Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LocaGreen® PRESENTATION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LocaGreen® PRESENTATION"— Presentationens avskrift:

1 LocaGreen® PRESENTATION
Upptäckten av naturligt ultra kraftigt gödningsmedel, biologisk applikation, inga rester, anpassad till miljön och hälsan producerad med NANOTEKNIKEN TMA. Tack vare den unika storleken (nano), mikropartiklarna från calcite producerat enligt TMA (TriboMechanial Activation), tränger LocaGreen direkt in i bladets celler.

2 Hur allt startade Företaget etablerades efter ett möte med Professor Tihomir Lelas, en kroatisk uppfinnare, som har spenderat 30 år på att införa en perfekt applikation av mineraler i jordbruket, också med hänsyn taget till miljöskyddet. Forskningen ledde till en ny princip av mikronisering, som gjorde det möjlig att framställa mikro och nanostorlek för jordbruksprodukter, utan att förstöra det naturliga i rå materialet. Tillvägagångssättet som gör det möjligt att producera LocaGreen, en aktiverad calcite från en partikelstorlek som aldrig förr framtagits för jordbruket, aktiverad zeolite, som kan användas i att föda upp djur, förbättra jordbruket, förbättra miljön, som är ofarligt för både människan djur och miljö. Dagens forskningar i tekniska lösningar som är av ekologiskt värde, allmänt kännt för att ha hög prioritet. Efter att ha mött uppfinnaren, önskade vi också att få veta mer om applikationen, detta för att mineralen verkade ha en ovanligt hög verkningsgrad i områdena för djur likväl som för plantor, produktiviteten av kulturen, samt minskningen av vatten behovet. Experiment som gjordes hos producenter som i laboratorium, (gjordes även parallellt i andra länder), har gjort det möjlighet att finna ut mer om, hur LocaGreen fungerar och vad som är dess effekt, och för det ekologiskt intressanta med denna NYA NANO produkts egenskaper.

3 Tribo Technologies Översikt av TriboMechanical Activator
Den kroatiska forskaren T. Lelas Efter har efter trettio år äntligen tagit patent på sitt mikroniserings sätt. Detta är unikt i världen: Aktiveringen av partiklar med hjälp av samman-stötningar på en höghastighets maskin. I nuvarande stund finns det bara en teknologi att framställa nanopartiklar, detta produceras med hjälp av i ett exklusivt mekaniskt tillvägagångssätt. Film

4 Nanopartikel I tribomecanical activatoren delas partiklarna i genomsnitt 3000 gånger per sekund, med en fart av upp till tre gånger ljudets hastighet. Partiklarna genomgår dynamiska sammandrabbningar som bryts ner till nanopartiklar (som är en miljontedel av en millimeter)0,00001 Varje partikel: en bruten och ojämn yttersida som representerar ett stort aktivt område.

5 Varför är det ett nytt konsept?
Innovationen i storlek och återverkan: LocaGreen är en aktiverad calcite som är den minsta partikelstorlek som använts i jordbruket. Partiklar på 0.1µ till 2µ är 10 till 100 gånger mindre än det finaste av kalk berikat medel, med en aktiv yttersida som är 1000 till en miljon gånger större. Den aktiva yttersidan är kontakten mellan partiklarna och den naturliga miljön: det är på denna yttersida, den biologiska aktiviteten av en mineral beror. Partiklarna av LocaGreen frigör mycket viktigare proportionerar av calcium och av koldioxid som plantorna kan använda. Den mekaniska aktiveringen spelar inte enbart på storleken av partiklarna utan också på deras proportion: en splittrad och ojämn yttersida likväl som en återleverans av elektronerna på yttersidan av mineralen. Återaktiveringen av partiklarna som resulterar från den tribo-mecanical aktiveringen, intresserar många forskare i olika vetenskapliga fält där studies för (fysik, medicine, jordbruk) för att förstå effekten bättre.

6 LocaGreen® : data blad Bladgödsel
Förstärker plantan via förmedling till bladet. Råmaterial Calcite : avlagring från vulkansjö (marine algae) Innehåll: 74.66% CaCO3 11.66% sand och lerjord 2.29% MgO 0.92% Fe2O3 (Mn, Zn, Cu, Co, Fe, Mo) Partikelstorlek: 0.1 µm to 2 µm Användbart i biologiskt jordbruk, EEC Direktiv n° 2092/91 från 24 Juni 1991

7 LocaGreen® application Bruksanvisning
Dosering: 0,3% - 0.5% Trädgård: ca 1 tesked ( 3gr) till en liter vatten Jordbruk: 1kg for 200 l water eller 2-2,5 kg / ha Behandling: var 10 till 14 dag under växtperioden. Öka antalet sprayningar om växten är svag eller har sjuksymtom Idealiskt väder är antingen torrt eller svag vind när man sprayar, helst tidigt på morrgonen) När LocaGreen har sprutats på lövverket, kan de aktiverade partiklarna: antingen sugas upp på yttersidan av bladet och tillåta absorberingen av calcium och kol eller tränga in i lövet direkt genom att sugas upp via porerna.

