SVEN ERIKSONSGYMNASIET HÖGSKOLEPROVET Sista anmälningsdag: •Höst 2013, 15 sept - provdag 26 okt •Vår 2014, 15 feb - provdag 5 april •Höst 2014, 15 sept - provdag 24 okt

21 SVEN ERIKSONSGYMNASIET HÖGSKOLEPOÄNG •På högskolan mäts både kurser och program i högskolepoäng (hp). •Antalet hp anger hur lång utbildningen är. •En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 hp vilket i sin tur innebär att ett heltidsstudieår om 40 veckor motsvarar 60 hp och en termin 30 hp. T.ex. en utbildning på 3 år omfattar då 180 hp. www.uhr.sewww.uhr.se - antagningsstatistik

22 Antagningsstatistik HT-2013 Natur/tekniska utb: Chalmers: •Arkitekt BI=21,7 HP=1,7 •Civilingenjör Automation & Mekatronik BI=19,1 HP=1,35 •Civilingenjör Bioteknik BI=19,5 HP=1,3 •Civilingenjör Datateknik BI=19,0 HP=1,5 •Designingenjör BI=20,4 HP=1,5 •Tekniskt basår BI=16,5 HP=1,3 Göteborgs Universitet: •Biomedicinsk analytiker BI=16,06 HP=1,0 •Datavetenskapligt program BI=12,32 HP=0,8 •Läkare BI=22,2 HP=1,75 •Marin vetenskaper BI= 13,7 HP=0,8 Lunds universitet: •Arkitekt BI=21,9 HP=1,65 •Civilingenjör Bioteknik BI=19,3 HP=1,3 •Civilingenjör datateknik BI= 19,0 HP=1,35 •Civilingenjör Ekosystemteknik BI=20,4 HP=1,4 •Civilingenjör Kemiteknik BI=19,3 HP=1,2 •Läkare BI=22,4 HP=1,8 KTH: •Arkitekt BI=21,78 HP=1,7 •Civilingenjör Datateknik BI=19,4 HP=1,5 •Civilingenjör Design & Produktframställning BI=20,28 HP=1,4 •Civilingenjör Energi & miljö BI=20,15 HP=1,4 •Civilingenjör Öppen ingång BI=20,2 HP=1,45

23 Antagningsstatistik HT-2013 Samhäll/ekonomi utb: Göteborgs Universitet: •Jurist BI=21,3 HP=1,45 •Europaprogrammet- Statsvetenskap BI=20,5 HP=1,15 •Handelshögskolans ekonompr. BI=20,7 HP=1,45 •Psykolog BI=22,08 HP=1,8 •Teologiskt program BI=12,08 HP=0,6 Högskolan i Borås: •Civilekonom BI=18,9 HP=1,05 •Event Management BI=18,73 HP=0,9 •Grundlärare åk 4-6 BI=11,35 HP=0,1 Malmö högskola: •Fastighetsförmedling BI=16,4 HP=0,8 •Freds- och konfliktvetenskap BI=14,0 HP=0,2 •Idrottsvetenskap BI= 16,0 HP=0,7 •Kriminologi BI=18,4 HP=1,0 Linnéuniversitetet: •Civilekonom BI=20,15 HP=1,3 •Journalistik och medieproduktion, BI=19,8 HP=1,0 •Sjukgymnast, BI=20,6 HP=1,35 •Socionom, BI=18,6 HP=0,9

24 Anmälan till högskoleutbildning •Webbanmälan öppnar den 15 mars 2014 •Sista anmälningsdag är den 15 april 2014

25 Anmäl dig via Internet www.antagningen.se Tänk på att ange en privat mailadress (ej skolans!) så att du kan hålla koll på din anmälan även efter att du har tagit studenten. Om du har sekretessmarkerade personuppgifter skall du skicka din ansökan till: VHS Box 24 070 104 50 Stockholm Skriv ”sekretessmarkerade uppgifter” på din ansökan. Anmälan Anmälan till program och kurser görs i samma anmälan Illustration Gabriel Wentz

26 Kontrollbesked Kontrolluppgifter får du när dina meriter har registrerats (4 maj- 14 juni).

27 Antagningsbesked • efter urval 1 får du ett antagningsbesked som börjar skickas ut den 11 juli • i antagningsbeskedet lämnas besked om du är antagen, reservplacerad eller struken på på grund av obehörighet • läs noga anvisningarna i det antagnings- beskedet innan du svarar