8 Genomskärning av CaCO3 (0
Genomskärning av CaCO3 (0.1micron) cell öppning ( genomsnitt på 10 microns ) Surface of the leaf CaO CO2 (Cu, Zn, MgO) EXT INT Stoma Sub-stoma chamber ostiole Ostioles on the leaf surface

9 Hur LocaGreen® fungerar
Porerna på löven, de så kallade ostioleserna, mäter ett genomsnitt av 10µ. Tack vare deras minimala storlek, Kan LocaGreen passera in och igenom ostiolen . Utvecklingen av plantor är inskränkt vid ett arkaiskt mekanism som är bekant som photorespiration: när de inre delarna av bladet, får ett lågt CO2, Rubiscoen enzymet bestämmer syret och startar där efter ett biologiskt arbete, som konsumerar en hög nivå av energi och vatten, minskar photosynthesen med 20 till 30%. CO2 Rubisco LocaGreen bryter upp dessa frigörande CO2 och calcium: Rubisco enzymet bestämmer CO2, och stimulerar därefter växtens aktivitet mot photosynthesis som på så sätt förstärker utvecklingen av, blad och frukter I bladet det är Rubisco enzymet som startar tillväxten. ..and break up inside releasing CO2, calcium and oligo-elements

10 EFFEKT MED CO2 Minskning av vatten bohovet:
CO2 laddad atmosfär på insidan av bladet startar en reaktion som stoppar avdunstning och vatten förlust Höjning i photosynthesen (30%) Inriktning på Rubisco enzymet mot photosynthesen Minskning i photorespiration (photosynthetic och de ljuskänsliga aktiviteterna är två konkurrenskraftiga mekanismer som kontrolleras av Rubisco enzymet).

11 EFFEKT MED CALCIUM LocaGreen tillåter en tillförsel av calcium som är direkt tillgänglig inuti bladet. Calcium, med liten räckvidd för rörelse, är en nödvändig beståndsdel. ORGANISK EFFEKT: Bildande av plantans cellvägg Bestämmer fullständigheten av cellmembranen FUNKTIONEN: Överför det immuna försvaret Beståndsdelarna av ATPasen: enzymer är nödvändiga för fortskridandet av produktionen av socker i växten.

12 Effekter på växten Synliga effekter: Förstärkning av växten
Snabbare växtlighet Kraftigare blad med bättre piggment Förbättrad motstånd mot sjukdomar

13 Minskat vattenbehov minskning av vattenbehovet (upp till - 70%)
förbättrat motstånd mot hydric spänningen (brist på vatten) Paprika planta behandlad med LocaGreen. Mängden av paprika såväl som de små rotsystemen är klart synliga.  Rotsystemet har inte behövts för utvecklingen av bevattningen för den behandlade växten

14 På frukter och grönsaker
Bättre avkastning Förbättring av tillväxten och minskning i växtperioden Bättre motstånd mot sjukdomar Längre lagringstid Jämnare storlek, utseende och fruktigheten jämnare (organoleptic kvaliteter LocaGreen: studie i ett ackrediterat laboratorium, på tomat och ranka. Film

15 LocaGreen® experiment
Test på Sicilien Maj 2004, på zucchinier. Kontroll grupp Behandlad med LocaGreen

16 LocaGreen® : ett naturligt bladgödsel som ökar photosynthetsen
Bilder: LocaGreen test på Lombardy, Juni 2004 Kontrollgrupp Behandlad med LocaGreen

17 LocaGreen® Test med jordgubbar
Resultat från test på Hauten-Rhin, Colmar, Juni 2004 Ökning med ca: +30% Prover gjordes på Gariguette, Mara, Florence, Majoral, Honeoye, Darselect Bättre fasthet och förbättrade lagringskvaliteter (som vitsordats av producenten ”inga jordgubbar kom tillbaka detta år för första gången någonsin”), Plantorna var närmast felfria Jordgubbar behandlade med LocaGreen

18 Alsace, test på potatis, sommaren 2004
LocaGreen® på potatis Alsace, test på potatis, sommaren 2004 Besprutningen med LocaGreen på potatis gav ett utmärkt resultat: under test 2004 var avkastningen ca 30% mer. För de flesta av sorterna: 100% säljbara potatis. Förbättringen av bladen gav också en förbättrad smak, markant minskning av skadedjur typ Colorado skalbagge. Test på olika sorter: Mona-Lisa Samba, Désirée, Charlotte, Emeraude, Junior, Délicatesse

19 LocaGreen® på olivträd
Kroatien, testpå oliv träd, Våren 2003 Test på olivträd har visat en bra effekt med LocaGreen: fler och högre kvalitets på oliven, viktig förbättring i motstånd mot vattenbrist (period av torkan, sommaren 2003)

20 LocaGreen® laboratorie studie på vindruvor
Studier på vindruvor behandlat med LocaGreen, SADEF-laboratoriumet, Juni/Juli 2004 Studien fokuserades på en uppsättning av vin plantor som är friska och behandlade med mjöldagg i pulverform, för att mäta: påverkan av LocaGreen, på växtligheten och utvecklingen av plantan behandlade med LocaGreen, behandlade med mjöldagg i pulverform behandlade med LocaGreen, på friska plantor, som ett potentiellt preventivt medel mot förorening av mjöldagg i pulverform

21 LocaGreen® laboratorie test ranka
Vindruve studie med effekten av behandling med LocaGreen, SADEF-laboratoriumet, Juni/Juli 2004 Jämförelsen mellan behandlat med LocaGreen (rosa färg kurvan) och kontroll plantan (blå kurva), Antal blad 15-June 22-June 28-June kontroll 15,5 16,33 25,17 Behandlat med LocaGreen 16 18,83 28 behandling med LocaGreen gav följande resultat, fler blad: + 11% på 15 dagar Bild och diagram som överförs före avslutningen av provet från SADEF Laboratoriumet ”Terres” ackrediterade vid det franska Jordbruksdepartementet Ackrediterad COFRAC programmerar 96, 108, 134 och 156. För all information kontakta Tribo teknologier, angående protokoll och resultat.

22 LocaGreen® på ranka : med mjöldagg
ranka, behandlat med LocaGreen på plantor behandlade med mjöldagg, SADEF Laboratorie, Juni/Juli 2004 Behandlad med mjöldag och LocaGreen på en 3 veckors period. Behandlad med mjöldagg Enligt dessa observationer, behandlingen med LocaGreen för motståndskraft och immunitet på bladen, med hjälp av en naturlig och effektiv behandling för att stoppa utvecklingen av den bestämda bladsjukdomen, samtidigt som det förbättrar utvecklingen och vitaliteten av den behandlade, plantan.

23 LocaGreen® på ranka: med mjöldagg
Ranka, studie av effekten med LocaGreen, SADEF Laboratorie, Juni/Juli 2004 Jämförelsen mellan, behandlad med LocaGreen (rosa ) och kontroll plantan (blå) N° week Leaves attacked by powdery mildew 15-June 22-June 28-June Control vine 4,7 6,8 8,3 Vine treated with LocaGreen 4,2 3,8 Antal blad som behandlats med mjöldag - 54 % in 15 dagar

24 LocaGreen® på ranka : med mjöldagg kontamination
Vindruve studie av effekten med LocaGreen på förökningen av mjöldagg i pulverform SADEF-laboratorium, Juni / Juli 2004 % av plantor kontaminerat med mjöldagg i pulverform Plantor friska i början, behandlade med LocaGreen (rosa) och som är obehandlade (blå), Som placerats nära plantor behandlade mjöldagg i pulverform Enligt dessa observationer behandlade medLocaGreen, visar att det har ett förebyggande effekt, med att minska föroreningen av den friska plantan med mjöldagg i pulverform.

25 LocaGreen® laboratorie studie på ranka: upptäckt av en strukturell ändring på bladet
Vindruve, studie av effekten med LocaGreen, SADEF Laboratorie, Juni / Juli 2004 Behandlingen med LocaGreen förändrar strukturen på bladets sida, verkan blir en typ av en självfuktande yta: Behandlad med LocaGreen Obehandlad På denna obehandlade ranka ,som är besprutade med vatten i dimmform på bladen: Yttersidan mellan vatten och blad är förhållandevis liten . En ranka som har blivit behandlad med LocaGreen, vattnet bildar inte droppar, utan fördelas mer jämt över hela bladets yta: denna fuktbevarande process kan kanske förklara lite av minskningen av vatten behovet.

26 LocaGreen® på melon : söthetsgrad
‘Sanfilippo’ Melon, studie av behandling med LocaGreen på kvalité på frukten, NEOTRON Laboratorie, Modena, Italy, 06/04 Jämförelsen mellan meloner som behandlas med LocaGreen och, kontroll meloner. Dessa observationer indikerar att LocaGreen har en mycket stark effekt på fruktosen och glukos nivån, och att det visar en potentiell hög effekt på frukt kvalitén Melons obehandlad Melon behandlad med LocaGreen Enhet av mätningen Resultat Dry residue 13.8 14.5 g/100g +5 % Fructose 1.17 1.70 +45 % Glucose 0.86 1.25 Saccharose 9.99 9.93 - 0.6 %


Ladda ner ppt "LocaGreen® PRESENTATION"

Liknande presentationer


Google-annonser