28 Antagningsbesked från urval 2 den 8-9 augusti

29 Reservantagning Står du som reserv kallar respektive universitet/högskola dig när det blir ett återbud. Illustration Gabriel Wentz

30 Lediga platser www.studieplatser.nu

31 Terminsstart Du som är antagen får information om upprop och terminsstart från den högskola som du har antagits till. Illustration Gabriel Wentz

32 SVEN ERIKSONSGYMNASIET FOLKHÖGSKOLA Folkhögskolorna är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser, föreningar, landsting eller regioner. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Ex. på utbildningar är: fritidsledarutbildning, design/formgivning, data/IT, idrott, turism, m.m. m.m

33 SVEN ERIKSONSGYMNASIET YRKESHÖGSKOLA (YH) •Utbildningens längd är oftast 1-3 år •Minst 1/3 är praktikförlagt •Startar efter arbetsmarknadens behov •90% har jobb när de är färdiga Ex. på utbildningar: Internationell inköpsekonom, Event Marketing och evenemangsledning, Inköpare inom mode, Sportmarknadsförare, Åre sport- och skidlärarutbildning, Häst- och ridlärarutbildning, CAD-konstruktör produktutveckling/design, Anläggningsingenjör - väg och berg www.yhutbildningar.se www.yrkesutbildningar.se OBS! Självkostnad.

34 SVEN ERIKSONSGYMNASIET STUDERA UTOMLANDS Tre sätt att komma iväg:  Utbytesprogram  På egen hand  Via förmedling

35 SVEN ERIKSONSGYMNASIET Utbytesprogram Alla universitet & högskolor i Sverige har studentutbytesavtal med andra universitet & högskolor runt om i världen. Kontakta studievägledaren på den högskola/universitet du går på. Antagning & ansökan Måste ha påbörjat en utbildning här i Sverige & klarat av ett visst antal poäng. Ansökningstillfälle brukar finnas ett par stycken per år. Mer information & ansökningshandlingar får du från högskolan/universitet.

36 SVEN ERIKSONSGYMNASIET På egen hand – s.k. free mover Skaffar på egen hand den information du behöver och sköter alla kontakter med både universitet & myndigheter. Antagning & ansökan Grundkravet för antagning brukar vara att man ska vara behörig för högre studier i Sverige men sedan kan det även vara specifika krav för olika utbildningar & för olika länder. Du kan även behöva göra inträdesprov, kunskapstester m.m.

37 SVEN ERIKSONSGYMNASIET Forts. På egen hand – s.k. free mover Kontakta antagningsenheten på det universitet du är intresserad av att söka för att få reda på exakt vilka krav som gäller samt för att få reda på när ansökan skall göras. Var ute i god tid då de flesta utländska universitet bara har ett ansökningstillfälle/år. T.ex. så har läkarutbildning i England ansökning året innan utbildningen startar!

38 SVEN ERIKSONSGYMNASIET Via förmedling Förmedlingarna brukar representera ett antal lärosäten i ett eller flera olika länder & hjälper dig med ansökan & praktiska detaljer som att t.ex. boka resa, ordna visum, försäkringar samt boende. Oavsett vilket sätt ni väljer att använda er av för att komma utomlands så finns det värdefull info på www.euroguidence.se

39 SVEN ERIKSONSGYMNASIET Ex. på förmedlingar: www.rotary.se •Rotary: www.rotary.se www.bluechip.nu (Idrotta i USA) •Bluechip: www.bluechip.nu (Idrotta i USA) www.gostudy.se •GoStudy: www.gostudy.se www.kilroyeducation.se •Kilroy Education: www.kilroyeducation.se www.cis.nu •CIS: www.cis.nu www.ibs-education.com •IBS: www.ibs-education.com www.ef.se •EF: www.ef.se www.blueberrysprak.nu/college •Blueberry: www.blueberrysprak.nu/college

40 SVEN ERIKSONSGYMNASIET Språktest och kunskapstest De flesta utländska universitet kräver att du gör ett språktest och/eller ett kunskapstest för att visa att du har de kunskaper som krävs för att kunna följa med i utbildningen. De vanligaste språk- och kunskapstesterna är: SAT, IELTS, TOEFL, TCF och DSD Olika universitet godkänner olika tester och sätter själva gränsen för vad som är godkänt. En bra sida som beskriver dessa prov: www.educationusa.se www

41 SVEN ERIKSONSGYMNASIET Översättning av betyg För att söka till ett utländsk universitet så krävs det att du har översatt ditt betyg. Detta kan personalen på expeditionen här på skolan hjälpa till med. Skicka aldrig originalbetyg & intyg! Ta kopior på alla handlingar. Ta reda på om det räcker att få kopiorna bevittnade eller om de måste legaliseras och stämplas hos ambassaden.

42 SVEN ERIKSONSGYMNASIET Värdering av utlandsstudier Du kan få din utländska utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet på www.uhr.se. Kravet för att få en utbildning bedömd är att den varit minst 2år lång och avslutas med en examen. För ett reglerat yrke, dvs. ett yrke som kräver legitimation el auktorisation (läkare, advokat, revisor, psykolog m.fl.) krävs det att du i förväg kollar upp hur den utbildningen värderas i Sverige och vad som gäller om du sedan vill arbeta med det här i Sverige. Bedömning av dessa yrken görs av behöriga myndigheter, t.ex. Advokatsamfundet och Socialstyrelsen.

43 SVEN ERIKSONSGYMNASIET EKONOMI (csn/stipendier) Om du studerar på högskolan kan du söka studiemedel av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiemedlet består av två delar, ett bidrag och ett lån. Om du studerar på heltid ligger bidragsdelen för en 4v-period på 2828kr och lånedelen är 6196kr. Totalt på en 4v-period = 9024 kr. (läsåret 2013) Du får själv välja hur mycket studielån du tar. Om du vill kan du ansöka om enbart bidragsdelen. Du kan även få studiemedel för deltidsstudier på 50 eller 75 procent av heltid. För mer info om studiemedel gå in på www.csn.se

44 SVEN ERIKSONSGYMNASIET EKONOMI (csn/stipendier) Du kan även få lån av CSN för studier utomlands. Hur mycket du får låna är beroende på i vilket land du väljer att studera.För att få exakta summor gå in på www.csn.se

45 SVEN ERIKSONSGYMNASIET EKONOMI (csn/stipendier) Du kan även finansiera dina studier med hjälp av stipendier, både i Sverige och utomlands. Tips: •Kommuner och landsting har listor över stipendier. •Även församlingar, föreningar, stiftelser och universiteten/högskolorna har information om stipendier. •På stadsbiblioteket finns stipendiehandböcker så som ”Stora Fondboken” och ”Scholarships Grants” •Du kan även söka information om stipendier på Internet.

46 Ut och jobba? Om du har planer på att du ska ut och jobba efter gymnasiet kan det vara dags att börja skissa på ditt CV om du inte redan har gjort detta och även börja söka jobb genom olika informationskanaler så som: •Kontaktnät •Arbetsförmedlingen •Internet och tidningar

47 SVEN ERIKSONSGYMNASIET CV- Curriculum vitae Att tänka på: •Stilren layout, max en A4 •Innehållet ska spegla dig som person och dina meriter, med andra ord marknadsför dig själv och lyft fram varför de ska välja just dig •Ditt CV ska vara anpassat till det specifika jobb du söker, ej ”massproducera” •Referenser – se till att alltid ha aktuella referenser och att dessa referenser är medvetna om att du har valt dem TIPS: CV-boken

48 SVEN ERIKSONSGYMNASIET BRA WEBBSIDOR: www.studera.nu www.antagning.se www.studentum.se www.uhr.se www.vhs.se www.csn.se www.folkhogskola.nu www.yhutbildningar.se www.allastudier.se www.ucas.com www.euroguidence.se www.boras.se/svenerikson


Ladda ner ppt "SVEN ERIKSONSGYMNASIET UPPLÄGG OLIKA SKOLFORMER 1. Högskola/Universitet - inkl. meritkurser & meritpoäng 2. Folkhögskola 3. Yrkeshögskola (YH) Utlandsstudier."

Liknande presentationer


Google-annonser